De sportpedagogen van Rotterdam Sportsupport dragen bij aan het kansrijk, veilig en gezond laten opgroeien van jeugd in Rotterdam. De pedagogen helpen trainers om opgroei- en opvoedproblematieken te herkennen en bespreekbaar te maken. Sommige problemen kunnen binnen de club worden opgelost en voor andere problemen kan, in overleg met ouders, ook extra expertise worden ingezet.

Na thuis en op school is de sportvereniging de derde plek waar kinderen de meeste tijd doorbrengen. Het regelmatige contact en de sociale context maken de sportvereniging bij uitstek een geschikte plek om bij te dragen aan de ontwikkeling van Rotterdamse jeugd.

Wat kunnen de sportpedagogen nog meer voor jouw vereniging betekenen?

 • We leggen de nadruk op het vroegtijdig ondersteunen van sportverenigingen. Hiermee willen we voorkomen dat we worden ingeschakeld als het al te laat is (bijvoorbeeld een geschorst of geroyeerd jeugdlid).
 • We ondersteunen vertrouwenscontactpersonen (VCP’ers) bij casussen en bij de positie, invulling en zichtbaarheid van de functie.
 • Ondersteunen van sportverenigingen bij hulpvragen over gedrag van spelers en groepsdynamiek.

Daarnaast organiseren we regelmatig (digitale) bijeenkomsten en scholingen. Een overzicht:

 • Gezien in 010? Geen kind buitenspel!
 • Opleiding tot VCP (zowel voor volwassenen als voor jeugd).
 • Intervisiebijeenkomsten voor VCP’ers.

Wie zijn de sportpedagogen van Rotterdam Sportsupport?

-Marco van de Geer | Rotterdam-Zuid en de buitengebieden | E: m.vandegeer@rotterdamsportsupport.nl, T: 010 24 29 315.

– Tijdelijk vacant | Rotterdam-Noord, Rozenburg en de buitengebieden |

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maaike Tieman

Maaike Tieman

clubkadercoach / communicatiemedewerker

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liesbeth van der Meer

Liesbeth van der Meer

strategisch adviseur / leidinggevende

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Kitty Kalkman

Kitty Kalkman

projectleider Toekomstbestendige sportverenigingen / leidinggevende

Je vindt het belangrijk dat de vereniging een veilige plek is voor al de leden. Je wil graag aan de slag om ook bij jou op de vereniging een veilig sportklimaat te realiseren. Maar hoe pak je dit aan? Waar en met wie moet je beginnen? Daarvoor is het ‘Stappenplan Veilig sportklimaat’, zo kan je op een overzichtelijke manier een begin maken aan een veilig sportklimaat op jouw vereniging.  
 
Het stappenplan 

 1. Aanleiding en doel(en) van een veilig sportklimaat op de club 
 2. Organisatie en borging 
 3. Stellen van prioriteiten en die koppelen aan een tijdspad 
 4. Draagvlak binnen het bestuur, bij vrijwilligers en de rest van de leden 
 5. Starten 

Op deze pagina lees je een korte weergave van het stappenplan Veilig Sportklimaat. Het volledige stappenplan, met daarin alle gedetailleerde informatie, kun je rechtsboven downloaden.

1. Aanleiding en doel(en) van een veilig sportklimaat 

Wat is binnen de vereniging de aanleiding om te starten met het werken aan een veilig sportklimaat? Waarom wil de vereniging hiermee aan de slag en wat wil je ermee bereiken? Het is belangrijk om, voordat je naar de andere stappen gaat, een duidelijke visie te hebben op wat een veilig sportklimaat voor jouw vereniging betekent. Het is goed om vooraf goed na te denken welk doel of welke doelen je als club hiermee nastreeft.  

2. Organisatie en borging 

Hoe wil je dit thema binnen de vereniging oppakken? In de meeste gevallen wordt ervoor gekozen om een werkgroep Veilig Sportklimaat op te zetten. Deze werkgroep verdiept zich in het thema en bekijkt op welke manier je er als club invulling aan gaat geven. De werkgroep kan tijdelijk van aard zijn, na de opstartfase kun je kijken of het mogelijk is om de taken bij een al bestaande commissie onder te brengen. Vaak blijft een dergelijke werkgroep bestaan of wordt er een Waarden- en Normencommissie opgericht, die zich echt alleen met het veilig sportklimaat bezighoudt. 

3. Stellen van prioriteiten en koppelen aan een tijdspad 

Een veilig Sportklimaat is heel breed en het is aan de vereniging om te bepalen aan welke maatregelen prioriteit wordt gegeven. Dat kan voor elke vereniging anders zijn. De maatregelen kunnen toegespitst worden op bijvoorbeeld sociale veiligheid (VOG-verklaringen voor vrijwilligers) of fysieke veiligheid (goede verlichting, veilige weg ernaar toe). Na het bepalen van de volgorde van prioriteiten, wordt uitgewerkt hoe ieder punt aangepakt wordt, wie hiervoor verantwoordelijk is en binnen welk tijdspad het wordt opgepakt. 

4. Draagvlak bestuur, vrijwilligers en de rest van de leden 

Als er besloten is wat en hoe de aanpak is, dan is het belangrijk om hier draagvlak voor te creëren. In eerste instantie binnen het bestuur. Mogelijk zijn ze vanaf de start betrokken, omdat zij de opdracht hebben verstrekt. Als het vanuit een aantal leden zelf komt, is het raadzaam om het bestuur zo vroeg mogelijk mee te nemen in het proces. Naast het bestuur moeten ook de leden op hoofdlijnen op de hoogte zijn van wat er gaat gebeuren. 

5. Starten 

Dit is waar het allemaal om draait: starten! De meeste vrijwilligers willen meteen aan de slag en resultaat bereiken, toch is het goed om voorgaande stappen eerst goed te doorlopen. Dat levert in een later stadium meer op. Dus, eerst met elkaar goed nadenken over wat je gaat doen, waarom je het gaat doen, wanneer je het gaat doen en met wie je het gaat doen.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Salima Bouhtala

Salima Bouhtala

projectcoördinator Schoolsportvereniging

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Laurens Verbaan

Laurens Verbaan

projectcoördinator Schoolsportvereniging