Wil je actief in de slag met inclusie en diversiteit binnen jouw club? Dan kun je gebruik maken van het stimuleringsbudget in de sport. Bijvoorbeeld voor het binden van nieuwe sporters aan je club, of het starten van een ontwikkelingstraject met jouw bestuur of het aangaan van een samenwerking met een organisatie in de wijk van jouw club. Dit met als doel om beter mensen te bereiken die vanwege etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om zich thuis te voelen op de club. Clubs kunnen maximaal €850,- aanvragen.

De aanvraag moet gericht zijn op:

 • Het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
 • Het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
 • Het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod

Lees hier meer over de voorwaarden van het stimuleringsbudget van NOC*NSF. De onderstaande video legt uit hoe je een aanvraag kunt indienen.

Ook de KNVB heeft een stimuleringsbuget. Deze is gericht op het organiseren van passende voetbalactiviteiten voor leden en niet sportende leden. Lees hier meer over het stimuleringsbudget van de KNVB.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Monique de Groot

Monique de Groot

projectcoördinator Sportplus

Meedoen met sport, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam helpt! Het fonds betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren van 0 t/m 17 jaar in Rotterdam, Hoogvliet, Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen, dit gaat via een intermediair. Bijvoorbeeld een leerkracht, maatschappelijk werker of buurtcoach. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de sportclub of cultuurinstelling. Op de website van het fonds lees je meer over de werkwijze en hoe je een aanvraag kunt doen.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emile van der Weg

Emile van der Weg

verenigingsconsulent Organisatie

Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, kunnen clubs gebruik maken van een speciaal begeleidingstraject van koepelorganisatie NOC*NSF. In dit traject krijgen verenigingen kosteloze en professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie.

Het traject, ook wel de Routekaart Verduurzaming Sport genoemd, wordt uitgevoerd door professionele adviespartijen en omvat het volgende:

 • Een energiescan voor de vereniging: hierbij bezoekt een bouwkundig expert de vereniging en brengt nauwkeurig in kaart op welke plaatsen binnen de accommodatie energiebesparing en CO2-reductie kan worden gerealiseerd.
 • Plan van aanpak: in een helder rapport wordt, in samenspraak met de vereniging, zorgvuldig op een rij gezet welke investeringen zinvol zijn en wat de gewenste volgorde is. Dit gaat uiteraard gepaard met ruimte voor eigen inbreng en wensen van de vereniging.
 • Begeleiding bij offertetrajecten
 • Uitwerking van de businesscase, inclusief financieel advies.
 • Ondersteuning bij realisatie van de energiebesparende maatregelen.
 • Monitoring van het resultaat.

De Routekaart Verduurzaming Sport komt voort uit het Nationaal Sportakkoord en biedt elke Nederlandse sportvereniging de mogelijkheid om onder professionele begeleiding aan de slag te gaan met verduurzaming en energiebesparing. Het traject wordt door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gesubsidieerd met € 2.000,- per vereniging. Voor clubs zijn geen extra kosten aan dit traject verbonden.

Er zijn in Nederland vijf partijen die namens NOC*NSF uitvoering geven aan de routekaart. Hiervan opereren drie partijen in de provincie Zuid-Holland. Clubs kiezen zelf met welke adviespartij ze het traject willen doorlopen. Een overzicht:  

SportStroom

SportStroom ondersteunt al 14 jaar sportverenigingen die energieneutraal willen worden. Deze organisatie is landelijk actief en elke sportclub kan met deze Sportstroom aan de slag. Geïnteresseerde verenigingen kunnen dit formulier invullen en dit opsturen naar contact@sportstroom.nl 

De Groene Club

De Groene Club is een sportbreed initiatief van de KNVB om sportaccommodaties te verduurzamen. Hoewel de Groene Club voortkomt uit de KNVB kan elke sportvereniging met deze landelijke partij samenwerken. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich hier aanmelden.  

Team Sportservice

Team Sportservice heeft ruime ervaring in het verduurzamen van sportaccommodaties in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Team Sportservice kent in deze regio’s feilloos de weg en elk type sportclub kan met deze experts aan de slag. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich hier aanmelden.

Wil je als Rotterdamse sportvereniging werkzaamheden laten uitvoeren aan de accommodatie? Dan zijn er diverse (lokale en landelijke) subsidiemogelijkheden waarvan jouw club gebruik kan maken. Bekijk hier het overzicht. Voor vragen over het thema duurzaamheid kun je contact opnemen met expertconsulent Pepijn Geldof via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 010-2429315.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wim Wisse

Wim Wisse

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde

Wil je als Rotterdamse sportvereniging werkzaamheden laten uitvoeren aan de accommodatie? Dan zijn er diverse lokale en landelijke subsidiemogelijkheden waarvan jouw club gebruik kan maken. Een overzicht.

Landelijke subsidie: BOSA

De subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is een regeling waarvan alle organisaties die sport aanbieden – en geen winstoogmerk hebben – gebruik van kunnen maken. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

 • Een subsidie van 20% over alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie én over de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). 
 • Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie.

Provinciale subsidie: lokale initiatieven energietransitie

Ook de provincie Zuid Holland heeft een subsidie specifiek voor duurzaamheidsmaatregelen. De belangrijkste kenmerken hiervan:

 • Een subsidie van 10% op de totale investeringskosten. Verenigingen kunnen de subsidie aanvragen.
 • De minimale subsidie is €2.500,-. Dat betekent dat de totale investering die de vereniging wil doen minimaal €25.000,- moet zijn. De maximale subsidie is €75.000,-.
 • De subsidieregeling loopt tot 31 december 2021 of totdat het geld op is.
 • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd. Eén van de aanvraagvereisten is dat sportverenigingen de subsidieaanvraag vooraf bespreken met een beleidsmedewerker van de provincie Zuid-Holland. Hiervoor kan er een mail gestuurd worden naar energie@pzh.nl met vragen en/of een (concept) projectplan.
 • De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Klik hier voor meer informatie over de subsidie.

Gemeentelijke subsidie: 1/3 regeling

De investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen wordt in de volksmond ook wel de 1/3 regeling genoemd. De belangrijkste kenmerken zijn:

 • Een subsidie van 33% over investeringen in en ten behoeve van sportaccommodaties. Verenigingen en aan verenigingen gelieerde beheerstichtingen kunnen de subsidie aanvragen. Daarnaast kan er een lening verkregen worden van maximaal 33% en moet de vereniging minimaal 33% zelf bijdragen.
 • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd.
 • Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie.

Gemeentelijke subsidie: energiebesparende maatregelen

De gemeente Rotterdam heeft een subsidie specifiek voor energiebesparende maatregelen. Deze subsidie energiebesparende maatregelen sluit aan op de landelijke BOSA-regeling. Daarvan zijn de belangrijkste kenmerken:  

 • Een subsidie van 33% van de kosten van energiebesparende maatregelen.  
 • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd.  
 • Er is in totaal €100.000,- beschikbaar. Voor deze subsidie geldt: op = op. De regeling loopt tot 31 december 2021 of totdat het geld op is. De verwachting is dat sportverenigingen al ruim voor het einde van deze termijn van het subsidiebudget gebruik hebben gemaakt. Op het moment dat dit het geval is, dan kunnen verenigingen de gemeentelijke 1/3 regeling aanvragen. Zie hieronder.  

Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie over gemeentelijke subsidie.

Begeleidingstrajecten

Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, kunnen clubs gebruik maken van een speciaal begeleidingstraject van koepelorganisatie NOC*NSF. In dit traject krijgen verenigingen kosteloze en professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie. Lees hier meer over het begeleidingstraject.

SportStroom

Wil je weten welke energiebesparende maatregelen interessant zijn voor jouw vereniging? Of wat het kost als je bijvoorbeeld zonnepanelen of LED-verlichting wil laten plaatsen? Dan kan SportStroom je wellicht helpen. Zij geven als betrouwbare samenwerkingspartner van Rotterdam Sportsupport advies en brengen offertes uit voor de gewenste energiebesparende maatregelen. Laat je de maatregelen via SportStroom realiseren, dan vragen zij ook bovenstaande subsidies namens jouw vereniging aan.

Daarnaast kunnen ook partijen als Sportverlichting en Groene Club (vanuit de KNVB) energiebesparende maatregelen realiseren.

Rotterdam Sportsupport: Pepijn Geldof: p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of 010-2429315. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Post – van der Hoek

Bianca Post – van der Hoek

verenigingsconsulent Scouting

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Hamstra

Bianca Hamstra

pedagogisch adviseur

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra Sonneveld

Sandra Sonneveld

P&O medewerker

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sonny Noordermeer

Sonny Noordermeer

projectcoördinator Schoolsportvereniging

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janneke van Tienen

Janneke van Tienen

P&O medewerker

Wil jouw club nieuwe leden aantrekken, vrijwilligers werven of de zichtbaarheid van de vereniging vergroten? Dan kun je hiervoor de kosten (deels) vergoed krijgen door Rotterdam Sportsupport via de regeling Kansen voor de Sport. Het aanvragen van een bijdrage kan door het invullen van het aanvraagformulier. 

Ledenlimiet bij Kansen voor de Sport

De regeling is alleen voor verenigingen met minder dan 200 leden. Grotere verenigingen hebben doorgaans een andere vorm van ondersteuning nodig bij het vinden van financiering. We zijn altijd bereid mee te denken of andere vormen van financiering van jullie activiteit mogelijk is. Hiervoor kun je terecht bij jouw gebiedsconsulent. 

Voorwaarden en spelregels: 

 • De bijdrageregeling is voor het ondersteunen van activiteiten om leden of vrijwilligers te werven (open dagen, kennismakingstrainingen en ook vriendjes- en vriendinnetjesdagen etc.) of de zichtbaarheid van de vereniging te vergroten (facebook-campagnes, flyers etc.). 
 • Alleen bestuursleden mogen een aanvraag indienen. 
 • De regeling is alleen voor verenigingen met minder dan 200 leden. Grotere verenigingen kunnen terecht bij hun gebiedsconsulent. 
 • Alle soorten kosten kunnen vanuit de bijdrage vergoed worden tot een hoogte van € 250 per kalenderjaar. 
 • De vereniging kan jaarlijks meerdere aanvragen indienen zolang het bovenstaande bedrag niet overschreden wordt. 
 • Een aanvraag moet voorafgaand aan de activiteit worden ingediend zodat er voldoende tijd is voor het beoordelen van de aanvraag en de gebiedsconsulent de kans heeft de activiteit te bezoeken. 
 • Nadat de aanvraag is goedgekeurd krijgt de vereniging hierover per mail bericht met verdere informatie over het proces. 
 • Het toegekende bedrag wordt overgemaakt nadat de vereniging de bonnetjes met gemaakte kosten en het evaluatieformulier heeft opgestuurd. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liesbeth van der Meer

Liesbeth van der Meer

strategisch adviseur / leidinggevende

Sporten en bewegen helpt ouderen om fit te blijven, langer zelfstandig te zijn en om eenzaamheid tegen te gaan. Daarom verstrekt gemeente Rotterdam de subsidie voor ouderensport.

Heeft jouw vereniging een goed idee om oudere Rotterdammers meer te laten bewegen? Denk bijvoorbeeld aan een activiteit, een evenement of het ontwikkelen van een methodiek of werkwijze. Dan kun je de subsidie ouderensport aanvragen bij de Gemeente Rotterdam.

Met behulp van deze subsidie wil de gemeente verenigingen en organisaties ondersteunen die: 

 • Ouderen stimuleren om structureel meer te gaan sporten en/of bewegen en/of 
 • Sportende ouderen structureel aan het sporten en/of bewegen te houden 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janneke van Tienen

Janneke van Tienen

P&O medewerker

De Bijdrage Jeugdsport is een jaarlijkse subsidie om de jeugdafdeling te versterken. Als vereniging ontvang je €10,- per actief spelend jeugdlid (van 6 t/m 17 jaar). Om aanspraak te maken dient de vereniging wel het Vitaliteitsonderzoek invullen en toegelaten zijn tot de regeling gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). 

Hoe kan de vereniging de Bijdrage Jeugdsport aanvragen? 

Door mee te doen aan het vitaliteitsonderzoek komt de vereniging automatisch in aanmerking voor de Bijdrage Jeugdsport. Er is geen apart aanvraagproces. Het onderzoek ontvangt het secretariaat meestal in april.

Zijn er nog andere voorwaarden? 

Behalve deelname aan het vitaliteitsonderzoek moet de vereniging op uiterlijk 1 oktober zijn toegelaten tot de landelijke regeling gratis VOG. Hiervoor moet de vereniging bij NOC*NSF aantonen over minimaal 1 preventieve maatregel wat betreft een veilig sportklimaat te beschikken. Bijvoorbeeld: 

 • Gedragsregels voor leden en bezoekers 
 • Gedragscode voor trainers en vrijwilligers 
 • Vertrouwenscontactpersoon 

Let op dat de toelating vijf jaar geldig is. Daarna moet de club opnieuw aantonen over preventieve maatregelen te beschikken. De vereniging krijgt per mail bericht wanneer de toelating afloopt. Klik hier als de vereniging hulp nodig heeft bij de toelating of het implementeren van een preventieve maatregel rondom een veilig sportklimaat.

Hoe wordt de hoogte van het bedrag bepaald? 

Voor de Bijdrage Jeugdsport tellen alleen leden mee die tevens lid zijn bij een NOC*NSF aangesloten sportbond. In het vitaliteitsonderzoek vragen ze naar een ledenaantal op peildatum 1 april. Daarna stellen ze dezelfde vraag ter controle aan de bond. Bij verschillen kan het echter zijn dat er aanvullende informatie nodig is, op basis hiervan bepalen ze de hoogte van het bedrag.

Wanneer krijgen we de bijdrage uitgekeerd? 

De beoordeling start na sluiting van het vitaliteitsonderzoek. Dit is meestal vanaf juli. Ten slotte krijgen de eerste verenigingen vanaf augustus hun bijdrage uitgekeerd. Als aanvullende informatie vereist is, kan dit betekenen dat de bijdrage pas in september of oktober wordt uitgekeerd. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janneke van Tienen

Janneke van Tienen

P&O medewerker

Door kader op te leiden kan de vereniging investeren in een sterke en vitale organisatie. Heeft jouw club de ambitie om trainers, bestuurders of andere vrijwilligers op te leiden? Dan kun je hiervoor de kosten (deels) vergoed krijgen door Rotterdam Sportsupport via de regeling Bijdrage Kaderopleidingen. Het aanvragen van een bijdrage kan door het invullen van het aanvraagformulier.

Voorwaarden en spelregels: 

 • De bijdrageregeling is voor zowel sporttechnische (trainersopleidingen, jurycursussen etc.) als organisatorische opleidingen (sociale hygiëne, EHBO etc.). Rotterdam Sportsupport bepaalt of een bepaalde opleiding in aanmerking komt. 
 • Alleen bestuursleden mogen een aanvraag indienen. 
 • De maximale vergoeding per kalenderjaar wordt bepaald door het ledenaantal van de vereniging: 
  • 1 – 200 leden: maximale vergoeding van € 500 per kalenderjaar 
  • 201 – 500 leden: maximale vergoeding van € 750 per kalenderjaar 
  • Meer dan 500 leden: maximale vergoeding van € 1.000 per kalenderjaar. 
 • De vereniging kan jaarlijks meerdere aanvragen indienen, aangenomen dat het bovenstaande bedrag niet overschreden wordt. 
 • Er kan niet met terugwerkende kracht beroep gedaan worden op het budget van eerdere jaren. 
 • Nadat de aanvraag is goedgekeurd krijgt de vereniging hierover per mail bericht met verdere informatie over het proces. 
 • Het toegekende bedrag wordt overgemaakt nadat de vereniging een bewijs van inschrijving heeft opgestuurd. 
 • De vereniging moet zich inzetten voor het succesvol afronden van de opleiding door de vrijwilligers. 
 • Na afloop van de opleiding informeert de vereniging vervolgens Rotterdam Sportsupport of de opleiding met de Bijdrage Kaderopleidingen succesvol is afgerond. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Floor Vierboom

Floor Vierboom

teamcoördinator Communicatie

De regeling investeringssubsidies breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen stimuleert Rotterdamse breedtesportverenigingen hun eigen sportaccommodaties of sportvoorzieningen op een adequaat kwaliteitsniveau te kunnen houden of brengen. 

De regeling is bedoeld voor Rotterdamse breedtesportverenigingen die lid zijn van een sportbond die is aangesloten bij het NOC*NSF. Ook een aan deze breedtesportvereniging verbonden beheerstichting kan de subsidie aanvragen. 

Onderdelen van de regeling 

De regeling bestaat uit drie onderdelen: 

 • maximaal 1/3 van de totale investeringskosten kan gefinancierd worden door een gemeentelijke subsidie van maximaal € 75.000,- per aanvraag (subsidieonderdeel I); 
 • maximaal 1/3 kan gefinancierd worden door een gemeentelijke lening die maximaal gelijk aan de te verlenen subsidie. Wordt de maximale subsidie van € 75.000,- verstrekt dan kan er maximaal € 350.000,- geleend worden; 
 • minimaal 1/3 moet gefinancierd worden door een eigen bijdrage van de vereniging (sponsoring, eigen middelen of een bijdrage uit een niet-gemeentelijke subsidie, zoals de regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties); deze eigen bijdrage moet aantoonbaar gerealiseerd of te realiseren zijn. 

Borg SWS 

Voor subsidieaanvragen hoger dan € 25.000,- moet de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een positief advies afgeven. Bovendien zal de gemeente een lening, indien deze gewenst is door de aanvrager, alleen verstrekken als SWS bereid is om borg te staan. Voeg de betreffende toekenningsbrief van SWS aan de aanvraag van de subsidie. Voorafgaand aan de subsidieaanvraag zal de aanvrager dus contact moeten opnemen met SWS. SWS zal vervolgens een financiële haalbaarheidstoets uitvoeren. Hiervoor zal SWS de aanvrager een eenmalig bedrag in rekening brengen. Deze kosten behoren tot de subsidiabele kosten. Gedurende de looptijd van de borgstelling zal SWS de aanvrager jaarlijks – en zo nodig vaker – monitoren.  

Aanvragers die een subsidie van minder dan € 25.000,- vragen én geen gebruik willen maken van de gemeentelijke lening hoeven geen contact op te nemen met SWS. 

Subsidieplafond 

De regeling kent een subsidieplafond van € 400.000,- per jaar.  Dit budget verdeeld volgens het principe “wie het eerst komt, die het eerst maalt”. De gemeente handelt de aanvragen af op volgorde van binnenkomst.

In deze regeling is daarvoor het tijdstip van ontvangst van complete  aanvragen bepalend. Als tijdstip van indiening geldt het moment waarop de complete aanvraag is ontvangen. 

Wanneer aanvragen 

De subsidie kun je aanvragen van 1 december tot en met 30 november. Verenigingen die in de drie voorgaande kalenderjaren al eens de subsidie hebben aangevraagd, kunnen alleen tussen 1 en 30 november een aanvraag doen. Met andere woorden: alleen als het subsidieplafond nog niet bereikt is tegen het eind van het jaar, komen deze verenigingen in aanmerking voor de subsidie. 

Meer informatie en aanvragen 

Voor meer informatie over (het aanvragen van) de regeling kun je terecht op de  website van gemeente Rotterdam

De gemeente neemt alleen een complete aanvraag in behandeling. Hiervoor moet je veel gegevens en stukken aanleveren. De voorbereiding van een aanvraag zal de nodige tijd kosten. Bovendien kan het 8 tot maximaal 20 weken duren voordat de gemeente een besluit heeft genomen over de ingediende aanvraag. Start dus ruim voordat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden met de voorbereidingen voor de subsidieaanvraag. 

Voordat je werk maakt van de aanvraag, loont het de moeite om contact te zoeken met gemeente Rotterdam en/of Rotterdam Sportsupport. Op deze manier kun je toetsen of de aanvraag een reële kans maakt en kunnen we onnodige moeite mogelijk voorkomen. Ook voor andere vragen of advies helpen de gemeente en/of Rotterdam Sportsupport je graag verder. Je kunt contact opnemen via onderstaande gegevens. 

Gemeente Rotterdam, Cluster MO – Directie S,O&C: Remco Aarts: r.aarts@rotterdam.nl  of 06-39013872. 

Rotterdam Sportsupport: Pepijn Geldof: p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of 010-2429315. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janny van Bergeijk

Janny van Bergeijk

verenigingsconsulent Leden

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Salima Bouhtala

Salima Bouhtala

projectcoördinator Schoolsportvereniging