Onze Rotterdamse verenigingen doen al jaren waar ze goed in zijn: Rotterdammers in beweging brengen én houden. Op sportief gebied, maar zeker ook op maatschappelijk vlak. De clubs zijn voor veel mensen een veilige haven en een ontspannen ontmoetingsplek. Zonder drempels en zonder oordelen. En dat willen we graag zo houden. Daarom helpt Rotterdam Sportsupport verenigingen vitaal en veilig te blijven. Zo werken we samen aan sportiviteit en respect. We dagen verenigingen uit om kansen in de wijk te zien, te creëren en te benutten. En we adviseren over belangrijke zaken ‘buiten de lijnen’, zoals financiën, wet- en regelgeving, huisvesting en communicatie.

Onze gebiedsconsulenten zijn hierbij de ambassadeurs en het gezicht van Rotterdam Sportsupport. Ze zijn het aanspreekpunt voor verenigingen en zorgen voor de beste ondersteuning. Ervaren expertconsulenten ondersteunen bij specifieke inhoudelijke vraagstukken.

Onze gebiedsconsulent

 • Onderhoudt de relatie met de club;
 • Helpt de club zichzelf vitaler en toekomstbestendiger te maken;
 • Daagt de club uit en enthousiasmeert hen in te spelen op nieuwe kansen;
 • Zorgt dat er zoveel mogelijk mensen onbezorgd en met plezier kunnen bewegen en/of anderszins mee kunnen doen bij de club;
 • Inspireert de club om in te zetten op sociale veiligheid en sociale ontwikkeling van leden.

Onze expertconsulent

 • Biedt kennis in de vorm van het beantwoorden van hulpvragen, adviesgesprekken, themasessies, trainingen, blogs, vlogs en podcasts;
 • Biedt tijdelijke ondersteuning en werkt samen met verenigingen aan blijvende en duurzame oplossingen;
 • Houdt zijn/haar eigen specialistische kennis up-to-date en staat in nauw contact met relevante kennispartners;
 • Zoekt continu naar nieuwe of vernieuwende manieren om clubs vooruit te helpen.

Ondersteuningsthema’s

We ondersteunen verenigingen bij tal van thema’s:

  • Bestuur
  • Wet- en regelgeving
  • Maatschappelijk ondernemen
  • Communicatie en identiteit
  • Werven en behouden van vrijwilligers
  • Bijdrage kaderopleidingen
  • Werven en behouden van leden
  • Bijdrage Kansen voor de sport
  • Accommodatievraagstukken (verbouw, nieuwbouw, verplaatsing, fusies, etc.)
  • Duurzaamheid
  • Gezondere sportkantine/ horeca/ alcohol
  • Toegankelijkheid
  • Financiën op de club op orde
  • Fondsenwerving/ sponsoring/ partnership
  • Vertrouwenscontactpersoon
  • Waarden- en normenbeleid & gedragsregels
  • Ouderbetrokkenheid
  • Zorgsignalen
  • VOG en ander preventiebeleid

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Liana Landman.