Speciaal voor het ondersteunen van Rotterdams sporttalent hebben Gemeente Rotterdam, Rotterdam Topsport en Rotterdam Sportsupport in samenwerking met het Yvonne van Gennip Talent Fonds een Rotterdamse pagina Talentboek ontwikkeld. Op deze website kunnen jonge Rotterdamse talenten en teams aan de slag met een eigen crowdfundingscampagne. Ze zijn herkenbaar als Rotterdammer door de Make it Happen-slogan die op hun foto staat.

Sporttalenten en -teams onder de 25 jaar, sportend en/of wonend in Rotterdam, kunnen aan de slag met een crowdfundingscampagne rondom een specifiek doel. Bijvoorbeeld deelname aan trainingsstages en/of (buitenlandse) toernooien, of een bijdrage in materiaal- of verblijfskosten die gepaard gaan met sporten op topniveau. De talenten gaan vervolgens zelf aan de slag om hun campagne onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld door een filmpje te maken, een nieuwsbrief op te zetten, acties en tegenprestaties te bedenken, enzovoort. Zo leren ze een fanbase op te bouwen en zichzelf op een goede manier te presenteren, waar topsporters mee te maken krijgen.

Samenwerking

Talentboek Rotterdam is ontwikkeld door een samenwerking van Gemeente Rotterdam, Rotterdam Sportsupport, Rotterdam Topsport en het Yvonne van Gennip Talent Fonds. Wij zijn erg trots dat we hierin gezamenlijk zijn opgetrokken en de Rotterdamse talenten zo financieel op weg kunnen helpen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Paul Baans

verenigingsconsulent Financiën
Paul Baans

Uit onderzoek van Rotterdam Sportsupport (2022) blijkt dat 7 op de 10 Rotterdamse sportverenigingen inkomsten uit sponsoring behaalt en dat deze inkomsten gemiddeld 9% van de totale inkomsten zijn. Sponsorinkomsten zijn een mooie, maar soms ook noodzakelijke aanvulling op de meest voorkomende
inkomsten voor sportvereniging, namelijk contributie en baromzet.

In dit handboek gaan we stapsgewijs in op het totale sponsorwervingsproces. In zeven stappen doorlopen we alle fases en mogelijkheden binnen het sponsorwervingsproces. Het is duidelijk dat het sponsorwervingsproces voor een grote vereniging met een eigen accommodatie en >2000 leden anders is dan het proces voor een binnensportvereniging zonder eigen accommodatie en <50 leden, maar de verschillende sponsorvormen kan elke vereniging sponsorinkomsten werven!

Zeven stappen

In de basis is het stappenplan voor ieder toepasbaar en kan het houvast bieden bij soms ingewikkelde stappen. Verder kijken we naar de wet- en regelgeving zowel op landelijk als lokaal niveau. Een overzicht van de zeven stappen:

 • 1. Sponsorbeleid
 • 2. Sponsorcommissie
 • 3. Kenmerken vereniging
 • 4. Potentiële sponsoren
 • 5. Wat biedt de vereniging?
 • 6. Sponsorvoorstel
 • 7. Benaderen sponsoren

Download

Het handboek sponsorwerving kun je hier downloaden of door te klikken op de button in het informatiemenu. Heb je naar aanleiding van dit handboek nog vragen? Neem dan contact op met Paul Baans, verenigingsconsulent financiën, via p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Irene Pekaar

contentspecialist / coördinator evenementen
Irene Pekaar

Investeer! In mensen, in je accommodatie en in je programmering voor als het weer mag. Zie het als de ultieme kans. Indien je een groep gemotiveerde vrijwilligers bij elkaar brengt, een gezamenlijke ambitie uitspreekt én een concreet stappenplan doorloopt, kan er heel veel. 

De accommodatie verduurzamen en lagere maandlasten? Een nieuw speeltoestel? Eindelijk die professional om de jeugd te trainen? Topsportambitie? Door landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies kan het echt. Daarnaast zijn er fondsen die mogelijk aangeschreven kunnen worden en kun je als vereniging ook veel zelf doen om de beoogde investering te kunnen financieren. Een overzicht  

 1. Sponsoring: Zet je eigen Champions League-model op creëer en win (club)-win (leden)-win (sponsoren). Lees hier meer over het Champions league-model.
 1. Crowdfunding: Betaal de investering voor een periode van X-aantal jaar terug aan je leden door besparingen op de begroting of het bereiken van je ambitie. Lees hier meer over crowdfunding.
 1. Alternatieve inkomenstenbronnen, zoals de landelijke initiatieven: Grote Clubactie & VriendenLoterij. Lees hier meer over alternatieve inkomstenbronnen.
 1. Op de club: Programmering van activiteiten en evenementen.  

De eerste stap? Vraag een gesprek aan met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. Hij/zijn brengt je in contact met de verengingsconsulent financiën binnen Rotterdam Sportsupport.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liana Landman

projectleider Vitale sportverenigingen / verenigingsconsulent Accommodatie en Organisatie
Liana Landman

Elke vereniging kan een zogenoemd sponsorhuis (uit)bouwen. Partners kunnen bijvoorbeeld staan voor de wanden, leveranciers voor de inrichting en een hoofdsponsor voor het overkoepelende dak. Het fundament van een eigen sponsorhuis zijn de eigen leden.

Heeft jouw vereniging liever een grotere overeenkomst met vijf of zes partijen dan heel veel losse sponsoren, zoals ook gebruikelijk bij de grote internationale opzet van sponsorhuizen? Wij gaan voor alle clubs met hun eigen Champions League-model! Of je nu een jeu de boules-, korfbal- of voetbalvereniging bent, de denkwijze is hetzelfde. Lees hieronder meer in het stappenplan. 

Stappenplan sponsorhuis 

 1. Draag allereerst zorg voor een groep gemotiveerde leden, liefst met een commerciële achtergrond en/of bekwaam in marketing en communicatie.  
 2. Sponsorwerving start met het bepalen van het doel/de doelen waar sponsoring voor gebruikt wordt of gaat worden. Zonder doelstelling(en) is een concreet plan waar mensen of merken zich in kunnen vinden moeilijk te bewerkstelligen. Dit kan een speeltuin voor de jongste jeugd zijn, verbeteringen aan het complex of het aantrekken van een trainer voor bepaalde doelgroepen. 
 3. Hoogte van de gewenste gelden die nodig zijn om het doel/de doelen te behalen moeten concreet zijn. 
 4. Inventarisatie van sponsoren/ partners/ leveranciers die al verbonden zijn aan de vereniging. Wie zijn deze partijen? Wat doen ze nu of hebben ze in de laatste drie jaar betekend voor de vereniging? Pluis daarbij ook de huidige contracten uit. 
 5. Inventarisatie van alle mogelijke communicatiemiddelen, online en offline, die ter beschikking zijn gesteld en kunnen worden aan huidige en potentiële sponsoren. Maak deze lijst bij voorkeur zo lang mogelijk!  
 6. Het doel, de benodigde gelden, huidige partijen en mogelijke communicatie middelen verenigen in een uit te leggen model. Een model dat recht doet aan wat de huidige partijen reeds doen en waar alle bestaande rechten, en toe te voegen rechten in verwerkt worden. Dit model is het sponsorhuis, oftewel: het eigen Champions League model!  
 • Een hoofdsponsor met circa 30-35% van alle rechten uit stap 5. 
 • Twee of drie partners met ieder circa 15% van alle rechten uit stap 5. 
 • Twee of drie leveranciers met ieder circa 7,5% van alle rechten uit stap 5. 
 • Verdeling van huidige partijen over bovenstaande categorieën. 
 • Benoemen van partijen die gewenste invulling van “lege plekken” kunnen zijn.  
 1. Indien jouw vereniging bovenstaande al grotendeels op orde heeft ontstaan er andere mogelijke toevoegingen aan het sponsorhuis. Denk hierbij aan een club van X (een businessclub, de vrienden van of soortgelijk). En, afhankelijk van de huidige status van bestaande sponsorafspraken, kan het sponsorhuis toegepast worden op de gehele vereniging inclusief alle ‘eigen’ activiteiten en evenementen. Indien een vereniging al een bestaand model heeft, maar meerdere doelen die gelden nodig hebben kunnen meerdere sponsorhuizen opgezet worden. Bijvoorbeeld een jaarlijks toernooi met veel deelnemers dat een eigen sponsorhuis kan neerzetten.
 2. Belangrijk: ken je huidige leden! Zodra een sponsorhuis is opgezet zijn je leden de eerste bron van mogelijke invullers van lege plekken. 

Voor specifieke sponsorwerving onderscheiden we drie verschillende types sportverenigingen. Voor alle types gelden echter dezelfde uitgangspunten om tot een eigen sponsorhuis te komen. Klik op de onderstaande uitklapbalken voor meer informatie.

  • Inventarisatie huidige sponsorcontracten. 
  • Wat is er nu aan exposure mogelijkheden? 
  • Inventarisatie totale mogelijke exposure. 
  • Inrichten sponsorhuis gekoppeld aan doelstelling en huidige partijen. 
  • Invulling totale mogelijke exposure binnen het sponsorhuis. 
  • Stappenplan om nieuwe sponsorhuis in te richten:

   – Nieuwe sponsorhuis kenbaar maken aan huidige sponsoren.
   – Aanpassen evt. bestaande contracten.
             * Huidige exposure herverdelen, en vernieuwen indien nodig.
             * Branding zoals borden langs het veld, vlaggen, sponsoroverzichten.
   – Verdienmodel! Voorbeeld: Er hangen nu trespa borden, vervangen door PVC met inkoop van circa 12,50 euro per m2 en verkopen voor 25 euro per m2. 
   – ‘Lege plekken’ in de exposure koppelen aan gewenste partijen die leden willen activeren.
   – 1 pagers maken voor deze lege plekken. Tip: eerst binnen de eigen leden kijken.
   – De boer opgaan indien binnen de leden de lege plekken niet opgevuld zijn.
   – Deal(s) maken met partijen, liefst zo lang mogelijke termijn.
   – Exposure mogelijkheden invullen en start communicatie campagnes.
   – Voortgangsevaluaties met alle betrokken partijen.
   – Successen en opbrengsten delen met de leden. 

  • Inventarisatie huidige sponsorcontracten 
  • Wat is er nu aan exposure mogelijkheden? 


  Vrijwel zeker zit in bovenstaande een issue voor de betreffende verenigingen. Feit is dat de meeste clubs hun accommodatie huren 
  van een eigenaar en weinig tot geen exposuremogelijkheden hebben. Om dit te doorbreken kan een onderzoek gedaan worden naar digitale mogelijkheden. Er zijn bijvoorbeeld verschillende bedrijven die in staat zijn om met één of meerdere camera`s verschillende sporten te registreren, scores bij te houden en sponsoren exposure te geven. Hierdoor ontstaan verschillende kansen. Een aantal voorbeelden:  

  • Livestreamen van wedstrijden / Contentdeling op social media (highlights etc) / Statistieken generatie.  
  • Videoanalyse van wedstrijden / Delen van beelden tussen verschillende clubs tbv analyse. 
  • Narrowcasting per vereniging. 

   

  Idee kan zijn om met een aantal van deze partijen in gesprek te gaan om te bekijken wat ze kunnen bieden. In de ideale situatie zou de eigenaar van de accommodatie investeren in systemen die voor meerdere sporten te gebruiken zijn en deze kosten bijvoorbeeld doorrekenen in de zaalhuur die verenigingen betalen. 

 • Bij een combinatie van verenigingen moeten we onderscheid maken in verenigingen met een gezamenlijke structuur die boven de verenigingen hangt, zoals een beheerstichting, of aparte verenigingen zonder gezamenlijke structuur. Voorbeelden hiervan zijn Victoria in Kralingen en sportpark Noordrand in Schiebroek.

  In dat geval kan het sponsorhuis zo ingericht worden dat het complex gesponsord kan worden middels een sponsorhuis en dat de verenigingen op hun eigen gebruiksoppervlak een eigen sponsorhuis neerzetten, zoals beschreven in de bovenstaande hoofdstukken. Bij een mix van verenigingen moet altijd maatwerk worden toegepast.

  Echter, de voorkeur zou hebben dat de verschillende verenigingen samenwerken in één sponsorhuis. Daardoor kunnen sponsoren betere en exclusievere exposure krijgen en is er veel minder kans op discussie. Eén tak die met Albert Heijn werkt en de ander met Jumbo is bijvoorbeeld minder sterk. Daarnaast worden verenigingen door de gezamenlijkheid gedwongen samen te werken en op een goede manier te communiceren richting de leden. Doordat die sponsoring in de beheerstichting valt moet dit leiden tot een voordeel voor alle verenigingen. De revenuen kunnen door een korting in de afdracht naar de stichting of bijvoorbeeld in de verdeling van het geld naar rato van het aantal leden gebeuren.. 

  Bij een combinatie van verenigingen zonder structuur erboven is het advies om een sponsorhuis per vereniging samen te stellen en te bezien of er combinaties mogelijk zijn. Ook hier is het uitgangspunt om zoveel als mogelijk te bundelen of om afspraken te maken over welke soort partijen/branches bij de ene vereniging passen en welke bij de andere(n). In dit geval zullen er wel aparte contracten afgesloten moeten worden. 

Wil jouw vereniging ook een eigen Champions League-model? Paul Baans, verenigingsconsulent financiën bij Rotterdam Sportsupport, verkent graag de mogelijkheden. Hij is bereikbaar per mail via p.baans@rotterdamsportsupport.nl of telefonisch op 010-24 29 315.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jolanda de Vries

Communicatieadviseur
Jolanda de Vries

Kampt jouw vereniging met een teruglopend ledenaantal, uitblijvende groei of ben je bang dat je club de exploitatie niet gezond kan houden? Dan is de Grow 010 Challenge iets voor jou. Aan de hand van prikkelende uitdagingen op gebied van ledenwerving, financiën, maatschappelijk ondernemerschap en sponsoring helpen we jouw vereniging. Op donderdag 12 december is sponsoring het thema. De vereniging als marketingtool is deze avond de uitdaging.

Deze laatste avond laten we bestuurders de mogelijkheden zien om hun vereniging als marketingtool in te zetten voor bedrijven. Zo kun je bedrijven helpen met het bouwen van een maatschappelijk imago en het vinden van klanten en/of goede medewerkers. Alles draait om een goede match en activatie van een sponsordeal.

“Bestuurders die meedoen aan deze Grow 010 Challenge vergroten de impact van hun vereniging en zorgen voor een blijvend bestaansrecht,” aldus cursusleider Danny Rijnhout.

Voor wie?
Bestuurders van binnensport verenigingen en/of bestuurders van clubs met een buitensportaccommodatie. Om de kwaliteit van de sessies te waarborgen – en vanwege de complexiteit van de uitdagingen – hebben we slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Aanmelden
Aanmelden kan via de button rechts op de pagina. Geef in het inschrijfformulier aan wat voor jou van toepassing is. Meerdere personen zijn welkom. Dan graag wel iedereen afzonderlijk inschrijven.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liana Landman

projectleider Vitale sportverenigingen / verenigingsconsulent Accommodatie en Organisatie
Liana Landman