Welke gezonde(re) keuzes kan jouw sportvereniging maken in de kantine? JOGG-Teamfit helpt jouw vereniging op weg. Een nee, de patat, bitterballen en broodjes frikandel hoeven niet uit de kantine te verdwijnen.

JOGG-Teamfit helpt sportverenigingen om de omgeving stap voor stap gezonder te maken. Door het gehele land staan coaches van JOGG-Teamfit klaar om te helpen met de drie thema’s: een gezondere menukaart, verantwoord alcoholbeleid en een rookvrijterrein. Wil je als vereniging op één of meerdere van deze drie thema’s geholpen worden? Dan kun je je via deze link aanmelden.

Na je aanmelding geeft de coach van JOGG-Teamfit inzicht in hoe jouw vereniging ervoor staat op één of meerdere thema’s. Een ondersteuningstraject onder begeleiding van de JOGG Team-fitcoach volgt met inspiratie, beloningen, tools en challenges. 

Voorster Hockeyclub uit Twello introduceerde de bruine tosti, een gezonde variant van de tosti. “Vanaf het begin liep deze tosti als een tierelier,” bestuurslid Ellen Bellert.

Gezondere alternatieven

Om direct de grootste angst van veel verenigingen, kantinebeheerders en sporters weg te nemen: nee, de patat, bitterballen en broodjes frikandel hoeven niet uit de kantine te verdwijnen. Wel wordt er gekeken naar gezondere alternatieven en/of met welk gezonder aanbod kun je de menukaart in de kantine gemakkelijk kunt uitbreiden.

Wil je meer weten over wat JOGG-Teamfit voor jouw vereniging kan betekenen? Ga dan naar hun website. Heb je vragen voor Rotterdam Sportsupport? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emily Valks

pedagogisch adviseur/wijkcoördinator Schoolsportvereniging
Emily Valks

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emily Valks

pedagogisch adviseur/wijkcoördinator Schoolsportvereniging
Emily Valks

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liesbeth van der Meer

strategisch adviseur / leidinggevende
Liesbeth van der Meer

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liesbeth van der Meer

strategisch adviseur / leidinggevende
Liesbeth van der Meer

Verenigingen met een exploitatievergunning die alcoholhoudende dranken willen verkopen hebben een Drank- en Horecavergunning nodig. De  vergunning is onbeperkt geldig tot er  veranderingen zijn in bijvoorbeeld  de bedrijfsoppervlakte of de exploitatievorm. Zowel het aanvragen van de vergunning als het doorgeven van wijzigingen moet gedaan worden bij de gemeente Rotterdam. Informatie over de vergunning hebben wij in onderstaand artikel op een rij gezet. 

Aanvragen van de vergunning 

De Drank- en Horecavergunning vraag je aan via de website van de gemeente Rotterdam. Om de vergunning te kunnen aanvragen heb je e-herkenning nodig, de digitale sleutel voor ondernemers en de overheid. Meer informatie hierover vind je op www.eherkenning.nl 

Houd er rekening mee dat het acht weken kan duren voordat je de vergunning door de gemeente toegekend krijgt. De gemeente kan indien nodig deze termijn eenmalig met acht weken verlengen. 

Wat heb je nodig voor het kunnen doen van de aanvraag? 

  • Twee vrijwilligers met een verklaring Sociale Hygiëne, in de vergunning te noemen de leidinggevenden 
  • Het Burgerservicenummer van de leidinggevenden en de ondernemer (beheerder op de exploitatievergunning) 
  • Een bestuursreglement 
  • Een afschrift van de statuten van de vereniging 
  • Een plattegrond van de inrichting en/of het terras op schaal 1 : 100 

Sociale Hygiëne 

De Drank- en Horeca wet verplicht dat op de vergunning twee leidinggevenden vermeld staan die de verklaring Sociale Hygiëne hebben. De leidinggevenden zijn bestuurders of coördinatoren van de horeca met een minimale leeftijd van 21 jaar. Bij verenigingen is echter een uitzondering gemaakt wat betreft de aanwezigheid van deze leidinggevenden. Deze personen dienen met regelmaat tijdens openingstijden op de vereniging aanwezig te zijn. Dienstdoende barvrijwilligers moeten echter alleen kunnen aantonen dat zij een Instructie Verantwoord Alcohol hebben gehad.  

Voorafgaand aan de aanvraag is het dus van belang dat de verenigingen twee mensen heeft met Sociale Hygiëne. Voor het ontvangen van deze verklaring moet er eerst een examen worden gedaan. Hier zijn diverse aanbieders voor te vinden op het internet. 

Instructie Verantwoord Alcohol gebruik   

De Drank- en Horecawet verplicht dat barvrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcohol gebruik hebben gehad. Deze moet aantoonbaar te controleren zijn op de vereniging. Tijdens deze instructie is er aandacht voor onder andere de wet- en regelgeving, het effect van alcohol, alcohol en het verkeer en het “nee-verkopen”. 

Deze instructie kan online worden gevolgd bij bijvoorbeeld de vrijwilligerswerkacademie of het NOC*NSF. Deelname is gratis en bij het behalen ontvangt de barvrijwilliger het deelnamecertificaat. 

Wil je op de vereniging een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik? Vraag ons naar de mogelijkheden.  

Bestuursreglement 

Om een Horeca- en Drankvergunning te kunnen krijgen is het van belang dat je als vereniging een Bestuursreglement hebt. Dit bestuursreglement is de schriftelijke vastlegging van de verenigingshuisregels over alcohol. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schenktijden. 

Wijzigingen tijdig doorgeven 

Gedurende de vergunning kunnen er wijzigingen plaatsvinden. Zo kan bijvoorbeeld de exploitatievorm wijzigen, kunnen er veranderingen zijn in de bedrijfsoppervlakte of kunnen de leidinggevenden (die met Sociale Hygiëne op de vergunning staan) wijzigen. 

Voor de geldigheid van de vergunning moeten deze wijzigingen, zoals het wijzigen van de exploitatievorm, direct worden doorgegeven aan de gemeente Rotterdam. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de website van de gemeente Rotterdam.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Paul Baans

verenigingsconsulent Financiën
Paul Baans

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Rosanne Verhoeven

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde
Rosanne Verhoeven

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Hamstra

pedagogisch adviseur
Bianca Hamstra

Jouw vereniging mag maximaal 12 keer per jaar tijdens een bijeenkomst van persoonlijke of bedrijfsmatige aard alcohol schenken. Dit kan zijn voor bijvoorbeeld een verjaardag, bruiloft of bijeenkomst. Hiervoor schaf je een verlaatje aan. Minimaal 5 werkdagen van tevoren maak je een melding. 

Paracommerciële instellingen  

Een paracommerciele instelling is een niet commerciële rechtspersoon zoals stichtingen en verenigingen die zich op de eerste plaats richten op het stimuleren van activiteiten van onder andere recreatieve en sportieve aard.  De hoofdactiviteit van paracommerciële instellingen is dus nooit horeca; horeca wordt ‘erbij’ gedaan. 

Paracommerciële instellingen profiteren van oneerlijke concurrentievoordelen (subsidies, vrijwilligers of een speciaal fiscaal regime). Daarom zijn gemeenten op basis van de Drank- en Horecawet verplicht om de horeca-activiteiten van dit type instellingen aan banden te leggen. Dit doen ze via de Paracommerciële Verordening. Via de verordening worden de horeca-activiteiten van deze instellingen ingeperkt, met name de schenktijden en de zogenaamde ‘feesten van persoonlijke aard’. Op deze manier ondervindt de reguliere horeca geen oneerlijke concurrentie van dit type organisaties. Sportkantines zijn dus paracommeciële instellingen. 

Bijeenkomst in een paracommerciële instelling  

Binnen de vereniging wil je soms een activiteit organiseren anders dan voor je eigen vereniging. Denk hier bijvoorbeeld bij aan een bijeenkomst voor één van de partners van je vereniging en een bruilofts- of verjaardagsfeest. Om bij dergelijke bijeenkomsten alcohol te mogen schenken heb je een incidentele ontheffingsvergunning nodig van de Gemeente Rotterdam. Dit noem je ook wel een verlaatje. Maximaal 12 keer per jaar mag je gebruik maken van dit verlaatje.  

Voor een vereniging gerelateerde activiteit geldt de Drank- en Horecavergunning van de sportkantine, een verlaatje is in dit geval niet nodig. Het 65e verjaardagsfeest van een lid van de vereniging is bijvoorbeeld geen vereniging gerelateerde activiteit. 

Het bedrijfsmatig organiseren van commerciële feesten gericht op derden, komen niet in aanmerking voor deze ontheffing. Er is sprake van bedrijfsmatig organiseren wanneer je reclame maakt en wanneer er een kaartverkoop is of op een andere manier entreegelden zijn berekend. Het is niet mogelijk om deze ontheffing te gebruiken in combinatie met een verlaatje.  

Aanvragen verlaatje  

Een verlaatje kun je eenmaal per kalenderjaar aanvragen via de website van de Gemeente Rotterdam.

Om de aanvraag te kunnen doen heb je e-herkenning nodig. E-herkenning de digitale sleutel voor ondernemers en de overheid. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar www.eherkenning.nl

Na het uitvoeren van de aanvraag ontvang je per post een kraskaart waarmee je uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de activiteit per sms melding moet doen. Je ontvangt direct reactie of de vergunning wordt toegekend of niet.    

Vraag op tijd aan  

Heb je binnenkort een activiteit waarvoor een verlaatje nodig is? En heb je nog geen kraskaart? Houd dan rekening met de tijd die nodig is voor het aanvragen van de kraskaart. Uiteindelijk moet je maximaal 5 werkdagen (zaterdag en zondag tellen niet mee) de melding via de kraskaart doen.  

Organiseer je jaarlijks dit soort activiteiten dan adviseren wij bij aanvang van het jaar meteen de kaart aan te vragen. Zo ben je altijd op tijd om te krassen. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Karianne Lagendaal

verenigingsconsulent
Karianne Lagendaal

Om geluidsoverlast te voorkomen, zijn landelijke geluidsnormen vastgelegd. Sportverenigingen dienen zich hieraan te houden. De geluidsnormen gelden niet voor alle vormen van geluid. Ze zijn van toepassing op muziekgeluid en geluid uit (muziek)installaties. Dit geldt niet voor stemgeluiden van bezoekers en piekgeluiden veroorzaakt door sportactiviteiten. 

Controles door DCMR 

De DCMR voert controles uit, zoals het uitvoeren van geluidsmetingen op de gevel van nabijgelegen woningen. Hierover informeert DCMR niet van tevoren. Wanneer de geluidnormen zijn overschreden, kan de DCMR de gemeente adviseren bestuursrechtelijke maatregelen te nemen. In de meeste gevallen komt dit neer op het opleggen van een last onder dwangsom. Daarnaast wordt een strafrechtelijke boete opgelegd. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de hoogte van de overschrijding en ligt tussen €1.500,- en €4.000,-. 

Wat kun je doen? 

In het informatieblad ‘Geluidsoverlast bij sportverenigingen’ van DCMR vind je praktische informatie en tips voor het voorkomen van geluidsoverlast. De belangrijkste tip is: omwonenden voorafgaand aan de festiviteit te informeren over de mogelijke geluidsoverlast om ergernis te voorkomen. Dit kan de club het beste schriftelijk een week voor de festiviteit doen. De informatie kan bijvoorbeeld de reden zijn, het tijdstip waarop deze zullen aanvangen en eindigen en een telefoonnummer waarop aanvullende informatie is te verkrijgen. 

Kraskaart in Rotterdam 

Rotterdamse sportverenigingen kunnen een kraskaart aanschaffen om laagdrempelig incidentele festiviteiten, waarbij de vereniging extra geluid produceert aan te melden. Dit mag tien keer per jaar. Een incidentele festiviteit moet ten minste 48 uur van tevoren gemeld zijn. De melding maak je per sms of online, je geeft hierbij een code van een van de vakjes op de kraskaart door. 

Naast een kraskaart voor geluid (een ‘geluidje’), is er ook een kraskaart om langer open te blijven. Zo’n ‘verlaatje’ kan vijftien keer per jaar gebruikt worden en is uitsluitend bedoeld voor de sluitingstijd. Voor geluid dient altijd een aparte melding gemaakt te worden. 

Een kraskaart kost (in 2019) € 28,-. Meer informatie over de kraskaart is hier te vinden. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bryan Bastiaanse

coördinator monitoring, onderzoek en verantwoording projecten
Bryan Bastiaanse