Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Yasemin Cansoy

Yasemin Cansoy

secretaresse

De stijgende energieprijzen hebben ook voor sportverenigingen (financiële) gevolgen. Dit is daarom het moment om het energieverbruik eens goed tegen het licht te houden en na te denken over het verduurzamen van de accommodatie. Welke energiebesparende maatregelen (korte en lange termijn) zijn er mogelijk? En welke alternatieve inkomstenbronnen kun je aanboren om de stijgende energieprijzen op te vangen?

Dit artikel is opgesteld in samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen om sportverenigingen te ondersteunen bij dit vraagstuk. Wil je liever persoonlijk in contact komen met een verenigingsconsulent van Rotterdam Sportsupport? Dat kan via de contactgegevens onderaan het artikel.

Het beste antwoord op stijgende energielasten? Energiebesparing! 

Het besparen van energie begint bij jezelf en de omgang met energie. Het licht uitzetten wanneer je een ruimte verlaat of het sluiten van ramen wanneer de verwarming aan staat zijn logische stappen. Maar voor sportaccommodaties kan het een uitdaging zijn om hier continu op te letten. Er lopen namelijk ontzettend veel mensen in en uit de accommodatie en dat op verschillende tijden. Een belangrijk onderdeel van energiebesparing is daarom bewustwording bij de leden. Door een bewustere omgang met energie kan al tot 10% bespaard worden (Bron: Sportstroom)! Een simpele sticker met de boodschap “licht uit” bij de lichtschakelaar om leden te attenderen is hiervan een voorbeeld. Naast het verhogen van de bewustwording zijn er een aanvullend eenvoudige maatregelen die je kunt doorvoeren om het energiegebruik te verlagen. Een overzicht:

Korte termijn maatregelen

De volgende actiepunten vormen in het algemeen de leidraad: 

 • Krijg inzicht in het huidige totale energieverbruik. 
 • Inventariseer gedrags- en beheersmaatregelen om bewuster om te gaan met energie. 
 • Inventariseer laagdrempelige en goedkope bezuinigingsmaatregelen. 
 • Bereken de daadwerkelijke besparingen. 
 • Bekijk de mogelijkheden om over te stappen naar een andere energieleverancier.  

Kijk in de onderstaande lijst welke maatregelen voor jouw vereniging van toepassing zijn en voer deze door! 

  • Bespaar op transportkosten:
   Sportverenigingen voeren vaak energiebesparende maatregelen door, maar vergeten dat de capaciteit van de aansluiting aangepast kan worden. Hierdoor wordt teveel transportkosten betaald. Voor grootverbruikers geldt vaak dat men vergeet om de hoogste piek aan te passen bij de netbeheerder. Hierdoor contracteren ze een te hoog volume (KW) en zijn de kosten onnodig hoog.
  • Kijk naar de mogelijkheid om een collectief contract af te sluiten: Sportverenigingen met een grootverbruik meter hebben voor een meterhuur contract op basis van ‘slapers’ tarieven. Vaak weet men niet dat de mogelijkheid er is om een collectief contract af te sluiten.
  • Bespaar op Energiebelasting:
   Verenigingen hebben soms op één locatie meerdere elektra aansluitingen. Hierdoor kunnen ze gebruik maken van de complexheffing voor de energiebelasting. Zo worden de verbruiken voor de energiebelasting bij elkaar opgeteld en lopen ze niet 2x door de dure schijven van de energiebelasting heen.
 • – Goed inregelen van de verwarmingsinstallatie.

  – De verwarming een uur voor sluitingstijd uitzetten.

  – Zet de thermostaat lager als je de kantine verlaat en zorg ervoor dat niet iedereen erbij kan.

  – Thermostaat op vorstvrij als de ruimtes een langere tijd niet worden gebruikt. Bijvoorbeeld tijdens vakanties.

  – De verwarming een graad lager zetten.

  – Sporters niet zelf aan de radiatorknop laten draaien (na inregeling).

  – Plaats meubilair niet tegen de verwarming, dat houdt warmte tegen. Mogelijkheid is het plaatsen van radiatorfolie.

  – Bekijk of de verwarmingsketel op het juiste moment warmte produceert.

 • – Kijk kritisch naar het gebruik van de koelapparatuur. Zijn ze echt allemaal nodig of lukt het ook met minder?

  – Goed onderhouden koelinstallaties (vervangen en schoonmaken rubbers, ontdooien en uitschakelen ongebruikte koeling).

  – Plaats ledverlichting in alle binnenruimten.

  – Houd de warmte binnen (deuren en ramen gesloten houden, maar ventileer binnenruimtes wel i.v.m. corona). Bekijk of de ventilatie op de juiste momenten aan of uit staat.

  – Plaats een tijdklok op verwarming en ventilatie om deze tijdig uit te schakelen.

  – Isoleer de leidingen.

  – Plaats deurdrangers.

  – Haal apparaten en opladers die niet gebruikt worden uit het stopcontact.

 • – Waterzijdig inregelen van verwarming. Tip: laat dit doen door een erkende installateur.

  – Bekijk of de verwarmingsketel op het juiste moment warmte produceert!

  – Ga in gesprek met de huisinstallateur of de ruimtes in de sportaccommodatie per stuk verwarmd kunnen worden.

  – Zet tijdschakelaars op de douche

  – Plaats bewegingssensoren in de binnenruimten zoals wc’s en douches, zodat het licht automatisch uit gaat.

 • – Vergroot het bewustzijn binnen de club rondom energiegebruik en maak inzichtelijk wat de kosten zijn.

  – Laat ook zien wat je met de baten kunt doen.

  – Beloon duurzaam gedrag.

Veel van de bovengenoemde maatregelen komen van Duurzame Sportsector. Op deze website vind je nog meer inspirerende voorbeelden.

Lange termijn maatregelen

Naast bovengenoemde maatregelen is het voor sportverenigingen raadzaam om maximaal in te zetten op het versneld verduurzamen van sportaccommodaties om op lange termijn het verschil te maken. Dit zorgt voor een flinke energie- en kostenbesparing en met de beschikbare subsidies is de terugverdientijd zeer gunstig. Zo kan op de meeste duurzaamheidsmaatregelen zelfs tot 63% subsidie worden verkregen. Voorbeelden van investeringen voor de lange termijn zijn:

 • Ledsportverlichting 
 • Zonnepanelen  
 • Isolatie van de accommodatie 
 • HR++ glas  
 • Slimme meter  
 • Warmtepomp 

Meer weten over verduurzamen? Bekijk dit stappenplan van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Begeleidingstrajecten 

Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, kunnen clubs gebruik maken van een speciaal begeleidingstraject van koepelorganisatie NOC*NSF. In dit traject krijgen verenigingen kosteloos professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie. Dit begeleidingstraject staat ook open voor commerciële sportaanbieders zoals fitnesscentra en maneges. Lees hier meer over het begeleidingstraject. 

Alternatieve inkomstenbronnen  

Op het moment dat de vereniging alle bovengenoemde maatregelen heeft uitgezocht, maar er toch een exploitatietekort is, dan is er nog de mogelijkheid om alternatieve inkomstenbronnen aan te boren. Als penningmeester is het van belang dat je zorgt voor balans in de baten en lasten. Op het moment dat de lasten stijgen, door bijvoorbeeld stijgende energieprijzen, dan zullen de vaste inkomsten moeten meestijgen om een sluitende begroting te hebben. De meest voorkomende vaste inkomsten voor een vereniging zijn: 

 • Contributie 
 • Kantine 
 • Sponsoring 

Als vereniging heb je invloed om de hoogte van contributie en kantineprijzen. De makkelijkste en meest gekozen oplossingen zijn dan ook het verhogen van de contributie of kantineprijzen. De leden zullen dit uiteraard niet leuk vinden, maar kunnen in de meeste gevallen hier wel begrip voor opbrengen als je dit open en eerlijk uitlegt. 

Een andere oplossing is het aanboren van alternatieve inkomstenbronnen met een structureel karakter. In het artikel alternatieve inkomstenbronnen voor sportverenigingen zijn een aantal voorbeelden terug te vinden om meer (structurele) inkomsten te genereren. Van veilingsacties en loterijen tot crowdfunding en narrowcasting.  

Contact

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of wil je meer weten over de stijgende energieprijzen en energiebesparende maatregelen? Neem dan contact op met Pepijn Geldof, verenigingsconsulent Accommodatie & Duurzaamheid bij Rotterdam Sportsupport, via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. Hij helpt je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liana Landman

Liana Landman

projectleider Vitale sportverenigingen / verenigingsconsulent Accommodatie en Organisatie

Met ingang van 1 juli 2021 wordt het statiegeldsysteem in Nederland uitgebreid. Dit heeft ook gevolgen voor sportverenigingen. Zo wordt er statiegeld op kleine plastic flesjes, zogenoemde petflesjes, ingevoerd die in veel sportkantines worden verkocht. In dit artikel zetten we de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij op basis van de informatie die tot nu toe bekend is.

Artikel is in ontwikkeling, wordt aangevuld. Versiedatum 1 juli 2022

Wat is er veranderd per 1 juli?

Per 1 juli 2021 is statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Op deze frisdrank- en waterflessen van onder de 1 liter zit 15 cent statiegeld. De etiketten van deze kleine flesjes zijn voorzien van een nieuwe EAN-codes en een statiegeldlogo. Het is een open inleversysteem. Leden kunnen de kleine plastic flessen inleveren bij alle innamepunten, ongeacht waar de flessen zijn gekocht. Ook komen er méér verplichte en vrijwillige inzamelpunten. Het is voor sportverenigingen mogelijk zelf ‘vrijwillig innamepunt’ te worden. Dit houdt in dat sportverenigingen het statiegeld voor eigen doeleinden kunnen gebruiken.

Zijn sportverengingen verplicht om kleine plastic flessen in te zamelen?

Zoals hierboven genoemd komen er veel meer innamepunten. Grote supermarkten, bemande tankstations langs de snelweg, bemande treinstations en grote cateraars zijn verplicht om statiegeldflessen in te nemen. Sportverenigingen zijn niet verplicht om statiegeldflessen in te nemen, maar kunnen zich dus wel aanmelden als vrijwillig innamepunt. Dit is een vereiste om de flessen in te leveren bij de leverancier en zo dus een statiegeldvergoeding te ontvangen.

Wat moet ik doen om een vrijwillig innamepunt te worden?

Het is mogelijk voor alle verkooppunten die vrijwillig gaan inzamelen om zich aanmelden op de website van Statiegeld Nederland. Er volgt dan een contract waarin afspraken worden vastgelegd. Vanaf 30 flessen retour per week krijgt een inzamelpunt een eigen klantnummer. Op het moment dat de vereniging zich heeft geregistreerd als vrijwillig innamepunt, ontvangen zij van Statiegeld Nederland speciale labels/stickers met een klantnummer. Door dit label blijft in de hele keten bekend waar de zak met flessen vandaan komt en hoeveel het innamepunt vergoed krijgt. Statiegeld Nederland weet zo ook wie aangesproken kan worden op zakken die bijvoorbeeld niet 100% schoon zijn. Labels worden automatisch aangevuld door Statiegeld Nederland. Vervolgens kunnen verenigingen speciale zakken bestellen bij de grossier/leverancier. In deze zakken kan de vereniging de kleine plastic flessen inzamelen. Deze zakken met bijbehorende sluitende strips zijn gratis (maar met statiegeld) te bestellen bij de grossier. Deze zakken zijn in drie verschillende groottes te bestellen. Eenmaal gevuld zal de afgesloten zak, voorzien van eigen label, door de grossier worden afgevoerd.

Hoe kan ik als sportvereniging de kleine flessen innemen?

Sportverenigingen vanaf 200 leden kunnen via Statiegeld Nederland een gratis inzamelbak bestellen waar zij de flessen in kunnen verzamelen. Ook is het mogelijk om gepersonaliseerde stickers te bestellen met de naam van de vereniging op de bak en/of een donatiedoel. Vanuit Statiegeld Nederland komt er een portal beschikbaar waar de inzamelbak en de communicatiemiddelen besteld kunnen worden.

Van wie ontvangt de sportvereniging de statiegeld vergoeding?

Statiegeld Nederland betaalt de sportverenigingen uit nadat de grossier de gevulde zakken heeft doorgezet naar een telcentrum van Statiegeld Nederland. De uitbetaalde vergoeding wordt verrekend op basis van het aantal ingeleverde flessen bij Statiegeld Nederland.

Wat kan ik als sportvereniging met de opbrengst van het statiegeld?

Sportverenigingen mogen de statiegeldopbrengst naar eigen invulling besteden. Een vrijwillig innamepunt kan bijvoorbeeld € 0,15 retour geven aan de consument, maar is daartoe niet verplicht. Indien je als vereniging een goed doel wilt steunen, kunnen er speciale donatiebakken worden besteld via Statiegeld Nederland. Statiegeld Nederland maakt, op basis van de ontvangen statiegeldflessen, de opbrengst direct over naar het gekozen doel.

Kan een ‘oude fles’ nog verkocht worden na 1 juli 2021?

Ja, kantines mogen hun bestaande voorraad die voor 1 juli 2021 is in ingekocht nog verkopen na 1 juli 2021. In dit geval zit op de ‘oude’ flessen geen statiegeldvergoeding.

Kan ik zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ statiegeldflessen tegelijk inleveren in een zak?

Ja, dat is mogelijk. Echter ontvangt de sportvereniging dan alleen statiegeld op ‘nieuwe’ flessen met statiegeldlogo.

Is een vereniging verplicht om 15 cent statiegeld bovenop de verkoopprijs te doen, betiteld met statiegeld?

Niet verplicht. Maar de sportvereniging betaalt wel statiegeld aan de grossier, dus als zij dit niet doen gaat het van de eigen marge af. Er zit geen BTW op statiegeld, dus dat moet een aparte regel zijn in het kassasysteem.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Gert-Jan Lammens

Gert-Jan Lammens

directeur

De sterk stijgende energieprijzen raken ook sportverenigingen. Paul Baans en Pepijn Geldof, verenigingsconsulenten van Rotterdam Sportsupport, maakten een eerste analyse en onderzochten de impact hiervan op Rotterdamse verenigingen. Veel verenigingen verwachten de contributie te moeten verhogen als gevolg van de stijgende energieprijzen.

(Lees hier ons eerder gepubliceerde artikel met tips om de stijgende energieprijzen – deels – te kunnen ondervangen)

Vanwege de stijgende energietarieven heeft Rotterdam Sportsupport ervoor gekozen op korte termijn een eerste analyse te doen op basis van verschillende bronnen. Vanuit het vitaliteitsonderzoek en de aanstaande gesprekken van onze verenigingsconsulenten met clubs verwachten we later nog een completer beeld te kunnen schetsen.

Contributie

“Ervaring leert dat de energierekening van verenigingen gemiddeld zo’n 6% van de totale lasten bedraagt,” aldus Baans. “Dit waren althans de gemiddelden vóór de corona- en energiecrisis. Bij sporten met (grote) eigen accommodaties zoals tennis, hockey en voetbal liggen de kosten met gemiddeld 15% tot 20% nog flink hoger. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgerekend dat de energieprijzen tussen 1-1-2021 en 1-1-2022 met 86% zijn gestegen. Als verenigingen geen investeringen hebben gedaan om het verbruik te verlagen, betekent dit dat de energielasten op de sportvereniging gemiddeld zijn gestegen naar 11% van de totale lasten. Bij de sporten met een (grote) eigen accommodatie is het gemiddelde gestegen naar 25% tot 32%.” 

Baans vervolgt: “Als we uitgaan van gemiddeld € 35.000 totale lasten bij een sportvereniging, dan stijgen de jaarlijkse energielasten gemiddeld per vereniging van €2.100 naar €3.900. Voor grote sportverenigingen met een eigen accommodatie liggen deze kosten zelfs nog veel hoger. Clubs die een energiecontract met vaste tarieven hebben zien de kosten op dit moment wellicht nog niet stijgen, maar zodra het contract afloopt zal dit wél het geval zijn. Dit heeft een enorme impact op de exploitatierekening omdat er geen bezuinigingen of extra inkomsten tegenover de stijgende energielasten staan. Veel clubs zijn daarom genoodzaakt de contributie te verhogen. Ik heb al meerdere verenigingen gesproken die vrezen voor het opzeggen van lidmaatschappen.” 

Uitvraag sportverenigingen 

Op 29 maart heeft Rotterdam Sportsupport een oproep gedaan aan alle Rotterdamse sportverenigingen met de vraag of zij verwachten in de problemen te komen door de gestegen energietarieven. Op deze oproep hebben meerdere verenigingen gereageerd. Meer dan de helft van deze verenigingen geeft aan zich zorgen te maken over de gestegen energietarieven, maar heeft nog niet inzichtelijk welk effect het precies gaat hebben. 

“Veel clubs zijn genoodzaakt de contributie te verhogen. Ik heb al meerdere verenigingen gesproken die vrezen voor het opzeggen van lidmaatschappen.” 

Paul Baans (verenigingsconsulent)

Andere verenigingen geven aan dat zij verwachten in de problemen te komen door de gestegen energietarieven. Een greep uit de onderbouwingen daarvoor: verenigingen geven aan dat duurzaamheidsmaatregelen te duur zijn, ze een fors hoger voorschot moeten betalen en/of ze terughoudend zijn met investeringen omdat zij niet weten of en hoe hun clubgebouw in de lopende gebiedsontwikkeling past. Ook geven een aantal verenigingen aan dat zij vooralsnog niet in de problemen komen omdat zij de laatste jaren de nodige duurzaamheidsmaatregelen hebben genomen. Overigens geven de meeste verenigingen aan verder te willen verduurzamen. Rotterdam Sportsupport kan verenigingen ondersteunen en adviseren bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties en de financiering hiervan (subsidies en fondsenwerving). 

Vitaliteitsonderzoek 

Rotterdam Sportsupport stuurt verenigingen jaarlijks een uitnodiging om deel te nemen aan het vitaliteitsonderzoek. Het vitaliteitsonderzoek is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat een algemeen beeld geeft van de vitaliteit van verenigingen in Rotterdam. In dit onderzoek, verstuurd op 16 mei, is onder andere de volgende vraag opgenomen:  

‘Vanuit meerdere verenigingen zijn signalen gekomen dat zij zich zorgen maken over de mogelijk stijgende energieprijzen en de problemen die dit met zich meebrengt. Maakt de vereniging zich hierover zorgen en hebben jullie hierbij ondersteuning nodig?’. 

Op dit moment hebben 152 verenigingen het vitaliteitsonderzoek ingevuld en daarvan geeft 68% aan dat zij zich zorgen maken over deze ontwikkeling. Kijkend naar het type verenigingen lijkt het om alle soorten en type verenigingen te gaan. Dit beeld kan nog scherper worden naarmate meer verenigingen het onderzoek hebben ingevuld. 

Individuele contacten met verenigingen 

Tot slot zijn er meerdere verenigingen die zich via de mail en/of telefonisch bij ons gemeld hebben die verwachten in de problemen te komen. Hierbij een greep uit de reacties: 

 • “Op dit moment betalen we meer dan 3x zoveel (€ 5000 ipv €1500) energiekosten. Dit is niet vol te houden, zelfs niet met de besparingen die we kunnen treffen.” 
 • “Ik verwacht voor volgend seizoen bij gelijk blijvende kosten een stijging van de contributie van 10 à 20%.” 
 • “Wij komen in de problemen door het verhoogde voorschot van de energieleverancier, over een aantal maanden is het geld op. Daarnaast kunnen wij nu geen investeringen doen in duurzaamheid, omdat wij niet weten wat er met ons clubgebouw gaat gebeuren.”  
 • “De maandelijkse energiekosten zijn sinds januari verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Wij kregen verder bericht van onze energieleverancier om ons voorschotbedrag m.b.t. het gas te verdubbelen om zo te voorkomen dat we een megarekening krijgen in de zomer.” 
 • Naast een verhoging van de contributie zal veel gecompenseerd moeten worden door een lager verbruik van de verwarming, minder douchen en het naar voren halen van energiebesparende investeringen.” 

Conclusie 

Veel verenigingen hebben nu nog een vast energiecontract dat zij op termijn moeten aanpassen. Verenigingen met een variabel contract betalen nu al een hoger voorschot of lopen risico een flinke naheffing te krijgen. Zij hebben hier geen rekening mee gehouden in de begroting.  

Verenigingen willen wel aan de slag met verduurzaming maar hebben hier niet altijd voldoende financiële middelen voor. De bestaande subsidiemogelijkheden voor sportverenigingen, zoals de gemeentelijke 1/3-regeling en de landelijke BOSA-regeling, vragen ook deels om een eigen investering. De BOSA-regeling moet daarnaast achteraf aan worden gevraagd. Dat betekent dus dat een sportvereniging moet voorfinancieren. Dit houdt sommige verenigingen tegen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen.  
 
Daarentegen kunnen verenigingen tot wel 63% van hun investeringen vergoed krijgen via de bestaande subsidieregelingen. Verschillende Rotterdamse clubs hebben de regelingen al succesvol aangevraagd. Hiernaast zijn er ook nog een aantal fondsen die aangevraagd kunnen worden voor duurzame investeringen. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor fondsen, dus bij succesvol aanvragen zorgt dit ervoor dat er in sommige gevallen nauwelijks een eigen bijdrage is vereist. 

Wat doen we met deze inzichten? 

We adviseren de gemeente Rotterdam over de uitkomsten en doen suggesties hoe we hier samen in op kunnen trekken ten behoeve van de vitaliteit van Rotterdamse verenigingen. Ook gebruiken we de inzichten om onze eigen dienstverlening te verbeteren en verenigingen zo nog beter te kunnen helpen. 
  Onze verenigingsconsulenten zullen komende tijd gericht vragen naar de effecten die de gestegen energieprijs heeft voor de club. Verenigingen kunnen het vitaliteitsonderzoek nog tot uiterlijk 30 juni invullen. “We verwachten ook dit jaar uit te komen op zo’n 200 ingevulde onderzoeken dus dat is ook een rijke bron aan informatie,” aldus Baans.

SportStroom 

Wil je weten welke energiebesparende maatregelen interessant zijn voor jouw vereniging? Of wat het kost als je bijvoorbeeld zonnepanelen of LED-verlichting wil laten plaatsen? Dan kan SportStroom je wellicht helpen. Zij geven als betrouwbare samenwerkingspartner van Rotterdam Sportsupport advies en brengen offertes uit voor de gewenste energiebesparende maatregelen. Laat je de maatregelen via SportStroom realiseren, dan vragen zij ook bovenstaande subsidies namens jouw vereniging aan. 

Contact 

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Paul Baans via p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag! 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emily Valks

Emily Valks

pedagogisch adviseur

Rotterdam heeft grote ambities als het om circulariteit gaat. In 2030 wil de stad dat circulair de maatstaf is en dat het fossiele grondstoffengebruik met 50% is verminderd. In 2050 is de Rotterdamse samenleving echt volledig circulair. Ook van de Rotterdamse sportverenigingen wordt meer gevraagd worden op gebied van duurzaamheid. Na het succes van Project Plastic in 2021 zet Rotterdam Sportsupport het komende jaar verder in op duurzaamheid en circulariteit. In de tweede fase dagen we Rotterdamse sportverenigingen uit om álle afvalstromen te verminderen. Samen gaan we ‘van afval naar grondstof!’  

Over Project Plastic 

Met Project Plastic, dat Rotterdam Sportsupport uitvoert in opdracht van de gemeente Rotterdam, hebben we vorig jaar twaalf verenigingen geholpen om het gebruik van wegwerplastic te verminderen, enkele afvalstromen te reduceren en nieuwe manieren van afvalpreventie te ontdekken. In drie workshops kregen verenigingen inspirerende voorbeelden en praktische tips om hiermee aan de slag te gaan. Verder hebben we individuele hulpvragen opgepakt en is er een nulmeting gedaan die het plasticgebruik van clubs inzichtelijk maakte. De uitdaging om de afvalstromen te verminderen is echter nog steeds onverminderd aanwezig. En daarom is het tijd voor de tweede fase van Project Plastic: ‘Van afval naar grondstof!’   

Aanleiding voor Fase 2 

Mede door veranderende wetgeving en de invoer van statiegeld op kleine PET-flessen, hebben veel sportverenigingen een slag gemaakt in het verminderen van plastic afval.  Maar binnen de vereniging zijn er meer afvalstromen. Karton, blik, frituurvet en koffiedrab bijvoorbeeld. Maar ook kleding en sportmaterialen behoren tot afvalstromen, die door andere partijen nog steeds goed gebruikt kunnen worden. Vrijwel elke vereniging kan iets doen om (één van deze) afvalstromen te verminderen. Bij iedere vereniging is het mogelijk om verbeterpunten aan te brengen als het gaat om circulariteit en afvalverwerking. Samen komen we met Project Plastic tot de beste oplossingen voor jouw vereniging.  

Wat gaan we doen? 

Binnen het project ‘Van afval naar grondstof!’ gaat jouw vereniging onder begeleiding van Rotterdam Sportsupport aan de slag met het verminderen van enkele afvalstromen. Tijdens twee workshops en een afsluitende bijeenkomst komen onderwerpen als afvalpreventie, afvalscheiding, duurzame sportspullen en gedragsbeïnvloeding aan bod. Hierbij maken we gebruik van expertise van professionele partijen op gebied van circulariteit. Deelnemende verenigingen inspireren en leren van elkaar door hun ideeën te delen. Goede praktijkvoorbeelden worden gebruikt in de workshops en gedeeld om ook andere Rotterdamse sportverenigingen te inspireren.

Waarom is dit een kans voor jouw vereniging?

Waar we nog maar net gewend zijn aan statiegeld op kleine PET-flessen, staat met de invoering van statiegeld op blikjes per 31 december de volgende wetswijziging alweer voor de deur. De aandacht voor afvalvermindering groeit en de regels worden steeds strenger. Voor jouw club is het van belang hier alert op te zijn. Door mee te doen aan Project Plastic Fase 2 maak je een sprong op het gebied van duurzaamheid en circulariteit en word je daarmee voorloper in Rotterdam. Afvalvermindering betekent ook dat de verwerking van afval binnen de vereniging verandert. En verder:

 • Kun je als vereniging veel geld besparen voor het afvoer van afval;
 • Is het verstandig om vroegtijdig te werken aan preventie/alternatieven omdat op termijn steeds meer wegwerpartikelen worden verboden;
 • Ben je als verenging verplichting om afval te scheiden;
 • Is het goed voor een duurzaam (groen) imago van je club: gezondheid en duurzaamheid liggen als kernwaarden dicht bij elkaar.

In de workshops is er aandacht voor een subsidie die eventuele investeringen op kan opvangen. Ook mogen verenigingen tijdens de afsluitende bijeenkomst een idee pitchen om afvalstromen op hun club te verminderen. De beste pitch ontvangt €1000,- om het idee uit te voeren! Verder kan Rotterdam Sportsupport, in samenwerking met gespecialiseerde partijen, jouw vereniging persoonlijk begeleiden.

Aanmelden

In het najaar gaan we van start met twee bijeenkomsten van het project ‘Van afval naar grondstof!’. Meer informatie hierover volgt later. Meld jouw vereniging nu alvast aan via de onderstaande button. Wees er snel bij want er is ruimte voor acht verenigingen!

Contact

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Pepijn Geldof via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Karianne Lagendaal

Karianne Lagendaal

verenigingsconsulent

Ook sportverenigingen voelen het effect van de sterk stijgende energieprijzen. Rotterdam Sportsupport wil verenigingen graag helpen en adviseren op dit thema. Daarom willen we inzicht krijgen in de omvang en mate waarin verenigingen met de stijgende energieprijzen te maken hebben. Heb je als vereniging zorgen hierover of verwacht je op korte termijn financiële problemen door de gestegen energieprijzen? Laat het ons dan weten!

< Klik hier voor de vragenlijst >

Aan de hand van deze uitkomsten kijken we in welke mate verenigingen problemen ervaren en of Rotterdam Sportsupport op een juiste manier hierbij kan ondersteunen. Ondertussen adviseren wij sportverenigingen om hun energieverbruik te beperken, te kijken naar energiebesparende maatregelen op de korte en de langere termijn en te zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen. Zie voor verdere uitwerking hiervan dit artikel.

Contact

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Pepijn Geldof via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fleur Lindenburg

Fleur Lindenburg

receptie-, secretariaats- en communicatiemedewerker

De stijgende energieprijzen hebben ook voor sportverenigingen (financiële) gevolgen. Dit is daarom het moment om het energieverbruik eens goed tegen het licht te houden en na te denken over het verduurzamen van de accommodatie. Welke energiebesparende maatregelen (korte en lange termijn) zijn er mogelijk? En welke alternatieve inkomstenbronnen kun je aanboren om de stijgende energieprijzen op te vangen?

Dit artikel is opgesteld in samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen om sportverenigingen te ondersteunen bij dit vraagstuk. Wil je liever persoonlijk in contact komen met een verenigingsconsulent van Rotterdam Sportsupport? Dat kan via de contactgegevens onderaan het artikel.

Het beste antwoord op stijgende energielasten? Energiebesparing! 

Het besparen van energie begint bij jezelf en de omgang met energie. Het licht uitzetten wanneer je een ruimte verlaat of het sluiten van ramen wanneer de verwarming aan staat zijn logische stappen. Maar voor sportaccommodaties kan het een uitdaging zijn om hier continu op te letten. Er lopen namelijk ontzettend veel mensen in en uit de accommodatie en dat op verschillende tijden. Een belangrijk onderdeel van energiebesparing is daarom bewustwording bij de leden. Door een bewustere omgang met energie kan al tot 10% bespaard worden (Bron: Sportstroom)! Een simpele sticker met de boodschap “licht uit” bij de lichtschakelaar om leden te attenderen is hiervan een voorbeeld. Naast het verhogen van de bewustwording zijn er een aanvullend eenvoudige maatregelen die je kunt doorvoeren om het energiegebruik te verlagen. Een overzicht:

Korte termijn maatregelen

De volgende actiepunten vormen in het algemeen de leidraad: 

 • Krijg inzicht in het huidige totale energieverbruik. 
 • Inventariseer gedrags- en beheersmaatregelen om bewuster om te gaan met energie. 
 • Inventariseer laagdrempelige en goedkope bezuinigingsmaatregelen. 
 • Bereken de daadwerkelijke besparingen. 
 • Bekijk de mogelijkheden om over te stappen naar een andere energieleverancier.  

Kijk in de onderstaande lijst welke maatregelen voor jouw vereniging van toepassing zijn en voer deze door! 

 • – Bespaar op transportkosten:
  Sportverenigingen voeren vaak energiebesparende maatregelen door, maar vergeten dat de capaciteit van de aansluiting aangepast kan worden. Hierdoor wordt teveel transportkosten betaald. Voor grootverbruikers geldt vaak dat men vergeet om de hoogste piek aan te passen bij de netbeheerder. Hierdoor contracteren ze een te hoog volume (KW) en zijn de kosten onnodig hoog.

  – Kijk naar de mogelijkheid om een collectief contract af te sluiten: Sportverenigingen met een grootverbruik meter hebben voor een meterhuur contract op basis van ‘slapers’ tarieven. Vaak weet men niet dat de mogelijkheid er is om een collectief contract af te sluiten.

  – Bespaar op Energiebelasting:
  Verenigingen hebben soms op één locatie meerdere elektra aansluitingen. Hierdoor kunnen ze gebruik maken van de complexheffing voor de energiebelasting. Zo worden de verbruiken voor de energiebelasting bij elkaar opgeteld en lopen ze niet 2x door de dure schijven van de energiebelasting heen.

 • – Goed inregelen van de verwarmingsinstallatie.

  – De verwarming een uur voor sluitingstijd uitzetten.

  – Zet de thermostaat lager als je de kantine verlaat en zorg ervoor dat niet iedereen erbij kan.

  – Thermostaat op vorstvrij als de ruimtes een langere tijd niet worden gebruikt. Bijvoorbeeld tijdens vakanties.

  – De verwarming een graad lager zetten.

  – Sporters niet zelf aan de radiatorknop laten draaien (na inregeling).

  – Plaats meubilair niet tegen de verwarming, dat houdt warmte tegen. Mogelijkheid is het plaatsen van radiatorfolie.

  – Bekijk of de verwarmingsketel op het juiste moment warmte produceert.

 • – Kijk kritisch naar het gebruik van de koelapparatuur. Zijn ze echt allemaal nodig of lukt het ook met minder?

  – Goed onderhouden koelinstallaties (vervangen en schoonmaken rubbers, ontdooien en uitschakelen ongebruikte koeling).

  – Plaats ledverlichting in alle binnenruimten.

  – Houd de warmte binnen (deuren en ramen gesloten houden, maar ventileer binnenruimtes wel i.v.m. corona). Bekijk of de ventilatie op de juiste momenten aan of uit staat.

  – Plaats een tijdklok op verwarming en ventilatie om deze tijdig uit te schakelen.

  – Isoleer de leidingen.

  – Plaats deurdrangers.

  – Haal apparaten en opladers die niet gebruikt worden uit het stopcontact.

 • – Waterzijdig inregelen van verwarming. Tip: laat dit doen door een erkende installateur.

  – Bekijk of de verwarmingsketel op het juiste moment warmte produceert!

  – Ga in gesprek met de huisinstallateur of de ruimtes in de sportaccommodatie per stuk verwarmd kunnen worden.

  – Zet tijdschakelaars op de douche

  – Plaats bewegingssensoren in de binnenruimten zoals wc’s en douches, zodat het licht automatisch uit gaat.

 • – Vergroot het bewustzijn binnen de club rondom energiegebruik en maak inzichtelijk wat de kosten zijn.

  – Laat ook zien wat je met de baten kunt doen.

  – Beloon duurzaam gedrag.

Veel van de bovengenoemde maatregelen komen van Duurzame Sportsector. Op deze website vind je nog meer inspirerende voorbeelden.

Lange termijn maatregelen

Naast bovengenoemde maatregelen is het voor sportverenigingen raadzaam om maximaal in te zetten op het versneld verduurzamen van sportaccommodaties om op lange termijn het verschil te maken. Dit zorgt voor een flinke energie- en kostenbesparing en met de beschikbare subsidies is de terugverdientijd zeer gunstig. Zo kan op de meeste duurzaamheidsmaatregelen zelfs tot 63% subsidie worden verkregen. Voorbeelden van investeringen voor de lange termijn zijn:

 • Ledsportverlichting 
 • Zonnepanelen  
 • Isolatie van de accommodatie 
 • HR++ glas  
 • Slimme meter  
 • Warmtepomp 

Meer weten over verduurzamen? Bekijk dit stappenplan van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Begeleidingstrajecten 

Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, kunnen clubs gebruik maken van een speciaal begeleidingstraject van koepelorganisatie NOC*NSF. In dit traject krijgen verenigingen kosteloos professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie. Dit begeleidingstraject staat ook open voor commerciële sportaanbieders zoals fitnesscentra en maneges. Lees hier meer over het begeleidingstraject. 

Alternatieve inkomstenbronnen  

Op het moment dat de vereniging alle bovengenoemde maatregelen heeft uitgezocht, maar er toch een exploitatietekort is, dan is er nog de mogelijkheid om alternatieve inkomstenbronnen aan te boren. Als penningmeester is het van belang dat je zorgt voor balans in de baten en lasten. Op het moment dat de lasten stijgen, door bijvoorbeeld stijgende energieprijzen, dan zullen de vaste inkomsten moeten meestijgen om een sluitende begroting te hebben. De meest voorkomende vaste inkomsten voor een vereniging zijn: 

 • Contributie 
 • Kantine 
 • Sponsoring 

Als vereniging heb je invloed om de hoogte van contributie en kantineprijzen. De makkelijkste en meest gekozen oplossingen zijn dan ook het verhogen van de contributie of kantineprijzen. De leden zullen dit uiteraard niet leuk vinden, maar kunnen in de meeste gevallen hier wel begrip voor opbrengen als je dit open en eerlijk uitlegt. 

Een andere oplossing is het aanboren van alternatieve inkomstenbronnen met een structureel karakter. In het artikel alternatieve inkomstenbronnen voor sportverenigingen zijn een aantal voorbeelden terug te vinden om meer (structurele) inkomsten te genereren. Van veilingsacties en loterijen tot crowdfunding en narrowcasting.  

Contact

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of wil je meer weten over de stijgende energieprijzen en energiebesparende maatregelen? Neem dan contact op met Pepijn Geldof, verenigingsconsulent Accommodatie & Duurzaamheid bij Rotterdam Sportsupport, via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. Hij helpt je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emile van der Weg

Emile van der Weg

verenigingsconsulent Organisatie

De stormen die afgelopen dagen over ons land trokken hebben ook de Rotterdamse verenigingen niet gespaard. Van omgevallen bomen tot weggewaaide ballenvangers en ingestorte blaashallen, meerdere sportaccommodaties hebben kleinere of grote schade opgelopen. Wat kun je als vereniging doen bij stormschade?

Sportbedrijf Rotterdam

Vrijwel alle buitensportcomplexen in Rotterdam zijn in beheer van het Sportbedrijf Rotterdam, die verantwoordelijk is voor de velden en het hekwerk. Het Sportbedrijf heeft al een inventarisatie gemaakt van de schade aan hekwerk en velden en is druk bezig om onveilige situaties weer veilig te maken en schade te herstellen.
De opstallen (gebouwen) op de buitensportcomplexen zijn in de meeste gevallen van de vereniging. Dat betekent dat schade aan die opstallen door de vereniging zelf hersteld moet worden.

Huurt jouw vereniging velden van het Sportbedrijf? Stel je vragen over de afhandeling van de schade aan hekwerk en velden bij hen via info@sportbedrijfrotterdam.nl of 010-8080880.

Overige verhuurders

Er zijn ook verenigingen die gebruik maken van een accommodatie die ze huren van de gemeente Rotterdam of van een andere verhuurder. Huur je als vereniging alleen de grond en zijn de opstallen in eigendom? Dan komt de stormschade voor rekening van de vereniging zelf. Als je de opstallen huurt, neem dan bij schade contact op met de verhuurder.

Verzekering

Of je als vereniging verzekerd bent tegen stormschade en welk deel van de schade gedekt wordt, is afhankelijk van de voorwaarden van de afgesloten verzekering. Neem bij schade dus altijd contact op met je verzekeraar. Als je stormschade hebt komt er vaak veel op je af. Verzekeringen, puinruimen en herstelwerkzaamheden, maar ook praktische zaken als het informeren van leden en zoeken naar tijdelijke alternatieven als sportveld of clubgebouw niet gebruikt kan worden.

Heb je hier hulp bij nodig of wil je even sparren? Neem dan contact op met de verengingsconsulent van Rotterdam Sportsupport in jouw gebied.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janneke van Tienen

Janneke van Tienen

P&O medewerker

Een plasticvrije sportvereniging is een droom van veel Rotterdamse sportbestuurders, maar de weg ernaartoe is vaak lang. Hoe zet je als vereniging de eerste stappen? Bestuurslid Tom Langerak vertelt hoe cricket- en voetbalvereniging R.C.&V.V. V.O.C. door een combinatie van fysieke maatregelen en gedragsverandering een duurzame toekomst tegemoet gaat.

“Waarom delen jullie nog plastic bekertjes aan de kinderen uit tijdens de rust?” Het is deze vraag van een vader die Tom Langerak en zijn medebestuursleden van R.C.&V.V. V.O.C. twee jaar geleden aan het denken zet. De vereniging is op dat moment al jaren bezig om met fysieke ingrepen de duurzaamheid van het complex te verbeteren. Van een zonneboiler en ledverlichting tot zonnepanelen en schapen die het groen rond de velden bijhouden. Grote stappen in de goede richting, alleen zorgen die maatregelen nog niet voor een gedragsverandering binnen de vereniging.

Dispenser in plaats van flesjes

Twee jaar later is de cricket- en voetbalvereniging ook die weg ingeslagen. De plastic bekertjes zijn vervangen voor papieren exemplaren en er komen drinkwaterpunten waar kinderen eenvoudig hun bidon kunnen vullen voor tijdens het sporten. Weer stappen in de goede richting, maar nog niet genoeg als het aan Langerak en zijn collega’s ligt. Zij willen het liefst alle plastic flesjes en bekertjes verbannen en zo bewustwording bij de leden en bezoekers creëren. Daarom beginnen ze een zoektocht naar een alternatief voor de flesjes die nu nog in de kantine verkocht worden.

“Veel hardlopers, zoals sportdrank en vitaminewater, zitten in plastic flesjes. Die kan je niet in één keer uit het assortiment halen.” In België vindt hij de oplossing: een dispenser waar de (sport)dranken uit getapt kunnen worden zodat de flesjes van de fabrikanten niet meer nodig zijn. “Alleen was dat bedrijf zo succesvol in eigen land dat ze niet naar Nederland wilden komen. Maar we hebben inmiddels een ander bedrijf gevonden en zij zetten begin volgend jaar een soortgelijk apparaat neer.”

“Mars en Snickers zitten bijvoorbeeld ook nog in plastic, maar een goed alternatief is er niet. Moet je die producten dan niet meer verkopen? Dat gesprek gaan we de komende tijd voeren.”

Tom Langerak

Geen cultuurschok

De beslissing om de populaire flesjes uit het assortiment te halen zorgde zowel bij de leden als bij de penningmeester voor enige onrust. Want wat als er dadelijk geen ‘AA-tjes’ meer worden verkocht? “We zijn met ouders en leden in gesprek gegaan om te laten zien dat we een goed alternatief hebben. Omdat het zulke populaire dranken zijn, betekent het misschien wel omzetverlies. Maar het bestuur heeft gezegd: ondanks dat risico gaan we het doen. We zoeken nog een sponsor die het eventuele verlies aan omzet de eerste maanden wil opvangen, maar we gaan sowieso beginnen met deze pilot.”

Toch verwacht Langerak geen enorme cultuurschok wanneer de flesjes in het nieuwe jaar uit de kantine verdwijnen. “Alleen pinnen in de kantine was de eerste maanden ook wennen, maar daar hoor je nu ook niemand meer over.” Langerak omschrijft de nieuwe dispenser als “de opmaat naar een plasticvrije kantine.” Om die volledige omslag te kunnen maken, heeft R.C.&V.V. V.O.C. wel de hulp van de fabrikanten nodig. “Wij willen graag, maar de alternatieven moeten er wel zijn. Mars en Snickers zitten bijvoorbeeld ook nog in plastic, maar een goed alternatief is er niet. Moet je die producten dan niet meer verkopen? Dat gesprek gaan we de komende tijd voeren.”

Nieuw aanbod: hoe bind je een nieuwe doelgroep?
Jeugdspeelsters van R.C.&V.V. V.O.C. in actie.

Informeren en inspireren

Met het duurzaamheidsverhaal van R.C.&V.V. V.O.C. hoopt Langerak niet alleen de eigen leden te inspireren, maar ook andere Rotterdamse sportverenigingen. “Als zij ons verhaal lezen of bij onze vereniging op bezoek komen, hoop ik dat wij ze aan het denken zetten. We willen informeren en inspireren. Het blijft ook in de toekomst balanceren tussen de opbrengsten in de kantine en duurzame keuzes. Wat gaan we doen, wat zijn de gevolgen? Dit zijn de eerste stappen van een veel langer traject.“

Contact

Wil je meer weten over het thema of wil je in contact komen met de ambassadeur? Neem dan contact op met je verenigingsconsulent in het gebied. We verbinden je graag, want samen staan we sterk!

Sportplus bestaat tien jaar en dat vieren wij door ambassadeurs van de beweging in het zonnetje te zetten. Sportplusverenigingen zijn vitale en veilige sportverenigingen die van extra betekenis zijn voor hun leden, de wijk en de stad. Deze voorlopers in de sport in Rotterdam en het land organiseren en besturen met lef en zijn vanuit hun eigen DNA gemotiveerd om in te spelen op behoeften en nieuwe ontwikkelingen. Sportplusverenigingen zetten de toon en worden gezien als belangrijke partners in het sportbeleid.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liesbeth van der Meer

Liesbeth van der Meer

strategisch adviseur / leidinggevende

Wil je als sportvereniging investeren in de accommodatie, sportmaterialen of duurzaamheidsmaatregelen treffen? Dan zijn er verschillende gemeentelijke en landelijke regelingen waarvan je gebruik kunt maken. Eén van deze regelingen is de BOSA die een gedeelte van de investering van sportclubs vergoedt. Per 1 januari 2022 wordt het minimale subsidiebedrag verlaagd tot 2.500 euro. 

Het minimale subsidiebedrag voor een aanvraag wordt gehalveerd van 5000 euro (2021) naar 2500 euro. Dit betekent dat verenigingen komend jaar ook voor kleinere investeringen aanspraak kunnen maken op de BOSA-regeling. Uitgaande van een subsidiepercentage van 20% betekent dit dat er voor minimaal 12.500 euro moet worden geïnvesteerd. Voor duurzaamheid (30% subsidie) betekent dit een minimale investering van 8.333 euro. De te ontvangen subsidie is dus leidend en niet het investeringsbedrag van de sportvereniging. De subsidie kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot 12 maanden geleden.

Over BOSA-regeling

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen de subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. Dit zijn de belangrijkste kenmerken: 

 • Een subsidie van 20% over alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie, duurzaamheidsmaatregelen, onderhoudscontracten en over de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Hier valt ook de aanschaf van sportkleding onder.  
 • Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).   

Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie. 

Klik hier voor de meest gestelde vragen + antwoorden. 

Goed om te weten 

 • De BOSA subsidie mag gecombineerd worden met de gemeentelijke 1/3 regeling (zie hieronder de voorwaarden).  
 • Voor onderhoudswerkzaamheden kan 20% BOSA + 33% gemeentelijke 1/3 regeling = max. 53% subsidie aangevraagd worden.  
 • Voor energiebesparende maatregelen kan 30% BOSA en 33% gemeentelijke subsidie aangevraagd worden = max. 63% subsidie aangevraagd worden.
 • De investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen wordt in de volksmond ook wel de gemeentelijke 1/3 regeling genoemd. De belangrijkste kenmerken zijn: 

  • Een subsidie van 33% over investeringen in en ten behoeve van sportaccommodaties en sportvoorzieningen. Hieronder valt nieuwbouw, renovatie en onderhoud.
  • Verenigingen en aan verenigingen gelieerde beheerstichtingen kunnen de subsidie aanvragen.
  • Daarnaast kan er een lening verkregen worden van maximaal 33% en moet de vereniging minimaal 33% zelf bijdragen.
  • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd. 

   

  Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie. 

Begeleidingstraject verduurzaming

Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, kunnen clubs gebruik maken van een speciaal begeleidingstraject van koepelorganisatie NOC*NSF. In dit traject krijgen verenigingen kosteloze en professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie. Klik hier voor meer informatie over deze begeleidingstrajecten. 

Fondsen  

Naast subsidies zijn er ook diverse lokale en landelijke fondsen die sportverenigingen kunnen aanschrijven. Rotterdam Sportsupport kan verenigingen adviseren over de geschikte fondsen. Daarnaast biedt Rotterdam Sportsupport ondersteuning en kunnen we aandachtspunten meegeven bij het aanschrijven van fondsen. Klik hier voor een overzicht met alle relevante fondsen in Rotterdam. 

Eén-op-één vragenuurtje 

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen? Dan is het mogelijk om je aan te melden voor een adviesgesprek met de expertadviseurs financiën van Rotterdam Sportsupport. In een half uur worden al je vragen doorgenomen en de kansen van een aanvraag besproken. Heb je interesse? Aanmelden kan via deze link. Wij zullen hierna persoonlijk contact opnemen en helpen je graag verder!

Voor vragen over subsidies of over duurzaamheid kun je contact opnemen met expertconsulent Pepijn Geldof via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jans van Meerten

Jans van Meerten

financieel medewerker

Artikel laatst gewijzigd op zondag 14 november om 10.30 uur

De komende drie weken zijn bij amateursportwedstrijden geen toeschouwers toegestaan en wordt het coronatoegangsbewijs (CTB) op meer plekken gevraagd. De aangescherpte maatregelen gingen zaterdag 13 november om 18.00 uur in en duren in elk geval tot zaterdag 4 december. Het is een van de maatregelen die het demissionaire kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds gisteren 18.00 uur zijn het ‘Protocol Verantwoord Sporten’ en de FAQ van NOC*NSF bijgewerkt. Op basis van de vragen die wij afgelopen dagen kregen hierbij een greep uit het actuele Sportprotocol:  

 • Is publiek toegestaan op sportaccommodaties?
  Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport. Spelers wordt gevraagd zo spoedig mogelijk na hun training of wedstrijd het complex weer te verlaten.
 • Is de 1,5 meter afstand een verplichting?
  Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand; en doe dat ook op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.
 • Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn?
  Nee, personen die als vrijwilliger werkzaamheden verrichten zijn uitgezonderd van de CTB-verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage en alle andere vrijwilligers.

  Ook rij-ouders vallen hieronder als zij door de afstand tussen sportlocatie en huis niet de mogelijkheid hebben tussendoor naar huis te gaan. De oproep is om het aantal ouders tot een minimum te beperken.

  Let op: Bij sporthallen waar de verhuurder de CTB-controle doet is het goed om hier vooraf afspraken over te maken.
 • Wat zijn de regels over een afhaalpunt binnen en/of buiten?
  Buiten de sportkantine kan een afhaalpunt worden ingezet en dan hoeft er ook geen check gedaan te worden op het coronatoegangsbewijs. Dit afhaalpunt mag ook na de verplichte kantinesluitingstijd van 20.00 uur nog open zijn.

  Voor een afhaalpunt binnen geldt ook een uitzondering op de CTB-plicht: op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden zodat de ctb-plichtigen niet mengen met mensen die afhalen.
 • Zijn mondkapjes verplicht wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten?
  Er is hiervoor geen landelijke regel, stem gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje.
 • Zijn er specifieke steunmaatregelen voor de sport?
  Momenteel zijn er geen specifieke landelijke steunmaatregelen voor de sport. We zijn in afwachting of de Rijksoverheid een nieuw steunpakket gaat invoeren als de impact van nieuwe maatregelen voor de sport daar aanleiding toe geeft. Gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport hebben jouw vereniging wel degelijk iets te bieden, namelijk:
 1. Gratis financiële APK voor sportverenigingen
  Heeft jouw vereniging voldoende zicht op hoe het tijdens de coronacrisis financieel gaat, zowel op korte als op lange termijn? Wil je als bestuur kunnen sturen in deze moeilijke periode en weten van welke compensatiemaatregelen, fondsen en subsidies je mogelijk gebruik kunt maken? Vraag dan nu de (gratis) financiële APK voor verenigingen aan!

  Verenigingsconsulent financiën Paul Baans van Rotterdam bekijkt de financiële situatie van jouw club. Het doel van de scan is om jouw bestuur te spiegelen, dan wel te voorzien van inzichten waarmee je nog beter een koers kunt kiezen om de crisis door of uit te komen. De verenigingsconsulent financiën van kijkt samen met de penningmeester de begroting en exploitatie bekijken. Als uit de scan blijkt dat jouw vereniging door bijvoorbeeld fondsen en subsidiemogelijkheden per direct de financiële uitgangspositie kan verbeteren, dan helpen we daar graag mee. Interesse? Stuur dan een mailtje naar p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315.
 2. Steunfonds vitale verenigingen
  Daarnaast is in Rotterdam een steunfonds vitale verenigingen van ruim €260.000 beschikbaar gesteld voor verenigingen die door de coronacrisis dreigen om te vallen. Rotterdam Sportsupport heeft een stappenplan ontwikkeld om te bepalen of de financiële situatie van een sportvereniging daadwerkelijk acuut is en de club in aanmerking komt voor het steunfonds. Wanneer er voor de coronacrisis sprake was van een gezonde financiële huishouding en indien andere tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en creatieve oplossingen niet voldoende zijn, kan een vereniging aanspraak maken op het fonds. Lees hier meer.

Een totaaloverzicht van alle maatregelen lees je in het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. Klik hier om de veelgestelde vragen (FAQ) en antwoorden te lezen.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Frederik Netten en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 40 89 29 85. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen. 

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Laurens Verbaan

Laurens Verbaan

projectcoördinator Schoolsportvereniging

Een bijdrage leveren aan duurzame en circulaire stad. Met Project Plastic gingen twaalf Rotterdamse sportverenigingen dit jaar de uitdaging aan om het gebruik van plastic te verminderen en de vereniging startklaar te maken voor de nieuwe regelgeving rondom het verminderend gebruik van plastic. Dit gebeurde aan de hand van drie (digitale) workshops, twee online vragenuurtjes en persoonlijke ondersteuning van Rotterdam Sportsupport. De gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport zijn voornemens om volgend jaar verder te gaan met dit project.

Rotterdam heeft grote ambities als het om circulariteit gaat. In 2030 wil de stad dat circulair de maatstaf is en dat het fossiele grondstoffengebruik met 50% is verminderd. In 2050 is de Rotterdamse samenleving echt volledig circulair. De gemeente wil graag de kracht van sportverenigingen benutten om deze ambitie te realiseren en heeft ze Rotterdam Sportsupport de opdracht gegeven om hier met sportverenigingen mee aan de slag te gaan. Naast deze Rotterdamse ambitie is door de single-use plastics regeling (SUP-richtlijn) – oftewel het (gedeeltelijk) verbod op plastic in de horeca – én door de invoering van statiegeld op (kleine) petflessen, een kans ontstaan voor verenigingen om met duurzaamheid en circulariteit aan de slag te gaan. Ook sportverenigingen zullen zich moeten voorbereiden op de aankomende regelgeving over het verminderend gebruik van plastic.

“Met Project Plastic hebben we verenigingen geïnspireerd om aan de slag te gaan met het reduceren van plastic en (andere) circulaire afvalstromen.”

Pepijn Geldof (Rotterdam Sportsupport)

Project Plastic

Pepijn Geldof, verenigingsconuslent Accommodatie & Duurzaamheid, is enthousiast over de aanpak van deelnemende verenigingen. “Met Project Plastic hebben we verenigingen geïnspireerd om aan de slag te gaan met het reduceren van plastic en (andere) circulaire afvalstromen. Dit hebben we gedaan aan de hand van inspirerende voorbeelden en praktische tips om verenigingen te laten zien hoe het óók kan en wat dit kan opleveren. In samenwerking met Vang Buitenshuis (een programma gericht op afvalvermindering van Rijkswaterstaat en partner van Rotterdam Sportsupport in Project Plastic, red.) hebben we verenigingen concrete ideeën en tips meegeven aan de hand van een speciaal voor sportverenigingen geschreven stappenplan.”  
   Rotterdam Sportsupport organiseerde drie (digitale) workshops met twaalf sportverenigingen en zorgde voor persoonlijke ondersteuning. In de derde en laatste workshop hield iedere vereniging een korte pitch over de plannen en ambities voor de toekomst op gebied van duurzaamheid. Sportplusverenigingen Atomium’61 en V.O.C. en ETC Hoogvliet kwamen als winnaar uit de bus. In de onderstaande video bekijk je meer over de duurzaamheidsambities van deze sportverenigingen.    

Video en factsheet

Wil je weten hoe de deelnemende verenigingen Project Plastic hebben ervaren? Bekijk dan de onderstaande video met ETC Hoogvliet, HC Rotterdam en Atomium’61. De uitgebreidere versies met de drie verenigingen vind je op ons YouTube-kanaal.

n de onderstaande infoheet zie je de belangrijkste cijfers en learnings van Project Plastic. Kun je het niet goed zien? Klik dan hier.

Hoe nu verder?

Ben je als vereniging geïnspireerde geraakt, wil je aan de slag met dit thema of heb je vragen? Neem dan contact op met Pepijn Geldof, verenigingsconsulent Accommodatie & Duurzaamheid bij Rotterdam Sportsupport, via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. Hij helpt je graag verder!  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Gert-Jan Lammens

Gert-Jan Lammens

directeur

Wil jouw sportvereniging aan de slag met het verminderen en scheiden van afval? Het onderstaande stappenplan neemt je stap voor stap mee langs diverse onderwerpen zoals inzicht samenstelling afval, afvalpreventie, afvalscheiding, communicatie, afspraken met leveranciers en afvalverwerkers en gedragsbeïnvloeding.

Stappenplan

Dit stappenplan is ontworpen om afvalpreventie en het scheiden van afval te stimuleren op Nederlandse sportverenigingen. Afval scheiden is belangrijk omdat het afval dan op een juiste manier verwerkt kan worden en dit beter is voor het milieu. Het stappenplan is tot stand gekomen door een samenwerking tussen sportverenigingen, sportbonden en gemeenten. Het doel is om elke sportclub in Nederland te ontzorgen in de informatiebehoefte over afvalvermindering en – scheiding. Het document kan gebruikt worden door iedereen die op de sportclub komt; (bestuurs)lid, trainer of vrijwilliger, iedereen kan een steentje bijdragen!

Klik hier voor meer informatie.

Vragen

Wil je als Rotterdamse sportvereniging aan de slag met afvalstromen of afvalpreventie of wil je weten welke partijen sportverenigingen daarbij kunnen helpen? Voor vragen over het thema duurzaamheid kun je contact opnemen met verenigingsconsulent Pepijn Geldof via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Daan Baecke

Daan Baecke

verenigingsconsulent Noord en Kralingen-Crooswijk

Binnensportlocaties mogen, onder voorwaarde dat de besmettingscijfers dit toelaten, per 19 mei weer open van de Rijksoverheid. Op 12 mei werden wij door Sportbedrijf Rotterdam geïnformeerd over hun keuze om de binnensportlocaties grotendeels pas per dinsdag 25 mei te openen.

Uurhuurders
Deze huurders zijn per mail door Sportbedrijf Rotterdam uitgenodigd hun in december 2020 ingediende aanvraag te activeren dan wel wijzigingen door te geven of een nieuwe aanvraag te doen. Vanaf 25 mei zijn de aangevraagde accommodaties voor hen beschikbaar.

Permanente huurders 
Permanente huurders zijn middels een mail van Sportbedrijf Rotterdam geïnformeerd dat de ruimte waarvoor zij een permanente huurovereenkomst hebben, vanaf 19 mei beschikbaar is voor sportbeoefening.

Voor vragen over binnensportaccommodaties kun je contact opnemen met Sportbedrijf Rotterdam.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Floor Vierboom

Floor Vierboom

teamcoördinator Communicatie

Met ingang van 1 juli 2021 wordt het statiegeldsysteem in Nederland uitgebreid. Dit heeft ook gevolgen voor sportverenigingen. Zo wordt er statiegeld op kleine plastic flesjes, zogenoemde petflesjes, ingevoerd die in veel sportkantines worden verkocht. In dit artikel zetten we de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij op basis van de informatie die tot nu toe bekend is.

Artikel is in ontwikkeling, wordt aangevuld. Versiedatum: 23 april.

Wat gaat er veranderen per 1 juli?

Per 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Op deze frisdrank- en waterflessen van onder de 1 liter komt 15 cent statiegeld. De etiketten worden voorzien van nieuwe EAN-codes en een statiegeldlogo. Het wordt een open inleversysteem. Leden kunnen de kleine plastic flessen inleveren bij alle innamepunten, ongeacht waar de flessen zijn gekocht. Ook komen er méér verplichte en vrijwillige inzamelpunten. Het is voor sportverenigingen mogelijk zelf ‘vrijwillig innamepunt’ te worden. Dit houdt in dat sportverenigingen het statiegeld voor eigen doeleinden kunnen gebruiken.

Zijn sportverengingen verplicht om kleine plastic flessen in te zamelen?

Zoals hierboven genoemd komen er veel meer innamepunten. Grote supermarkten, bemande tankstations langs de snelweg, bemande treinstations en grote cateraars zijn straks verplicht om statiegeldflessen in te nemen. Sportverenigingen zijn niet verplicht om statiegeldflessen in te nemen, maar kunnen zich dus wel aanmelden als vrijwillig innamepunt. Dit is een vereiste om de flessen in te leveren bij de leverancier en zo dus een statiegeldvergoeding te ontvangen.

Wat moet ik doen om een vrijwillig innamepunt te worden?

Vanaf april kunnen alle verkooppunten die vrijwillig gaan inzamelen zich aanmelden op de website van Statiegeld Nederland. Er volgt dan een contract waarin afspraken worden vastgelegd. Vanaf 30 flessen retour per week krijgt een inzamelpunt een eigen klantnummer. Op het moment dat de vereniging zich heeft geregistreerd als vrijwillig innamepunt, ontvangen zij van Statiegeld Nederland speciale labels/stickers met een klantnummer. Door dit label blijft in de hele keten bekend waar de zak met flessen vandaan komt en hoeveel het innamepunt vergoed krijgt. Statiegeld Nederland weet zo ook wie aangesproken kan worden op zakken die bijvoorbeeld niet 100% schoon zijn. Labels worden automatisch aangevuld door Statiegeld Nederland. Vervolgens kunnen verenigingen vanaf mei speciale zakken bestellen bij de grossier/leverancier. In deze zakken kan de vereniging de kleine plastic flessen inzamelen. Deze zakken met bijbehorende sluitende strips zijn gratis (maar met statiegeld) te bestellen bij de grossier. Deze zakken zijn in drie verschillende groottes te bestellen. Eenmaal gevuld zal de afgesloten zak, voorzien van eigen label, door de grossier worden afgevoerd.

Hoe kan ik als sportvereniging de kleine flessen innemen?

Sportverenigingen vanaf 200 leden kunnen via Statiegeld Nederland een gratis inzamelbak bestellen waar zij de flessen in kunnen verzamelen. Ook is het mogelijk om gepersonaliseerde stickers te bestellen met de naam van de vereniging op de bak en/of een donatiedoel. Vanuit Statiegeld Nederland komt er een portal beschikbaar waar de inzamelbak en de communicatiemiddelen besteld kunnen worden.

Van wie ontvangt de sportvereniging de statiegeld vergoeding?

Statiegeld Nederland betaalt de sportverenigingen uit nadat de grossier de gevulde zakken heeft doorgezet naar een telcentrum van Statiegeld Nederland. De uitbetaalde vergoeding wordt verrekend op basis van het aantal ingeleverde flessen bij Statiegeld Nederland.

Wat kan ik als sportvereniging met de opbrengst van het statiegeld?

Sportverenigingen mogen de statiegeldopbrengst naar eigen invulling besteden. Een vrijwillig innamepunt kan bijvoorbeeld € 0,15 retour geven aan de consument, maar is daartoe niet verplicht. Indien je als vereniging een goed doel wilt steunen, kunnen er speciale donatiebakken worden besteld via Statiegeld Nederland. Statiegeld Nederland maakt, op basis van de ontvangen statiegeldflessen, de opbrengst direct over naar het gekozen doel.

Kan een ‘oude fles’ nog verkocht worden na 1 juli?

Ja, kantines mogen hun bestaande voorraad die voor 1 juli 2021 is in ingekocht nog verkopen na 1 juli 2021. In dit geval zit op de ‘oude’ flessen geen statiegeldvergoeding.

Kan ik zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ statiegeldflessen tegelijk inleveren in een zak?

Ja, dat is mogelijk. Echter ontvangt de sportvereniging dan alleen statiegeld op ‘nieuwe’ flessen met statiegeldlogo.

Is een vereniging verplicht om 15 cent statiegeld bovenop de verkoopprijs te doen, betiteld met statiegeld?

Niet verplicht. Maar de sportvereniging betaalt wel statiegeld aan de grossier, dus als zij dit niet doen gaat het van de eigen marge af. Er zit geen BTW op statiegeld, dus dat moet een aparte regel zijn in het kassasysteem.

Digitaal vragenuurtje

Op dinsdag 25 mei organiseert Rotterdam Sportsupport daarom een digitaal vragenuurtje. Hierin leggen we uitgebreid uit wat de wetswijzigingen voor jouw vereniging inhouden en laten we voorbeelden zien hoe je als sportvereniging met de nieuwe wet- en regelgeving kunt omgaan. Lees hier meer en schrijf je in!

Er is al divers promotiemateriaal beschikbaar, zoals posters en afbeeldingen. Deze kun je hier downloaden.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Pepijn Geldof, verenigingsconsulent Accommodatie & Duurzaamheid via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 – 24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra Sonneveld

Sandra Sonneveld

P&O medewerker

Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. De Rijksoverheid heeft daarom 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verenigingen om de huur kwijt te schelden over de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020. Maar hoe werkt deze regeling precies in Rotterdam? En moet je als vereniging nou wel of geen actie ondernemen?

Hoe wordt het bedrag verdeeld?

In de eerste plaats wordt een bedrag van € 30 miljoen uitgekeerd aan de verhuurders ter compensatie van de gederfde huuropbrengsten. Alle verhuurders die sportaccommodaties verhuren aan amateursport kunnen een aanvraag indienen bij het Rijk via de regeling ‘Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19’. De € 30 miljoen wordt naar rato verdeeld indien het totaal aangevraagde bedrag het totaal beschikbare bedrag overschrijdt. Deze TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden in het vierde kwartaal van 2020.

Waarover gaat de regeling?

Via deze regeling stelt het Rijk extra geld beschikbaar om de huren aan amateursportorganisaties over de periode 1 oktober 2020 t/m 31 december 2020 (gedeeltelijk) kwijt te schelden. Op basis van de SBI-code wordt bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Lees hier welke SBI-codes gelden voor amateursportorganisaties.

Hoe is de situatie in Rotterdam?

Het grootste gedeelte van de Rotterdamse sportverenigingen huurt de accommodatie direct van Sportbedrijf Rotterdam, Optisport Rotterdam, Sportfondsen Rotterdam, Topsportcentrum of de gemeentelijke dienst SO Vastgoed. De gemeente Rotterdam dient voor deze partijen gezamenlijk een aanvraag in bij de Rijksoverheid, dan wel loopt dit via de genoemde organisaties.
      Een belangrijke voorwaarde voor verhuurders om van de regeling gebruik te maken is dat zij aan hun huurders hebben laten weten dat (een gedeelte van) de huur over de maanden oktober, november en december is kwijtgescholden. De aanvragen kunnen door de verhuurders vanaf heden tot en met 3 mei worden ingediend.

Wat als je bij een andere verhuurder zit?

Als je huurder bent bij een andere verhuurder dan Sportbedrijf Rotterdam, Optisport Rotterdam, Sportfondsen Rotterdam, Topsportcentrum of SO Vastgoed dan moet die verhuurder zelf een aanvraag indienen en jouw vereniging de huur kwijtschelden. De verhuurder kan de tegemoetkoming aanvragen voor 4 mei en moet daaraan voorafgaand een bericht van (gedeeltelijke) kwijtschelding over de maanden oktober november en december naar de vereniging hebben gestuurd. Als je hierover nog niets hebt vernomen: neem zo spoedig mogelijk contact op met je verhuurder en stimuleer hem/haar, indien nodig, om de tegemoetkoming aan te vragen. Heb je hierbij ondersteuning nodig? Neem dan via gegevens onderaan de pagina contact op met Rotterdam Sportsupport. 

Twee soorten huur

Gebruiksgebonden huur: de huur van een sportaccommodatie die verschuldigd is per uur of dagdeel dat de accommodatie wordt gebruikt. In dit geval mag 100% van de kwijtgescholden huursom worden aangevraagd door de verhuurder.

Niet-gebruiksgebonden huur: de huur van een sportaccommodatie die periodiek verschuldigd is, ongeacht of de accommodatie daadwerkelijk gebruikt wordt. In dit geval wordt maximaal 45% van de door de amateursportorganisatie verschuldigde huursom in het vierde kwartaal van 2020 tegemoetgekomen aan de verhuurder. In deze gevallen wordt namelijk deels wel en deels niet gesport, maar is het niet duidelijk aan te wijzen hoeveel uur de accommodatie wel of niet wordt gebruikt.

Wat als we onze accommodatie onderhuren?

De regeling heeft betrekking op het kwijtschelden van de hoofdhuur, dus de huur die direct betaald wordt aan Sportbedrijf Rotterdam, Optisport Rotterdam, Sportfondsen Rotterdam, Topsportcentrum, SO Vastgoed of een andere verhuurder. Als een vereniging onderhuurt aan andere verenigingen, valt dit niet direct onder de regeling. Maar die vereniging wordt, als zij huurkwijtschelding krijgt, wel geacht op zijn beurt de onderhuur kwijt te schelden. Alle info over de regeling en het aanvraagformulier lees je hier.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Laurens Verbaan en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 83 95 91 06. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jolanda de Vries

Jolanda de Vries

Communicatieadviseur

Met ingang van 1 juli 2021 wordt er statiegeld ingevoerd op kleine plastic frisdank- en waterflessen. Daarnaast komt er vanaf 3 juli 2021 een wijziging in de wet om het gebruik van plastic te reduceren. Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor sportverenigingen. Op dinsdag 13 april organiseert Rotterdam Sportsupport een digitaal vragenuurtje over dit onderwerp.    

Per 1 juli 2021 wordt statiegeld ook op kleine plastic drinkflessen ingevoerd. Per flesje (< 1liter) wordt vanaf deze datum 15 cent statiegeld gerekend. Voor grote flessen (> 1 liter) blijft het statiegeld 25 cent. Consumenten kunnen deze nieuwe groep statiegeldflessen inleveren bij diverse inzamelpunten. Er zijn een aantal partijen die straks verplicht zijn om statiegeldflessen in te nemen. Denk hierbij aan de grotere supermarktketens, treinstations, tankstations en cateraars.

Voor sportverenigingen betekent dit o.a. een stijging van de inkoopprijs (doorbelasting van het statiegeld). Ook zullen er mogelijk afspraken gemaakt moeten worden met de leveranciers over de inname van de statiegeldflesjes. Deze maatregelen moeten leiden tot minder plastic zwerfafval op sportcomplexen.

Nieuwe regelgeving over minder gebruik plastic

Vanaf 3 juli 2021 is het verboden om bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik te verstrekken in sportkantines zoals plastic bestek, borden, roerstaafjes, rietjes en ballonstokjes. Dit is het gevolg van de richtlijn die de Europese Commissie heeft opgesteld om de hoeveelheid kunststofafval in oceanen en zeeën terug te dringen. De maatregelen in deze zogenoemde SUP-richtlijn hebben betrekking kunststof wegwerpplastics, waaronder ook verschillende verpakkingen die veel in sportkantines worden gebruikt. Alle sportkantines die kunststofproducten voor eenmalig gebruik in omloop brengen, krijgen te maken met deze richtlijn.

Hoe gaan wij jouw vereniging helpen?

Wij gaan jouw sportvereniging ondersteunen. Op dinsdagavond 13 april organiseert Rotterdam Sportsupport daarom een kennissessie/vragenuurtje. Hierin leggen we uitgebreid uit wat de wetswijzigingen voor jouw vereniging inhouden en laten we voorbeelden zien hoe je als sportvereniging met de nieuwe wet- en regelgeving kunt omgaan. Ook vertellen we welke vervolgacties je als sportbestuurder kan en moet nemen. Lees hier meer en meld je aan!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liana Landman

Liana Landman

projectleider Vitale sportverenigingen / verenigingsconsulent Accommodatie en Organisatie

Wil je als Rotterdamse sportvereniging werkzaamheden laten uitvoeren aan de accommodatie of investeren in duurzaamheidsmaatregelen? Dan zijn er diverse lokale en landelijke subsidiemogelijkheden waarvan jouw vereniging gebruik kan maken. Sinds dit jaar is daar nog een gemeentelijke subsidieregeling bijgekomen.

Volgens Pepijn Geldof, verenigingsconsulent Accommodatie & Duurzaamheid bij Rotterdam Sportsupport is het in 2021 nog interessant voor Rotterdamse sportverenigingen om te investeren in energiebesparende maatregelen. “De gemeente Rotterdam heeft de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen opnieuw geopend. In combinatie met de BOSA-subsidie (landelijk), subsidie voor lokale initiatieven energietransitie (provinciaal) en de 1/3 regeling (gemeentelijk) kan de subsidiebijdrage oplopen tot maar liefst 73%. Dit betekent dat een vereniging slechts 27% van de totaalinvestering zelf hoeft te bekostigen.”

Een overzicht van de mogelijkheden:

 • De subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is een regeling waarvan alle organisaties die sport aanbieden – en geen winstoogmerk hebben – gebruik van kunnen maken. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

  • Een subsidie van 20% over alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie én over de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).
  • Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie.
 • Ook de provincie Zuid Holland heeft een subsidie specifiek voor duurzaamheidsmaatregelen. De belangrijkste kenmerken hiervan:

  • Een subsidie van 10% op de totale investeringskosten. Verenigingen kunnen de subsidie aanvragen.
  • De minimale subsidie is €2.500,-. Dat betekent dat de totale investering die de vereniging wil doen minimaal €25.000,- moet zijn. De maximale subsidie is €75.000,-.
  • De subsidieregeling loopt tot 31 december 2021 of totdat het geld op is.
  • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd. Eén van de aanvraagvereisten is dat sportverenigingen de subsidieaanvraag vooraf bespreken met een beleidsmedewerker van de provincie Zuid-Holland. Hiervoor kan er een mail gestuurd worden naar energie@pzh.nl met vragen en/of een (concept) projectplan.
  • De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
  • Klik hier voor meer informatie.
 • De gemeente Rotterdam heeft een subsidie specifiek voor energiebesparende maatregelen. Deze subsidie energiebesparende maatregelen sluit aan op de landelijke BOSA-regeling. Daarvan zijn de belangrijkste kenmerken:

  • Een subsidie van 33% van de kosten van energiebesparende maatregelen.
  • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd.
  • Er is in totaal €100.000,- beschikbaar. Voor deze subsidie geldt: op = op. De regeling loopt tot 31 december 2021 of totdat het geld op is. De verwachting is dat sportverenigingen al ruim voor het einde van deze termijn van het subsidiebudget gebruik hebben gemaakt. Op het moment dat dit het geval is, dan kunnen verenigingen de gemeentelijke 1/3 regeling aanvragen.
  • Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie.
 • De investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen wordt in de volksmond ook wel de 1/3 regeling genoemd. De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Een subsidie van 33% over investeringen in en ten behoeve van sportaccommodaties. Verenigingen en aan verenigingen gelieerde beheerstichtingen kunnen de subsidie aanvragen. Daarnaast kan er een lening verkregen worden van maximaal 33% en moet de vereniging minimaal 33% zelf bijdragen.
  • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd.
  • Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie

Begeleidingstraject verduurzaming  

Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, kunnen clubs gebruik maken van een speciaal begeleidingstraject van koepelorganisatie NOC*NSF. In dit traject krijgen verenigingen kosteloze en professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie. Lees hier meer. 

Overige informatie

Naast de informatie van de verschillende subsidieregelingen is het volgende nog goed om te weten:  

 • De BOSA-subsidie mag gecombineerd worden met alle andere genoemde subsidieregelingen, evenals de provinciale subsidie.  
 • Het is niet mogelijk om de gemeentelijke regelingen te combineren in één aanvraag. 
 • Voor onderhoudswerkzaamheden kan 20% BOSA + 33% 1/3 regeling = max. 53% subsidie aangevraagd worden.  
 • Voor energiebesparende maatregelen kan 30% BOSA, 33% gemeentelijke subsidie en provinciale subsidie aangevraagd worden = max. 73% subsidie aangevraagd worden.  
 • Naast subsidies zijn er ook fondsen die wellicht een deel van de investering willen bekostigen. Kijk bijvoorbeeld eens op www.rotterdamsefondsen.nl.  
 • Houd er rekening mee dat het aanvragen van subsidies tijd kost. Zowel het voorbereiden en doen van de aanvraag en ook de tijd die de overheid nodig heeft om de aanvragen te beoordelen. Dit laatste kan wel 8 tot 22 weken duren. Doe de aanvraag dus tijdig.  
 • Vaak wordt een groot deel van de subsidie (bijv. 80-90%) direct na toekenning uitgekeerd. Het restant wordt na de verantwoording uitgekeerd, waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke kosten als deze afwijken van de vooraf ingediende begroting.  

Heeft jouw vereniging ook ambities voor het verduurzamen van het sportcomplex of vragen rondom dit thema of over subsidies? Neem dan contact op met Pepijn Geldof, verenigingsconsulent Accommodatie & Duurzaamheid bij Rotterdam Sportsupport, via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martijn Blok

Martijn Blok

strategisch adviseur / projectmanager Regio

In 2021 wil Rotterdam Sportsupport met sportverenigingen graag verder inzetten op duurzaamheid en circulariteit. Met Project Plastic, dat we uitvoeren in opdracht van de gemeente Rotterdam, dagen we sportverenigingen uit om het gebruik van plastic te reduceren. Ook jouw vereniging kan meedoen.

Wat gaan we doen met Project Plastic?  

Binnen Project Plastic organiseert Rotterdam Sportsupport het komende jaar (digitale) workshops om samen met sportverenigingen aan de slag te gaan met de aankomende regelgeving rondom het verminderen van plasticgebruik. Het doel van deze workshops:

 • De horeca van de verenigingen startklaar maken voor de aankomende regelgeving;
 • Verenigingen helpen om het gebruik van plastic met minimaal 75% te reduceren;
 • Het inspireren van de verenigingen om aan de slag te gaan met (andere) circulaire afvalstromen. Dit doen we aan de hand van inspirerende voorbeelden en praktische tips om verenigingen te laten zien hoe het óók kan en wat dit kan opleveren.

Naast de gezamenlijke workshops verzorgt Rotterdam Sportsupport ook één-op-één ondersteuningstrajecten met de verenigingen binnen Project Plastic. Denk hierbij o.a. aan het concreet aan de slag gaan met duurzame acties of ondersteuning bij het creëren van draagvlak binnen jouw vereniging.

Aanleiding

Rotterdam heeft grote ambities als het om circulariteit gaat. In 2030 wil de stad dat circulair de maatstaf is en dat het fossiele grondstoffengebruik met 50% is verminderd. In 2050 is de Rotterdamse samenleving echt volledig circulair. De gemeente wil graag de kracht van sportverenigingen benutten om deze ambitie te realiseren.

Naast deze Rotterdamse ambitie ontstaat door de single-use plastics regeling (SUP-richtlijn) – oftewel het aankomende (gedeeltelijk) verbod op plastic in de horeca – én door de invoering van statiegeld op (kleine) petflessen, is dit de uitgelezen kans voor verenigingen om met duurzaamheid en circulariteit aan de slag te gaan. Het uitbannen van plastic bij sportverenigingen draagt bij aan minder plastic gebruik en meer bewustzijn bij de (jeugd)leden. Het zijn bijvoorbeeld niet alleen de bekers in de rust die voor milieuvervuiling zorgen, maar ook de plastic verpakkingen en drinkflesjes in de kantine.

Waarom meedoen?

Ook sportverenigingen zullen zich moeten voorbereiden op de aankomende regelgeving over het verminderend gebruik van plastic. Daarnaast zal door de doelstelling van de gemeente Rotterdam om in 2050 volledig circulair te zijn in de toekomst naar verwachting meer gevraagd worden van sportverenigingen. Een bijkomende kans daarom voor de verenigingen is dat zij in Project Plastic nu al uitgedaagd worden om bij hun eigen vereniging aan de slag te gaan met het onderwerp circulaire afvalstromen. Hierdoor kun je dus voorloper zijn in de stad op gebied van duurzaamheid en circulariteit. Deelnemende verenigingen ontvangen een bankje van gerecycled kunstgras en bieden we toffe communicatietools aan!  

De Rotterdamse voetbal- en cricketvereniging V.O.C hecht al jarenlang veel waarde aan duurzaamheidsmaatregelen. De laatste jaren beschikt deze Sportplusvereniging over LED-verlichting, zonnepanelen en zonneboilers gerealiseerd. Ook zijn zij al geruime tijd bezig met het zoveel mogelijk uitbannen van plastic binnen de vereniging. Lees hier hun inspirerende verhaal.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Deters

Marcella Deters

interim projectleider beweegcoach

Binnen de BOSA-subsidieregeling zijn onlangs een aantal wijzigingen doorgevoerd. Naast enkele verduidelijkingen en verbredingen binnen de al bestaande regeling, zijn enkele maatregelen toegevoegd: maatregelen die de toegankelijkheid voor mensen met een beperking op sportaccommodaties vergroten en maatregelen voor klimaatadaptie. Naar verwachting worden de nieuwe maatregelen per 2021 ingevoerd.

Wat is de BOSA?

De subsidieregeling BOSA (Bouw en onderhoud sportaccommodaties) is een landelijke regeling waarvan alle organisaties die sport aanbieden en geen winstoogmerk hebben gebruik van kunnen maken. De belangrijkste kenmerken: 

 • Een subsidie van 20% over alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie én over de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen.  
 • Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).
 • De hoogte van de subsidie is minimaal €5.000,-. Dat betekent dat de totale investering die de vereniging wil doen minimaal €25.000,- (bij 20% subsidie) of € 16.667,- (bij 30% subsidie) moet zijn. De maximale subsidie is €2.000.000,-. 

Lees hier meer over de voorwaarden. Zie hier de meest gestelde vragen en antwoorden.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor de subsidie? 

Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen zijn subsidiabel.

 • Sportmaterialen (zoals ballen, trainingsmaterialen, specifieke kleding, etc). 
 • Verbouwingskosten van sportfaciliteiten. 
 • Personeelskosten (mits deze betrekking hebben op bouw en het onderhoud van de sportaccommodatie).
 • Exploitatiekosten, mits deze betrekking hebben op de sportactiviteit (bijv. inhuur van onderhoudspersoneel). 
 • Lease-, aankoop- of erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodatie. 

Nieuw

Er zijn recent een aantal wijzigingen doorgevoerd binnen de BOSA-regeling. Naast enkele verduidelijkingen en verbredingen van reeds opgenomen maatregelen, zijn enkele maatregelen toegevoegd. Onder maatregelen die de toegankelijkheid van sportaccommodaties voor mensen met een beperking vergroten, is aangepast dat een tillift voor personen niet alleen in een zwembad, maar ook in andere sportaccommodaties kan worden toegepast.
     Ook is een nieuwe lijst toegevoegd voor maatregelen voor klimaatadaptatie op sportaccommodaties. Als onderdeel van de Routekaart Verduurzaming Sport worden nu twee maatregelen opgenomen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering op en rondom de sportaccommodatie te verminderen. Het gaat hierbij om opvang en hergebruik van regenwater op de sportaccommodatie, en een vegetatiedak voor het bufferen van regenwater en het verminderen van hittestress en de bijbehorende koelvraag.

Verduurzamingstraject NOC*NSF

Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, kunnen clubs gebruik maken van een speciaal begeleidingstraject van koepelorganisatie NOC*NSF. In dit traject krijgen verenigingen kosteloze en professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie. Lees hier meer.

Andere subsidie     

In Rotterdam kan de BOSA-subsidie in combinatie met een gemeentelijke subsidieregeling worden aangevraagd. De investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen wordt in de volksmond ook wel de 1/3 regeling genoemd. De belangrijkste kenmerken zijn:

 • Een subsidie van 33% over investeringen in en ten behoeve van sportaccommodaties. Verenigingen en aan verenigingen gelieerde beheerstichtingen kunnen de subsidie aanvragen. Daarnaast kan er een lening verkregen worden van maximaal 33% en moet de vereniging minimaal 33% zelf bijdragen.
 • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd.
 • Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie.

Rotterdam Sportsupport kan verenigingen desgevraagd informeren over de voorwaarden en ondersteunen tijdens de aanvraag van subsidieregelingen. Wil je meer informatie of heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Accommodatie & Duurzaamheid Pepijn Geldof via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Monique de Groot

Monique de Groot

projectcoördinator Sportplus

Meer dan ooit is het noodzakelijk om als sportvereniging goed op de kosten te letten, met name op de vaste lasten. De energierekening is één van de grootste kostenposten voor jouw vereniging en één ding is zeker: stroom en gas worden niet goedkoper de komende jaren… Structureel bezuinigen op het stroom- en gasverbruik levert direct een verbetering van de exploitatiekosten op.

Om sportverenigingen te informeren over de mogelijkheden op gebied van duurzaamheid organiseren Rotterdam Sportsupport en SportStroom op donderdag 19 november een digitale kennissesssie. Sluit jij ook aan?

Subsidie

Vanuit het ministerie van VWS is er subsidie beschikbaar om sportverenigingen te helpen bij het verduurzamen van de accommodatie. SportStroom is één van de partijen die door het NOC*NSF is aangewezen om de sportverenigingen te begeleiden. Elke sportvereniging in Nederland kan zich nog tot en met 31 december aanmelden voor een gratis begeleidingstraject. Lees hier meer.   

Waar gaan we het over hebben? 

1:  Begeleidingstraject verduurzaming  

 • Waarom verduurzamen? 
 • Waarom juist nu aan de slag? 
 • De inhoud van het begeleidingstraject 
 • Het proces van het begeleidingstraject (hoe aan te melden etc.) 

2: Duurzaamheidsmaatregelen, financiering en subsidies 

 • Verwarming, isolatie en ventilatie 
 • Ledverlichting 
 • Zonnepanelen 
 • Financiering en subsidies  

Aanmelden

Aanmelden voor deze kennissesssie kan via deze link of door te klikken op de button in het informatiemenu. Heb je vragen over dit onderwerp of de kennissessie? Neem dan contact op met Pepijn Geldof via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-2429315.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra van Zevenhuijzen

Sandra van Zevenhuijzen

teamcoördinator P&O en Financiën

Wil je als sportvereniging investeren in de accommodatie, sportmaterialen of duurzaamheidsmaatregelen treffen? Dan heb je recht op een financiële tegemoetkoming. De BOSA-subsidie vergoedt namelijk een gedeelte van de investering. Een aanvullende subsidie van 30% voor de veiligheidsbeleving op sportaccommodaties is als nieuw onderdeel opgenomen.

Wat is de BOSA?  

De subsidieregeling BOSA (Bouw en onderhoud sportaccommodaties) is een landelijke regeling waarvan alle organisaties die sport aanbieden en geen winstoogmerk hebben gebruik van kunnen maken. De belangrijkste kenmerken: 

 • Een subsidie van 20% over alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie én over de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen.  
 • Een subsidie van 30% op duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen. 
 • De hoogte van de subsidie is minimaal €5.000,-. Dat betekent dat de totale investering die de vereniging wil doen minimaal €25.000,- (bij 20% subsidie) of € 16.667,- (bij 30% subsidie) moet zijn. De maximale subsidie is €2.000.000,-. 

Lees hier meer over de voorwaarden. 

Welke activiteiten komen in aanmerking voor de subsidie? 

Alle sport gerelateerde kosten komen in aanmerking voor subsidie, mits het gaat om kosten waarover btw moet worden betaald. Hieronder vallen onder andere: 

 • Sportmaterialen (zoals ballen, trainingsmaterialen, specifieke kleding, etc). 
 • Verbouwingskosten van sportfaciliteiten. 
 • Diploma’s, licenties en medailles. 
 • Exploitatiekosten, mits deze betrekking hebben op de sportactiviteit (bijv. inhuur van onderhoudspersoneel). 
 • Lease-, aankoop- of erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodatie. 

Verenigingen kunnen subsidie aanvragen voordat de activiteiten plaatsvinden of binnen 12 maanden nadat ze zijn afgerond en betaald. Je kunt dus in 2020 nog steeds subsidie aanvragen voor activiteiten uit 2019.
      Naast enkele technische wijzigingen is een aanvullende subsidie van 30% voor veiligheidsbeleving op sportaccommodaties opgenomen als nieuw onderdeel binnen de regeling voor 2020. Het doel van deze aanvullende subsidie is om sportverenigingen de mogelijkheid te bieden om onveilige of overlast gevende situaties op de eigen accommodatie aan te pakken en de veiligheidsbeleving te vergroten. De kosten hiervoor kunnen worden opgevoerd vanaf 1 augustus 2020.

Voetbalvereniging XerxesDZB heeft met twee aanvragen een bedrag van ongeveer 37.000 euro per keer teruggekregen. “Het is een grote financiële compensatie voor je vereniging,” aldus penningmeester Alex van Baarle.

Succesvolle aanvragen

In Rotterdam heeft XerxesDZB de BOSA-subsidie al twee keer met succes aangevraagd. De eerste aanvraag is ingediend voor het plaatsen van zonnepanelen en ledverlichting. Omdat het hier duurzaamheidsmaatregelen betreft, kreeg de vereniging 30% subsidie op deze investering. Ook de aanschaf van sportmaterialen, zoals nieuwe wedstrijdballen, hebben zij succesvol meegenomen. Over deze investering ontving de vereniging een subsidie van 20%.
      De tweede aanvraag diende XerxesDZB in voor de onderhoudskosten van de sportaccommodatie. Het ging hierbij om kosten van schoonmaakmaterialen, reparaties, brandveiligheid en beveiliging van de accommodatie. Maar ook de onderhoudscontracten voor de Cv-installatie en dergelijke zijn succesvol meegenomen. Met beide aanvragen heeft de club een bedrag van ongeveer 37.000 euro per keer teruggekregen.

Financiële compensatie

“Het is best een klus om alle informatie, zoals facturen en betaalbewijzen, te verzamelen,” zegt Alex van Baarle, penningmeester van XerxesDZB. “Maar uiteindelijk is het een grote financiële compensatie voor je vereniging. Het is zonde om daar geen gebruik van te maken.” Een belangrijke tip van de penningmeester: zorg ervoor dat alle facturen en betalingsbewijzen op een logische en duidelijke manier worden aangeleverd zodat het geen zoekplaatje wordt voor de mensen die de aanvraag moeten afhandelen. Dit zorgt voor een snellere afhandeling, stelt Van Baarle. Voor verenigingen is het dus belangrijk om de facturen goed te bewaren en deze op naam van de vereniging te zetten.
     Op dit moment is XerxesDZB bezig met een derde BOSA-aanvraag voor de investering van ledverlichting op het hoofdveld.  

Andere subsidie

In Rotterdam kan de BOSA-subsidie in combinatie met een gemeentelijke subsidieregeling worden aangevraagd. De investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen wordt in de volksmond ook wel de 1/3 regeling genoemd. De belangrijkste kenmerken zijn:

 • Een subsidie van 33% over investeringen in en ten behoeve van sportaccommodaties. Verenigingen en aan verenigingen gelieerde beheerstichtingen kunnen de subsidie aanvragen. Daarnaast kan er een lening verkregen worden van maximaal 33% en moet de vereniging minimaal 33% zelf bijdragen.
 • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd.
 • Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie.

Rotterdam Sportsupport kan verenigingen desgevraagd informeren over de voorwaarden en ondersteunen tijdens de aanvraag van subsidieregelingen. Wil je meer informatie of heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Accommodatie & Duurzaamheid Pepijn Geldof via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jans van Meerten

Jans van Meerten

financieel medewerker

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra Sonneveld

Sandra Sonneveld

P&O medewerker

Een biertje uit de tap, warme koffie of broodjes uit in de oven. Vanaf 1 juli mogen de kantines van sportverenigingen weer open. Leden kunnen elkaar na een lange tijd weer ontmoeten. Echter gaat dit in een iets andere setting dan normaal. In dit artikel hebben we de meest actuele informatie gebundeld om jouw club op weg te helpen.  

De anderhalve meter afstand zal, behalve tijdens het sporten, in de kantine en op het terras gerespecteerd moeten worden. Ook voor de sportverenigingen gelden de regels die al eerder bekend zijn gemaakt in het horecaprotocol van Koninklijke Horeca Nederland gelden. Zo moet iedereen op het terras of in de kantine aan een tafel zitten en mogen er binnen anderhalve meter maar twee mensen bij elkaar zitten. Daarnaast moet er extra aandacht gegeven worden aan de hygiëne (in de keuken en tafels) en is het van belang dat er een gezondheidscheck wordt gedaan bij aankomst. Lees hier het volledige horecaprotocol.      
Om de verenigingen op weg te helpen, heeft het NOC*NSF ook een handige checklist ontwikkeld voor het heropenen van de kantine. Heel handig zijn ook de posters die het NOC*NSF heeft ontworpen om alle regels en routing goed zichtbaar te maken op de club. Deze kun je zelf of laten printen door een drukker.

Maximale terrasverruiming

Ook in Rotterdam worden de regels van de reguliere horeca doorgetrokken naar de sportverenigingen. Belangrijk: het terras mag tot 1 november verruimd worden en maximaal twee keer zo groot, mits de omstandigheden dat toelaten. Om te weten hoe groot het terras van jouw club mag zijn, dien je de exploitatievergunning te raadplegen. Hierop staan de toegekende terrasafmetingen.
Heeft jouw vereniging geen terras op de vergunning? Dan mag je normaliter langs de gehele gevel een terras tot 1 meter uit de gevel inrichten. Met de verruiming tot 1 november betekent dit dat uitbreiding tot maximaal 2 meter uit de gevel mogelijk is. De uitbreiding van het terras is overigens niet geheel zonder regels. Zo mag je de buren niet hinderen, moet de verkeersveiligheid gewaarborgd worden en zijn looplijnen van de juiste afmeting van belang. Lees hier de regels voor een horecabezoek in ‘Rotterdam geeft ruimte’.

Gezellig

“Het zal voor iedereen wennen zijn,” zegt Miranda Monster, verengingsconsulent horecazaken bij Rotterdam Sportsupport. “Het openen van de kantine vergt veel voorbereidingen voor verenigingen. Ook als straks het terras weer gevuld is, zal de situatie anders zijn. Maar ondanks alle regels en richtlijnen wordt het ongetwijfeld weer heel gezellig!”

Heeft jouw club vragen?

Weet je niet precies hoe je de regels binnen jouw vereniging moet aanpakken of twijfel je over bepaalde keuzes? Voor horeca of andere specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Kim Santbulte

Kim Santbulte

projectleider Rotterdam Sport op Maat

Onder de noemer ‘Rotterdam. Sterker Door.’ gaat Rotterdam de komende 10 jaar fors investeren in het vernieuwen van sportaccommodaties. Voor de korte termijn wordt er bijna 50 miljoen geïnvesteerd om snel aan de slag te kunnen met zes grote projecten. De voorgestelde investeringen in het vervangings- en renovatieprogramma zijn nodig om ervoor te zorgen dat achterstallig onderhoud van zwembaden, sporthallen, kantines en kleedkamers tot het verleden behoren.

Bron: Gemeente Rotterdam

Meteen aan slag

De gemeente gaat meteen aan de slag met een eerste zestal grote projecten. Het gaat om de vervanging van zwembad Overschie, Huis op Zuid (een multifunctioneel gebouwencomplex met daarin een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal), de nieuwe sporthal Stadionpark, Sporthal Schuttersveld, Topsporthal CTO en de vernieuwing van veldsportcomplex Nieuw Terbregge. Onder de noemer ‘Rotterdam. Sterker Door.’ zet de gemeente in op herstel van het maatschappelijk leven en de economie als gevolg van de coronacrisis. Deze investeringen zijn niet alleen goed voor sportend Rotterdam, maar ook een belangrijke impuls voor de bouwsector.

Miljoeneninvestering

Niemand wil sporten in een muf gebouw, zwemmen in een zwembad met gebarsten tegeltjes, of douchen met ijskoud water na het sporten. Dergelijke toestanden worden voorkomen dankzij het Vervangings- en Renovatieprogramma sportaccommodaties. De benodigde investering voor de periode 2020-2030 bedraagt € 156 miljoen. Rotterdam kiest hiermee voor een nieuwe werkwijze. In plaats van achteraf kijken waar vernieuwen noodzakelijk is, wordt vooraf bekeken en berekend welke investeringen noodzakelijk zijn. Bovendien worden nu ook buitensportcomplexen van verenigingen meegenomen, omdat vrijwel geen enkele vereniging de financiële armslag heeft om zelf miljoeneninvesteringen te doen. Na een grootschalige schouw van 61 sportcomplexen (ouder dan 20 jaar) zijn er zo’n 23 accommodaties opgenomen in het onderhoudsprogramma voor de periode tot 2030.

Verenigingsleven

Sven de Langen, wethouder volksgezondheid, zorg, ouderen en sport: “Vroeger konden veel verenigingen zelf de eigen locaties bouwen en onderhouden. Nu verenigingen dit niet meer kunnen opbrengen raken complexen in verval. Dit laten we als gemeente niet gebeuren. Het verenigingsleven is daar veel te waardevol voor. Door het onderhoud goed te plannen, voorkomt dit programma ook onverwachte financiële tegenvallers en behouden we deze essentiële plekken voor ontmoeting, beweging en sportief plezier.”

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bryan Bastiaanse

Bryan Bastiaanse

coördinator monitoring en verantwoording projecten

Het verbod op het gebruikmaken van gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden in zwemgelegenheden en buitensportverenigingen wordt opgeheven. Dat houdt in dat de kleedkamers bij de buitensportaccommodaties en de douchegelegenheden in zwembaden vanaf maandag 15 juni weer open kunnen voor sporters.

Deze maatregel geldt onder voorwaarde dat in de kleedruimte de anderhalve meter afstand wordt gerespecteerd. Dit geldt eveneens voor jongeren t/m 18 jaar die tijdens het sporten wel gewoon binnen anderhalve meter van elkaar mogen komen. Een verdere uitwerking van deze maatregel volgt binnenkort in het ‘Protocol verantwoord sporten‘ van NOC*NSF.

Kantine

De horecavoorzieningen van de sportverenigingen mogen, als eind juni blijkt dat de cijfers over de bestrijding van het coronavirus dat toelaten, onder voorwaarden per 1 juli weer open. Verenigingen die beschikken over kleedruimtes die alleen bereikbaar zijn via de sportkantine mogen al per 15 juni de kantine openstellen op voorwaarde dat deze tot 1 juli enkel wordt gebruikt als looproute én ook hier de anderhalve meter afstand wordt gewaarborgd, stelt NOC*NSF.

Legionella

Als jouw vereniging de douches nog niet ter beschikking stelt aan de sporters, blijf dan rekening houden met de kans op legionellabesmetting. Het risico op legionella kun je verkleinen/voorkomen door gebruik te maken van een aantal tips. Deze hebben we in dit artikel gebundeld.

Heeft jouw club vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marita Verkaik

Marita Verkaik

manager / plaatsvervangend directeur

Op woensdag 13 mei hebben alle Rotterdamse verenigingen een brief ontvangen van sportwethouder De Langen. In deze brief lezen clubs meer over het steunfonds vitale verenigingen en over de rijksmaatregel met betrekking tot het kwijtschelden van de huur.

Download de brief:

Brief inzake steunfonds en rijksmaatregel kwijtschelding huur pdf, 38 KB


Klik hier voor het stappenplan waar in de brief naar verwezen wordt.

We beschikken over de contactgegevens van alle 346 sportverenigingen. Heeft jouw vereniging de brief toch niet ontvangen of wil je een ander e-mailadres doorgeven? Stuur ons een e-mail via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl.

Heeft jouw club vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Post – van der Hoek

Bianca Post – van der Hoek

verenigingsconsulent vitale en toekomstbestendige sportverenigingen / verenigingsconsulent Scouting

Overstappen op energiebesparende maatregelen langzaam, duur en omslachtig? Niet als je het PAC Rotterdam vraagt. In zes maanden tijd realiseerde de oudste atletiekvereniging van Nederland de installatie van 164 zonnepanelen op het dak van het clubhuis. Op jaarbasis goed voor de productie van 49.000 KWh aan schone energie. Voor de Rotterdamse sportclub betekent dit een nieuwe stap naar een vitale én toekomstbestendige sportvereniging.  

Met deze verduurzaming van het sportcomplex gaat een langgekoesterde wens in vervulling. “We kregen veel vragen vanuit de leden over wat we bij PAC Rotterdam doen aan duurzaamheid,” zegt bestuurslid Ron de Kruijff. “Op een aantal plekken op de accommodatie maken we al gebruik van ledverlichting, maar we wilden graag verder kijken naar andere mogelijkheden om energie te besparen. We zijn een vereniging die graag een bijdrage levert aan een groene wijk en een gezonde leefomgeving voor onze sporters en leden. Toen hebben we gekeken naar de groene kansen en kwam de optie voor de installatie van zonnepanelen voorbij.”

SportStroom

Via Rotterdam Sportsupport kwam de atletiekvereniging in contact met SportStroom. Dit bedrijf coacht sportverenigingen bij het realiseren van hun energieneutrale ambities en faciliteerde het gehele traject. Van inventarisatie tot realisatie, inclusief bouwkundig advies en financiering. De ZonneFabriek, een partner van SportStroom, zorgde voor de montage.
In het najaar communiceerde het bestuur de eerste plannen naar de leden. Het idee: tegen een gereduceerd tarief kunnen de leden een zonnepaneel adopteren, het resterende deel is voor rekening van de club. De naam van het lid die een zonnepaneel aanschaft, wordt afgespeeld op een scherm in de kantine. Dit scherm laat ook zien hoeveel vermogen er al is opgewekt. Op dit moment hebben ruim veertig leden een zonnepaneel aangeschaft. Dit aantal stijgt nog steeds. Ook is er een speciale applicatie die exact laat zien hoeveel KWh er op eigen dak wordt geproduceerd.

Subsidies

PAC Rotterdam maakte daarnaast gebruik van drie subsidies, gezamenlijk goed voor een kostendekking van 67.000 euro:

 • Landelijk: Bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)
 • Provinciale subsidie Zuid-Holland (deze subsidie is niet meer beschikbaar)
 • Gemeentelijk: 1/3 regeling

“We besparen op jaarbasis gemiddeld achtduizend euro uit en de verwachting is dat we in maximaal drie jaar tijd de gemaakte kosten hebben terugverdiend,” zegt De Kruijff. “Dat betekent dat we voor de komende jaren met alle energiebesparende maatregelen ieder jaar ongeveer tienduizend euro extra verdienen. Ook kunnen we de energie die we ’s zomers besparen, gebruiken voor de wintermaanden. Het uitgespaarde geld kunnen we investeren in andere doeleinden.”

“We besparen op jaarbasis gemiddeld achtduizend euro. De verwachting is dat we de gemaakte kosten in maximaal drie jaar tijd hebben terugverdiend.”

Ron de Kruijff – bestuurslid PAC Rotterdam

Kartrekker

In maart, ten tijde van de coronacrisis, zijn de 164 zonnepanelen opgeleverd die jaarlijks 49.000 KWh aan schone energie produceren. Tussen de eerste ideeën en de realisatie van de zonnepanelen zat een tijdsbestek van ongeveer zes maanden. De Kruijff: “Dat proces had nog sneller gekund, maar je moet de ideeën ook voorleggen aan het bestuur en de leden. Levert het wel genoeg energie op? Ontvangen we ook echt de voorgestelde subsidie? Dat soort vragen kregen we en die moet je eerst volledig en goed kunnen beantwoorden voor je de volgende stap zet.”
Heeft De Kruijff nog tips voor andere clubs die aan de slag willen met het verduurzamen van hun sportcomplex? “Het is belangrijk dat je een kartrekker hebt, iemand die zich verantwoordelijk voelt voor het project. Het gaat niet vanzelf.”

Heeft jouw vereniging ook ambities voor het verduurzamen van het sportcomplex of vragen rondom dit thema? Neem dan contact op met Pepijn Geldof, verenigingsconsulent Accommodatie & Duurzaamheid bij Rotterdam Sportsupport, via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 – 2429315.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Yasemin Cansoy

Yasemin Cansoy

secretaresse

Op dinsdag 21 april heeft het Kabinet bekendgemaakt dat sportverenigingen vanaf woensdag 29 april weer open kunnen voor jeugd en jongeren. De voorwaarden waaronder de gemeente Rotterdam de buitensportaccommodaties weer (gedeeltelijk) openstelt zijn op dinsdag 28 april door sportwethouder De Langen gecommuniceerd.

De gemeente stelt veiligheid voorop en volgt hierbij het landelijk sportprotocol ‘Verantwoord Sporten’, dat is opgesteld door NOC*NSF samen met de Vereniging Sport en Gemeenten. Daarnaast gelden de sportspecifieke protocollen die door de sportbonden zijn opgesteld. De gemeente Rotterdam verwacht van alle sportverenigingen dat zij deze protocollen in praktijk brengen én handhaven. Hiervoor heeft Rotterdam Sportsupport deze checklist ontwikkeld:

Checklist openstelling verenigingen docx, 2 MB

Deadline voor insturen

De gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport verwachten dat u deze bijgevoegde checklist invult en uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de start van de eerste activiteit toestuurt aan Rotterdam Sportsupport via het e-mailadres coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. Voor verenigingen die 29 of 30 april al starten geldt een aangepaste deadline van 4 uur voor aanvang van de activiteit.

Heeft jouw club vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Daan Baecke

Daan Baecke

verenigingsconsulent Noord en Kralingen-Crooswijk

Het kabinet heeft op 21 april aangekondigd dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf 29 april onder begeleiding buiten met elkaar mogen sporten. Premier Rutte benadrukte tijdens de persconferentie het belang van sport voor ieders gezondheid. Wij zijn trots dat de waarde van sport gezien wordt én dat een deel van onze sector als eerste – samen met het onderwijs – de kans krijgt om weer op te starten. Hier spreekt groot vertrouwen uit naar de sportverenigingen die voor het overgrote deel door vrijwilligers georganiseerd worden. Het weer mogelijk maken van het sporten – en hierbij het opvolgen van de protocollen – brengt voor bestuurders en overige vrijwilligers wel een grote extra verantwoordelijkheid met zich mee. We doen we ons uiterste best verenigingen extra te ondersteunen. Ook van onze partners gemeente Rotterdam, Sportbedrijf Rotterdam, Rotterdam Topsport, NOC*NSF en sportbonden ervaren we begrip voor de situatie bij verenigingen en drive om hen te steunen.

Wat kunnen we voor jouw club betekenen?

We zien en horen dat verenigingen enthousiast zijn om weer te kunnen gaan sporten met hun jeugd. Ook voor niet-leden gaat ongetwijfeld aanbod komen. Een deel van de clubs regelt dit alles geheel zelfstandig, maar we verwachten dat veel verenigingen hier graag advies en ondersteuning bij krijgen. Wij hopen dat verenigingen hun ervaringen met elkaar blijven delen en staan als Rotterdam Sportsupport op diverse manieren paraat. Wat ons betreft indien nodig ook met hulp in de uitvoering, zowel in de voorbereidende fase als ter plekke bij de vereniging. Wij raden verenigingen aan om eerst de activiteiten voor eigen jeugdleden goed en veilig te organiseren alvorens deze open te stellen of aparte activiteiten te organiseren voor niet-leden.  

Binnen- en buitensport

Buitensportverenigingen gaan open indien zij daar zelf toe besluiten. Binnen sporten mag nog niet. Wil je als binnensportvereniging gebruik maken van een buitensportaccommodatie bij jou in de buurt, vul dan dit aanvraagformulier in met je wensen. Sportbedrijf Rotterdam neemt contact met je op en gaat samen met jou op zoek naar een passende oplossing.

Welke protocollen zijn er ontwikkeld of komen beschikbaar?

Er zijn verschillende protocollen opgesteld die alle verenigingen moeten volgen:

 • Landelijk sportprotocol ‘verantwoord sporten’
  Met dit protocol geeft NOC*NSF de gemeenten en uitvoerende partijen richting hoe te handelen en reikt zij aandachtspunten voor nadere uitwerking aan. Zo willen ze zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.
 • Sportspecifiek protocol per sporttak
  Dit protocol biedt richtlijnen die van toepassing zijn op jouw specifieke tak van sport. Ga voor het protocol naar de website van jouw sportbond of neem contact op met jouw contactpersoon bij de bond. Let op: niet alle sportspecifieke protocollen zijn op dit moment gereed. Sommige sportbonden komen op 28 april nog met hun sportspecifieke protocol. Enkele kleinere sportbonden komen mogelijk niet met een sportspecifiek protocol. Is het sportspecifieke protocol van jouw sporttak niet op tijd beschikbaar? Handel dan in elk geval naar het landelijk sportprotocol
  ‘verantwoord sporten’ of stel openstelling voor jeugd nog even uit. Bij twijfel kun je contact met ons opnemen.
 • Gemeentelijk protocol
  Gemeente Rotterdam volgt het landelijk sportprotocol ‘verantwoord sporten’. Mocht de lokale noodverordening – die op dinsdag 28 april wordt vastgesteld – nieuwe, lokale richtlijnen opleveren dan zal de gemeente verenigingen hierover informeren.

Op basis van deze protocollen adviseert Rotterdam Sportsupport verenigingen, als expert op hun eigen accommodatie/doelgroep/sportaanbod, om na te denken wat er aanvullend nodig is om veilig en verantwoord te kunnen sporten.

Heeft jouw vereniging hulp nodig bij het toepassen van de protocollen binnen de eigen club? Of wil je hulp bij het opstellen van de aanvullende clubregels. We helpen je graag!

Onze ondersteuning

Wij merken dat er momenteel veel informatie op verenigingen afkomt. Het omzetten van alle informatie naar noodzakelijke acties vraagt veel van de club. Rotterdam Sportsupport stelt een checklist op om dit voor verenigingen eenvoudiger te maken, deze wordt dinsdagavond beschikbaar gesteld. Ook worden overige tools, tips en veelgestelde vragen uitgewerkt en gedeeld en intervisie tussen clubs gefaciliteerd. In het bijzonder voor bestuurders en trainersbegeleiders. Houd hiervoor onze website en sociale media in de gaten. Daarnaast is bij verenigingen ondersteuning in de praktijk mogelijk.

Op dit moment staan er twee online sessies op de kalender die specifiek gaan over het sporten in de anderhalvemetersamenleving en waar verenigingen zich voor kunnen inschrijven:

 • Op dinsdag 28 april om 13.00 uur is er een webinar van het Sportbedrijf Rotterdam over training geven in de coronaperiode. Klik hier voor meer informatie.
 • Op woensdag 29 april om 19.30 uur is er een digitale creatieve sessie die kan leiden tot (vernieuwende) oplossingen, ideeën, inzichten en concrete plannen voor jouw vereniging. Klik hier voor meer informatie.
 • Tevens komen er diverse sessies met verenigingen in dezelfde tak van sport. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl.

Checklist voorwaarde voor openstelling verenigingen

De gemeente stelt veiligheid voorop en volgt hierbij het landelijk sportprotocol ‘Verantwoord Sporten’, dat is opgesteld door NOC*NSF samen met de Vereniging Sport en Gemeenten. Daarnaast gelden de sportspecifieke protocollen die door de sportbonden zijn opgesteld. De gemeente Rotterdam verwacht van alle sportverenigingen dat zij deze protocollen in praktijk brengen én handhaven. Hiervoor heeft Rotterdam Sportsupport deze checklist ontwikkeld:

Checklist openstelling verenigingen docx, 2 MB

Deadline voor insturen

De gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport verwachten dat u deze bijgevoegde checklist invult en uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de start van de eerste activiteit toestuurt aan Rotterdam Sportsupport via het e-mailadres coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. Voor verenigingen die 29 of 30 april al starten geldt een aangepaste deadline van 4 uur voor aanvang van de activiteit.

Heeft jouw club vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emile van der Weg

Emile van der Weg

verenigingsconsulent Organisatie

Van veel faciliteiten van sportverenigingen, zoals kantines, kleedruimtes en opstallen wordt op dit moment geen gebruik gemaakt. Het is daarom van belang rekening te houden met de kans op legionellabesmetting. In dit artikel een overzicht van de maatregelen die je kunt treffen.

De legionellabacterie vermenigvuldigt zich vooral in stilstaand water met een temperatuur tussen de 25°C en 60°C. Als besmet water wordt verneveld (hele kleine druppeltjes, zoals tijdens het douchen) kan de bacterie worden ingeademd. Dit kan leiden tot een legionellabesmetting. Het drinken van of handen wassen met legionella besmet water geeft geen risico’s.

Het risico op legionella kun je verkleinen/voorkomen door gebruik te maken van onderstaande tips.

 • Voorkom (langdurig) stilstand van water in een systeem.
 • Zorg ervoor dat het warmwatertoestel op minimaal 60 graden staat ingesteld.
 • Spoel tappunten die niet wekelijks worden gebruikt. Denk hierbij aan een gevelkraan, douches, kranen in alle ruimtes van de opstallen. Spoel deze punten minimaal één keer per week gedurende een minuut goed door. Doe dit zowel met het warme als koude water. Let hierbij op bij verneveling van water.
 • Maak apparaten die water vernevelen of sproeien regelmatig schoon. Laat geen water in deze apparaten staan als het langer dan een week niet wordt gebruikt. Voorbeeld:
  • Tuinslang, hoge drukspuit en andere sproeiende (speel)apparaten na gebruik goed leeglopen. Leeg ook de plantenspuit na ieder gebruik.
 • Bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie is het van belang dat het water in het gehele watersysteem ververst wordt. Spoel daarom voor gebruik alle waterpunten één tot twee minuten door.

Wil je ook weten wat je kunt doen om je sportcomplex sluitklaar te maken? In dit artikel hebben we een aantal handige tips op een rij gezet.

Voor de inhoud van dit artikel hebben we gebruik gemaakt van informatie van de websites van het RIVM, NOC*NSF en Xigna. Op deze pagina’s vind je ook meer over legionellapreventie.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Daan Baecke

Daan Baecke

verenigingsconsulent Noord en Kralingen-Crooswijk

Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus hebben sportverenigingen de hekken van het sportcomplex abrupt moeten sluiten. Dit heeft als gevolg dat de vrijwilligers van het onderhoud en de horeca niet dagelijks meer actief zijn op de vereniging. In dit artikel een overzicht van alle maatregelen die jouw club kan nemen om zowel het complex als het clubhuis verantwoord achter te laten.

De onderstaande maatregelen hebben betrekking op het sportcomplex. Een overzicht:

 • Hekken afsluiten.
 • Alle verplaatsbare doelen vastleggen aan de ketting.
 • Voorkom vandalisme en verwijder ook overige losstaande objecten (zoals kliko’s e.d.).
 • Kantine/opstallen niet betreden.
 • Geen activiteiten voor leden organiseren.
 • Constatering illegale toetreding? Bel de politie en meld dit bij Sportbedrijf Rotterdam. Zie verdere informatie hierover onderaan dit artikel.

Hygiëne

Uit hygiënisch oogpunt is het van belang dat je ervoor zorgt dat je jouw sportlocatie, inclusief de horeca, sluitklaar maakt. Daarnaast kun je een aantal maatregelen nemen die ervoor zorgen dat er geen onnodige kosten worden gemaakt. Een overzicht:

 • Alle prullenbakken leegmaken, zowel binnen als buiten op het complex.
 • De keuken en de koeling een grote schoonmaakbeurt geven.
 • De houdbare producten nakijken op houdbaarheid en waar mogelijk invriezen. Let hierbij ook op de producten die na openen beperkt houdbaar zijn.
 • Bij fust- en/of tankbier de instructies van de brouwerij opvolgen. Heb je deze nog niet gekregen? Neem dan contact op met je brouwerij.
 • Leeg fust niet binnen laten staan. Zo voorkom je dat er een fruitvliegenplaag ontstaat.
 • De bar goed schoonmaken zodat ook hier de fruitvliegjes zich niet kunnen voeden met o.a. bierresten. Denk hierbij ook aan de spoelborstels.
 • Zorg ervoor dat de koffiezetapparaten wordt schoongemaakt en verwijder de melk als je gebruik maakt van melkpakken. Voor specifieke informatie hierover verwijzen wij je naar jouw koffieleverancier.
 • Zorg ervoor dat je de kantine een extra veegbeurt geeft om ervoor te zorgen dat alle etensresten waar ongedierte zoals muizen gek op zijn weg zijn.
 • Eventuele kleine koelingen en vriezers, die niet gebruikt worden, uitzetten met de deur/klep op een kiertje.
 • Neem contact op met de afvalverwijderaar van jouw vereniging over het ledigen van de vuilcontainers. Wekelijks het vuil op laten halen is naar alle waarschijnlijkheid niet nodig.

Legionellabesmetting

Ook is het van belang rekening te houden met de kans op legionellabesmetting.
De legionellabacterie vermenigvuldigt zich vooral in stilstaand water met een temperatuur tussen de 25°C en 60°C. Als besmet water wordt verneveld (hele kleine druppeltjes, zoals tijdens het douchen) kan de bacterie worden ingeademd. Dit kan leiden tot een legionellabesmetting. Het drinken van of handen wassen met legionella besmet water geeft geen risico’s. Het risico op legionella kun je verkleinen/voorkomen door gebruik te maken van onderstaande tips.

 • Voorkom (langdurig) stilstand van water in een systeem.
 • Zorg ervoor dat het warmwatertoestel op minimaal 60 graden staat ingesteld.
 • Spoel tappunten die niet wekelijks worden gebruikt. Denk hierbij aan een gevelkraan, douches, kranen in alle ruimtes van de opstallen. Spoel deze punten minimaal één keer per week gedurende een minuut goed door. Doe dit zowel met het warme als koude water. Let hierbij op bij verneveling van water.
 • Maak apparaten die water vernevelen of sproeien regelmatig schoon. Laat geen water in deze apparaten staan als het langer dan een week niet wordt gebruikt. Voorbeeld:
  • Tuinslang, hoge drukspuit en andere sproeiende (speel)apparaten na gebruik goed leeglopen. Leeg ook de plantenspuit na ieder gebruik.
 • Bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie is het van belang dat het water in het gehele watersysteem ververst wordt. Spoel daarom voor gebruik alle waterpunten één tot twee minuten door.

Overige tips:

 • Draai de verwarmingen lager.
 • Eventuele elektrische apparaten die geen functie hebben tijdens de sluiting, kunnen van het stroom gehaald worden.
 • Controleer of alle verlichting is uitgeschakeld.
 • Alle buitensportmaterialen binnenzetten of op slot doen.

Ook is het goed om, indien mogelijk, tijdens de sluiting af en toe poolshoogte te nemen op locatie. Bijvoorbeeld een rondje lopen over het complex, nogmaals de houdbaarheidsdatum van de producten checken en waar nodig een extra schoonmaakhandeling uitvoeren. Het is verplicht om tijdens de aanwezigheid van jullie vrijwilligers te allen tijde het hek van het complex gesloten te houden en het aantal aanwezige vrijwilligers tot een minimum te beperken en de minimale afstand van 1,5 meter hierbij in acht te nemen. Op deze manier blijf je gehoor geven aan de maatregel dat je als vereniging niemand in gelegenheid mag stellen tot sporten. Indien het hek open staat, kunnen mensen uit de wijk dit opvatten als een uitnodiging tot sporten op jullie vereniging.

Meld illegale activiteiten

Daarnaast heeft directie veilig aangegeven dat er bij constatering van “inklimmen en samenkomen van grote groepen” direct de politie kan worden gebeld. Sportbedrijf Rotterdam vraagt jullie dan ook om bij constatering van dit soort activiteiten direct te bellen (0900-8844). Daarnaast vragen zij jullie om vandalisme en schades aan Sportbedrijf Rotterdam te rapporteren, zodat ze goed kunnen bijhouden wat er overal gebeurt.

Mocht je aanvullende of andere accommodatievragen hebben, neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent bij Rotterdam Sportsupport. Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Voor de inhoud van de alinea over legionellabesmetting hebben we gebruik gemaakt van informatie van de websites van het RIVMNOC*NSF, en Xigna. Op deze pagina’s vind je ook meer over legionellapreventie.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Irene Pekaar

Irene Pekaar

contentspecialist / coördinator evenementen