Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, kunnen clubs gebruik maken van een speciaal begeleidingstraject van koepelorganisatie NOC*NSF. In dit traject krijgen verenigingen kosteloze en professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie.

Het traject, ook wel de Routekaart Verduurzaming Sport genoemd, wordt uitgevoerd door professionele adviespartijen en omvat het volgende:

 • Een energiescan voor de vereniging: hierbij bezoekt een bouwkundig expert de vereniging en brengt nauwkeurig in kaart op welke plaatsen binnen de accommodatie energiebesparing en CO2-reductie kan worden gerealiseerd.
 • Plan van aanpak: in een helder rapport wordt, in samenspraak met de vereniging, zorgvuldig op een rij gezet welke investeringen zinvol zijn en wat de gewenste volgorde is. Dit gaat uiteraard gepaard met ruimte voor eigen inbreng en wensen van de vereniging.
 • Begeleiding bij offertetrajecten
 • Uitwerking van de businesscase, inclusief financieel advies.
 • Ondersteuning bij realisatie van de energiebesparende maatregelen.
 • Monitoring van het resultaat.

De Routekaart Verduurzaming Sport komt voort uit het Nationaal Sportakkoord en biedt elke Nederlandse sportvereniging de mogelijkheid om onder professionele begeleiding aan de slag te gaan met verduurzaming en energiebesparing. Het traject wordt door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gesubsidieerd met € 2.000,- per vereniging. Voor clubs zijn geen extra kosten aan dit traject verbonden.

Er zijn in Nederland vijf partijen die namens NOC*NSF uitvoering geven aan de routekaart. Hiervan opereren drie partijen in de provincie Zuid-Holland. Clubs kiezen zelf met welke adviespartij ze het traject willen doorlopen. Een overzicht:  

SportStroom

SportStroom ondersteunt al 14 jaar sportverenigingen die energieneutraal willen worden. Deze organisatie is landelijk actief en elke sportclub kan met deze Sportstroom aan de slag. Geïnteresseerde verenigingen kunnen dit formulier invullen en dit opsturen naar contact@sportstroom.nl 

De Groene Club

De Groene Club is een sportbreed initiatief van de KNVB om sportaccommodaties te verduurzamen. Hoewel de Groene Club voortkomt uit de KNVB kan elke sportvereniging met deze landelijke partij samenwerken. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich hier aanmelden.  

Team Sportservice

Team Sportservice heeft ruime ervaring in het verduurzamen van sportaccommodaties in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Team Sportservice kent in deze regio’s feilloos de weg en elk type sportclub kan met deze experts aan de slag. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich hier aanmelden.

Wil je als Rotterdamse sportvereniging werkzaamheden laten uitvoeren aan de accommodatie? Dan zijn er diverse (lokale en landelijke) subsidiemogelijkheden waarvan jouw club gebruik kan maken. Bekijk hier het overzicht. Voor vragen over het thema duurzaamheid kun je contact opnemen met expertadviseur Pepijn Geldof via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 010-2429315.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carmen Barranco

Carmen Barranco

Combinatiefunctionaris voetbal

Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, heeft koepelorganisatie NOC*NSF een speciaal begeleidingstraject ontwikkeld. Verenigingen kunnen kosteloos gebruik maken van professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie.

Het traject, ook wel de Routekaart Verduurzaming Sport genoemd, wordt uitgevoerd door professionele adviespartijen en omvat het volgende:

 • Een energiescan voor de vereniging: hierbij bezoekt een bouwkundig expert de vereniging en brengt nauwkeurig in kaart op welke plaatsen binnen de accommodatie energiebesparing en CO2-reductie kan worden gerealiseerd.
 • Plan van aanpak: in een helder rapport wordt, in samenspraak met de vereniging, zorgvuldig op een rij gezet welke investeringen zinvol zijn en wat de gewenste volgorde is. Dit gaat uiteraard gepaard met ruimte voor eigen inbreng en wensen van de vereniging.
 • Begeleiding bij offertetrajecten
 • Uitwerking van de businesscase, inclusief financieel advies.
 • Ondersteuning bij realisatie van de energiebesparende maatregelen.
 • Monitoring van het resultaat.

De Routekaart Verduurzaming Sport komt voort uit het Nationaal Sportakkoord en biedt elke Nederlandse sportvereniging de mogelijkheid om onder professionele begeleiding aan de slag te gaan met verduurzaming en energiebesparing. Het traject wordt door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gesubsidieerd met € 2.000,- per vereniging. Voor clubs zijn geen extra kosten aan dit traject verbonden.

Er zijn in Nederland vijf partijen die namens NOC*NSF uitvoering geven aan de routekaart. Hiervan opereren drie partijen in de provincie Zuid-Holland. Clubs kiezen zelf met welke adviespartij ze het traject willen doorlopen. Een overzicht:  

SportStroom

SportStroom ondersteunt al 14 jaar sportverenigingen die energieneutraal willen worden. Deze organisatie is landelijk actief en elke sportclub kan met deze Sportstroom aan de slag. Geïnteresseerde verenigingen kunnen dit formulier invullen en dit opsturen naar contact@sportstroom.nl 

De Groene Club

De Groene Club is een sportbreed initiatief van de KNVB om sportaccommodaties te verduurzamen. Hoewel de Groene Club voortkomt uit de KNVB kan elke sportvereniging met deze landelijke partij samenwerken. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich hier aanmelden.  

Team Sportservice

Team Sportservice heeft ruime ervaring in het verduurzamen van sportaccommodaties in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Team Sportservice kent in deze regio’s feilloos de weg en elk type sportclub kan met deze experts aan de slag. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich hier aanmelden.

Wil je als Rotterdamse sportvereniging werkzaamheden laten uitvoeren aan de accommodatie? Dan zijn er diverse (lokale en landelijke) subsidiemogelijkheden waarvan jouw club gebruik kan maken. Bekijk hier het overzicht. Voor vragen over het thema duurzaamheid kun je contact opnemen met expertadviseur Pepijn Geldof via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 010-2429315.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maaike Tieman

Maaike Tieman

Clubkadercoach turnen / communicatiemedewerker

Wil je als Rotterdamse sportvereniging werkzaamheden laten uitvoeren aan de accommodatie? Dan zijn er diverse (lokale en landelijke) subsidiemogelijkheden waarvan jouw club gebruik kan maken. Een overzicht.

Landelijke subsidie: BOSA

De subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is een regeling waarvan alle organisaties die sport aanbieden – en geen winstoogmerk hebben – gebruik van kunnen maken. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

 • Een subsidie van 20% over alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie én over de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Daarnaast 10% extra subsidie op duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen. Uitzondering: werkzaamheden aan de horeca in een sportaccommodatie worden niet gesubsidieerd.
 • Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie.

Gemeentelijke subsidie: 1/3 regeling

De investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen wordt in de volksmond ook wel de 1/3 regeling genoemd. De belangrijkste kenmerken zijn:

 • Een subsidie van 33% over investeringen in en ten behoeve van sportaccommodaties. Verenigingen en aan verenigingen gelieerde beheerstichtingen kunnen de subsidie aanvragen. Daarnaast kan er een lening verkregen worden van maximaal 33% en moet de vereniging minimaal 33% zelf bijdragen.
 • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd.
 • Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie.

Gemeentelijke subsidie (2): energiebesparende maatregelen

De gemeente Rotterdam heeft ook een subsidie specifiek voor energiebesparende maatregelen. Deze subsidie energiebesparende maatregelen sluit aan op de landelijke BOSA-regeling. Een overzicht van de belangrijkste kenmerken:

 • Een subsidie van 33% van de kosten van energiebesparende maatregelen.
 • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd.
 • Er is in totaal €150.000,- beschikbaar. De subsidieregeling loopt tot 31 december 2020 of totdat het geld op is.
 • Klik hier voor meer informatie.

Sportstroom

Wil je weten welke energiebesparende maatregelen interessant zijn voor jouw vereniging? Of wat het kost als je bijvoorbeeld zonnepanelen of LED-verlichting wil laten plaatsen? Dan kan Sportstroom je wellicht helpen. Zij geven advies en brengen offertes uit voor de gewenste energiebesparende maatregelen. Laat je de maatregelen via Sportstroom realiseren, dan vragen zij ook bovenstaande subsidies namens jouw vereniging aan.

Gemeente Rotterdam, Cluster MO – Directie S,O&C: Remco Aarts: r.aarts@rotterdam.nl  of 06-39013872. 
Rotterdam Sportsupport: Pepijn Geldof: p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of 010-2429315. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Michelle Witsenburg

Michelle Witsenburg

Beleidsadviseur

Wat zijn de regels voor het afsteken van vuurwerk? Wanneer mag de veldverlichting aan? Voor sportverenigingen gelden milieuregels om overlast te voorkomen, maar ook om de omgeving veilig te houden. Om overtredingen te voorkomen en de regels meer bekendheid te geven, heeft DCMR Milieudienst een informatiewaaier met relevantie milieu-informatie ontwikkeld.

De waaier bestaat uit losse kaartjes met op ieder kaartje beknopte informatie over één thema. Ook zijn er aparte kaartjes met een checklist om te kijken waar je aan moet denken bij trainingen, feesten en wedstrijden bijvoorbeeld. De DCMR Milieudienst Rijnmond controleert of verenigingen in Rotterdam deze regels naleven. Je kunt de waaier hieronder downloaden.

Waaier DCMR Milieudienst Rijnmond pdf, 161 KB

Wil je een fysiek exemplaar van deze informatie? Of heb je andere vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met DCMR via info@dcmr.nl, vermeld daarbij de naam van je vereniging en ‘sportwaaier’ in het onderwerp.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Robert van der Hart

Robert van der Hart

Projectcoördinator Schoolsportvereniging

Rotterdam werkt aan een schone stad. De gemeente Rotterdam wil daarom graag een oplaatverbod voor ballonnen. Eind december besluit de gemeenteraad of het oplaten van ballonnen daadwerkelijk verboden wordt. Een verbod zou op z’n vroegst al op 1 januari 2020 kunnen ingaan waarbij er direct handhavend zal worden opgetreden.

Ook sportverenigingen hebben wel eens reden voor een feestje en gebruiken hiervoor soms het oplaten van plastic ballonnen. Deze ballonnen, die erg slecht zijn voor het milieu, komen weer op straat of in het water terecht. Dit zorgt voor vieze straten en dieren kunnen ballonnen zien als voedsel en hierin stikken of verstrikt raken. De gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport willen sportverenigingen daarom vooral inspireren om te kiezen voor alternatieven. Ook andere sectoren worden uitgedaagd om naar alternatieven te kijken.  

Inspiratie

Alternatieven zijn er immers genoeg om een feestje luister bij te zetten. Denk bijvoorbeeld aan bellen blazen, een lampionnenoptocht of een versiering met bloemen. Kijk hier voor meer inspiratie.

Heeft jouw vereniging zelf ideeën? Dan kun je dat natuurlijk kenbaar maken bij Rotterdam Sportsupport via info@rotterdamsportsupport.nl of door appen naar 06-17 48 66 10. Zo lever je ook een bijdrage aan een schoon en duurzaam Rotterdam.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Gert-Jan Lammens

Gert-Jan Lammens

Directeur

Ruim negen op de tien verenigingen in Rotterdam noemt zichzelf vitaal. Op de vitaliteitsindex scoren verenigingen gemiddeld een 79 (schaal van 0-100). Dat blijkt uit het vitaliteitsonderzoek van Rotterdam Sportsupport. Dit jaar vulden 201 verenigingen de vragenlijst in.

Het jaarlijkse vitaliteitsonderzoek helpt Rotterdam Sportsupport haar dienstverlening en projecten te versterken, zodat deze nog beter aansluiten bij de behoeftes van de verenigingen en we verenigingen zodoende nog gerichter kunnen ondersteunen. In het onderzoek reageerden bestuursleden op stellingen over accommodatie, financiën, organisatie en structuur, leden, vrijwilligers en veilig sportklimaat. Een overzicht:

Accommodatie
Knelpunten omtrent de accommodatie worden het meest genoemd door de verenigingen (17%). Ook geeft een derde aan de accommodaties te willen verbeteren of uit te breiden. Doordat vraagstukken rondom dit thema veelal complex zijn en maatwerk betreffen, wordt per situatie gekeken op welke manier we ondersteuning kunnen bieden. De gebiedscoördinator kan jouw vereniging desgevraagd bijstaan.

Financiën
Verenigingen zeggen beter in staat te zijn geld te reserveren voor onderhoud en investeringen (70%) dan in 2018 (59%). Ook geven kleine verengingen aan dat het innen van contributie gemakkelijker af gaat (83% van de kleine verenigingen versus 63% procent van de grote verenigingen). Verder geeft ruim de helft van de verenigingen aan moeite te hebben met het binden van sponsoren. Op donderdag 12 december behandelen we het onderwerp sponsoring tijdens de Grow 010 Challenge. Lees hier meer.

Heeft jouw vereniging behoefte aan andere ondersteuning op dit thema? Neem dan contact op met jouw gebiedscoördinator.

Organisatie en structuur
Ruim zeven op de tien clubs zegt in staat te zijn in te spelen op maatschappelijke veranderingen. Kleinere verenigingen geven aan hier nog minder goed klaar voor te zijn. Bij grotere verenigingen zien we ook vaker dat er een duidelijke organisatiestructuur is geïmplementeerd en dat de club over een actueel beleidsplan beschikt.
Het komende jaar gaat Rotterdam Sportsupport aan de slag met nieuwe bestuursvormen en stijlen die het makkelijker maken om als bestuurder de organisatie van de vereniging te ‘draaien’. Inspiratie hiervoor vinden we bij verenigingen die nu al vernieuwend organiseren.

Leden
Rotterdam kent een grote diversiteit aan verenigingen. Ook op ledenaantal. Gemiddeld hebben de deelnemende verenigingen een ledenaantal van 340, uiteenlopend van clubs met 15 leden tot wel 2.500. De meeste verenigingen geven dan ook aan in staat te zijn om nieuwe leden te werven. Daarbij geven verenigingen aan beter in staat te zijn hun leden te behouden (85%). Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar toen 80% van de clubs aangaf in staat te zijn om leden te behouden. We moeten helaas wel concluderen dat kleine verenigingen vaker aangeven dat het aantal leden onvoldoende is voor een toekomstbestendige vereniging (21%). Om kleine verenigingen (minder dan 200 leden) te helpen met ledenwerving hebben we het Fonds Kansen voor de Sport ingericht. Lees hier meer.

Veilig Sportklimaat
De meeste verenigingen kijken positief naar het hebben van een veilig sportklimaat. Gezien de omvang van het thema en de vele onderwerpen, zien we nog wel ruimte voor verbetering. We zijn dan ook blij om te zien dat veel verenigingen hebben aangegeven het aankomende jaar een of meerdere onderwerpen te willen oppakken. Vooral de onderwerpen ouderbetrokkenheid, oog voor problemen van jeugdleden en waarden- en normenbeleid worden door veel verenigingen genoemd om mee aan de slag te gaan.

Heeft jouw verenging behoefte aan ondersteuning op Veilig Sportklimaat of vragen over dit thema, bijvoorbeeld op gebied van ouderbetrokkenheid, het signaleren van zorgsignalen of seksueel overschrijdend gedrag? Neem dan contact op met jouw gebiedscoördinator.

Tevredenheid
Met een 7,7 als tevredenheidscijfer geven de clubs aan zeer tevreden te zijn over de inzet van Rotterdam Sportsupport. Het merendeel van de verenigingen heeft dan ook geen verbeterpunten en ziet graag dat Rotterdam Sportsupport haar werkzaamheden op deze manier blijft doorzetten. De verenigingen die wel verbeterpunten noemen, willen voornamelijk vaker en proactiever contact met Rotterdam Sportsupport.

Op dinsdagavond 10 december 2019 organiseren we een spiegelbijeenkomst voor verenigingen die met ons willen meedenken over ons programma en ondersteuning. Wil je met ons meedenken om de kracht van verenigingen te vergroten? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar y.celik@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Dirk Sparidans

Dirk Sparidans

Clubkadercoach volleybal

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra van Zevenhuijzen

Sandra van Zevenhuijzen

P&O adviseur / Financieel adviseur

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Gerda Wattamaleo

Gerda Wattamaleo

Receptioniste

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ron Stieding

Ron Stieding

Verenigingsadviseur

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Dirk Sparidans

Dirk Sparidans

Clubkadercoach volleybal

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Yasemin Cansoy

Yasemin Cansoy

Secretaresse

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Percy Isenia

Percy Isenia

Projectleider toe leiden jeugd naar sportverenigingen

Verenigingen met een exploitatievergunning die alcoholhoudende dranken willen verkopen hebben een Drank- en Horecavergunning nodig. De  vergunning is onbeperkt geldig tot er  veranderingen zijn in zoals  de bedrijfsoppervlakte of de exploitatievorm. Het aanvragen van de vergunning, zowel als het doorgeven van wijzigingen, moet gedaan worden bij de gemeente Rotterdam. Informatie over de vergunning hebben wij in onderstaand artikel op een rij gezet. 

Aanvragen van de vergunning 

De Drank- en Horecavergunning vraag je aan via de website van de gemeente Rotterdam. Om de vergunning te kunnen aanvragen heb je e-herkenning nodig, de digitale sleutel voor ondernemers en de overheid. Meer informatie hierover vind je op www.eherkenning.nl 

Houd er rekening mee dat het 8 weken kan duren voordat je de vergunning door de gemeente toegekend krijgt. De gemeente kan indien nodig deze termijn eenmalig met 8 weken verlengen. 

Wat heb je nodig voor het kunnen doen van de aanvraag? 

 • Twee vrijwilligers met een verklaring Sociale Hygiëne, in de vergunning te noemen de leidinggevenden 
 • Het Burgerservicenummer van de leidinggevenden en de ondernemer (beheerder op de exploitatievergunning) 
 • Een bestuursreglement 
 • Een afschrift van de statuten van de vereniging 
 • Een plattegrond van de inrichting en/of het terras op schaal 1 : 100 

Sociale Hygiëne 

De Drank- en Horeca wet verplicht dat op de vergunning 2 leidinggevenden vermeldt staan die de verklaring Sociale Hygiëne hebben. De leidinggevenden zijn  bestuurders of coördinatoren van de horeca met een minimale leeftijd van 21 jaar. Bij verenigingen is echter een uitzondering gemaakt wat betreft de aanwezigheid van deze leidinggevenden. Deze personen dienen met regelmaat tijdens openingstijden op de vereniging aanwezig te zijn. Dienstdoende barvrijwilligers moeten echter alleen kunnen aantonen dat zij een Instructie Verantwoord Alcohol hebben gehad.  

Voorafgaand aan de aanvraag is het dus van belang dat de verenigingen 2 mensen heeft met Sociale Hygiëne. Voor het ontvangen van deze verklaring moet er eerst een examen worden gedaan. Hier zijn diverse aanbieders voor te vinden op het internet. 

Instructie Verantwoord Alcohol gebruik   

De Drank- en Horecawet verplicht dat barvrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcohol gebruik hebben gehad. Deze moet aantoonbaar te controleren zijn op de vereniging. Tijdens deze instructie is er aandacht voor onder andere de wet- en regelgeving, het effect van alcohol, alcohol en het verkeer en het “nee-verkopen”. 

Deze instructie kan online worden gevolgd bij bijvoorbeeld de vrijwilligerswerkacademie of het NOCNFS. Deelname is gratis en bij het behalen ontvangt de barvrijwilliger het deelnamecertificaat. 

Wil je op de vereniging een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik? Vraag ons naar de mogelijkheden.  

Bestuursreglement 

Om een Horeca- en Drankvergunning te kunnen krijgen is het van belang dat je als vereniging een Bestuursreglement hebt. Dit bestuursreglement is de schriftelijke vastlegging van de verenigingshuisregels over alcohol. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schenktijden. 

Wijzigingen tijdig doorgeven 

Gedurende de vergunning kunnen er wijzigingen plaatsvinden. Zo kan bijvoorbeeld de exploitatievorm wijzigen, kunnen er veranderingen zijn in de bedrijfsoppervlakte of kunnen de leidinggevenden (die met Sociale Hygiëne op de vergunning staan) wijzigen. 

Voor de geldigheid van de vergunning moeten deze wijzigingen, zoals het wijzigen van de exploitatievorm, direct worden doorgegeven aan de gemeente Rotterdam. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de website van de gemeente Rotterdam.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jamal El Ghannouti

Jamal El Ghannouti

Projectleider Challenge010

Verenigingen kunnen extra sponsorinkomsten werven als reclame-uitingen zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Dan is de sponsor immers niet alleen zichtbaar voor leden, maar ook voor voorbijgangers. Hier is een aantal mogelijkheden voor, maar het brengt ook kosten met zich mee. 

Reclamegebieden 

Binnen de gemeente Rotterdam mag er niet op elke plaats evenveel reclame gemaakt worden. In sommige gebieden zijn meer reclame-uitingen toegestaan dan in andere gebieden. Op de kaart reclameniveaus kun je zien of jouw vereniging in een reclamezone, welstandsvrije zone of reclamearme zone ligt. 

Externe reclame-uitingen 

Sinds 2010 hebben verenigingen drie mogelijkheden voor externe reclame-uitingen: 

 • Een goed zichtbaar welkomstbord bij de entree van het sportpark waarop behalve de naam van de club ook meerdere sponsorlogo’s staan; 
 • Boarding langs de velden die aan 2 kanten bedrukt is, zodat het vanaf de openbare weg zichtbaar is; 
 • Banieren op het complex die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. 

In 2011 heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld om deze mogelijkheden in het hoofdstuk Reclame van de Welstandsnota op te nemen, maar tot op heden is dat niet gebeurd.  

Vergunningen 

Met de zelftoets kun je nagaan of er vergunningen nodig zijn voor het plaatsen van reclame. Als de reclame past binnen de regels uit de Reclamegids is er in ieder geval geen vergunning nodig. Houdt er rekening mee dat er legeskosten moeten worden betaald als het nodig is om een vergunning aan te vragen. Deze kosten bedragen minimaal €97,20 (tarief 2019). 

Reclamebelasting 

Over alle reclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg betaal je reclamebelasting. Deze belasting wordt geïnd bij degene die het meeste voordeel heeft van de reclame-uiting. In dit geval zal de belasting dus geïnd worden bij de sponsor, niet bij de vereniging. Je hoeft als vereniging geen melding te maken van externe reclame-uitingen bij de gemeente. Het is wel verstandig om de sponsor te wijzen op de mogelijkheid tot het in rekening brengen van reclamebelasting door de gemeente. Het tarief van de reclamebelasting is in 2019 €53,30 per vierkante meter per jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente

Voor reclame die de vereniging op de eigen accommodatie voor zichzelf maakt geldt een vrijstelling van de reclamebelasting voor 30 m2. Over reclame boven die 30 m2 betaalt de vereniging ook €53,30.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Romy van der Heide

Romy van der Heide

Pedagogisch adviseur

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Hasan Abaka

Hasan Abaka

Combinatiefunctionaris voetbal

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maaike Tieman

Maaike Tieman

Clubkadercoach turnen / communicatiemedewerker

Jouw vereniging mag maximaal 12 keer per jaar tijdens een bijeenkomst van persoonlijke of bedrijfsmatige aard alcohol schenken. Dit kan zijn voor bijvoorbeeld een verjaardag, bruiloft of bijeenkomst. Hiervoor schaf je een verlaatje aan. Minimaal 5 werkdagen van tevoren maak je een melding. 

Paracommerciële instellingen  

Een paracommerciele instelling is een niet commerciële rechtspersoon zoals stichtingen en verenigingen die zich op de eerste plaats richten op het stimuleren van activiteiten van onder andere recreatieve en sportieve aard.  De hoofdactiviteit van paracommerciële instellingen is dus nooit horeca; horeca wordt ‘erbij’ gedaan. 

Paracommerciële instellingen profiteren van oneerlijke concurrentievoordelen (subsidies, vrijwilligers of een speciaal fiscaal regime). Daarom zijn gemeenten op basis van de Drank- en Horecawet verplicht om de horeca-activiteiten van dit type instellingen aan banden te leggen. Dit doen ze via de Paracommerciële Verordening. Via de verordening worden de horeca-activiteiten van deze instellingen ingeperkt, met name de schenktijden en de zogenaamde ‘feesten van persoonlijke aard’. Op deze manier ondervindt de reguliere horeca geen oneerlijke concurrentie van dit type organisaties. Sportkantines zijn dus paracommeciële instellingen. 

Bijeenkomst in een paracommerciële instelling  

Binnen de vereniging wil je soms een activiteit organiseren anders dan voor je eigen vereniging. Denk hier bijvoorbeeld bij aan een bijeenkomst voor één van de partners van je vereniging en een bruilofts- of verjaardagsfeest. Om bij dergelijke bijeenkomsten alcohol te mogen schenken heb je een incidentele ontheffingsvergunning nodig van de Gemeente Rotterdam. Dit noem je ook wel een verlaatje. Maximaal 12 keer per jaar mag je gebruik maken van dit verlaatje.  

Voor een vereniging gerelateerde activiteit geldt de Drank- en Horecavergunning van de sportkantine, een verlaatje is in dit geval niet nodig. Het 65e verjaardagsfeest van een lid van de vereniging is bijvoorbeeld geen vereniging gerelateerde activiteit. 

Het bedrijfsmatig organiseren van commerciële feesten gericht op derden, komen niet in aanmerking voor deze ontheffing. Er is sprake van bedrijfsmatig organiseren wanneer je reclame maakt en wanneer er een kaartverkoop is of op een andere manier entreegelden zijn berekend. Het is niet mogelijk om deze ontheffing te gebruiken in combinatie met een verlaatje.  

Aanvragen verlaatje  

Een verlaatje kun je eenmaal per kalenderjaar aanvragen via de website van de Gemeente Rotterdam.

Om de aanvraag te kunnen doen heb je e-herkenning nodig. E-herkenning de digitale sleutel voor ondernemers en de overheid. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar www.eherkenning.nl

Na het uitvoeren van de aanvraag ontvang je per post een kraskaart waarmee je uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de activiteit per sms melding moet doen. Je ontvangt direct reactie of de vergunning wordt toegekend of niet.    

Vraag op tijd aan  

Heb je binnenkort een activiteit waarvoor een verlaatje nodig is? En heb je nog geen kraskaart? Houd dan rekening met de tijd die nodig is voor het aanvragen van de kraskaart. Uiteindelijk moet je maximaal 5 werkdagen (zaterdag en zondag tellen niet mee) de melding via de kraskaart doen.  

Organiseer je jaarlijks dit soort activiteiten dan adviseren wij bij aanvang van het jaar meteen de kaart aan te vragen. Zo ben je altijd op tijd om te krassen. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Miranda Monster

Miranda Monster

Verenigingsadviseur

Om geluidsoverlast te voorkomen, zijn landelijke geluidsnormen vastgelegd. Sportverenigingen dienen zich hieraan te houden. De geluidsnormen gelden niet voor alle vormen van geluid. Ze zijn van toepassing op muziekgeluid en geluid uit (muziek)installaties. Dit geldt niet voor stemgeluiden van bezoekers en piekgeluiden veroorzaakt door sportactiviteiten. 

Controles door DCMR 

De DCMR voert controles uit, zoals het uitvoeren van geluidsmetingen op de gevel van nabijgelegen woningen. Hierover informeert DCMR niet van tevoren. Wanneer de geluidnormen zijn overschreden, kan de DCMR de gemeente adviseren bestuursrechtelijke maatregelen te nemen. In de meeste gevallen komt dit neer op het opleggen van een last onder dwangsom. Daarnaast wordt een strafrechtelijke boete opgelegd. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de hoogte van de overschrijding en ligt tussen €1.500,- en €4.000,-. 

Wat kun je doen? 

In het informatieblad ‘Geluidsoverlast bij sportverenigingen’ van DCMR vind je praktische informatie en tips voor het voorkomen van geluidsoverlast. De belangrijkste tip is: omwonenden voorafgaand aan de festiviteit te informeren over de mogelijke geluidsoverlast om ergernis te voorkomen. Dit kan de club het beste schriftelijk een week voor de festiviteit doen. De informatie kan bijvoorbeeld de reden zijn, het tijdstip waarop deze zullen aanvangen en eindigen en een telefoonnummer waarop aanvullende informatie is te verkrijgen. 

Kraskaart in Rotterdam 

Rotterdamse sportverenigingen kunnen een kraskaart aanschaffen om laagdrempelig incidentele festiviteiten, waarbij de vereniging extra geluid produceert aan te melden. Dit mag tien keer per jaar. Een incidentele festiviteit moet ten minste 48 uur van tevoren gemeld zijn. De melding maak je per sms of online, je geeft hierbij een code van een van de vakjes op de kraskaart door. 

Naast een kraskaart voor geluid (een ‘geluidje’), is er ook een kraskaart om langer open te blijven. Zo’n ‘verlaatje’ kan vijftien keer per jaar gebruikt worden en is uitsluitend bedoeld voor de sluitingstijd. Voor geluid dient altijd een aparte melding gemaakt te worden. 

Een kraskaart kost (in 2019) € 28,-. Meer informatie over de kraskaart is hier te vinden. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fieke de Goede

Fieke de Goede

Projectleider Bewegen naar Beter

De regeling investeringssubsidies breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen stimuleert Rotterdamse breedtesportverenigingen hun eigen sportaccommodaties of sportvoorzieningen op een adequaat kwaliteitsniveau te kunnen houden of brengen. 

De regeling is bedoeld voor Rotterdamse breedtesportverenigingen die lid zijn van een sportbond die is aangesloten bij het NOC*NSF. Ook een aan deze breedtesportvereniging verbonden beheerstichting kan de subsidie aanvragen. 

Onderdelen van de regeling 

De regeling bestaat uit drie onderdelen: 

 • maximaal 1/3 van de totale investeringskosten kan gefinancierd worden door een gemeentelijke subsidie van maximaal € 75.000,- per aanvraag (subsidieonderdeel I); 
 • maximaal 1/3 kan gefinancierd worden door een gemeentelijke lening die maximaal gelijk aan de te verlenen subsidie. Wordt de maximale subsidie van € 75.000,- verstrekt dan kan er maximaal € 350.000,- geleend worden; 
 • minimaal 1/3 moet gefinancierd worden door een eigen bijdrage van de vereniging (sponsoring, eigen middelen of een bijdrage uit een niet-gemeentelijke subsidie, zoals de regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties); deze eigen bijdrage moet aantoonbaar gerealiseerd of te realiseren zijn. 

Borg SWS 

Voor subsidieaanvragen hoger dan € 25.000,- moet de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een positief advies afgeven. Bovendien zal de gemeente een lening, indien deze gewenst is door de aanvrager, alleen verstrekken als SWS bereid is om borg te staan. Voeg de betreffende toekenningsbrief van SWS aan de aanvraag van de subsidie. Voorafgaand aan de subsidieaanvraag zal de aanvrager dus contact moeten opnemen met SWS. SWS zal vervolgens een financiële haalbaarheidstoets uitvoeren. Hiervoor zal SWS de aanvrager een eenmalig bedrag in rekening brengen. Deze kosten behoren tot de subsidiabele kosten. Gedurende de looptijd van de borgstelling zal SWS de aanvrager jaarlijks – en zo nodig vaker – monitoren.  

Aanvragers die een subsidie van minder dan € 25.000,- vragen én geen gebruik willen maken van de gemeentelijke lening hoeven geen contact op te nemen met SWS. 

Subsidieplafond 

De regeling kent een subsidieplafond van € 400.000,- per jaar.  Dit budget verdeeld volgens het principe “wie het eerst komt, die het eerst maalt”. De gemeente handelt de aanvragen af op volgorde van binnenkomst.

In deze regeling is daarvoor het tijdstip van ontvangst van complete  aanvragen bepalend. Als tijdstip van indiening geldt het moment waarop de complete aanvraag is ontvangen. 

Wanneer aanvragen 

De subsidie kun je aanvragen van 1 december tot en met 30 november. Verenigingen die in de drie voorgaande kalenderjaren al eens de subsidie hebben aangevraagd, kunnen alleen tussen 1 en 30 november een aanvraag doen. Met andere woorden: alleen als het subsidieplafond nog niet bereikt is tegen het eind van het jaar, komen deze verenigingen in aanmerking voor de subsidie. 

Meer informatie en aanvragen 

Voor meer informatie over (het aanvragen van) de regeling kun je terecht op de  website van gemeente Rotterdam

De gemeente neemt alleen een complete aanvraag in behandeling. Hiervoor moet je veel gegevens en stukken aanleveren. De voorbereiding van een aanvraag zal de nodige tijd kosten. Bovendien kan het 8 tot maximaal 20 weken duren voordat de gemeente een besluit heeft genomen over de ingediende aanvraag. Start dus ruim voordat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden met de voorbereidingen voor de subsidieaanvraag. 

Voordat je werk maakt van de aanvraag, loont het de moeite om contact te zoeken met gemeente Rotterdam en/of Rotterdam Sportsupport. Op deze manier kun je toetsen of de aanvraag een reële kans maakt en kunnen we onnodige moeite mogelijk voorkomen. Ook voor andere vragen of advies helpen de gemeente en/of Rotterdam Sportsupport je graag verder. Je kunt contact opnemen via onderstaande gegevens. 

Gemeente Rotterdam, Cluster MO – Directie S,O&C: Remco Aarts: r.aarts@rotterdam.nl  of 06-39013872. 

Rotterdam Sportsupport: Pepijn Geldof: p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of 010-2429315. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jans van Meerten

Jans van Meerten

Financieel medewerker

Elke sportvereniging met een eigen accommodatie produceert afval. Verenigingen kunnen verplicht zijn of besluiten om hun afval te scheiden. Om het restafval op te laten halen betaal je bedrijfsreinigingsrecht aan de gemeente. Je kunt ook een contract afsluiten met een erkende afvalinzamelaar. 

Afval scheiden 

Verenigingen kunnen, net als bedrijven, verplicht zijn om hun afval te scheiden. Denk bijvoorbeeld aan het scheiden van papier, plastic, GFT, glas en elektrische apparaten van het restafval. Meer informatie over de verplichting om afval te scheiden vind je hier

Frituurvet kan voor de vereniging geld opleveren in plaats van dat het geld kost. Dit type afval is van waarde omdat het inzetbaar als grondstof voor biodiesel. Hier lees je hoe je een inzamelpunt voor frituurvet kan worden. 

Verenigingen in Hoogvliet kunnen hun leden aanmoedigen hun gescheiden afval in te leveren bij Afval loont. Voor elke kilogram gescheiden afval spaar je een klein bedrag voor jezelf of een goed doel, bijvoorbeeld je sportvereniging. 

Bedrijfsreinigingsrecht 

Het restafval van een vereniging wordt bedrijfsafval genoemd. Voor het ophalen en verwerken van dit afval betaalt de vereniging jaarlijks bedrijfsreinigingsrecht aan de gemeente. Om de hoogte van de aanslag te bepalen kijkt de gemeente niet naar de hoeveelheid afval, maar naar de branche en grootte van het bedrijf of de vereniging. Sportverenigingen vallen voor het bedrijfsreinigingsrecht onder categorie C. Voor de grootte van de sportvereniging kijkt de gemeente naar de oppervlakte van het gebouw/de gebouwen in m2. Afhankelijk van deze oppervlakte betalen verenigingen tussen de € 435,20 en € 1.305,60 (tarief 2019) per jaar. 

Erkende afvalinzamelaar 

Verenigingen die een contract afsluiten met een erkende afvalinzamelaar hoeven geen bedrijfsreinigingsrecht te betalen. Afvalinzamelaars bepalen hun tarieven onder andere aan de hand van de hoeveelheid afval en de frequentie van het ophalen. Elke vereniging kan dus voor zichzelf de afweging maken of zij hun afval liever op laten halen door de gemeente (en dus bedrijfsreinigingsrecht betalen) of dat zij een contract afsluiten met een erkend afvalinzamelaar. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Roos Slenters

Roos Slenters

Projectleider Bewegen naar WEP / Sport en re-integratie

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maaike Tieman

Maaike Tieman

Clubkadercoach turnen / communicatiemedewerker