De voucherregeling sport- en beweegaanbod openbare ruimte is bedoeld om sporten en bewegen in de buitenruimte te stimuleren. Sportverenigingen kunnen hiervoor een aanvraag doen met projecten die een bijdrage leveren aan sport -en beweegaanbod in de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties. Vouchers worden uitgereikt met een maximum van € 4.000,- per aanvraag. Dit kan besteed worden aan:

 • Ingrepen in de fysieke leefomgeving, aanpassing(en) in de buitenruimte. Dit bestaat uit de (fysieke) sportinfrastructuur die voor iedereen toegankelijk is en sportief en recreatief bewegen faciliteert, en/of;
 • Sport- en beweegactiviteiten, begeleiding, communicatie en voorlichting.

De aanvraag

De aanvraag kan ingediend worden vanaf 4 april 2022. De termijn sluit zodra er 150 aanvragen binnen zijn, of als dat aantal niet gehaald wordt, op 30 mei 2022. Aanvragen voor de voucherregeling moeten worden ingediend bij Geertje Bijleveld via: gbijleveld@teamsportservice.nl

Een volledige aanvraag bestaat uit onderstaande onderdelen:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier Voucherregeling (download hier).
 • Begroting inclusief gedetailleerd dekkingsplan.

De aanvragen worden door een jury beoordeeld op:

 1. Maatschappelijke bijdrage; de mate waarin het project bijdraagt aan het doel om mensen deel te laten aan sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte;
 2. Inclusiviteit; de mate waarin het project voor écht iedereen sociaal, praktisch en financieel toegankelijk is;
 3. Samenwerking; de mate waarin het project is gericht op samenwerking met andere organisaties en verenigingen;
 4. Duurzaamheid; de mate waarin het project ook na de voucherregeling vervolgd kan worden;
 5. Creativiteit; de mate waarbij in het project op creatieve wijze invulling is gegeven aan de bovenstaande kaders maatschappelijke bijdrage, inclusiviteit, samenwerking en duurzaamheid.

Vragen?

Heb je vragen over de voucherregeling? Neem dan contact op met Paul Baans. Wil je even sparren over de aanvraag van jouw vereniging? Dan kan dat met jouw gebiedsconsulent.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wim Wisse

Wim Wisse

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde

Wil je actief in de slag met inclusie en diversiteit binnen jouw club? Dan kun je gebruik maken van het stimuleringsbudget in de sport. Bijvoorbeeld voor het binden van nieuwe sporters aan je club, of het starten van een ontwikkelingstraject met jouw bestuur of het aangaan van een samenwerking met een organisatie in de wijk van jouw club. Dit met als doel om beter mensen te bereiken die vanwege etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om zich thuis te voelen op de club. Clubs kunnen maximaal €850,- aanvragen.

De aanvraag moet gericht zijn op:

 • Het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
 • Het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
 • Het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod

Lees hier meer over de voorwaarden van het stimuleringsbudget van NOC*NSF. De onderstaande video legt uit hoe je een aanvraag kunt indienen.

Ook de KNVB heeft een stimuleringsbuget. Deze is gericht op het organiseren van passende voetbalactiviteiten voor leden en niet sportende leden. Lees hier meer over het stimuleringsbudget van de KNVB.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Laura van Velzen

Laura van Velzen

strategisch adviseur Interne organisatie

Meedoen met sport, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam helpt! Het fonds betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren van 0 t/m 17 jaar in Rotterdam, Hoogvliet, Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen, dit gaat via een intermediair. Bijvoorbeeld een leerkracht, maatschappelijk werker of buurtcoach. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de sportclub of cultuurinstelling. Op de website van het fonds lees je meer over de werkwijze en hoe je een aanvraag kunt doen.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Stephan Vos

Stephan Vos

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat

Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, kunnen clubs gebruik maken van een speciaal begeleidingstraject van koepelorganisatie NOC*NSF. In dit traject krijgen verenigingen kosteloze en professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie.

NOC*NSF heeft namens de partners in de Routekaart Duurzame Sport een begeleidingstraject ontwikkeld, dat wordt uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde, onafhankelijke adviespartijen. Door een subsidie van de rijksoverheid, komt een gelimiteerd aantal sportaanbieders die de Sport NL Groen tool hebben ingevuld in aanmerking voor een gratis begeleidingstraject voor de planfase ter waarde van 750 euro. 

Heb je behoefte aan deze begeleiding, ga dan naar deze pagina en kies dan één , door NOC*NSF geselecteerde partij uit en klik op ‘contact’ om deskundig advies aan te vragen. Je aanmelding wordt door Sport NL Groen doorgegeven aan de geselecteerde adviespartij. Zij nemen contact op voor het doornemen van de ingevulde gegevens in deze tool en het maken van een afspraak voor onder andere een bezoek aan de accommodatie. 

Wil je als Rotterdamse sportvereniging werkzaamheden laten uitvoeren aan de accommodatie? Dan zijn er diverse (lokale en landelijke) subsidiemogelijkheden waarvan jouw club gebruik kan maken. Bekijk hier het overzicht. Voor vragen over het thema duurzaamheid kun je contact opnemen met expertconsulent Pepijn Geldof via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liesbeth van der Meer

Liesbeth van der Meer

strategisch adviseur / leidinggevende

Wil je als Rotterdamse sportvereniging werkzaamheden laten uitvoeren aan de accommodatie? Dan zijn er diverse lokale en landelijke subsidiemogelijkheden waarvan jouw club gebruik kan maken. Een overzicht.

Landelijke subsidie: BOSA

De subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is een regeling waarvan alle organisaties die sport aanbieden – en geen winstoogmerk hebben – gebruik van kunnen maken. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

Gemeentelijke subsidie: 1/3 regeling

De investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen wordt in de volksmond ook wel de 1/3 regeling genoemd. De belangrijkste kenmerken zijn:

 • Een subsidie van 33% over investeringen in en ten behoeve van sportaccommodaties. Verenigingen en aan verenigingen gelieerde beheerstichtingen kunnen de subsidie aanvragen. Daarnaast kan er een lening verkregen worden van maximaal 33% en moet de vereniging minimaal 33% zelf bijdragen.
 • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd.
 • Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie.

Per 1 januari 2022 is de subsidiepot weer aangevuld. Let op! Op = op.

Begeleidingstrajecten

Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, kunnen clubs gebruik maken van een speciaal begeleidingstraject van koepelorganisatie NOC*NSF. In dit traject krijgen verenigingen kosteloze en professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie. Lees hier meer over het begeleidingstraject.

SportStroom

Wil je weten welke energiebesparende maatregelen interessant zijn voor jouw vereniging? Of wat het kost als je bijvoorbeeld zonnepanelen of LED-verlichting wil laten plaatsen? Dan kan SportStroom je wellicht helpen. Zij geven als betrouwbare samenwerkingspartner van Rotterdam Sportsupport advies en brengen offertes uit voor de gewenste energiebesparende maatregelen. Laat je de maatregelen via SportStroom realiseren, dan vragen zij ook bovenstaande subsidies namens jouw vereniging aan.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Mark van der Haven

Mark van der Haven

projectcoördinator Schoolsportvereniging

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janny van Bergeijk

Janny van Bergeijk

verenigingsconsulent Leden

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Laurens Verbaan

Laurens Verbaan

projectcoördinator Schoolsportvereniging

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Beau de Leeuw

Beau de Leeuw

projectcoördinator Toekomstbestendige sportverenigingen

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra van Zevenhuijzen

Sandra van Zevenhuijzen

teamcoördinator P&O en Financiën

Wil jouw club nieuwe leden aantrekken, vrijwilligers werven of de zichtbaarheid van de vereniging vergroten? Dan kun je hiervoor de kosten (deels) vergoed krijgen door Rotterdam Sportsupport via de regeling Kansen voor de Sport. Het aanvragen van een bijdrage kan door het invullen van het aanvraagformulier. 

Ledenlimiet bij Kansen voor de Sport

De regeling is alleen voor verenigingen met minder dan 200 leden. Grotere verenigingen hebben doorgaans een andere vorm van ondersteuning nodig bij het vinden van financiering. We zijn altijd bereid mee te denken of andere vormen van financiering van jullie activiteit mogelijk is. Hiervoor kun je terecht bij jouw gebiedsconsulent. 

Voorwaarden en spelregels: 

 • De bijdrageregeling is voor het ondersteunen van activiteiten om leden of vrijwilligers te werven (open dagen, kennismakingstrainingen en ook vriendjes- en vriendinnetjesdagen etc.) of de zichtbaarheid van de vereniging te vergroten (facebook-campagnes, flyers etc.). 
 • Alleen bestuursleden mogen een aanvraag indienen. 
 • De regeling is alleen voor verenigingen met minder dan 200 leden. Grotere verenigingen kunnen terecht bij hun gebiedsconsulent. 
 • Alle soorten kosten kunnen vanuit de bijdrage vergoed worden tot een hoogte van € 250 per kalenderjaar. 
 • De vereniging kan jaarlijks meerdere aanvragen indienen zolang het bovenstaande bedrag niet overschreden wordt. 
 • Een aanvraag moet voorafgaand aan de activiteit worden ingediend zodat er voldoende tijd is voor het beoordelen van de aanvraag en de gebiedsconsulent de kans heeft de activiteit te bezoeken. 
 • Nadat de aanvraag is goedgekeurd krijgt de vereniging hierover per mail bericht met verdere informatie over het proces. 
 • Het toegekende bedrag wordt overgemaakt nadat de vereniging de bonnetjes met gemaakte kosten en het evaluatieformulier heeft opgestuurd. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bryan Bastiaanse

Bryan Bastiaanse

coördinator monitoring en verantwoording projecten

Sporten en bewegen helpt ouderen om fit te blijven, langer zelfstandig te zijn en om eenzaamheid tegen te gaan. Daarom verstrekt gemeente Rotterdam de subsidie voor ouderensport.

Heeft jouw vereniging een goed idee om oudere Rotterdammers meer te laten bewegen? Denk bijvoorbeeld aan een activiteit, een evenement of het ontwikkelen van een methodiek of werkwijze. Dan kun je de subsidie ouderensport aanvragen bij de Gemeente Rotterdam.

Met behulp van deze subsidie wil de gemeente verenigingen en organisaties ondersteunen die: 

 • Ouderen stimuleren om structureel meer te gaan sporten en/of bewegen en/of 
 • Sportende ouderen structureel aan het sporten en/of bewegen te houden 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Hamstra

Bianca Hamstra

pedagogisch adviseur

De Bijdrage Jeugdsport is een jaarlijkse subsidie om de jeugdafdeling te versterken. Als vereniging ontvang je €10,- per actief spelend jeugdlid (van 6 t/m 17 jaar). Om aanspraak te maken dient de vereniging wel het Vitaliteitsonderzoek invullen en toegelaten zijn tot de regeling gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). 

Hoe kan de vereniging de Bijdrage Jeugdsport aanvragen? 

Door mee te doen aan het vitaliteitsonderzoek komt de vereniging automatisch in aanmerking voor de Bijdrage Jeugdsport. Er is geen apart aanvraagproces. Het onderzoek ontvangt het secretariaat meestal in april.

Zijn er nog andere voorwaarden? 

Behalve deelname aan het vitaliteitsonderzoek moet de vereniging op uiterlijk 1 oktober zijn toegelaten tot de landelijke regeling gratis VOG. Hiervoor moet de vereniging bij NOC*NSF aantonen over minimaal 1 preventieve maatregel wat betreft een veilig sportklimaat te beschikken. Bijvoorbeeld: 

 • Gedragsregels voor leden en bezoekers 
 • Gedragscode voor trainers en vrijwilligers 
 • Vertrouwenscontactpersoon 

Let op dat de toelating vijf jaar geldig is. Daarna moet de club opnieuw aantonen over preventieve maatregelen te beschikken. De vereniging krijgt per mail bericht wanneer de toelating afloopt. Klik hier als de vereniging hulp nodig heeft bij de toelating of het implementeren van een preventieve maatregel rondom een veilig sportklimaat.

Hoe wordt de hoogte van het bedrag bepaald? 

Voor de Bijdrage Jeugdsport tellen alleen leden mee die tevens lid zijn bij een NOC*NSF aangesloten sportbond. In het vitaliteitsonderzoek vragen ze naar een ledenaantal op peildatum 1 april. Daarna stellen ze dezelfde vraag ter controle aan de bond. Bij verschillen kan het echter zijn dat er aanvullende informatie nodig is, op basis hiervan bepalen ze de hoogte van het bedrag.

Wanneer krijgen we de bijdrage uitgekeerd? 

De beoordeling start na sluiting van het vitaliteitsonderzoek. Dit is meestal vanaf juli. Ten slotte krijgen de eerste verenigingen vanaf augustus hun bijdrage uitgekeerd. Als aanvullende informatie vereist is, kan dit betekenen dat de bijdrage pas in september of oktober wordt uitgekeerd. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fieke de Goede

Fieke de Goede

interim projectleider Rotterdam Sport op Maat

Door kader op te leiden kan de vereniging investeren in een sterke en vitale organisatie. Heeft jouw club de ambitie om trainers, bestuurders of andere vrijwilligers op te leiden? Dan kun je hiervoor de kosten (deels) vergoed krijgen door Rotterdam Sportsupport via de regeling Bijdrage Kaderopleidingen. Het aanvragen van een bijdrage kan door het invullen van het aanvraagformulier.

Voorwaarden en spelregels: 

 • De bijdrageregeling is voor zowel sporttechnische (trainersopleidingen, jurycursussen etc.) als organisatorische opleidingen (sociale hygiëne, EHBO etc.). Rotterdam Sportsupport bepaalt of een bepaalde opleiding in aanmerking komt. 
 • Alleen bestuursleden mogen een aanvraag indienen. 
 • De maximale vergoeding per kalenderjaar wordt bepaald door het ledenaantal van de vereniging: 
  • 1 – 200 leden: maximale vergoeding van € 500 per kalenderjaar 
  • 201 – 500 leden: maximale vergoeding van € 750 per kalenderjaar 
  • Meer dan 500 leden: maximale vergoeding van € 1.000 per kalenderjaar. 
 • De vereniging kan jaarlijks meerdere aanvragen indienen, aangenomen dat het bovenstaande bedrag niet overschreden wordt. 
 • Er kan niet met terugwerkende kracht beroep gedaan worden op het budget van eerdere jaren. 
 • Nadat de aanvraag is goedgekeurd krijgt de vereniging hierover per mail bericht met verdere informatie over het proces. 
 • Het toegekende bedrag wordt overgemaakt nadat de vereniging een bewijs van inschrijving heeft opgestuurd. 
 • De vereniging moet zich inzetten voor het succesvol afronden van de opleiding door de vrijwilligers. 
 • Na afloop van de opleiding informeert de vereniging vervolgens Rotterdam Sportsupport of de opleiding met de Bijdrage Kaderopleidingen succesvol is afgerond. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maurits Morsink

Maurits Morsink

verenigingsconsulent organisatie

De regeling investeringssubsidies breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen stimuleert Rotterdamse breedtesportverenigingen hun eigen sportaccommodaties of sportvoorzieningen op een adequaat kwaliteitsniveau te kunnen houden of brengen. 

De regeling is bedoeld voor Rotterdamse breedtesportverenigingen die lid zijn van een sportbond die is aangesloten bij het NOC*NSF. Ook een aan deze breedtesportvereniging verbonden beheerstichting kan de subsidie aanvragen. 

Onderdelen van de regeling 

De regeling bestaat uit drie onderdelen: 

 • maximaal 1/3 van de totale investeringskosten kan gefinancierd worden door een gemeentelijke subsidie van maximaal € 75.000,- per aanvraag (subsidieonderdeel I); 
 • maximaal 1/3 kan gefinancierd worden door een gemeentelijke lening die maximaal gelijk aan de te verlenen subsidie. Wordt de maximale subsidie van € 75.000,- verstrekt dan kan er maximaal € 350.000,- geleend worden; 
 • minimaal 1/3 moet gefinancierd worden door een eigen bijdrage van de vereniging (sponsoring, eigen middelen of een bijdrage uit een niet-gemeentelijke subsidie, zoals de regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties); deze eigen bijdrage moet aantoonbaar gerealiseerd of te realiseren zijn. 

Borg SWS 

Voor subsidieaanvragen hoger dan € 25.000,- moet de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een positief advies afgeven. Bovendien zal de gemeente een lening, indien deze gewenst is door de aanvrager, alleen verstrekken als SWS bereid is om borg te staan. Voeg de betreffende toekenningsbrief van SWS aan de aanvraag van de subsidie. Voorafgaand aan de subsidieaanvraag zal de aanvrager dus contact moeten opnemen met SWS. SWS zal vervolgens een financiële haalbaarheidstoets uitvoeren. Hiervoor zal SWS de aanvrager een eenmalig bedrag in rekening brengen. Deze kosten behoren tot de subsidiabele kosten. Gedurende de looptijd van de borgstelling zal SWS de aanvrager jaarlijks – en zo nodig vaker – monitoren.  

Aanvragers die een subsidie van minder dan € 25.000,- vragen én geen gebruik willen maken van de gemeentelijke lening hoeven geen contact op te nemen met SWS. 

Subsidieplafond 

De regeling kent een subsidieplafond van € 400.000,- per jaar.  Dit budget verdeeld volgens het principe “wie het eerst komt, die het eerst maalt”. De gemeente handelt de aanvragen af op volgorde van binnenkomst.

In deze regeling is daarvoor het tijdstip van ontvangst van complete  aanvragen bepalend. Als tijdstip van indiening geldt het moment waarop de complete aanvraag is ontvangen. 

Wanneer aanvragen 

De subsidie kun je aanvragen van 1 december tot en met 30 november. Verenigingen die in de drie voorgaande kalenderjaren al eens de subsidie hebben aangevraagd, kunnen alleen tussen 1 en 30 november een aanvraag doen. Met andere woorden: alleen als het subsidieplafond nog niet bereikt is tegen het eind van het jaar, komen deze verenigingen in aanmerking voor de subsidie. 

Meer informatie en aanvragen 

Voor meer informatie over (het aanvragen van) de regeling kun je terecht op de  website van gemeente Rotterdam

De gemeente neemt alleen een complete aanvraag in behandeling. Hiervoor moet je veel gegevens en stukken aanleveren. De voorbereiding van een aanvraag zal de nodige tijd kosten. Bovendien kan het 8 tot maximaal 20 weken duren voordat de gemeente een besluit heeft genomen over de ingediende aanvraag. Start dus ruim voordat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden met de voorbereidingen voor de subsidieaanvraag. 

Voordat je werk maakt van de aanvraag, loont het de moeite om contact te zoeken met gemeente Rotterdam en/of Rotterdam Sportsupport. Op deze manier kun je toetsen of de aanvraag een reële kans maakt en kunnen we onnodige moeite mogelijk voorkomen. Ook voor andere vragen of advies helpen de gemeente en/of Rotterdam Sportsupport je graag verder. Je kunt contact opnemen via onderstaande gegevens. 

Gemeente Rotterdam, Cluster MO – Directie S,O&C: Remco Aarts: r.aarts@rotterdam.nl  of 06-39013872. 

Rotterdam Sportsupport: Pepijn Geldof: p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of 010-2429315. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fragette Jagt

Fragette Jagt

verenigingsconsulent Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carola Nagy

Carola Nagy

projectmanager Sport als middel / strategisch adviseur