Het afgelopen jaar is onderzocht in welke mate criminele inmenging op dit moment aanwezig is in de amateursport en wat de risico’s hiervan zijn in de toekomst. Uit dit onderzoek is gebleken dat er in Rotterdam bovengemiddeld veel sprake is van criminele inmenging. De gemeente blijft, via de indicatoren die gebruikt zijn in het onderzoek, de Rotterdamse sportverenigingen monitoren op dit onderwerp. In dit artikel informeren we verenigingen daarom over de ontwikkelingen van criminele inmenging binnen de (Rotterdamse) amateursport en geven we handvatten om deze vorm van criminaliteit te voorkomen.

Wat is ondermijning/criminele inmenging?

Criminele inmenging is een vorm van criminaliteit waarbij de dader de “bovenwereld” misbruikt voor het plegen van strafbare feiten. Door een afhankelijkheidsrelatie op te bouwen, bijvoorbeeld door het sponsoren van substantiële bedragen, kan een dader de sportvereniging misbruiken voor persoonlijk gewin en/of criminele activiteiten. Criminele inmenging komt voor in allerlei gradaties. Hieronder benoemen we een aantal voorbeelden.

Risico’s en signalen

Sportverenigingen zijn financieel grotendeels afhankelijk van hun contributies en kantine-inkomsten, aangevuld met de bijdragen van sponsoren. Door die afhankelijkheid kan je geneigd zijn om iets terug te willen doen voor personen die de club (ruimhartig) ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn het aannemen van cash sponsorgeld, privé gebruik van het clubhuis door een sponsor of zelfs het met opzet verliezen van een wedstrijd (matchfixing). Een vereniging kan zodoende op een glijdende schaal terecht komen waarbij steeds meer wordt toegestaan. Dit is uiteraard een zeer onwenselijke situatie.

Er zijn verschillende signalen waarvoor je extra alert moet zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

 • activiteiten in het clubhuis buiten de normale openingstijden;
 • onbekende personen die (uit het niets) de club willen sponsoren;
 • contante donaties/sponsobijdragen;
 • opvallende kasverschillen.

Dergelijke signalen betekenen niet dat er perse sprake is van criminele inmenging maar wel dat extra waakzaamheid is aan te raden.

Wat kun je als sportvereniging doen?

Er is een aantal dingen die je als bestuurder kunt doen om het risico op ondermijning/criminele inmenging te verkleinen:

 1. Het tegengaan van criminele inmenging begint bij het opdoen van meer kennis over het onderwerp. Lees daarom deze factsheet van Rotterdam Sportsupport goed door.
 2. Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) heeft een e-LearningFinanciële integriteit gemaakt waarin je meer kunt leren over het voorkomen en herkennen van ondermijning en criminele inmenging. Deze e-Learning neemt ongeveer 40 minuten in beslag en is zeer aan te raden voor bestuurders en andere functionarissen van sportverenigingen.
 3. Laat bestuurders en vrijwilligers een VOG ( Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen. De VOG inzetten voor de screening van vrijwilligers en bestuurders kan jouw vereniging ook helpen in het tegengaan van ondermijning en criminele inmenging. Het CVSN is een campagne gestart om het gebruik van de VOG nog meer onder de aandacht te brengen. Lees hier meer.
 4. Werk altijd met sponsorovereenkomsten waarin duidelijk de rechten en plichten van de sponsor en vereniging staan beschreven.

Contact

Heb je een vermoeden van criminele inmenging in jouw club? Of heb je of wil je gewoon over dit onderwerp doorpraten? Neem dan contact op met de verenigingsconsulent in jouw gebied. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Frank Vermeulen

Frank Vermeulen

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Mark van der Haven

Mark van der Haven

projectcoördinator Schoolsportvereniging

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Karianne Lagendaal

Karianne Lagendaal

verenigingsconsulent

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Saskia Grootens

Saskia Grootens

verenigingsconsulent Overschie en Hillegersberg-Schiebroek.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Monique de Groot

Monique de Groot

projectcoördinator Sportplus

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Stephan Vos

Stephan Vos

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat

Verenigingen met een exploitatievergunning die alcoholhoudende dranken willen verkopen hebben een Drank- en Horecavergunning nodig. De  vergunning is onbeperkt geldig tot er  veranderingen zijn in bijvoorbeeld  de bedrijfsoppervlakte of de exploitatievorm. Zowel het aanvragen van de vergunning als het doorgeven van wijzigingen moet gedaan worden bij de gemeente Rotterdam. Informatie over de vergunning hebben wij in onderstaand artikel op een rij gezet. 

Aanvragen van de vergunning 

De Drank- en Horecavergunning vraag je aan via de website van de gemeente Rotterdam. Om de vergunning te kunnen aanvragen heb je e-herkenning nodig, de digitale sleutel voor ondernemers en de overheid. Meer informatie hierover vind je op www.eherkenning.nl 

Houd er rekening mee dat het acht weken kan duren voordat je de vergunning door de gemeente toegekend krijgt. De gemeente kan indien nodig deze termijn eenmalig met acht weken verlengen. 

Wat heb je nodig voor het kunnen doen van de aanvraag? 

 • Twee vrijwilligers met een verklaring Sociale Hygiëne, in de vergunning te noemen de leidinggevenden 
 • Het Burgerservicenummer van de leidinggevenden en de ondernemer (beheerder op de exploitatievergunning) 
 • Een bestuursreglement 
 • Een afschrift van de statuten van de vereniging 
 • Een plattegrond van de inrichting en/of het terras op schaal 1 : 100 

Sociale Hygiëne 

De Drank- en Horeca wet verplicht dat op de vergunning twee leidinggevenden vermeld staan die de verklaring Sociale Hygiëne hebben. De leidinggevenden zijn bestuurders of coördinatoren van de horeca met een minimale leeftijd van 21 jaar. Bij verenigingen is echter een uitzondering gemaakt wat betreft de aanwezigheid van deze leidinggevenden. Deze personen dienen met regelmaat tijdens openingstijden op de vereniging aanwezig te zijn. Dienstdoende barvrijwilligers moeten echter alleen kunnen aantonen dat zij een Instructie Verantwoord Alcohol hebben gehad.  

Voorafgaand aan de aanvraag is het dus van belang dat de verenigingen twee mensen heeft met Sociale Hygiëne. Voor het ontvangen van deze verklaring moet er eerst een examen worden gedaan. Hier zijn diverse aanbieders voor te vinden op het internet. 

Instructie Verantwoord Alcohol gebruik   

De Drank- en Horecawet verplicht dat barvrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcohol gebruik hebben gehad. Deze moet aantoonbaar te controleren zijn op de vereniging. Tijdens deze instructie is er aandacht voor onder andere de wet- en regelgeving, het effect van alcohol, alcohol en het verkeer en het “nee-verkopen”. 

Deze instructie kan online worden gevolgd bij bijvoorbeeld de vrijwilligerswerkacademie of het NOC*NSF. Deelname is gratis en bij het behalen ontvangt de barvrijwilliger het deelnamecertificaat. 

Wil je op de vereniging een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik? Vraag ons naar de mogelijkheden.  

Bestuursreglement 

Om een Horeca- en Drankvergunning te kunnen krijgen is het van belang dat je als vereniging een Bestuursreglement hebt. Dit bestuursreglement is de schriftelijke vastlegging van de verenigingshuisregels over alcohol. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schenktijden. 

Wijzigingen tijdig doorgeven 

Gedurende de vergunning kunnen er wijzigingen plaatsvinden. Zo kan bijvoorbeeld de exploitatievorm wijzigen, kunnen er veranderingen zijn in de bedrijfsoppervlakte of kunnen de leidinggevenden (die met Sociale Hygiëne op de vergunning staan) wijzigen. 

Voor de geldigheid van de vergunning moeten deze wijzigingen, zoals het wijzigen van de exploitatievorm, direct worden doorgegeven aan de gemeente Rotterdam. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de website van de gemeente Rotterdam.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fieke de Goede

Fieke de Goede

interim projectleider Rotterdam Sport op Maat

Verenigingen kunnen extra sponsorinkomsten werven als reclame-uitingen zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Dan is de sponsor immers niet alleen zichtbaar voor leden, maar ook voor voorbijgangers. Hier is een aantal mogelijkheden voor, maar het brengt ook kosten met zich mee. 

Reclamegebieden 

Binnen de gemeente Rotterdam mag er niet op elke plaats evenveel reclame gemaakt worden. In sommige gebieden zijn meer reclame-uitingen toegestaan dan in andere gebieden. Op de kaart reclameniveaus kun je zien of jouw vereniging in een reclamezone, welstandsvrije zone of reclamearme zone ligt. 

Externe reclame-uitingen 

Sinds 2010 hebben verenigingen drie mogelijkheden voor externe reclame-uitingen: 

 • Een goed zichtbaar welkomstbord bij de entree van het sportpark waarop behalve de naam van de club ook meerdere sponsorlogo’s staan; 
 • Boarding langs de velden die aan 2 kanten bedrukt is, zodat het vanaf de openbare weg zichtbaar is; 
 • Banieren op het complex die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. 

In 2011 heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld om deze mogelijkheden in het hoofdstuk Reclame van de Welstandsnota op te nemen, maar tot op heden is dat niet gebeurd.  

Vergunningen 

Met de zelftoets kun je nagaan of er vergunningen nodig zijn voor het plaatsen van reclame. Als de reclame past binnen de regels uit de Reclamegids is er in ieder geval geen vergunning nodig. Houdt er rekening mee dat er legeskosten moeten worden betaald als het nodig is om een vergunning aan te vragen. Deze kosten bedragen minimaal €97,20 (tarief 2019). 

Reclamebelasting 

Over alle reclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg betaal je reclamebelasting. Deze belasting wordt geïnd bij degene die het meeste voordeel heeft van de reclame-uiting. In dit geval zal de belasting dus geïnd worden bij de sponsor, niet bij de vereniging. Je hoeft als vereniging geen melding te maken van externe reclame-uitingen bij de gemeente. Het is wel verstandig om de sponsor te wijzen op de mogelijkheid tot het in rekening brengen van reclamebelasting door de gemeente. Het tarief van de reclamebelasting is in 2019 €53,30 per vierkante meter per jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente

Voor reclame die de vereniging op de eigen accommodatie voor zichzelf maakt geldt een vrijstelling van de reclamebelasting voor 30 m2. Over reclame boven die 30 m2 betaalt de vereniging ook €53,30.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Saskia Grootens

Saskia Grootens

verenigingsconsulent Overschie en Hillegersberg-Schiebroek.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Irene Pekaar

Irene Pekaar

contentspecialist / coördinator evenementen

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Stephan Vos

Stephan Vos

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fieke de Goede

Fieke de Goede

interim projectleider Rotterdam Sport op Maat

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wim Wisse

Wim Wisse

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet op het gebied van privacy. De wetgeving hiervoor is over de hele Europese Unie gelijk getrokken. De wet is in 2016 aangenomen. Tot en met 25 mei 2018 hadden organisaties de tijd om zich hierop voor te bereiden. De AVG zorgt voor extra verantwoordelijkheden en regels omtrent privacy ten opzichte van eerdere wetgeving. 

Algemeen 

De AVG dient als vervanging voor de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct over iemand gaan, of naar deze persoon te herleiden zijn. Denk bijvoorbeeld aan naam, adres, telefoonnummer enzovoorts. Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, godsdienst of informatie over de gezondheid. Voor deze gegevens is er een extra hoge drempel om ze te mogen bewerken. Wat (bijzondere) persoonsgegevens zijn blijft onder de AVG hetzelfde. 

Rechten 

Wat wel veranderd is, zijn de rechten die de betrokkene (degene op wie de gegevens betrekking hebben) heeft ten opzichte van zijn of haar gegevens. Hierbij heeft de betrokkene niet alleen rechten met betrekking tot welke gegevens geregistreerd worden, maar ook hoe deze zijn gebruikt en verwerkt. Zo heeft een persoon het recht om inzage te krijgen in de geregistreerde gegevens zonder reden te hoeven opgeven. Dit gaat verder dan alleen laten weten over welke gegevens je beschikt. Zo moet je ook aangeven per gegeven waarom je deze informatie hebt en gebruikt, hoe je aan de informatie bent gekomen, met welke andere partijen je deze informatie hebt gedeeld etc. De betrokkene heeft het recht om die gegevens te wijzigen, aan te vullen of te laten verwijderen. 

Grondslag 

Net als onder de WBP mag je niet zomaar persoonsgegevens van mensen verzamelen. Er moet een bepaalde ‘grondslag’ onder liggen, bijvoorbeeld dat je toestemming aan betrokkene hebt gevraagd, dit contractueel bent overeengekomen of omdat je een ‘gerechtvaardigd belang’ hebt. In dat laatste geval moet de afweging gemaakt worden wat zwaarder weegt: het privacybelang van de betrokkene of het belang van de organisatie bij het bewerken van de gegevens. 

Registratie gegevens 

Deels voortkomend uit de extra rechten die een betrokkene heeft betekent dit ook een verandering in de wijze waarop een organisatie omgaat met de gegevens. Organisaties moeten gaan bijhouden over welke gegevens ze beschikken en hierbij verschillende zaken vastleggen. Zaken als waarom zijn de gegevens bijgehouden, hoe ben je aan de gegevens gekomen, waar zijn de gegevens opgeslagen, wie kunnen er bij de gegevens etc. Met dit in het achterhoofd is het zeker nuttig om na te denken of je bepaalde gegevens wel echt moet en wilt registreren. 

Privacy 

Als organisatie draag je de verantwoordelijkheid om de privacy van de betrokkene te waarborgen. Je moet ook kunnen verantwoorden wat je doet om te bewerkstelligen dat de privacy gewaarborgd is en aan de wetgeving wordt voldaan. De verwachting aan organisaties gaat verder dan alleen beleid en notities opstellen, maar ook over de manier van werken en handelingen van haar medewerkers en vrijwilligers. 

Handige informatie 

Rotterdam Sportsupport heeft drie bijeenkomsten georganiseerd voor verenigingen over de nieuwe AVG-wetgeving. Expert op dit gebied, mr. Arthur van der Hoeff, heeft verenigingen uitleg gegeven over de grootste wijzigingen. Op 15 mei 2018 organiseerde de KNHB een webinar over dit thema, waarbij mr. Arthur van der Hoeff vragen van verenigingen beantwoordde. Het webinar over AVG is terug te kijken via deze link. 

Wil je meer informatie over de AVG? Lees dan één van de volgende artikelen van het NOC*NSF of neem een kijkje op de AVG-site van Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Informatiebeveiliging 
 2. Privacyverklaring
 3. Marketing en online publicatie

Daarnaast verwijzen we graag naar de AVG-helpdesk en naar het stappenplan dat wij ontwikkeld hebben voor sportverenigingen die met dit thema aan de slag willen. Ons stappenplan over AVG vind je in dit artikel.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fieke de Goede

Fieke de Goede

interim projectleider Rotterdam Sport op Maat

Binnen een vereniging zijn veel vrijwilligers actief, sommige krijgen hier een vrijwilligersvergoeding voor. Andere verenigingen hebben ook mensen in dienst of werken met een overeenkomst van opdracht. Als de vereniging werkgever of opdrachtgever is, moet er met diverse wet- en regelgeving rekening gehouden worden.

Vrijwilligersvergoeding of loondienst? 

Aan vrijwilligers mag je een vergoeding geven. Deze vergoeding mag echter niet meer zijn dan €170,- per maand en €1700,- per jaar. Wordt er een vergoeding per uur gegeven dan mag dit bovendien niet meer dan €5,- per uur zijn. Voor jongeren tot 23 jaar is dit niet meer dan €2,75. Komt de vergoeding boven deze bedragen uit, dan bestaat er mogelijk een dienstverband. Via het stroomschema van de WOS (Wergevers in de Sport) kun je uitzoeken of er sprake is van een dienstverband.

Werkgeverschap 

Als de vereniging één of meer mensen in dienst heeft, dan is de vereniging werkgever. De vereniging moet dan voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving zoals ARBO en de Wet werk en zekerheid, een loonadministratie bijhouden en loonbelastingen afdragen. Dit kan een zware belasting zijn voor de (vrijwillige) bestuursleden. Ook is niet altijd de juiste kennis en kunde binnen de vereniging voor handen. Het kan dan verstandig zijn om het werkgeverschap uit te besteden. Via Sportkader Nederland kan dit. Sportkader Nederland neemt dan het formeel werkgeverschap op zich, terwijl de vereniging de werknemer inhoudelijk blijft aansturen.

Overeenkomst van opdracht 

Naast een vrijwilligersvergoeding of een dienstverband kan de vereniging ook werkzaamheden laten uitvoeren middels een overeenkomst van opdracht. Gebruik hiervoor een modelovereenkomst die goedgekeurd is door de Belastingdienst. Met een modelovereenkomst weet je zeker dat er geen sprake is van een dienstverband, mits je in de praktijk ook werkt volgens hetgeen in de overeenkomst staat. Er zijn drie modelovereenkomsten specifiek voor de sport, deze kun je hier vinden.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martine Willemse

Martine Willemse

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen

Jouw vereniging mag maximaal 12 keer per jaar tijdens een bijeenkomst van persoonlijke of bedrijfsmatige aard alcohol schenken. Dit kan zijn voor bijvoorbeeld een verjaardag, bruiloft of bijeenkomst. Hiervoor schaf je een verlaatje aan. Minimaal 5 werkdagen van tevoren maak je een melding. 

Paracommerciële instellingen  

Een paracommerciele instelling is een niet commerciële rechtspersoon zoals stichtingen en verenigingen die zich op de eerste plaats richten op het stimuleren van activiteiten van onder andere recreatieve en sportieve aard.  De hoofdactiviteit van paracommerciële instellingen is dus nooit horeca; horeca wordt ‘erbij’ gedaan. 

Paracommerciële instellingen profiteren van oneerlijke concurrentievoordelen (subsidies, vrijwilligers of een speciaal fiscaal regime). Daarom zijn gemeenten op basis van de Drank- en Horecawet verplicht om de horeca-activiteiten van dit type instellingen aan banden te leggen. Dit doen ze via de Paracommerciële Verordening. Via de verordening worden de horeca-activiteiten van deze instellingen ingeperkt, met name de schenktijden en de zogenaamde ‘feesten van persoonlijke aard’. Op deze manier ondervindt de reguliere horeca geen oneerlijke concurrentie van dit type organisaties. Sportkantines zijn dus paracommeciële instellingen. 

Bijeenkomst in een paracommerciële instelling  

Binnen de vereniging wil je soms een activiteit organiseren anders dan voor je eigen vereniging. Denk hier bijvoorbeeld bij aan een bijeenkomst voor één van de partners van je vereniging en een bruilofts- of verjaardagsfeest. Om bij dergelijke bijeenkomsten alcohol te mogen schenken heb je een incidentele ontheffingsvergunning nodig van de Gemeente Rotterdam. Dit noem je ook wel een verlaatje. Maximaal 12 keer per jaar mag je gebruik maken van dit verlaatje.  

Voor een vereniging gerelateerde activiteit geldt de Drank- en Horecavergunning van de sportkantine, een verlaatje is in dit geval niet nodig. Het 65e verjaardagsfeest van een lid van de vereniging is bijvoorbeeld geen vereniging gerelateerde activiteit. 

Het bedrijfsmatig organiseren van commerciële feesten gericht op derden, komen niet in aanmerking voor deze ontheffing. Er is sprake van bedrijfsmatig organiseren wanneer je reclame maakt en wanneer er een kaartverkoop is of op een andere manier entreegelden zijn berekend. Het is niet mogelijk om deze ontheffing te gebruiken in combinatie met een verlaatje.  

Aanvragen verlaatje  

Een verlaatje kun je eenmaal per kalenderjaar aanvragen via de website van de Gemeente Rotterdam.

Om de aanvraag te kunnen doen heb je e-herkenning nodig. E-herkenning de digitale sleutel voor ondernemers en de overheid. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar www.eherkenning.nl

Na het uitvoeren van de aanvraag ontvang je per post een kraskaart waarmee je uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de activiteit per sms melding moet doen. Je ontvangt direct reactie of de vergunning wordt toegekend of niet.    

Vraag op tijd aan  

Heb je binnenkort een activiteit waarvoor een verlaatje nodig is? En heb je nog geen kraskaart? Houd dan rekening met de tijd die nodig is voor het aanvragen van de kraskaart. Uiteindelijk moet je maximaal 5 werkdagen (zaterdag en zondag tellen niet mee) de melding via de kraskaart doen.  

Organiseer je jaarlijks dit soort activiteiten dan adviseren wij bij aanvang van het jaar meteen de kaart aan te vragen. Zo ben je altijd op tijd om te krassen. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janny van Bergeijk

Janny van Bergeijk

verenigingsconsulent Leden