De inkomsten blijven flink achter, terwijl veel uitgaven gewoon doorlopen. Hoe houd je als vereniging financieel het hoofd dan boven water in de periode van het coronavirus? Op dit moment zijn er al een aantal maatregelen die je kunt treffen. Een overzicht.

Landelijke regelingen

1. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19
De overheid heeft voor de vaste lasten deze compensatieregeling in het leven geroepen: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Ondernemers en verenigingen kunnen (tot 26 juni 2020) een éénmalige bijdrage aanvragen van € 4.000,-. Er zijn een aantal voorwaarden aan de uitkering gebonden. Deze zijn ook hier te vinden. De meest gestelde vraag is wat er onder omzet wordt verstaan. Dit betreft alle inkomsten die in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 werden verwacht, maar door het coronavirus niet door jouw vereniging zijn ontvangen. 

Veel wordt gedacht aan kantineomzet, maar ook de stopgezette sponsorbijdrages, leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd – en dus geen contributie betalen – worden verstaan onder omzetverlies!

2. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
Nu de verenigingen gesloten zijn, worden er veel minder werkzaamheden uitgevoerd. Als vereniging heb je wellicht personeelskosten die doorbetaald moeten worden omdat dit contractueel is afgesproken. Hiervoor heeft de overheid ook een compensatieregeling getroffen: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid.

Ondernemers en verenigingen kunnen (tot 31 mei 2020) de regeling aanvragen. Hiermee kan je, voor in ieder geval drie maanden, een voorschot (tot 90%) van het UWV ontvangen op loonkosten voor personeel in vaste dienst, maar ook voor mensen met een flexibel contract.

Uiteraard is er een aantal voorwaarden gebonden aan deze aanvraag. De meest voorkomende vragen gaan over de omzetdaling van 20% en de hoogte van de tegemoetkoming. Als ondernemer of vereniging moet je (achteraf) kunnen aantonen dat de omzet met minimaal 20% is verlaagd door het coronavirus. Het is daarom van belang dat je goed inzichtelijk hebt wat de verwacht omzet is en wat je daadwerkelijk hebt omgezet. Is dit niet inzichtelijk of wil je hierbij hulp? Neem dan contact op met Rotterdam Sportsupport via p.baans@rotterdamsportsupport.nl.  

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 90% van de loonsom, maar is afhankelijk van de terugval in omzet. Een overzicht:

 • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

3. Stroppenpot NOC*NSF

Mochten de eerder genoemde compensaties niet zorgen voor genoeg financiële daadkracht, dan kan de vereniging ook een beroep doen op de stroppenpot van het NOC*NSF. De sportkoepel heeft minimaal 5 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de sportbonden en verenigingen. Een aanvraag kun je indienen bij je eigen sportbond.

Andere mogelijkheden

Naast deze landelijke regelingen zijn er acties die je als vereniging zelf kunt uitvoeren om de uitgaven (tijdelijk) te stoppen of uit te stellen.

1. Rente en aflossing op een lening
Verenigingen die een lening hebben bij de ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank of Triodos Bank kunnen tijdelijk een deel van de betalingen bevriezen. Het aanbod verschilt per bank. Bij de meeste banken gaat het om een uitstel van 3-6 maanden van de aflossing (dus niet de rente) op een lening tot 2,5 miljoen euro. De lening wordt dan met 3-6 verlengd. Dit betekent dat je vereniging niet over 3-6 de achterstand in één keer hoeft af te lossen, maar wordt de lening wel volledig afgelost. Voor meer informatie over de mogelijkheden adviseren wij om contact op te nemen met de betreffende bank.

2. Vrijwilligerskosten
Als vereniging steun je vaak op het vele werk dat de vrijwilligers verzetten. Sommige verenigingen maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding om zo de vrijwilligers te bedanken/stimuleren. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers op dit moment geen werkzaamheden doen, mag de vrijwilliger dus niet worden doorbetaald.

3. Belastingdienst
Ook de belastingdienst denkt in deze tijden mee. Zo heeft deze instantie een aantal regelingen in het leven geroepen. De belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

Mochten er nog meer maatregelen bekend worden, verstrekken wij hier uiteraard snel meer informatie over. Houd onze website, nieuwsbrief en social media-kanalen in de gaten. Meer weten over financiën? Neem dan contact op met Paul Baans via p.baans@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maarten Niggebrugge

Maarten Niggebrugge

Projectleider Schoolsportvereniging

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maarten Niggebrugge

Maarten Niggebrugge

Projectleider Schoolsportvereniging

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maaike Tieman

Maaike Tieman

Clubkadercoach turnen / communicatiemedewerker

Rotterdamse sportverenigingen kunnen per direct aanspraak maken op het stimuleringsbudget dat onderdeel is van het Actieprogramma Verenigingen. Dit budget kan worden aangevraagd door sportverenigingen die duurzaam invulling willen geven aan de focusacties uit het Actieprogramma Verenigingen. Rotterdam Sportsupport voert de toekenning van het stimuleringsbudget aan de hand van de gestelde kaders uit.

Heeft jouw vereniging een goed idee of plan? Doe zelf je aanvraag digitaal of neem contact op met een verenigingsconsulent van Rotterdam Sportsupport om je idee concreet te maken.

Algemene voorwaarden en spelregels:

 • Het stimuleringsbudget kun je aanvragen voor initiatieven die jouw vereniging vitaal en/of toekomstbestendiger maken. Het initiatief moet aansluiten bij één of meerdere focusacties uit het Actieprogramma Verenigingen:
  • Flexibele lidmaatschapsvormen
  • Multisportaanbod en blending
  • eSports
  • Vernieuwende bestuurs- en organisatievormen / vernieuwende ALV’s
  • Sponsorwerving of alternatieve inkomstenbronnen aanboren
  • Verhogen multifunctioneel gebruik velden en kantines
 • De vereniging kan het budget breed inzetten. Denk hierbij aan inzet/inhuur derden, activiteitenbudget, zaalhuur, materialen etc.
 • Rotterdam Sportsupport houdt bij beoordeling en verdeling van het budget rekening met een goede spreiding over gebieden, verdeling tussen kleine en grote verenigingen en de hoogte van het bedrag in relatie tot het totale budget.
 • De aanvraag kan alleen door een bestuurslid ingediend worden.
 • Nadat de aanvraag is goedgekeurd krijgt de vereniging hierover per e-mail bericht met verdere informatie over het proces.
 • Van de vereniging wordt verwacht dat zij zich open opstellen voor tussentijdse monitoring, zich inzetten voor het succesvol implementeren en borgen van het initiatief en dat zij de opgedane kennis beschikbaar stellen voor andere clubs en voor communicatie over (de uitvoering van) het Actieprogramma Verenigingen.
 • Voor initiatieven met een looptijd van meerdere kalenderjaren wordt een andere verantwoordingscyclus aangehouden.
 • Voor aanvragen vanaf € 5.000 geldt dat niet bestede middelen worden teruggegeven zodat deze voor andere initiatieven gebruikt kunnen worden.

De kaders voor toekenning kunnen op basis van vragen en ervaringen gedurende de looptijd van het stimuleringsbudget worden aangescherpt of verduidelijkt. Bij eventuele grotere aanpassingen zullen we hierover tijdig communiceren via de kanalen van Rotterdam Sportsupport.

Aanvraagproces

Afhankelijk van de hoogte van de aanvraag gelden andere eisen aan het aanvraagproces, monitoring en verantwoording. Hierbij hanteert Rotterdam Sportsupport drie groepen: aanvragen onder € 1.000, aanvragen tussen € 1.000 en € 5.000 en aanvragen vanaf € 5.000.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de verenigingsconsulent in jouw gebied  via 010 – 242 93 15 of stuur een e-mail naar stimuleringsbudget@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

Antoine Schijf

Verenigingsadviseur Schiedam

Verenigingen opgelet! Tot 31 januari is het mogelijk een financiële aanvraag bij het Oranje Fonds in te dienen voor klussen van NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Dit is de ideale kans om een grote klus te klaren, de vereniging te promoten of nieuwe vrijwilligers te werven. Het maximaal aan te vragen bedrag is 350,00 euro.

Bron: www.nldoet.nl

Een klus aanbieden kan hier. Je hebt niet automatisch een financiële aanvraag gedaan als je een klus op de site hebt aangemeld. Hiervoor geldt nog een extra stap in Mijn Oranje Fonds. Het campagneteam beoordeelt alle aanvragen aan de hand van onderstaande richtlijnen en voorwaarden. Indien je een aanvraag hebt ingediend, ontvang je binnen drie weken uitsluitsel.

Aanvragers moeten aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 1. De organisatie is een officiële stichting of vereniging, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een eigen bankrekening. Scholen of zorginstellingen moeten in ieder geval een eigen bankrekening hebben. Verenigingen van Eigenaren zijn uitgesloten van deelname;
 2. De klus past bij het karakter van NLdoet: de organisatie zoekt op 13 en/of 14 maart 2020 nieuwe vrijwilligers (die niet reeds verbonden zijn aan de organisatie) die iets concreets doen ten behoeve van jullie organisatie en/of doelgroep;
 3. Per adres/locatie kan 1 financiële bijdrage worden aangevraagd. Dit geldt ook voor locaties waar meerdere organisaties in gevestigd zijn, zoals sportcomplexen of bedrijfsverzamelgebouwen. Als jullie organisatie meerdere kluslocaties heeft, kun je per locatie een bijdrage aanvragen;
 4. De organisatie heeft in de statuten geen wervende doelstelling t.a.v. een levensovertuiging;
 5. De kosten moeten in verhouding staan tot de klus en de benodigde vrijwilligers. Bij grote klussen wordt eerder het maximale bedrag toegekend dan bij kleine(re).

TIP: Plant jouw vereniging een grote klusdag? Meld de verschillende deelklussen aan. Deelklussen kunnen verschillende mensen aanspreken, zo vergroot je de kans op meer vrijwilligers.

Wat vergoedt het Oranje Fonds

 • Ruwe klusmaterialen zoals verf, verfbenodigdheden, hout, gaas en paaltjes voor hekwerken, bomen en struiken, klein ijzerwaar etc; Vermeld bij uw aanvraag nauwkeurig de benodigde hoeveelheden en het aantal ruimtes, zo kunnen wij uw bijdrage goed bepalen;
 • De aanschaf van alleen deze kant-en-klare goederen: kasten die tijdens de klus in elkaar worden gezet, gordijnen en rails die tijdens de klus worden opgehangen, vloerbedekking die tijdens de klus wordt gelegd, lampen en armaturen die tijdens de klus worden bevestigd en opbergbakken voor opruim/sorteerklussen.
 • Huur van hulpmiddelen als ladders, hogedrukreinigers, graafmachines, scheppen;
 • Eten/drinken voor alle harde werkers: maximaal € 50,=;
 • Kosten voor schoonmaakmiddelen, maximaal € 50,=;
 • Kosten voor een high tea of gezellige maaltijd voor sociaal geïsoleerde mensen in uw buurt of dorp. Bij deze klussen mag u maximaal € 300,= besteden aan eten en drinken.

Wil je meer weten? Lees dan hier verder. Als je vragen hebt, mail dan naar het team van NLdoet: nldoet@oranjefonds.nl

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martine Willemse

Martine Willemse

Communicatie- en marketingadviseur

In Rotterdam zijn er zo’n 60.000 huishoudens met schulden. Dat levert vele Rotterdammers dagelijks stress en geldzorgen op. Zo’n één op de vijf kinderen groeit op in armoede. Grote kans dat dit ook bij jouw vereniging speelt. Clubs willen dat iedereen kan blijven sporten, ook als iemand het niet goed meer kan betalen. Wees daarom alert op signalen van armoede en weet wat je kunt doen.

In de woensdag gelanceerde publiekscampagne “Kom uit je schuld” vraagt de gemeente Rotterdam aandacht voor geldzorgen. Met deze campagne wil ze het taboe op schulden doorbreken. Het signaleren van het betalingsachterstanden begint bij een goed gesprek. Maar hoe doe je dat als je weet dat iemand zich schaamt voor z’n schulden? Deze tips kunnen je helpen bij het signaleren: 

 • Geen clubtenue
  Het kan zijn dat kinderen niet beschikken over een clubtenue of het juiste materiaal om te kunnen sporten. Het kan erop wijzen dat er geen of onvoldoende middelen aanwezig zijn om dit aan te schaffen. Wees er alert op en maak het bespreekbaar binnen je vereniging.
 • Contributieachterstanden
  Het niet of te laat voldoen aan de contributieverplichting hoeft niet altijd door nalatigheid te komen, maar het kan ook een signaal zijn van sluimerende armoede. Wees je ervan bewust dat, naast de contributieverplichting, clubleden ook met extra kosten worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld reiskosten, voor een teamuitje, bedankje voor een trainer of een kamp vaak een extra bijdrage gevraagd. Als je weet dat mensen het financieel moeilijk hebben, kun je samen kijken hoe je deze situatie zo goed mogelijk oplost. Het zou vervelend zijn als leden door geldzorgen niet volledig kunnen meedraaien bij jou op de club. Weet bijvoorbeeld dat het Jeugdfonds Sport Rotterdam de contributie voor kinderen (2 tot 18 jaar) vergoedt.
 • Doorvragen bij uitschrijvingen
  Als leden zich uitschrijven bij jouw vereniging, vraag dan door naar de achterliggende reden als je vermoedt dat geldzorgen meespelen. Als iemand een krappe beurs heeft, wijs ze dan op lokale regelingen.

Verder nog belangrijk: er is veel schaamte rondom schulden. Realiseer je daarom dat ouders of verzorgers vaak een drempel voelen om erover te praten of gebruik te maken van financiële ondersteuning. Vaak vinden zij de procedures voor het aanvragen daarvan ook lastig.

Hulp bieden

In samenwerking met professionals heeft de gemeente Rotterdam de toolbox ‘Geld enzo’ ontwikkeld die zowel online als offline beschikbaar is. Dit koffertje bevat een overzicht van de gemeentelijke regelingen, tips van deskundigen om armoede bespreekbaar te maken en een budgetjaarplanner. Online staan er verhalen van experts over het herkennen en bespreekbaar maken van geldzorgen en inspiratievideo’s. Klik hier voor de toolbox. Je leest hier o.a. zeven tips om het gesprek over geldzorgen aan te gaan. 
Voor clubs die graag aan de slag willen met dit thema, heeft Rotterdam Sportsupport promotiemateriaal beschikbaar. Je kunt deze posters en flyers aanvragen door een e-mail te sturen naar m.witsenburg@rotterdamsportsupport.nl. Het materiaal wordt dan zo spoedig mogelijk geleverd.

VraagWijzer en Jongerenloket
Rotterdammers met schulden en/of geldzorgen kunnen terecht bij VraagWijzer en het Jongerenloket:

 • VraagWijzer | Een gratis loket van de gemeente Rotterdam (14 locaties) voor informatie over onder meer geldzaken
  – Afspraak maken? Online via de pagina VraagWijzer of door te bellen met 14 010
  – Als het nodig is, dan begeleiden de medewerkers van de VraagWijzer je naar andere organisaties, zoals het wijkteam, de Kredietbank of een budgetmaatje.
 • Jongerenloket | Voor jongeren tussen 18 en 26 met vragen over geld, wonen en school
  – Meer informatie? Online via de pagina Jongerenloket, bel naar (010) 267 13 00 of mail naar info@jongerenloket.rotterdam.nl.

Lees hier meer over de campagne “Kom uit je schuld”.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra Sonneveld

Sandra Sonneveld

Projectcoördinator Schoolsportvereniging

Ruim negen op de tien verenigingen in Rotterdam noemt zichzelf vitaal. Op de vitaliteitsindex scoren verenigingen gemiddeld een 79 (schaal van 0-100). Dat blijkt uit het vitaliteitsonderzoek van Rotterdam Sportsupport. Dit jaar vulden 201 verenigingen de vragenlijst in.

Het jaarlijkse vitaliteitsonderzoek helpt Rotterdam Sportsupport haar dienstverlening en projecten te versterken, zodat deze nog beter aansluiten bij de behoeftes van de verenigingen en we verenigingen zodoende nog gerichter kunnen ondersteunen. In het onderzoek reageerden bestuursleden op stellingen over accommodatie, financiën, organisatie en structuur, leden, vrijwilligers en veilig sportklimaat. Een overzicht:

Accommodatie
Knelpunten omtrent de accommodatie worden het meest genoemd door de verenigingen (17%). Ook geeft een derde aan de accommodaties te willen verbeteren of uit te breiden. Doordat vraagstukken rondom dit thema veelal complex zijn en maatwerk betreffen, wordt per situatie gekeken op welke manier we ondersteuning kunnen bieden. De gebiedscoördinator kan jouw vereniging desgevraagd bijstaan.

Financiën
Verenigingen zeggen beter in staat te zijn geld te reserveren voor onderhoud en investeringen (70%) dan in 2018 (59%). Ook geven kleine verengingen aan dat het innen van contributie gemakkelijker af gaat (83% van de kleine verenigingen versus 63% procent van de grote verenigingen). Verder geeft ruim de helft van de verenigingen aan moeite te hebben met het binden van sponsoren. Op donderdag 12 december behandelen we het onderwerp sponsoring tijdens de Grow 010 Challenge. Lees hier meer.

Heeft jouw vereniging behoefte aan andere ondersteuning op dit thema? Neem dan contact op met jouw gebiedscoördinator.

Organisatie en structuur
Ruim zeven op de tien clubs zegt in staat te zijn in te spelen op maatschappelijke veranderingen. Kleinere verenigingen geven aan hier nog minder goed klaar voor te zijn. Bij grotere verenigingen zien we ook vaker dat er een duidelijke organisatiestructuur is geïmplementeerd en dat de club over een actueel beleidsplan beschikt.
Het komende jaar gaat Rotterdam Sportsupport aan de slag met nieuwe bestuursvormen en stijlen die het makkelijker maken om als bestuurder de organisatie van de vereniging te ‘draaien’. Inspiratie hiervoor vinden we bij verenigingen die nu al vernieuwend organiseren.

Leden
Rotterdam kent een grote diversiteit aan verenigingen. Ook op ledenaantal. Gemiddeld hebben de deelnemende verenigingen een ledenaantal van 340, uiteenlopend van clubs met 15 leden tot wel 2.500. De meeste verenigingen geven dan ook aan in staat te zijn om nieuwe leden te werven. Daarbij geven verenigingen aan beter in staat te zijn hun leden te behouden (85%). Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar toen 80% van de clubs aangaf in staat te zijn om leden te behouden. We moeten helaas wel concluderen dat kleine verenigingen vaker aangeven dat het aantal leden onvoldoende is voor een toekomstbestendige vereniging (21%). Om kleine verenigingen (minder dan 200 leden) te helpen met ledenwerving hebben we het Fonds Kansen voor de Sport ingericht. Lees hier meer.

Veilig Sportklimaat
De meeste verenigingen kijken positief naar het hebben van een veilig sportklimaat. Gezien de omvang van het thema en de vele onderwerpen, zien we nog wel ruimte voor verbetering. We zijn dan ook blij om te zien dat veel verenigingen hebben aangegeven het aankomende jaar een of meerdere onderwerpen te willen oppakken. Vooral de onderwerpen ouderbetrokkenheid, oog voor problemen van jeugdleden en waarden- en normenbeleid worden door veel verenigingen genoemd om mee aan de slag te gaan.

Heeft jouw verenging behoefte aan ondersteuning op Veilig Sportklimaat of vragen over dit thema, bijvoorbeeld op gebied van ouderbetrokkenheid, het signaleren van zorgsignalen of seksueel overschrijdend gedrag? Neem dan contact op met jouw gebiedscoördinator.

Tevredenheid
Met een 7,7 als tevredenheidscijfer geven de clubs aan zeer tevreden te zijn over de inzet van Rotterdam Sportsupport. Het merendeel van de verenigingen heeft dan ook geen verbeterpunten en ziet graag dat Rotterdam Sportsupport haar werkzaamheden op deze manier blijft doorzetten. De verenigingen die wel verbeterpunten noemen, willen voornamelijk vaker en proactiever contact met Rotterdam Sportsupport.

Op dinsdagavond 10 december 2019 organiseren we een spiegelbijeenkomst voor verenigingen die met ons willen meedenken over ons programma en ondersteuning. Wil je met ons meedenken om de kracht van verenigingen te vergroten? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar y.celik@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anne Nurra

Anne Nurra

Combinatiefunctionaris (meiden)voetbal

Kampt jouw vereniging met een teruglopend ledenaantal, uitblijvende groei of ben je bang dat je club de exploitatie niet gezond kan houden? Dan is de Grow 010 Challenge iets voor jou. Aan de hand van prikkelende uitdagingen op gebied van ledenwerving, financiën, maatschappelijk ondernemerschap en sponsoring helpen we jouw vereniging. Op donderdag 12 december is sponsoring het thema. De vereniging als marketingtool is deze avond de uitdaging.

Deze laatste avond laten we bestuurders de mogelijkheden zien om hun vereniging als marketingtool in te zetten voor bedrijven. Zo kun je bedrijven helpen met het bouwen van een maatschappelijk imago en het vinden van klanten en/of goede medewerkers. Alles draait om een goede match en activatie van een sponsordeal.

“Bestuurders die meedoen aan deze Grow 010 Challenge vergroten de impact van hun vereniging en zorgen voor een blijvend bestaansrecht,” aldus cursusleider Danny Rijnhout.

Voor wie?
Bestuurders van binnensport verenigingen en/of bestuurders van clubs met een buitensportaccommodatie. Om de kwaliteit van de sessies te waarborgen – en vanwege de complexiteit van de uitdagingen – hebben we slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Aanmelden
Aanmelden kan via de button rechts op de pagina. Geef in het inschrijfformulier aan wat voor jou van toepassing is. Meerdere personen zijn welkom. Dan graag wel iedereen afzonderlijk inschrijven.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Floor Vierboom

Floor Vierboom

Communicatieadviseur

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Michelle Witsenburg

Michelle Witsenburg

Beleidsadviseur

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Monique de Groot

Monique de Groot

Projectcoördinator

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

René Biemans

René Biemans

Gebiedscoördinator Hoek van Holland, Rozenburg, Pernis, Hoogvliet en Centrum

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bryan Bastiaanse

Bryan Bastiaanse

Beleidsadviseur

Wil jouw club nieuwe leden aantrekken, vrijwilligers werven of de zichtbaarheid van de vereniging vergroten? Dan kun je hiervoor de kosten (deels) vergoed krijgen door Rotterdam Sportsupport via de regeling Kansen voor de Sport. Het aanvragen van een bijdrage kan door het invullen van het aanvraagformulier. 

Ledenlimiet bij Kansen voor de Sport

De regeling is alleen voor verenigingen met minder dan 200 leden. Grotere verenigingen hebben doorgaans een andere vorm van ondersteuning nodig bij het vinden van financiering. We zijn altijd bereid mee te denken of andere vormen van financiering van jullie activiteit mogelijk is. Hiervoor kun je terecht bij jouw gebiedscoördinator. 

Voorwaarden en spelregels: 

 • De bijdrageregeling is voor het ondersteunen van activiteiten om leden of vrijwilligers te werven (open dagen, kennismakingstrainingen en ook vriendjes- en vriendinnetjesdagen etc.) of de zichtbaarheid van de vereniging te vergroten (facebook-campagnes, flyers etc.). 
 • Alleen bestuursleden mogen een aanvraag indienen. 
 • De regeling is alleen voor verenigingen met minder dan 200 leden. Grotere verenigingen kunnen terecht bij hun gebiedscoördinator. 
 • Alle soorten kosten kunnen vanuit de bijdrage vergoed worden tot een hoogte van € 250 per kalenderjaar. 
 • De vereniging kan jaarlijks meerdere aanvragen indienen zolang het bovenstaande bedrag niet overschreden wordt. 
 • Een aanvraag moet voorafgaand aan de activiteit worden ingediend zodat er voldoende tijd is voor het beoordelen van de aanvraag en de gebiedscoördinator de kans heeft de activiteit te bezoeken. 
 • Nadat de aanvraag is goedgekeurd krijgt de vereniging hierover per mail bericht met verdere informatie over het proces. 
 • Het toegekende bedrag wordt overgemaakt nadat de vereniging de bonnetjes met gemaakte kosten en het evaluatieformulier heeft opgestuurd. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ben ten Pas

Ben ten Pas

Combinatiefunctionaris honkbal

Sporten en bewegen helpt ouderen om fit te blijven, langer zelfstandig te zijn en om eenzaamheid tegen te gaan. Daarom verstrekt gemeente Rotterdam de subsidie voor ouderensport.

Heeft jouw vereniging een goed idee om oudere Rotterdammers meer te laten bewegen? Denk bijvoorbeeld aan een activiteit, een evenement of het ontwikkelen van een methodiek of werkwijze. Dan kun je de subsidie ouderensport aanvragen bij de Gemeente Rotterdam.

Met behulp van deze subsidie wil de gemeente verenigingen en organisaties ondersteunen die: 

 • Ouderen stimuleren om structureel meer te gaan sporten en/of bewegen en/of 
 • Sportende ouderen structureel aan het sporten en/of bewegen te houden 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Robert van der Hart

Robert van der Hart

Projectcoördinator Schoolsportvereniging

De Bijdrage Jeugdsport is een jaarlijkse subsidie om de jeugdafdeling te versterken. Als vereniging ontvang je €10,- per actief spelend jeugdlid. Om aanspraak te maken dient de vereniging wel het Vitaliteitsonderzoek invullen en toegelaten zijn tot de regeling gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). 

Hoe kan de vereniging de Bijdrage Jeugdsport aanvragen? 

Door mee te doen aan het vitaliteitsonderzoek komt de vereniging automatisch in aanmerking voor de Bijdrage Jeugdsport. Er is geen apart aanvraagproces. Het onderzoek ontvangt het secretariaat meestal in april.

Zijn er nog andere voorwaarden? 

Behalve deelname aan het vitaliteitsonderzoek moet de vereniging op uiterlijk 1 oktober zijn toegelaten tot de landelijke regeling gratis VOG. Hiervoor moet de vereniging bij NOC*NSF aantonen over minimaal 1 preventieve maatregel wat betreft een veilig sportklimaat te beschikken. Bijvoorbeeld: 

 • Gedragsregels voor leden en bezoekers 
 • Gedragscode voor trainers en vrijwilligers 
 • Vertrouwenscontactpersoon 

Heeft de vereniging hulp nodig bij de toelating of het implementeren van een preventieve maatregel rondom een veilig sportklimaat? Klik dan hier.

Hoe wordt de hoogte van het bedrag bepaald? 

Voor de Bijdrage Jeugdsport tellen alleen leden mee die tevens lid zijn bij een NOC*NSF aangesloten sportbond. In het vitaliteitsonderzoek vragen ze naar een ledenaantal op peildatum 1 april. Daarna stellen ze dezelfde vraag ter controle aan de bond. Bij verschillen kan het echter zijn dat er aanvullende informatie nodig is, op basis hiervan bepalen ze de hoogte van het bedrag.

Wanneer krijgen we de bijdrage uitgekeerd? 

De beoordeling start na sluiting van het vitaliteitsonderzoek. Dit is meestal vanaf juli. Ten slotte krijgen de eerste verenigingen vanaf augustus hun bijdrage uitgekeerd. Als aanvullende informatie vereist is, kan dit betekenen dat de bijdrage pas in september of oktober wordt uitgekeerd. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carola Nagy

Carola Nagy

Strategisch adviseur

Door kader op te leiden kan de vereniging investeren in een sterke en vitale organisatie. Heeft jouw club de ambitie om trainers, bestuurders of andere vrijwilligers op te leiden? Dan kun je hiervoor de kosten (deels) vergoed krijgen door Rotterdam Sportsupport via de regeling Bijdrage Kaderopleidingen. Het aanvragen van een bijdrage kan door het invullen van het aanvraagformulier.

Voorwaarden en spelregels: 

 • De bijdrageregeling is voor zowel sporttechnische (trainersopleidingen, jurycursussen etc.) als organisatorische opleidingen (sociale hygiëne, EHBO etc.). Rotterdam Sportsupport bepaalt of een bepaalde opleiding in aanmerking komt. 
 • Alleen bestuursleden mogen een aanvraag indienen. 
 • De maximale vergoeding per kalenderjaar wordt bepaald door het ledenaantal van de vereniging: 
  • 1 – 200 leden: maximale vergoeding van € 500 per kalenderjaar 
  • 201 – 500 leden: maximale vergoeding van € 750 per kalenderjaar 
  • Meer dan 500 leden: maximale vergoeding van € 1.000 per kalenderjaar. 
 • De vereniging kan jaarlijks meerdere aanvragen indienen, aangenomen dat het bovenstaande bedrag niet overschreden wordt. 
 • Er kan niet met terugwerkende kracht beroep gedaan worden op het budget van eerdere jaren. 
 • Nadat de aanvraag is goedgekeurd krijgt de vereniging hierover per mail bericht met verdere informatie over het proces. 
 • Het toegekende bedrag wordt overgemaakt nadat de vereniging een bewijs van inschrijving heeft opgestuurd. 
 • De vereniging moet zich inzetten voor het succesvol afronden van de opleiding door de vrijwilligers. 
 • Na afloop van de opleiding informeert de vereniging vervolgens Rotterdam Sportsupport of de opleiding met de Bijdrage Kaderopleidingen succesvol is afgerond. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anne Nurra

Anne Nurra

Combinatiefunctionaris (meiden)voetbal

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedscoördinator van jouw vereniging. De gebiedscoördinator of expertadviseur lossen samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Stephan Vos

Stephan Vos

Projectmedewerker Veilige Sportverenigingen met sterke Jeugdafdeling