Nederlandse denksportorganisaties, zoals bridge-, go-, schaak- en damverenigingen, worden vanaf 1 januari 2022 btw-plichtig. Denksporten worden niet meer gekwalificeerd als ‘sport’ waardoor de btw-sportvrijstelling vervalt. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2022 een aantal zaken voor je club (kunnen) veranderen.

Hieronder worden de gevolgen van de btw-plicht voor denksportorganisaties weergegeven.

1. Gevolgen btw-plicht vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 worden alle Nederlandse denksportorganisaties btw-plichtig. Dit houdt in dat je wordt geacht een onderneming te drijven ‘voor de btw’. Deze vaststelling komt met een aantal verplichtingen:

 • Je moet btw in rekening brengen aan je leden over de contributie en over andere leveringen of diensten die je eventueel verricht.
 • Je dient een btw-administratie te voeren.
 • Je moet btw-aangiften indienen bij de Belastingdienst, in beginsel elk kwartaal.
 • Je hebt recht op aftrek van btw op kosten en investeringen voor je denksportorganisatie. Deze btw op kosten kun je in je btw-aangifte in aftrek brengen.

Is je denksportorganisatie al geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Dan heb je een zogeheten RSIN-nummer en derhalve ook een (slapend) btw-identificatienummer. Je dient dit nummer te heractiveren bij je belastingkantoor zodat je vanaf 2022 btw-aangiften kunt indienen.

Heb je geen KVK-registratie? Vraag dan een btw-identificatienummer aan bij de Belastingdienst zodat je ook vanaf 2022 btw-aangiften kunt indienen. Zelfs als informele (denksport)vereniging zonder rechtspersoonlijkheid ben je btw-plichtig!

2. De Kleineondernemersregeling (KOR)

Wil je bovenstaande btw-verplichtingen vanaf 2022 liever vermijden? Dan bestaat wellicht voor jouw denksportorganisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van de zogenaamde Kleineondernemersregeling (KOR). Klik hier voor meer informatie.

3. Voorbeeldbrief en formulier

Eind september 2021 heeft je club een brief van de Belastingdienst ontvangen met uitleg en een formulier voor een naadloze aanmelding voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers (de KOR). Het is zaak hier direct op te reageren en het toegezonden formulier altijd terug te zenden (gebruik geen ander formulier!). Is je vereniging niet aangesloten bij een denksportbond en/of heb je op 15 oktober 2021 nog geen brief van de Belastingdienst ontvangen? Wacht dan niet langer maar neem zelf contact op met de Belastingdienst.

Vragen

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met de verenigingsconsulent uit jouw gebied. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Monique de Groot

projectcoördinator Sportplus
Monique de Groot

Als penningmeester wil je grip houden op de financiële situatie van je sportvereniging. Voorafgaand aan het seizoen maak je (in samenwerking met de overige leden van het bestuur) een begroting zodat de verwachtingen voor inkomsten en uitgaven over het hele jaar voor iedereen duidelijk zijn.

We merken echter dat deze begroting (voorspelling) niet altijd volledig uitkomt. Het is daarom de taak van de penningmeester om snel te kunnen handelen als er afwijkingen zijn; je wilt immers altijd de rekeningen kunnen betalen. Naast een jaarbegroting adviseren wij daarom ook om een kasstroomoverzicht, of cashflow prognose, op te stellen. In dit document kies je een periode en geef je duidelijk aan wanneer welke inkomsten en uitgaven op de planning staan. Zo kan je als penningmeester snel schakelen bij achterblijvende inkomsten of als bepaalde uitgaven de pan uit rijzen. Ook kan je vooraf inzien of er altijd (genoeg) geld op de rekening staat en er zodoende geen negatieve resultaten zullen ontstaan.

Template

Maak je nog geen gebruik van een kasstroomoverzicht, maar zou je dat wel willen? Wij hebben een template gemaakt die je direct kunt gebruiken. Klik hier om het template te downloaden! Tip: schrijf zoveel mogelijk posten uit en gebruik zo min mogelijk posten als “overig”. Zo kan je snel handelen als bijvoorbeeld “sponsorinkomsten” achter blijven.

Vragen?

Neem dan contact op met Paul Baans, verenigingsconsulent financiën, via p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. Hij helpt je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anne Nurra

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat / clubkadercoach
Anne Nurra

Het opzetten en bijhouden van de financiële administratie is complexe en tijdrovende taak. De penningmeester speelt hierin een essentiële rol. Hoe beter deze administratie is opgezet, hoe eenvoudiger deze voor penningmeesters is bij te houden. Ook geeft het beter inzicht in de financiële situatie van jouw sportvereniging.

Afhankelijk van grootte kan een vereniging ervoor kiezen om de taken van de boekhouding te beleggen bij verschillende vrijwilligers. Op deze manier voorkom je dat de taken van de penningmeester te veel bij één persoon liggen en werk je efficiënter en effectiever. Bovendien is het veel leuker om samen te werken dan alleen. De penningmeester is verantwoordelijke voor de totale boekhouding, maar het betalen en inboeken van facturen kan bijvoorbeeld ook apart gedaan worden.

Handboek voor financiële administratie

Het handboek financiële administratie voor een sportvereniging gaat stapsgewijs in op het opzetten en bijhouden van de administratie. Download hier het handboek financiële administratie voor een sportvereniging.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Laurens Verbaan

projectcoördinator Schoolsportvereniging
Laurens Verbaan

Het hoort bij het reilen en zeilen van een sportvereniging: het innen van contributies. De wijze waarop dit is geregeld is verschilt echter per vereniging. Sommige verenigingen kiezen voor één standaard tarief voor alle leden, terwijl andere verenigingen meerdere tarieven hebben voor verschillende doelgroepen. Dit noemen we de zogenaamde flexibele lidmaatschappen. Het is belangrijk dat je goed doorrekent welke kosten de contributie zouden moeten dekken, de zogenaamde basale kosten. Dit is om te voorkomen dat bij tegenvallende kantine- en/of sponsorinkomsten niet direct financiële problemen ontstaan.

Sommige verenigingen kiezen ervoor om de contributie jaarlijks te incasseren. Ook zijn er verenigingen die vriendelijk aan hun leden vragen of ze de contributie op tijd willen betalen (bijvoorbeeld in één, twee of meerdere termijnen). Er zijn dus verschillende mogelijkheden voor het innen van contributies. In dit artikel lees je meer over de verschillende mogelijkheden om contributies te innen.

Wil je meer weten of contributies of heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met op met jouw gebiedsconsulent. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Laura van Velzen

strategisch adviseur Interne organisatie
Laura van Velzen

Vroeger (nog niet zo lang geleden) werden alle transacties op de vereniging met cash geld afgehandeld. Dit resulteerde vaak in een volle kassa, maar leverde ook veel financiële administratie op. Het geld moest handmatig geteld worden en daarnaast nog vervoerd en gestort worden bij de bank om vervolgens weer in de administratie worden verwerkt. Kortom: een tijdrovende klus!

Het gebruik van cashgeld brengt verschillende risico’s met zich mee. Het belangrijkste argument om geen cash geld op de club te hebben is de veiligheid van het barpersoneel (overal/diefstal). Daarnaast kan er (onbewust) met vals geld betaald worden of vergeten leden/bezoekers hun bonnetje te betalen.
In de afgelopen jaren heeft de technologie zich is razend tempo ontwikkelend en zijn er meerdere kassasystemen voor sportverenigingen op de markt gebracht. Zowel de hardware als de software zijn eenvoudig te installeren en bovendien goed te combineren met de bestaande boekhouding.

Hardware

De kassa en de betalingsapparaten moeten eenvoudig te gebruiken zijn, zeker als de vereniging werkt met bardiensten. Het kan dus zijn dat honderden verschillende personen met het systeem moeten werken. Er zijn verschillende kassa’s aan te schaffen, maar ook andere benodigde hardware, zoals pinapparaten en/of een bonprinter.

Software

Het kassasysteem kan tegenwoordig volledig worden ingericht naar wens van de vereniging. Zo kan voor de gebruiker de eigen menukaart worden ingebracht, maar ook diverse betalingsmogelijkheden (teambon, rekening splitsen, direct betalen, etc) kunnen worden aan- en uitgezet. Daarnaast kan de software ook data genereren die realtime en overal ter wereld inzichtelijk is (de penningmeester kan dus direct vanuit huis inzicht krijgen in de dag-, week-, maand- of maandomzet.

Benieuwd welke kassasystemen er beschikbaar zijn en welke het beste past bij jouw vereniging? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emily Valks

pedagogisch adviseur & (wijk)coördinator Schoolsportvereniging.
Emily Valks

“Contributie innen is tijdrovend als je het zelf doet en kost geld als je dat uitbesteed.” Dit is een veel gehoorde uitspraak over contributie-inning, maar blijkt in veel gevallen een misvatting. Contributie factureren of zelfs aanmaningen versturen is niet de favoriete bezigheid van de ledenadministratie. Verenigingen accepteren daarom te vaak niet-betaalde lidmaatschappen, want de vereniging kan best overleven met 1% van de leden die om wat voor reden dan ook niet betalen.

Het gemiddelde van de niet-betalers ligt helaas hoger (gemiddeld tussen de 2% en 5%). De redenen hiervoor liggen uiteen. Soms is een verhuizing niet doorgegeven, is een lid langdurig ziek, geblesseerd of zelfs overleden en is de vereniging hier niet van op de hoogte. Om de contributie alsnog te ontvangen, moet je als vereniging meerdere malen nabellen, e-mailen, etc. Dit kan leiden tot irritatie tussen de ledenadministratie en het lid.

Professionele systemen

Gelukkig zijn er een aantal professionele systemen die kunnen ondersteunen in de werkzaamheden. Door het innen van de contributies te automatiseren bespaar je veel tijd, krijg je eerder je geld én maakt het de leden makkelijker om te betalen (bijvoorbeeld via een tikkie, automatische incasso of IDeal). De ondersteuning is in veelvoud aanwezig!

Wil je meer weten over het innen van contributie en de systemen die hiervoor beschikbaar zijn? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maurits Morsink

verenigingsconsulent organisatie
Maurits Morsink

Zoals toegelicht in het handboek basis boekhouding kun je als sportvereniging de boekhouding op diverse manieren inrichten. Het tijdperk van het klassieke bierviltje is echt wel voorbij. Er zijn tegenwoordig professionele boekhoudprogramma’s die jou helpen om efficiënter en beter te werken.

Het is in de meeste gevallen niet zo ingewikkeld als het vooraf lijkt. Gelukkig zijn de digitale ondersteuningsprogramma’s in veelvoud aanwezig. Het is belangrijk om als vereniging een wensenlijst te hebben waar deze ondersteuning aan moet voldoen. Op deze manier kan er gericht gezocht worden naar de best passende oplossing. Hierbij een aantal voorbeelden van financiële systemen:

Wil je weten welke mogelijkheden er nog meer zijn, welk systeem het beste past bij jouw vereniging of heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wilco Hameetman

projectleider gebieden / verenigingsconsulent Prins Alexander
Wilco Hameetman

Veel sportverenigingen hebben hun financiële administratie al jaren op dezelfde manier geregeld.  In coronatijd is de financiële kwetsbaarheid van een sportvereniging (helaas) duidelijk geworden. Hoe belangrijk zijn de contributie inkomsten? Is de vereniging afhankelijk van inkomsten uit de kantine? Wordt er (voldoende) gereserveerd voor grote toekomstige uitgaven en maak je als vereniging gebruik van alle beschikbare regelingen? 

Met een kosteloze financiële APK maken we inzichtelijk hoe jouw vereniging er op dit moment financieel voor staat en waar de kansen/uitdagingen liggen. Wil je als vereniging een financiële APK of meer informatie hierover? Neem contact met op met jouw gebiedsconsulent. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ron Stieding

verenigingsconsulent Organisatie en Vrijwilligers
Ron Stieding

Meedoen met sport, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam helpt! Het fonds betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren van 0 t/m 17 jaar in Rotterdam, Hoogvliet, Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen, dit gaat via een intermediair. Bijvoorbeeld een leerkracht, maatschappelijk werker of buurtcoach. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de sportclub of cultuurinstelling. Op de website van het fonds lees je meer over de werkwijze en hoe je een aanvraag kunt doen.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Gert-Jan Lammens

directeur
Gert-Jan Lammens

Gesloten kantines, stilgelegde competities en afgelaste/aangepaste trainingen. De inkomsten bleven tijdens de coronacrisis flink achter, terwijl veel uitgaven gewoon doorliepen. Er zijn op dit moment nog steeds veel verschillende financiële maatregelen die je als vereniging kunt treffen. In dit artikel hebben we de compensatieregelingen voor jou gebundeld.

Dit artikel is bijgewerkt op 26 april 2022 om 14.49 uur.

Op dit moment zijn er voor sportverenigingen verschillende landelijke compensatieregelingen beschikbaar. Verder heeft NOC*NSF ook bekendgemaakt dat er voor de breedtesport 5 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Later dit jaar wordt meer duidelijk over hoe dit wordt uitgerold over sportverenigingen.

Landelijke regelingen

 • Status: gesloten.

  Regeling in het kort
  Bedrijven, maar bijvoorbeeld ook sportclubs, kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten die zij maken in januari, februari en maart 2022. Voorwaarde daarbij is wel dat zij in deze periode een omzetdaling van tenminste 20% hebben ten opzichte van 2019. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 85% van de loonsom.

  Heeft jouw sportclub:

  • Personeel in dienst
  • In drie aaneengesloten maanden omzetverlies van ten minste 20% (voor de hele organisatie of concern)

   

  Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking. Lees hier meer.

 • Status: geopend, doorlopende regeling.

  Regeling in het kort
  Voor sportclubs die in liquiditeitsproblemen komen bestaat er de mogelijkheid om via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen. Met zo’n noodkrediet kan dan bijvoorbeeld de periode totdat een aangevraagde subsidie wordt uitgekeerd worden overbrugd. Maar het noodkrediet kan ook worden ingezet om de financiële schade veroorzaakt door het coronavirus op te vangen en te spreiden over de komende jaren.

  Heeft jouw sportclub:

  • Financiële schade door de coronacrisis?
  • Zou het helpen om deze schade uit te smeren over een langere periode?

  Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking. Lees hier hoe je een borgstelling kunt aanvragen en wat de geldende voorwaarden zijn.

 • Status: gesloten.

  Regeling in het kort
  Sportverenigingen kunnen een aanvraag doen bij een minimaal omzetverlies van 30%. Lees hier meer.

 • Status: geopend voor aanvragen uit de vierde periode (1 november 2021 t/m 31 januari 2022). Aanvragen kunnen worden ingediend van 25 april t/m 30 mei 2022.

  Regeling in het kort

  Deze regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van sportclubs die niet in aanmerking komen voor de TVL en/of loonkosten niet via de NOW gecompenseerd hebben gekregen. De TASO-regeling is bedoeld voor amateursport-organisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in de periode van 1 november 2021 t/m 31 januari 2022 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. Bij de bepaling van de tegemoetkoming wordt onder meer gekeken naar de vaste lasten voor de accommodatie in eigen bezit of beheer, bondsafdrachten, niet gecompenseerde personeelslasten en het kantineresultaat. De tegemoetkoming bedraagt maximaal €24.000.

  * De 10% omzetverlies wordt vergeleken met de periode van 1 november 2019 t/m 31 januari 2020.

  Meer informatie is te vinden op de website van DUS-I.

  • Status: geopend voor aanvragen uit de vierde periode (1 november 2021 t/m 31 januari 2022). Aanvragen kunnen worden ingediend van 25 april t/m 30 mei 2022.

   Regeling in het kort
   Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 november tot 31 januari 2022 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Dit mag ook met terugwerkende kracht. Voor deze periode kan de volledige huur worden kwijtgescholden.
   De tegemoetkoming wordt aangevraagd door verhuurders, zoals gemeenten, sportbedrijven of particulieren verhuurders.

   Lees hier meer.

Voor de bovenstaande regelingen hebben we gebruikt gemaakt van de informatie van de Rijksoverheid.

Lokale regeling

 • Status: geopend, doorlopende regeling.

  Heeft jouw vereniging voldoende zicht op hoe het tijdens de coronacrisis financieel gaat, zowel op korte als op lange termijn? Wil je als bestuur kunnen sturen in deze moeilijke periode en weten van welke compensatiemaatregelen, fondsen en subsidies je mogelijk gebruik kunt maken? Vraag dan nu de (gratis) financiële APK voor verenigingen aan!

  Verenigingsconsulent financiën Paul Baans van Rotterdam bekijkt de financiële situatie van jouw club. Het doel van de scan is om jouw bestuur te spiegelen, dan wel te voorzien van inzichten waarmee je nog beter een koers kunt kiezen om de crisis door of uit te komen. De verenigingsconsulent financiën van kijkt samen met de penningmeester de begroting en exploitatie bekijken. Als uit de scan blijkt dat jouw vereniging door bijvoorbeeld fondsen en subsidiemogelijkheden per direct de financiële uitgangspositie kan verbeteren, dan helpen we daar graag mee. Interesse? Stuur dan een mailtje naar p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315.

  Daarnaast is in Rotterdam een steunfonds vitale verenigingen van ruim €260.000 beschikbaar gesteld voor verenigingen die door de coronacrisis dreigen om te vallen. Rotterdam Sportsupport heeft een stappenplan ontwikkeld om te bepalen of de financiële situatie van een sportvereniging daadwerkelijk acuut is en de club in aanmerking komt voor het steunfonds. Wanneer er voor de coronacrisis sprake was van een gezonde financiële huishouding en indien andere tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en creatieve oplossingen niet voldoende zijn, kan een vereniging aanspraak maken op het fonds. Lees hier meer.

Andere mogelijkheden

Naast deze landelijke regelingen zijn er acties die je als vereniging zelf kunt uitvoeren om de uitgaven (tijdelijk) te stoppen of uit te stellen.

 • Indien je als vereniging een lening hebt lopen bij een geldverstrekker, neem dan contact op met de betreffende personen of instanties om afspraken te maken je lasten tijdelijk te verlagen.

 • Als vereniging steun je vaak op het vele werk dat de vrijwilligers verzetten. Sommige verenigingen maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding om zo de vrijwilligers te bedanken/stimuleren. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers op dit moment geen werkzaamheden doen, mag de vrijwilliger dus niet worden doorbetaald.Mochten er nog meer maatregelen bekend worden, verstrekken wij hier uiteraard snel meer informatie over. Houd onze website, nieuwsbrief en social media-kanalen in de gaten. Meer weten over financiën? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Paul Baans via p.baans@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Mark van der Haven

projectcoördinator Schoolsportvereniging
Mark van der Haven