Speciaal voor het ondersteunen van Rotterdams sporttalent hebben Gemeente Rotterdam, Rotterdam Topsport en Rotterdam Sportsupport in samenwerking met het Yvonne van Gennip Talent Fonds een Rotterdamse pagina Talentboek ontwikkeld. Op deze website kunnen jonge Rotterdamse talenten en teams aan de slag met een eigen crowdfundingscampagne. Ze zijn herkenbaar als Rotterdammer door de Make it Happen-slogan die op hun foto staat
.

Sporttalenten en -teams onder de 25 jaar, sportend en/of wonend in Rotterdam, kunnen aan de slag met een crowdfundingscampagne rondom een specifiek doel. Bijvoorbeeld deelname aan trainingsstages en/of (buitenlandse) toernooien, of een bijdrage in materiaal- of verblijfskosten die gepaard gaan met sporten op topniveau. De talenten gaan vervolgens zelf aan de slag om hun campagne onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld door een filmpje te maken, een nieuwsbrief op te zetten, acties en tegenprestaties te bedenken, enzovoort. Zo leren ze een fanbase op te bouwen en zichzelf op een goede manier te presenteren, waar topsporters mee te maken krijgen.

Samenwerking

Talentboek Rotterdam is ontwikkeld door een samenwerking van Gemeente Rotterdam, Rotterdam Sportsupport, Rotterdam Topsport en het Yvonne van Gennip Talent Fonds. Wij zijn erg trots dat we hierin gezamenlijk zijn opgetrokken en de Rotterdamse talenten zo financieel op weg kunnen helpen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marco van de Geer

Marco van de Geer

pedagogisch adviseur

Wil jouw vereniging snel en eenvoudig extra geld verdienen voor de clubkas? Doe dan mee met de stemcampagne van de Rabo ClubSupport, een jaarlijkse actie van de Rabobank om verenigingen financieel te ondersteunen. In sommige gevallen kan het opgehaalde bedrag oplopen tot in de duizenden euro’s. Meld je dus snel aan!

Hoe werkt het?

Vanaf maandag 16 mei kunnen verenigingen zich inschrijven voor deelname. Veel clubs ontvangen die dag een uitnodigingsmail met een aanmeldcode. Geen aanmeldcode ontvangen? Neem contact op met de Rabobank voor jouw aanmeldcode via communicatie.zh@rabobank.nl. Let op! Aanmelden kan tot dinsdag 14 juni 2022 en is alleen mogelijk als jouw vereniging klant is bij de Rabobank. Klik hier voor meer informatie over de campagne.

Over Rabobank

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Een plek waar je plezier hebt, met elkaar, en kan doen wat je leuk vindt. Rabobank investeert een deel van de winst terug in de maatschappij. Onder meer door verenigingen financieel te steunen, bijvoorbeeld om speelvelden aan te leggen.

Alternatieve inkomstenbronnen

De ‘ouderwetse’ sponsorcommissie die bij de lokale bedrijven een sponsorcontract afsluit is belangrijk, maar er zijn inmiddels ook vele andere manieren om geld binnen te halen. Van crowdfunding en SponsorKliks tot inzamelacties als Scoor voor je Club. In dit artikel een overzicht met alternatieve inkomsten voor jouw vereniging.

Vragen?

Neem dan contact op met Paul Baans, verenigingsconsulent financiën bij Rotterdam Sportsupport, via p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emily Valks

Emily Valks

pedagogisch adviseur

De afgelopen jaren zijn er binnen het Actieprogramma Verenigingen op verschillende sportverenigingen mooie dingen neergezet met behulp van stimuleringsbudget. Ook dit jaar kunnen sportverenigingen die duurzaam invulling willen geven aan esports en gaming op hun vereniging stimuleringsbudget aanvragen.

Rotterdam Sportsupport voert de toekenning van het stimuleringsbudget esports en gaming aan de hand van gestelde kaders uit. Heeft jouw vereniging een goed idee of plan? Doe zelf je aanvraag digitaal via één van de formulieren hiernaast of neem contact op met Martine Willemse om jouw idee concreet te maken.

Plan van aanpak grote aanvragen (vanaf € 5.000)

Let op: voor de aanvraag van Stimuleringsbudget boven € 5.000 ontvangen we graag een plan van aanpak voor de uitvoering van het project. De volgende onderdelen moeten terugkomen in het plan:

 • Wat is de aanleiding voor het project? In hoeverre is er sprake van een geheel nieuw project of geïnspireerd op een bestaande interventie?

 • Formuleren van een concrete doelstelling en resultaten (indien mogelijk uitdrukken in aantallen)

 • Omschrijving van de doelgroep en de wijze waarop zij bereikt gaan worden

 • Beschrijving van de uitvoering van het project

 • Betrokken partijen en hun rol binnen het project

 • Planning en fasering van het project

 • De wijze waarop monitoring en evaluatie in het project gaat plaatsvinden

 • Borging van het project binnen de vereniging zowel op financieel als organisatorisch vlak

 • Begroting met minimaal uitgesplitst naar:
  • Personeelskosten uitvoerend
  • Personeelskosten projectcoördinatie
  • Materialen (promotie, communicatie, sportmaterialen etc.)

 • Eventuele cofinanciering

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Deters

Marcella Deters

interim projectleider beweegcoach

Uit onderzoek van Rotterdam Sportsupport (2022) blijkt dat 7 op de 10 Rotterdamse sportverenigingen inkomsten uit sponsoring behaalt en dat deze inkomsten gemiddeld 9% van de totale inkomsten zijn. Sponsorinkomsten zijn een mooie, maar soms ook noodzakelijke aanvulling op de meest voorkomende
inkomsten voor sportvereniging, namelijk contributie en baromzet.

In dit handboek gaan we stapsgewijs in op het totale sponsorwervingsproces. In zeven stappen doorlopen we alle fases en mogelijkheden binnen het sponsorwervingsproces. Het is duidelijk dat het sponsorwervingsproces voor een grote vereniging met een eigen accommodatie en >2000 leden anders is dan het proces voor een binnensportvereniging zonder eigen accommodatie en <50 leden, maar de verschillende sponsorvormen kan elke vereniging sponsorinkomsten werven!

Zeven stappen

In de basis is het stappenplan voor ieder toepasbaar en kan het houvast bieden bij soms ingewikkelde stappen. Verder kijken we naar de wet- en regelgeving zowel op landelijk als lokaal niveau. Een overzicht van de zeven stappen:

 • 1. Sponsorbeleid
 • 2. Sponsorcommissie
 • 3. Kenmerken vereniging
 • 4. Potentiële sponsoren
 • 5. Wat biedt de vereniging?
 • 6. Sponsorvoorstel
 • 7. Benaderen sponsoren

Download

Het handboek sponsorwerving kun je hier downloaden of door te klikken op de button in het informatiemenu. Heb je naar aanleiding van dit handboek nog vragen? Neem dan contact op met Paul Baans, verenigingsconsulent financiën, via p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Deters

Marcella Deters

interim projectleider beweegcoach

Gesloten kantines, stilgelegde competities en afgelaste/aangepaste trainingen. De inkomsten bleven tijdens de coronacrisis flink achter, terwijl veel uitgaven gewoon doorliepen. Er zijn op dit moment nog steeds veel verschillende financiële maatregelen die je als vereniging kunt treffen. In dit artikel hebben we de compensatieregelingen voor jou gebundeld.

Dit artikel is bijgewerkt op 26 april 2022 om 13.14 uur.

Op dit moment zijn er voor sportverenigingen verschillende landelijke compensatieregelingen beschikbaar. Verder heeft NOC*NSF ook bekendgemaakt dat er voor de breedtesport 5 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Later dit jaar wordt meer duidelijk over hoe dit wordt uitgerold over sportverenigingen.

Landelijke regelingen

 • Status: gesloten.

  Regeling in het kort
  Bedrijven, maar bijvoorbeeld ook sportclubs, kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten die zij maken in januari, februari en maart 2022. Voorwaarde daarbij is wel dat zij in deze periode een omzetdaling van tenminste 20% hebben ten opzichte van 2019. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 85% van de loonsom.

  Heeft jouw sportclub:

  • Personeel in dienst
  • In drie aaneengesloten maanden omzetverlies van ten minste 20% (voor de hele organisatie of concern)

   

  Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking. Lees hier meer.

   

 • Status: geopend, doorlopende regeling.

  Regeling in het kort
  Voor sportclubs die in liquiditeitsproblemen komen bestaat er de mogelijkheid om via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen. Met zo’n noodkrediet kan dan bijvoorbeeld de periode totdat een aangevraagde subsidie wordt uitgekeerd worden overbrugd. Maar het noodkrediet kan ook worden ingezet om de financiële schade veroorzaakt door het coronavirus op te vangen en te spreiden over de komende jaren.

  Heeft jouw sportclub:

  • Financiële schade door de coronacrisis?
  • Zou het helpen om deze schade uit te smeren over een langere periode?

  Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking. Lees hier hoe je een borgstelling kunt aanvragen en wat de geldende voorwaarden zijn.

 • Status: gesloten.

  Regeling in het kort
  Sportverenigingen kunnen een aanvraag doen bij een minimaal omzetverlies van 30%. Lees hier meer.

 • Status: geopend voor aanvragen uit de vierde periode (1 november 2021 t/m 31 januari 2022). Aanvragen kunnen worden ingediend van 25 april t/m 30 mei 2022.

  Regeling in het kort

  Deze regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van sportclubs die niet in aanmerking komen voor de TVL en/of loonkosten niet via de NOW gecompenseerd hebben gekregen. De TASO-regeling is bedoeld voor amateursport-organisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in de periode van 1 november 2021 t/m 31 januari 2022 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. Bij de bepaling van de tegemoetkoming wordt onder meer gekeken naar de vaste lasten voor de accommodatie in eigen bezit of beheer, bondsafdrachten, niet gecompenseerde personeelslasten en het kantineresultaat. De tegemoetkoming bedraagt maximaal €24.000.

  * De 10% omzetverlies wordt vergeleken met de periode van 1 november 2019 t/m 31 januari 2020.

  Meer informatie is te vinden op de website van DUS-I.

 • Status: geopend voor aanvragen uit de vierde periode (1 november 2021 t/m 31 januari 2022). Aanvragen kunnen worden ingediend van 25 april t/m 30 mei 2022.

  Regeling in het kort
  Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 november tot 31 januari 2022 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Dit mag ook met terugwerkende kracht. Voor deze periode kan de volledige huur worden kwijtgescholden.
  De tegemoetkoming wordt aangevraagd door verhuurders, zoals gemeenten, sportbedrijven of particulieren verhuurders.

  Lees hier meer.

Voor de bovenstaande regelingen hebben we gebruikt gemaakt van de informatie van de website de Rijksoverheid.

Lokale regeling

 • Status: geopend, doorlopende regeling.

  Heeft jouw vereniging voldoende zicht op hoe het tijdens de coronacrisis financieel gaat, zowel op korte als op lange termijn? Wil je als bestuur kunnen sturen in deze moeilijke periode en weten van welke compensatiemaatregelen, fondsen en subsidies je mogelijk gebruik kunt maken? Vraag dan nu de (gratis) financiële APK voor verenigingen aan!

  Verenigingsconsulent financiën Paul Baans van Rotterdam bekijkt de financiële situatie van jouw club. Het doel van de scan is om jouw bestuur te spiegelen, dan wel te voorzien van inzichten waarmee je nog beter een koers kunt kiezen om de crisis door of uit te komen. De verenigingsconsulent financiën van kijkt samen met de penningmeester de begroting en exploitatie bekijken. Als uit de scan blijkt dat jouw vereniging door bijvoorbeeld fondsen en subsidiemogelijkheden per direct de financiële uitgangspositie kan verbeteren, dan helpen we daar graag mee. Interesse? Stuur dan een mailtje naar p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315.

  Daarnaast is in Rotterdam een steunfonds vitale verenigingen van ruim €260.000 beschikbaar gesteld voor verenigingen die door de coronacrisis dreigen om te vallen. Rotterdam Sportsupport heeft een stappenplan ontwikkeld om te bepalen of de financiële situatie van een sportvereniging daadwerkelijk acuut is en de club in aanmerking komt voor het steunfonds. Wanneer er voor de coronacrisis sprake was van een gezonde financiële huishouding en indien andere tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en creatieve oplossingen niet voldoende zijn, kan een vereniging aanspraak maken op het fonds. Lees hier meer.

Andere mogelijkheden

Naast deze landelijke regelingen zijn er acties die je als vereniging zelf kunt uitvoeren om de uitgaven (tijdelijk) te stoppen of uit te stellen.

 • Indien je als vereniging een lening hebt lopen bij een geldverstrekker, neem dan contact op met de betreffende personen of instanties om afspraken te maken je lasten tijdelijk te verlagen.

 • Als vereniging steun je vaak op het vele werk dat de vrijwilligers verzetten. Sommige verenigingen maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding om zo de vrijwilligers te bedanken/stimuleren. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers op dit moment geen werkzaamheden doen, mag de vrijwilliger dus niet worden doorbetaald.

Mochten er nog meer maatregelen bekend worden, verstrekken wij hier uiteraard snel meer informatie over. Houd onze website, nieuwsbrief en social media-kanalen in de gaten. Meer weten over financiën? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Paul Baans via p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Salima Bouhtala

Salima Bouhtala

projectcoördinator Schoolsportvereniging

De voucherregeling sport- en beweegaanbod openbare ruimte is bedoeld om sporten en bewegen in de buitenruimte te stimuleren. Sportverenigingen kunnen hiervoor een aanvraag doen met projecten die een bijdrage leveren aan sport -en beweegaanbod in de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties. Vouchers worden uitgereikt met een maximum van € 4.000,- per aanvraag. Dit kan besteed worden aan:

 • Ingrepen in de fysieke leefomgeving, aanpassing(en) in de buitenruimte. Dit bestaat uit de (fysieke) sportinfrastructuur die voor iedereen toegankelijk is en sportief en recreatief bewegen faciliteert, en/of;
 • Sport- en beweegactiviteiten, begeleiding, communicatie en voorlichting.

De aanvraag

De aanvraag kan ingediend worden vanaf 4 april 2022. De termijn sluit zodra er 150 aanvragen binnen zijn, of als dat aantal niet gehaald wordt, op 30 mei 2022. Aanvragen voor de voucherregeling moeten worden ingediend bij Geertje Bijleveld via: gbijleveld@teamsportservice.nl

Een volledige aanvraag bestaat uit onderstaande onderdelen:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier Voucherregeling (download hier).
 • Begroting inclusief gedetailleerd dekkingsplan.

De aanvragen worden door een jury beoordeeld op:

 1. Maatschappelijke bijdrage; de mate waarin het project bijdraagt aan het doel om mensen deel te laten aan sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte;
 2. Inclusiviteit; de mate waarin het project voor écht iedereen sociaal, praktisch en financieel toegankelijk is;
 3. Samenwerking; de mate waarin het project is gericht op samenwerking met andere organisaties en verenigingen;
 4. Duurzaamheid; de mate waarin het project ook na de voucherregeling vervolgd kan worden;
 5. Creativiteit; de mate waarbij in het project op creatieve wijze invulling is gegeven aan de bovenstaande kaders maatschappelijke bijdrage, inclusiviteit, samenwerking en duurzaamheid.

Vragen?

Heb je vragen over de voucherregeling? Neem dan contact op met Paul Baans. Wil je even sparren over de aanvraag van jouw vereniging? Dan kan dat met jouw gebiedsconsulent.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Deters

Marcella Deters

interim projectleider beweegcoach

Tijdens dit webinar neemt Rotterdam Sportsupport, in samenwerking met Scoor voor je Club, bestuurders en penningmeesters mee in verschillende manieren van inkomstenwerving. Wat heeft jouw vereniging te bieden? En waar moet je rekening mee houden qua wet- en regelgeving? Dit en nog veel meer is gebundeld in het nieuwe handboek sponsorwerving van Rotterdam Sportsupport, dat tijdens het webinar met verenigingen wordt gedeeld.

Iedereen kent de traditionele manieren van sponsorinkomsten, zoals boardings langs het veld of advertenties in het clubblad. Echter zijn er tegenwoordig vele nieuwe manieren van inkomstenwervingen en Scoor voor je club is daar één van. Op dit online platform wordt een structurele geldstroom voor de club op gang gebracht. Scoor voor je club heeft veel voordeel en gemak voor de vereniging, leden, fans en lokale ondernemers. Vincent de Vries, voormalig topsporter en ambassadeur van Scoor voor je Club, neemt je deze avond mee in alle voordelen die deze manier van inkomstenwerving heeft voor jouw club.

Aanmelden

Aanmelden voor dit webinar kan alvast via deze link of door te klikken op de button in het informatiemenu. Heb je nog vragen over deze avond? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Paul Baans via p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-2429315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Mark van der Haven

Mark van der Haven

projectcoördinator Schoolsportvereniging

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Paul Baans

Paul Baans

verenigingsconsulent Financiën

Scouts zijn echte ritselaars en regelaars. Er is altijd wel een manier te bedenken om voor weinig geld aan de juiste middelen te komen. Maar soms zijn harde knaken op de rekening noodzakelijk. Hoe zorg je er met elkaar voor dat de penningmeester wat makkelijker de rekeningen kan betalen? Dat je eens een supergave groepsopkomst kan doen of dat verre zomerkamp kan organiseren? Of dat je eindelijk die toffe nieuwe tipitent kan aanschaffen? We zetten tips en acties op een rijtje!

De meeste scoutinggroepen krijgen vanuit hun gemeente een jaarlijkse waarderings- of ondersteuningssubsidie; samen met de contributie zijn dit de 2 vaste inkomstenbronnen van een scoutinggroep. Daarnaast zijn er tig andere mogelijkheden om inkomsten te verwerven. Hieronder staat een aantal uitgelicht.

Loterijen

Als scoutinggroep kun je aan verschillende landelijke loterijen meedoen, waarbij dan een gedeelte van de opbrengst naar jouw groep gaat. Bijvoorbeeld de nationale scouting loterij, Grote Clubactie of de Vriendenloterij. Je kan ook zelf een loterij organiseren, zoals Scouting St Patrick twee keer per jaar doet. Het platform Lotify kan je hierbij helpen.

De leden verkopen de loten en de organiserende partij verzorgt de vergunningen en draagt de kansspelbelasting af. Een ruim percentage van de opbrengst komt direct terug naar de groep.

Collectes

De meest bekende collecte waar veel scoutinggroepen jaarlijks aan meedoen, is Jantje Beton. Van het opgehaalde bedrag gaat 50 procent direct naar de groep. Maar ook voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind  en voor het Oranjefonds wordt actief gecollecteerd door scoutinggroepen.

Bij collectes is niet alleen de bijdrage die de groep voor zichzelf ophaalt leidend, maar ook het goede doel waarvoor gecollecteerd wordt.

Voor de feestdagen

Scouting Prins Hendrikgroep verkoopt jaarlijks op 31 december oliebollen in samenwerking met een bakker. Scouting KD brengt al decennia lang “heel Maassluis op hol voor een oliebol” tijdens hun jaarlijkse OLA actie en bakken zelf ruim 18.000 (!) oliebollen.

Scouting Ridderkerk verzorgt rondom Sinterklaas pakketjes met lekkers, Scouting Hellevoetsluis ontvangt een bijdrage per verkochte kerststol van de lokale bakker en de plaatselijke kerstbomenverkoper zorgt voor een bijdrage per verkochte boom voor jouw vereniging.

Als je een enthousiaste leiding hebt die ook nog eens kan acteren, verhuur jouw team dan als Sint en Piet aan bedrijven en gezinnen uit de buurt!

Of fungeer als postbode voor de kerstpost, zoals deze groep. Voor een lager bedrag dan de gemiddelde postzegel brengt de groep de lokale kerstpost bij de mensen thuis.

Scouting Albrandswaard organiseert dit jaar een kerstfair om extra geld in te zamelen voor hun renovatieactiviteiten.

Jaarrond inkomsten

Er zijn ook acties die het hele jaar geld in het laatje brengen. Denk hierbij aan deelname aan Sponsorclicks, frituurvet inzamelen, flessen inzamelen of kleding inzamelen. Het is hierbij van belang om continue aandacht te vragen voor deze acties; het raakt snel in vergetelheid in de dagelijkse gewoontes van de leden en hun ouders.

Acties

In Maassluis worden jaarlijks al vroeg in het voorjaar violen verkocht. De tuinen in Maassluis staan er dan gezellig en fleurig bij!

Deze groep uit omgeving Den Haag organiseert jaarlijks een aantal acties. De leden verkopen tuinaarde en bonbons en de groep is een inzamelpunt voor oud papier.

Een lokale lekkernij in Vlaardingen zijn de bekende ijzerkoekjes. Scouting Wesselgroep bakt deze zelf en verkoopt deze deur aan deur.

Clubhuis

Veel groepen verhuren hun clubhuis aan andere scoutinggroepen of scholen voor het houden van kampen of weekenden. Verhuur van je clubhuis is afhankelijk en gebonden aan de regels in jouw gemeente en je huurcontracten, maar ook van de voorzieningen in je gebouw. Ook moet jouw clubhuis altijd netjes opgeruimd en schoon zijn, en belangrijk (spel)materiaal moet achter slot en grendel kunnen.

Scouting Dorus Rijkers Nesseland en de Kralingsche Troep zorgen met de verhuur voor een structurele inkomstenbron voor hun groep. Scouting Olivier van Noort verhuurt het clubhuis en het terrein aan een buitenschoolse opvang organisatie. De kinderen die hier op de opvang zitten willen ook graag in het weekend komen en worden lid van scouting; een win-win situatie!

Explorers

De oudste scouts en de explorers willen vaak een extra centje verdienen voor een zomerkamp ver weg. Hulp bieden bij lokale evenementen, het opbouwen van kramen bij een wijkfeest of als suppoost toezicht houden bij een Koningsdagactiviteit zijn dan goede gelegenheden om de diensten van deze scouts aan te bieden. Vaak lopen deze contacten via een lokale winkeliersvereniging of wijkpromotie organisatie. En met een beetje geluk kun je ook jouw groep daar promoten met een stand of activiteit en heb je gelijk een ledenwervingsactiviteit!

Nog wat leuke ideeën voor explorers om hun toffe zomerkamp plannen te realiseren: lunch verzorgen op zaterdag, auto’s wassen, rommelmarkt organiseren of het vragen om losse klusjes.

Stemmen

Als jouw groep bankiert bij de Rabobank kun je je aanmelden om mee te doen aan Rabo Clubsupport. Alle bankrekeninghouders kunnen dan stemmen op jouw groep en op basis van de hoeveelheid stemmen wordt een bedrag verdeeld wat Rabobank inzet om verenigingen te ondersteunen. Ook Plus supermarkt heeft onlangs zo’n actie gedaan. Het winkelend publiek kon stemmen op een vereniging uit de wijk die dan vanuit de Plus naar rato van de uitgebrachte stemmen een bedrag op hun rekening konden bijschrijven.

Natuurlijk kun je ook oproepen om jouw groep financieel te helpen met donaties, een crowdfunding of sponsoracties. Het aanschrijven van fondsen (in Rotterdam) is ook een succesvolle methode om je financiële vraagstuk op te lossen. Dit soort hulpvragen om geld, zijn goed in te zetten als je een concreet doel voor ogen hebt; bijvoorbeeld bij de aanschaf van grote roerende goederen (tenten, uitbreiding vloot) of een renovatie c.q. nieuwbouw van je clubhuis.

Meer weten?

Heeft jouw groep nog een ultieme tip om extra inkomsten te genereren? Of wil jouw groep aan de slag met een van de leuke voorbeelden? Neem dan contact op met Bianca Post, onze verenigingsconsulent scouting, via b.post@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra van Zevenhuijzen

Sandra van Zevenhuijzen

teamcoördinator P&O en Financiën

Nederlandse denksportorganisaties, zoals bridge-, go-, schaak- en damverenigingen, worden vanaf 1 januari 2022 btw-plichtig. Denksporten worden niet meer gekwalificeerd als ‘sport’ waardoor de btw-sportvrijstelling vervalt. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2022 een aantal zaken voor je club (kunnen) veranderen.

Hieronder worden de gevolgen van de btw-plicht voor denksportorganisaties weergegeven.

1. Gevolgen btw-plicht vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 worden alle Nederlandse denksportorganisaties btw-plichtig. Dit houdt in dat je wordt geacht een onderneming te drijven ‘voor de btw’. Deze vaststelling komt met een aantal verplichtingen:

 • Je moet btw in rekening brengen aan je leden over de contributie en over andere leveringen of diensten die je eventueel verricht.
 • Je dient een btw-administratie te voeren.
 • Je moet btw-aangiften indienen bij de Belastingdienst, in beginsel elk kwartaal.
 • Je hebt recht op aftrek van btw op kosten en investeringen voor je denksportorganisatie. Deze btw op kosten kun je in je btw-aangifte in aftrek brengen.

Is je denksportorganisatie al geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Dan heb je een zogeheten RSIN-nummer en derhalve ook een (slapend) btw-identificatienummer. Je dient dit nummer te heractiveren bij je belastingkantoor zodat je vanaf 2022 btw-aangiften kunt indienen.

Heb je geen KVK-registratie? Vraag dan een btw-identificatienummer aan bij de Belastingdienst zodat je ook vanaf 2022 btw-aangiften kunt indienen. Zelfs als informele (denksport)vereniging zonder rechtspersoonlijkheid ben je btw-plichtig!

2. De Kleineondernemersregeling (KOR)

Wil je bovenstaande btw-verplichtingen vanaf 2022 liever vermijden? Dan bestaat wellicht voor jouw denksportorganisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van de zogenaamde Kleineondernemersregeling (KOR). Klik hier voor meer informatie.

3. Voorbeeldbrief en formulier

Eind september 2021 heeft je club een brief van de Belastingdienst ontvangen met uitleg en een formulier voor een naadloze aanmelding voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers (de KOR). Het is zaak hier direct op te reageren en het toegezonden formulier altijd terug te zenden (gebruik geen ander formulier!). Is je vereniging niet aangesloten bij een denksportbond en/of heb je op 15 oktober 2021 nog geen brief van de Belastingdienst ontvangen? Wacht dan niet langer maar neem zelf contact op met de Belastingdienst.

Vragen

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met de verenigingsconsulent uit jouw gebied. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Laurens Verbaan

Laurens Verbaan

projectcoördinator Schoolsportvereniging

Artikel laatst gewijzigd op zondag 14 november om 10.30 uur

De komende drie weken zijn bij amateursportwedstrijden geen toeschouwers toegestaan en wordt het coronatoegangsbewijs (CTB) op meer plekken gevraagd. De aangescherpte maatregelen gingen zaterdag 13 november om 18.00 uur in en duren in elk geval tot zaterdag 4 december. Het is een van de maatregelen die het demissionaire kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds gisteren 18.00 uur zijn het ‘Protocol Verantwoord Sporten’ en de FAQ van NOC*NSF bijgewerkt. Op basis van de vragen die wij afgelopen dagen kregen hierbij een greep uit het actuele Sportprotocol:  

 • Is publiek toegestaan op sportaccommodaties?
  Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport. Spelers wordt gevraagd zo spoedig mogelijk na hun training of wedstrijd het complex weer te verlaten.
 • Is de 1,5 meter afstand een verplichting?
  Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand; en doe dat ook op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.
 • Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn?
  Nee, personen die als vrijwilliger werkzaamheden verrichten zijn uitgezonderd van de CTB-verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage en alle andere vrijwilligers.

  Ook rij-ouders vallen hieronder als zij door de afstand tussen sportlocatie en huis niet de mogelijkheid hebben tussendoor naar huis te gaan. De oproep is om het aantal ouders tot een minimum te beperken.

  Let op: Bij sporthallen waar de verhuurder de CTB-controle doet is het goed om hier vooraf afspraken over te maken.
 • Wat zijn de regels over een afhaalpunt binnen en/of buiten?
  Buiten de sportkantine kan een afhaalpunt worden ingezet en dan hoeft er ook geen check gedaan te worden op het coronatoegangsbewijs. Dit afhaalpunt mag ook na de verplichte kantinesluitingstijd van 20.00 uur nog open zijn.

  Voor een afhaalpunt binnen geldt ook een uitzondering op de CTB-plicht: op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden zodat de ctb-plichtigen niet mengen met mensen die afhalen.
 • Zijn mondkapjes verplicht wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten?
  Er is hiervoor geen landelijke regel, stem gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje.
 • Zijn er specifieke steunmaatregelen voor de sport?
  Momenteel zijn er geen specifieke landelijke steunmaatregelen voor de sport. We zijn in afwachting of de Rijksoverheid een nieuw steunpakket gaat invoeren als de impact van nieuwe maatregelen voor de sport daar aanleiding toe geeft. Gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport hebben jouw vereniging wel degelijk iets te bieden, namelijk:
 1. Gratis financiële APK voor sportverenigingen
  Heeft jouw vereniging voldoende zicht op hoe het tijdens de coronacrisis financieel gaat, zowel op korte als op lange termijn? Wil je als bestuur kunnen sturen in deze moeilijke periode en weten van welke compensatiemaatregelen, fondsen en subsidies je mogelijk gebruik kunt maken? Vraag dan nu de (gratis) financiële APK voor verenigingen aan!

  Verenigingsconsulent financiën Paul Baans van Rotterdam bekijkt de financiële situatie van jouw club. Het doel van de scan is om jouw bestuur te spiegelen, dan wel te voorzien van inzichten waarmee je nog beter een koers kunt kiezen om de crisis door of uit te komen. De verenigingsconsulent financiën van kijkt samen met de penningmeester de begroting en exploitatie bekijken. Als uit de scan blijkt dat jouw vereniging door bijvoorbeeld fondsen en subsidiemogelijkheden per direct de financiële uitgangspositie kan verbeteren, dan helpen we daar graag mee. Interesse? Stuur dan een mailtje naar p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315.
 2. Steunfonds vitale verenigingen
  Daarnaast is in Rotterdam een steunfonds vitale verenigingen van ruim €260.000 beschikbaar gesteld voor verenigingen die door de coronacrisis dreigen om te vallen. Rotterdam Sportsupport heeft een stappenplan ontwikkeld om te bepalen of de financiële situatie van een sportvereniging daadwerkelijk acuut is en de club in aanmerking komt voor het steunfonds. Wanneer er voor de coronacrisis sprake was van een gezonde financiële huishouding en indien andere tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en creatieve oplossingen niet voldoende zijn, kan een vereniging aanspraak maken op het fonds. Lees hier meer.

Een totaaloverzicht van alle maatregelen lees je in het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. Klik hier om de veelgestelde vragen (FAQ) en antwoorden te lezen.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Frederik Netten en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 40 89 29 85. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen. 

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ron Stieding

Ron Stieding

verenigingsconsulent Organisatie en Vrijwilligers

Dit jaar is er voor Rotterdamse sportverenigingen een eenmalige aanvullende financiële bijdrage beschikbaar van € 5 per lid van 18 jaar en ouder. Deze financiële ondersteuning voor sportverenigingen in coronatijd is uitsluitend voor verenigingen in Rotterdam die het vitaliteitsonderzoek hebben ingevuld. De eerste uitbetalingen beginnen in de derde week van september. Naar verwachting hebben alle sportverenigingen het geld in de eerste helft van oktober op de rekening.

De coronatijd is voor veel sportverenigingen een enorm uitdagende periode. Onder meer op het thema financiën zien we knelpunten dan wel maken verenigingen zich zorgen. Rotterdam Sportsupport deelt die zorgen en ondersteunt hierin de clubs met deze aanvullende financiële bijdrage die nog bovenop een eventuele Bijdrage Jeugdsport komt. Heb je als vereniging zwaardere financiële knelpunten of moet je interen op reserves waardoor je op langere termijn in de problemen kan komen? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent. We helpen je graag verder!

Vragen?

Neem dan contact op met Bryan Bastiaanse via b.bastiaanse@rotterdamsportsupport.nl. Hij helpt je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Hamstra

Bianca Hamstra

pedagogisch adviseur

Om het sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte, sportlocaties en/of recreatiegebieden te stimuleren, kunnen sportorganisaties, zoals sportverenigingen, vanaf woensdag 7 juli vouchers aanvragen van maximaal 5.000 euro. Organisaties met creatieve ideeën worden opgeroepen om een aanvraag te doen. Hierbij wordt op vijf criteria gelet: inclusiviteit, duurzaamheid, creativiteit, samenwerking en maatschappelijke bijdrage.

Het belang van sport en bewegen voor onze gezondheid is het afgelopen jaar nog duidelijker geworden dan het al was. De focus op sport en recreatief bewegen dichtbij en het liefst vanaf de voordeur is nu extra belangrijk. Door de coronacrisis is sporten in verenigingsverband minder mogelijk en bewegen veel mensen (te) weinig.

Stimuleren

De provincie Zuid-Holland en Team Sportservice hebben de handen in één geslagen en hebben de Voucherregeling beweegvriendelijke leefomgeving in het leven geroepen. De Voucherregeling is bedoeld om sporten en bewegen in de buitenruimte te stimuleren. Met name gemeenten, (sport)organisaties, sport -en wijkverenigingen en stichtingen met creatieve ideeën worden opgeroepen om een aanvraag te doen. Het zou wenselijk zijn als sportclubs hun aanvraag aandacht besteden aan/of richten op gepensioneerden, pubers en dreumesen. Ook een koppeling met buurtsportactiviteiten verhoogd de kans dat de aanvraag wordt gehonoreerd. Vouchers worden uitgereikt met een maximum van 5.000 euro per aanvraag. Per aanvraag is er een maximum van 2.500 euro voor hardware en een maximum van 2.500 euro voor software.

Aanvraag indienen

Organisaties kunnen vanaf 7 juli 2021 hier een aanvraag indienen. Let op: de termijn sluit zodra er 150 aanvragen binnen zijn, of als dat aantal niet gehaald wordt, op 28 juli 2021. Heb je interesse en/of wil je graag sparren met iemand van Rotterdam Sportsupport zodat we je kans op honorering kunnen vergroten (bv. op het criterium duurzaamheid en samenwerking)? Neem dan contact op met jouw verenigingsconsulent. We helpen je graag verder!


Klik hier voor meer informatie over de Voucherregeling beweegvriendelijke leefomgeving. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Stephan Vos

Stephan Vos

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat

Als penningmeester wil je grip houden op de financiële situatie van je sportvereniging. Voorafgaand aan het seizoen maak je (in samenwerking met de overige leden van het bestuur) een begroting zodat de verwachtingen voor inkomsten en uitgaven over het hele jaar voor iedereen duidelijk zijn.

We merken echter dat deze begroting (voorspelling) niet altijd volledig uitkomt. Het is daarom de taak van de penningmeester om snel te kunnen handelen als er afwijkingen zijn; je wilt immers altijd de rekeningen kunnen betalen. Naast een jaarbegroting adviseren wij daarom ook om een kasstroomoverzicht, of cashflow prognose, op te stellen. In dit document kies je een periode en geef je duidelijk aan wanneer welke inkomsten en uitgaven op de planning staan. Zo kan je als penningmeester snel schakelen bij achterblijvende inkomsten of als bepaalde uitgaven de pan uit rijzen. Ook kan je vooraf inzien of er altijd (genoeg) geld op de rekening staat en er zodoende geen negatieve resultaten zullen ontstaan.

Template

Maak je nog geen gebruik van een kasstroomoverzicht, maar zou je dat wel willen? Wij hebben een template gemaakt die je direct kunt gebruiken. Klik hier om het template te downloaden! Tip: schrijf zoveel mogelijk posten uit en gebruik zo min mogelijk posten als “overig”. Zo kan je snel handelen als bijvoorbeeld “sponsorinkomsten” achter blijven.

Vragen?

Neem dan contact op met Paul Baans, verenigingsconsulent financiën, via p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. Hij helpt je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bryan Bastiaanse

Bryan Bastiaanse

coördinator monitoring en verantwoording projecten

In 2021 is voor sportverenigingen een aanvullende financiële bijdrage beschikbaar van € 5 per lid van 18 jaar en ouder. Om aanspraak te maken dient de vereniging wel het vitaliteitsonderzoek van Rotterdam Sportsupport in te vullen.

De coronatijd is voor veel sportverenigingen een enorm uitdagende periode. Onder meer op het thema Financiën zien we knelpunten dan wel maken verenigingen zich zorgen. Rotterdam Sportsupport deelt die zorgen en ondersteunt hierin de clubs. Als extra ondersteuning verbinden we in 2021 een aanvullende financiële bijdrage aan deelname aan het vitaliteitsonderzoek. Dit is een eenmalige bijdrage van € 5 per lid van 18 jaar en ouder. Na 2021 komt deze extra bijdrage te vervallen. Deze bijdrage komt bovenop een eventuele Bijdrage Jeugdsport en is een extra steun in de rug voor alle verenigingen in deze tijd. Wanneer er zwaardere financiële knelpunten zijn voor de vereniging of de vereniging inteert op reserves waardoor zij op langere termijn in de problemen kan komen, neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent.

Hoe kan de vereniging deze éénmalige bijdrage aanvragen?

Door mee te doen aan het vitaliteitsonderzoek vraagt de vereniging automatisch deze bijdrage aan. Er is geen apart aanvraagproces. De uitnodiging voor het onderzoek is eind april naar de verenigingen gestuurd. Heeft jouw vereniging geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. Het invullen van het onderzoek kan tot en met half juni 2021.

Zijn er nog andere voorwaarden?

Deze bijdrage is uitsluitend voor Rotterdamse sportverenigingen. Stichtingen, scoutinggroepen en commerciële aanbieders komen niet in aanmerking. Bij verenigingen die in een grijzer gebied opereren bepaalt Rotterdam Sportsupport welke in aanmerking komen voor deze bijdrage en wat de hoogte van de bijdrage is.

Hoe wordt de hoogte van het bedrag bepaald?

In het vitaliteitsonderzoek wordt gevraagd naar het aantal leden van 18 jaar en ouder. In tegenstelling tot de Bijdrage Jeugdsport worden ook leden meegeteld die niet zijn aangemeld bij de sportbond. Het ingevulde aantal wordt wel gecontroleerd. Wanneer aanvullende informatie nodig is voor deze controle wordt er contact met de vereniging opgenomen.

Wanneer krijgen we de bijdrage uitgekeerd?

Het moment waarop de bijdrage wordt uitgekeerd is afhankelijk van wanneer de vereniging het onderzoek invult. Zodra het onderzoek is ingevuld gaan we aan de slag met de controle. Naar verwachting kunnen de eerste verenigingen hun bijdrage in juni verwachten, maar als aanvullende informatie vereist is, kan dit betekenen dat de bijdrage pas in het derde kwartaal van 2021 wordt uitgekeerd.

Vragen?

Neem dan contact op met Bryan Bastiaanse via b.bastiaanse@rotterdamsportsupport.nl. Hij helpt je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anne Nurra

Anne Nurra

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat / clubkadercoach

Het opzetten en bijhouden van de financiële administratie is complexe en tijdrovende taak. De penningmeester speelt hierin een essentiële rol. Hoe beter deze administratie is opgezet, hoe eenvoudiger deze voor penningmeesters is bij te houden. Ook geeft het beter inzicht in de financiële situatie van jouw sportvereniging.

Afhankelijk van grootte kan een vereniging ervoor kiezen om de taken van de boekhouding te beleggen bij verschillende vrijwilligers. Op deze manier voorkom je dat de taken van de penningmeester te veel bij één persoon liggen en werk je efficiënter en effectiever. Bovendien is het veel leuker om samen te werken dan alleen. De penningmeester is verantwoordelijke voor de totale boekhouding, maar het betalen en inboeken van facturen kan bijvoorbeeld ook apart gedaan worden.

Handboek voor financiële administratie

Het handboek financiële administratie voor een sportvereniging gaat stapsgewijs in op het opzetten en bijhouden van de administratie. Download hier het handboek financiële administratie voor een sportvereniging.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wim Wisse

Wim Wisse

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jolanda de Vries

Jolanda de Vries

Communicatieadviseur

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ron Stieding

Ron Stieding

verenigingsconsulent Organisatie en Vrijwilligers

Er zijn diverse lokale, regionale en landelijke fondsen die sportverenigingen kunnen aanschrijven. Rotterdam Sportsupport adviseert de sportverenigingen over de beschikbare fondsen en biedt ondersteuning bij het aanschrijven van fondsen.

De rol van Rotterdam Sportsupport is hierbij adviserend/ondersteunend. De fondsen dienen altijd door de vereniging zelf aangevraagd te worden. Hieronder een overzicht van de fondsen waarvan jouw vereniging gebruik kan maken. Als aanvrager is het goed om te weten dat elk fonds zijn eigen voorwaarden heeft. Denk hierbij aan een minimale/maximale investering, beslistermijn of het moment van aanvragen.

Vragen

Benieuwd welke fondsen interessant zijn voor jouw vereniging? Of wil je gewoon eens in gesprek over dit onderwerp? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Pepijn Geldof via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fieke de Goede

Fieke de Goede

interim projectleider Rotterdam Sport op Maat

Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. De Rijksoverheid heeft daarom 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verenigingen om de huur kwijt te schelden over de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020. Maar hoe werkt deze regeling precies in Rotterdam? En moet je als vereniging nou wel of geen actie ondernemen?

Hoe wordt het bedrag verdeeld?

In de eerste plaats wordt een bedrag van € 30 miljoen uitgekeerd aan de verhuurders ter compensatie van de gederfde huuropbrengsten. Alle verhuurders die sportaccommodaties verhuren aan amateursport kunnen een aanvraag indienen bij het Rijk via de regeling ‘Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19’. De € 30 miljoen wordt naar rato verdeeld indien het totaal aangevraagde bedrag het totaal beschikbare bedrag overschrijdt. Deze TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden in het vierde kwartaal van 2020.

Waarover gaat de regeling?

Via deze regeling stelt het Rijk extra geld beschikbaar om de huren aan amateursportorganisaties over de periode 1 oktober 2020 t/m 31 december 2020 (gedeeltelijk) kwijt te schelden. Op basis van de SBI-code wordt bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Lees hier welke SBI-codes gelden voor amateursportorganisaties.

Hoe is de situatie in Rotterdam?

Het grootste gedeelte van de Rotterdamse sportverenigingen huurt de accommodatie direct van Sportbedrijf Rotterdam, Optisport Rotterdam, Sportfondsen Rotterdam, Topsportcentrum of de gemeentelijke dienst SO Vastgoed. De gemeente Rotterdam dient voor deze partijen gezamenlijk een aanvraag in bij de Rijksoverheid, dan wel loopt dit via de genoemde organisaties.
      Een belangrijke voorwaarde voor verhuurders om van de regeling gebruik te maken is dat zij aan hun huurders hebben laten weten dat (een gedeelte van) de huur over de maanden oktober, november en december is kwijtgescholden. De aanvragen kunnen door de verhuurders vanaf heden tot en met 3 mei worden ingediend.

Wat als je bij een andere verhuurder zit?

Als je huurder bent bij een andere verhuurder dan Sportbedrijf Rotterdam, Optisport Rotterdam, Sportfondsen Rotterdam, Topsportcentrum of SO Vastgoed dan moet die verhuurder zelf een aanvraag indienen en jouw vereniging de huur kwijtschelden. De verhuurder kan de tegemoetkoming aanvragen voor 4 mei en moet daaraan voorafgaand een bericht van (gedeeltelijke) kwijtschelding over de maanden oktober november en december naar de vereniging hebben gestuurd. Als je hierover nog niets hebt vernomen: neem zo spoedig mogelijk contact op met je verhuurder en stimuleer hem/haar, indien nodig, om de tegemoetkoming aan te vragen. Heb je hierbij ondersteuning nodig? Neem dan via gegevens onderaan de pagina contact op met Rotterdam Sportsupport. 

Twee soorten huur

Gebruiksgebonden huur: de huur van een sportaccommodatie die verschuldigd is per uur of dagdeel dat de accommodatie wordt gebruikt. In dit geval mag 100% van de kwijtgescholden huursom worden aangevraagd door de verhuurder.

Niet-gebruiksgebonden huur: de huur van een sportaccommodatie die periodiek verschuldigd is, ongeacht of de accommodatie daadwerkelijk gebruikt wordt. In dit geval wordt maximaal 45% van de door de amateursportorganisatie verschuldigde huursom in het vierde kwartaal van 2020 tegemoetgekomen aan de verhuurder. In deze gevallen wordt namelijk deels wel en deels niet gesport, maar is het niet duidelijk aan te wijzen hoeveel uur de accommodatie wel of niet wordt gebruikt.

Wat als we onze accommodatie onderhuren?

De regeling heeft betrekking op het kwijtschelden van de hoofdhuur, dus de huur die direct betaald wordt aan Sportbedrijf Rotterdam, Optisport Rotterdam, Sportfondsen Rotterdam, Topsportcentrum, SO Vastgoed of een andere verhuurder. Als een vereniging onderhuurt aan andere verenigingen, valt dit niet direct onder de regeling. Maar die vereniging wordt, als zij huurkwijtschelding krijgt, wel geacht op zijn beurt de onderhuur kwijt te schelden. Alle info over de regeling en het aanvraagformulier lees je hier.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Laurens Verbaan en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 83 95 91 06. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Paul Baans

Paul Baans

verenigingsconsulent Financiën

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Saskia Grootens

Saskia Grootens

verenigingsconsulent Overschie en Hillegersberg-Schiebroek.

Investeer! In mensen, in je accommodatie en in je programmering voor als het weer mag. Zie het als de ultieme kans. Indien je een groep gemotiveerde vrijwilligers bij elkaar brengt, een gezamenlijke ambitie uitspreekt én een concreet stappenplan doorloopt, kan er heel veel. 

De accommodatie verduurzamen en lagere maandlasten? Een nieuw speeltoestel? Eindelijk die professional om de jeugd te trainen? Topsportambitie? Door landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies kan het echt. Daarnaast zijn er fondsen die mogelijk aangeschreven kunnen worden en kun je als vereniging ook veel zelf doen om de beoogde investering te kunnen financieren. Een overzicht  

 1. Sponsoring: Zet je eigen Champions League-model op creëer en win (club)-win (leden)-win (sponsoren). Lees hier meer over het Champions league-model.
 1. Crowdfunding: Betaal de investering voor een periode van X-aantal jaar terug aan je leden door besparingen op de begroting of het bereiken van je ambitie. Lees hier meer over crowdfunding.
 1. Alternatieve inkomenstenbronnen, zoals de landelijke initiatieven: Grote Clubactie & VriendenLoterij. Lees hier meer over alternatieve inkomstenbronnen.
 1. Op de club: Programmering van activiteiten en evenementen.  

De eerste stap? Vraag een gesprek aan met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. Hij/zijn brengt je in contact met de verengingsconsulent financiën binnen Rotterdam Sportsupport.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Saskia Grootens

Saskia Grootens

verenigingsconsulent Overschie en Hillegersberg-Schiebroek.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marita Verkaik

Marita Verkaik

manager / plaatsvervangend directeur

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Post – van der Hoek

Bianca Post – van der Hoek

verenigingsconsulent vitale en toekomstbestendige sportverenigingen / verenigingsconsulent Scouting

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Monique de Groot

Monique de Groot

projectcoördinator Sportplus

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liana Landman

Liana Landman

projectleider Vitale sportverenigingen / verenigingsconsulent Accommodatie en Organisatie

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martijn Blok

Martijn Blok

strategisch adviseur / projectmanager Regio

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carmen Barranco

Carmen Barranco

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat / clubkadercoach

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen

Elke vereniging kan een zogenoemd sponsorhuis (uit)bouwen. Partners kunnen bijvoorbeeld staan voor de wanden, leveranciers voor de inrichting en een hoofdsponsor voor het overkoepelende dak. Het fundament van een eigen sponsorhuis zijn de eigen leden.

Heeft jouw vereniging liever een grotere overeenkomst met vijf of zes partijen dan heel veel losse sponsoren, zoals ook gebruikelijk bij de grote internationale opzet van sponsorhuizen? Wij gaan voor alle clubs met hun eigen Champions League-model! Of je nu een jeu de boules-, korfbal- of voetbalvereniging bent, de denkwijze is hetzelfde. Lees hieronder meer in het stappenplan. 

Stappenplan sponsorhuis 

 1. Draag allereerst zorg voor een groep gemotiveerde leden, liefst met een commerciële achtergrond en/of bekwaam in marketing en communicatie.  
 2. Sponsorwerving start met het bepalen van het doel/de doelen waar sponsoring voor gebruikt wordt of gaat worden. Zonder doelstelling(en) is een concreet plan waar mensen of merken zich in kunnen vinden moeilijk te bewerkstelligen. Dit kan een speeltuin voor de jongste jeugd zijn, verbeteringen aan het complex of het aantrekken van een trainer voor bepaalde doelgroepen. 
 3. Hoogte van de gewenste gelden die nodig zijn om het doel/de doelen te behalen moeten concreet zijn. 
 4. Inventarisatie van sponsoren/ partners/ leveranciers die al verbonden zijn aan de vereniging. Wie zijn deze partijen? Wat doen ze nu of hebben ze in de laatste drie jaar betekend voor de vereniging? Pluis daarbij ook de huidige contracten uit. 
 5. Inventarisatie van alle mogelijke communicatiemiddelen, online en offline, die ter beschikking zijn gesteld en kunnen worden aan huidige en potentiële sponsoren. Maak deze lijst bij voorkeur zo lang mogelijk!  
 6. Het doel, de benodigde gelden, huidige partijen en mogelijke communicatie middelen verenigen in een uit te leggen model. Een model dat recht doet aan wat de huidige partijen reeds doen en waar alle bestaande rechten, en toe te voegen rechten in verwerkt worden. Dit model is het sponsorhuis, oftewel: het eigen Champions League model!  
 • Een hoofdsponsor met circa 30-35% van alle rechten uit stap 5. 
 • Twee of drie partners met ieder circa 15% van alle rechten uit stap 5. 
 • Twee of drie leveranciers met ieder circa 7,5% van alle rechten uit stap 5. 
 • Verdeling van huidige partijen over bovenstaande categorieën. 
 • Benoemen van partijen die gewenste invulling van “lege plekken” kunnen zijn.  
 1. Indien jouw vereniging bovenstaande al grotendeels op orde heeft ontstaan er andere mogelijke toevoegingen aan het sponsorhuis. Denk hierbij aan een club van X (een businessclub, de vrienden van of soortgelijk). En, afhankelijk van de huidige status van bestaande sponsorafspraken, kan het sponsorhuis toegepast worden op de gehele vereniging inclusief alle ‘eigen’ activiteiten en evenementen. Indien een vereniging al een bestaand model heeft, maar meerdere doelen die gelden nodig hebben kunnen meerdere sponsorhuizen opgezet worden. Bijvoorbeeld een jaarlijks toernooi met veel deelnemers dat een eigen sponsorhuis kan neerzetten.
 2. Belangrijk: ken je huidige leden! Zodra een sponsorhuis is opgezet zijn je leden de eerste bron van mogelijke invullers van lege plekken. 

Voor specifieke sponsorwerving onderscheiden we drie verschillende types sportverenigingen. Voor alle types gelden echter dezelfde uitgangspunten om tot een eigen sponsorhuis te komen. Klik op de onderstaande uitklapbalken voor meer informatie.

  • Inventarisatie huidige sponsorcontracten. 
  • Wat is er nu aan exposure mogelijkheden? 
  • Inventarisatie totale mogelijke exposure. 
  • Inrichten sponsorhuis gekoppeld aan doelstelling en huidige partijen. 
  • Invulling totale mogelijke exposure binnen het sponsorhuis. 
  • Stappenplan om nieuwe sponsorhuis in te richten:

   – Nieuwe sponsorhuis kenbaar maken aan huidige sponsoren.
   – Aanpassen evt. bestaande contracten.
             * Huidige exposure herverdelen, en vernieuwen indien nodig.
             * Branding zoals borden langs het veld, vlaggen, sponsoroverzichten.
   – Verdienmodel! Voorbeeld: Er hangen nu trespa borden, vervangen door PVC met inkoop van circa 12,50 euro per m2 en verkopen voor 25 euro per m2. 
   – ‘Lege plekken’ in de exposure koppelen aan gewenste partijen die leden willen activeren.
   – 1 pagers maken voor deze lege plekken. Tip: eerst binnen de eigen leden kijken.
   – De boer opgaan indien binnen de leden de lege plekken niet opgevuld zijn.
   – Deal(s) maken met partijen, liefst zo lang mogelijke termijn.
   – Exposure mogelijkheden invullen en start communicatie campagnes.
   – Voortgangsevaluaties met alle betrokken partijen.
   – Successen en opbrengsten delen met de leden. 

  • Inventarisatie huidige sponsorcontracten 
  • Wat is er nu aan exposure mogelijkheden? 


  Vrijwel zeker zit in bovenstaande een issue voor de betreffende verenigingen. Feit is dat de meeste clubs hun accommodatie huren 
  van een eigenaar en weinig tot geen exposuremogelijkheden hebben. Om dit te doorbreken kan een onderzoek gedaan worden naar digitale mogelijkheden. Er zijn bijvoorbeeld verschillende bedrijven die in staat zijn om met één of meerdere camera`s verschillende sporten te registreren, scores bij te houden en sponsoren exposure te geven. Hierdoor ontstaan verschillende kansen. Een aantal voorbeelden:  

  • Livestreamen van wedstrijden / Contentdeling op social media (highlights etc) / Statistieken generatie.  
  • Videoanalyse van wedstrijden / Delen van beelden tussen verschillende clubs tbv analyse. 
  • Narrowcasting per vereniging. 

   

  Idee kan zijn om met een aantal van deze partijen in gesprek te gaan om te bekijken wat ze kunnen bieden. In de ideale situatie zou de eigenaar van de accommodatie investeren in systemen die voor meerdere sporten te gebruiken zijn en deze kosten bijvoorbeeld doorrekenen in de zaalhuur die verenigingen betalen. 

 • Bij een combinatie van verenigingen moeten we onderscheid maken in verenigingen met een gezamenlijke structuur die boven de verenigingen hangt, zoals een beheerstichting, of aparte verenigingen zonder gezamenlijke structuur. Voorbeelden hiervan zijn Victoria in Kralingen en sportpark Noordrand in Schiebroek.

  In dat geval kan het sponsorhuis zo ingericht worden dat het complex gesponsord kan worden middels een sponsorhuis en dat de verenigingen op hun eigen gebruiksoppervlak een eigen sponsorhuis neerzetten, zoals beschreven in de bovenstaande hoofdstukken. Bij een mix van verenigingen moet altijd maatwerk worden toegepast.

  Echter, de voorkeur zou hebben dat de verschillende verenigingen samenwerken in één sponsorhuis. Daardoor kunnen sponsoren betere en exclusievere exposure krijgen en is er veel minder kans op discussie. Eén tak die met Albert Heijn werkt en de ander met Jumbo is bijvoorbeeld minder sterk. Daarnaast worden verenigingen door de gezamenlijkheid gedwongen samen te werken en op een goede manier te communiceren richting de leden. Doordat die sponsoring in de beheerstichting valt moet dit leiden tot een voordeel voor alle verenigingen. De revenuen kunnen door een korting in de afdracht naar de stichting of bijvoorbeeld in de verdeling van het geld naar rato van het aantal leden gebeuren.. 

  Bij een combinatie van verenigingen zonder structuur erboven is het advies om een sponsorhuis per vereniging samen te stellen en te bezien of er combinaties mogelijk zijn. Ook hier is het uitgangspunt om zoveel als mogelijk te bundelen of om afspraken te maken over welke soort partijen/branches bij de ene vereniging passen en welke bij de andere(n). In dit geval zullen er wel aparte contracten afgesloten moeten worden. 

Wil jouw vereniging ook een eigen Champions League-model? Paul Baans, verenigingsconsulent financiën bij Rotterdam Sportsupport, verkent graag de mogelijkheden. Hij is bereikbaar per mail via p.baans@rotterdamsportsupport.nl of telefonisch op 010-24 29 315.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marion den Elsen

Marion den Elsen

secretaresse

Als vereniging wil je een aantrekkelijke totaalaanbod voor de leden hebben. Lage contributie, mooi sportaanbod, goede accommodatie etc. Hiervoor is geld nodig, want je wilt tegelijkertijd ook dat de vaste en variabele kosten binnen de vereniging gedekt zijn. De grootste inkomstenbron vormt de contributie, maar deze wil je voor de leden zo laag mogelijk houden. Je zult dus andere bronnen van inkomsten moeten creëren. De “ouderwetse” sponsorcommissie, die bij de lokale bedrijven een sponsorcontract afsluit is belangrijk, maar er zijn inmiddels vele andere manieren om, zonder veel moeite, geld binnen te halen. In dit artikel een overzicht met alternatieve inkomsten voor jouw sportvereniging.

De Grote Clubactie

Wellicht één van de bekendste overige inkomstenbron. Door middel van lotenverkoop (door leden) wordt er éénmalig geld op gehaald voor de vereniging. In 2020 deden er 5069 verenigingen mee, met een gemiddelde opbrengst van €1.886 per Vereniging. Lees hier meer of bekijk de onderstaande video.

Vriendenloterij.nl

De VriendenLoterij is een doorlopende actie. Elk individu die één lot (of meerdere loten) heeft kan bij de VriendenLoterij aangeven welke vereniging hij/zij ondersteunt. Daardoor gaat 40% van de kosten van een lot per trekking naar de vereniging, dat is € 84 per lot per jaar. Daarnaast kan er éénmalig extra geld verdient worden door de vereniging d.m.v. een belavond (georganiseerd door de VriendenLoterij). Leer hier meer.

Rabo Clubsupport

Een deel van de winst investeert de Rabobank in clubs en verenigingen. Dit doen zij in geld, kennis en netwerk. Als vereniging (en klant van de Rabobank) kan je je aanmelden voor de jaarlijkse stemronde. Particulieren met een rekening bij de Rabobank mogen 3 unieke stemmen uitbrengen en elke stem is geld waard. Door middel van eenvoudige communicatie of intensieve promotie kan er veel geld opgehaald worden wat vrij te besteden is door de vereniging. Lees hier meer.

Veiling op je club.nl

Veiling op je club adviseert én ondersteunt sportclubs bij de organisatie van (online) veilingen en loterijen. Met een uniek netwerk aan landelijke itemsponsors en bekende sprekers als Peter Heerschop, Viggo Waas, Leo Alkemade en Sierd de Vos. Lees hier meer.

ING (voornamelijk voetbal en golf)

ING is hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal en Golf. ING wil mensen in staat stellen om te doen waar ze echt blij van worden. Zo zie je vaak een sponsorovereenkomst tussen ING en de lokale vereniging (of jaarlijkse acties eenmalige gift.

– Lees hier meer.
– Lees hier meer.
– Lees hier meer.

Rondjevoorjeclub.nl

Een in coronatijd ontwikkelde inkomstenstroom voor jouw vereniging, maar ook in andere tijden goed toepasbaar! In plaats van een rondje in de kantine voor jezelf en je vrienden kun je online een rondje aan jouw vereniging geven. Een rondje is een donatie voor jouw club (moet wel aangemeld zijn) ter waarde van een rondje in de kantine; €20,-. Lees hier meer.

Cups4clubs.nl

Cups 4 Clubs biedt lokale, regionale en landelijke adverteerders de mogelijkheid om op kartonnen cups te adverteren, om zo clubs te verduurzamen en een inkoopvoordeel te bieden. Lees hier meer.

Scoorvoorjeclub.nl

De missie van Scoor voor je Club is het faciliteren van sportverenigingen met een digitaal ecosysteem op basis waarvan avg-proof communicatie en structurele financiering mogelijk wordt. Op die manier wordt het voor iedereen mogelijk bij te dragen aan financieel gezonde clubs en een gezonder en gelukkiger Nederland! “Koop lokaal, steun je favoriete clubs en spaar voor jezelf”. Lees hier meer.

Fanseats.nl

Fanseats zijn bankjes ontwikkeld voor sportverenigingen, waarin merken kunnen adverteren of sponsoren. Fanseats worden geplaatst rondom sportvelden of bij drukke verzamelpunten bij sportverenigingen. Sportclubs kunnen op deze manier inkomsten genereren. Fans zitten bovenop het veld en adverteerders of sponsors bovenop hun doelgroep. Fanseats zijn voor fans, clubs, sponsors. Lees hier meer.

Vrienden van…

Een vereniging is er voor en door leden. Daarom zie je bij elke vereniging vaak een vaste kern die een sterke band heeft met de vereniging. Zij zijn daarom (vaak) bereid om een extra bijdrage (gift) te doen zonder dat de vereniging daar een tegenprestatie voor hoeft te doen. Dit wordt ondergebracht in een apart fonds/rekening/etc. genaamd “vrienden van…”.

Sponsorklik/Adsupport

Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling van een klant die via SponsorKliks.com komt. 75% van deze commissie stort SponsorKlik op de bankrekening van jouw sponsordoel. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol een commissie uit en profiteert jouw sponsordoel hier direct van. Lees hier meer.

Crowdfunding

Crowdfunding is één van de nieuwe vormen van inkomstenwerving. Vaak gekoppeld aan een bepaalde uitgaven (renovatie, evenement etc) worden gelden ingezameld door leden. Een uitgebreide instructie en ondersteuning kan hier gevonden worde.

Beschikbaar stellen van je kantine (BSO, feesten etc)

Je sportcomplex vertegenwoordigd een waarde. Het complex mag ingezet worden om meer inkomsten te genereren. Denk bijvoorbeeld aan verhuur van de kantine en sportvelden aan de BSO, het clubhuis voor feesten/partijen. Let wel op dat je de regelgeving goed toepast, zie hier (pagina 9) voor meer informatie.

Losse evenementen, acties door leden (oliebollen bakken)

Leden zetten zelf, of met behulp van de vereniging, een actie op waar de opbrengst (deels) voor de club is. Voorbeelden: oliebollen bakken, bier brouwen, sponsorloop, barbecue, (online) quiz etc.
Ook kan je denken aan het inzetten van bedrijven bij evenementen. Zorg bijvoorbeeld dat de slager op de hoek de barbecue organiseert en spreek een afdracht van de omzet af richting de vereniging. Zo krijgt jouw evenement een professionele uitstraling met kwalitatief goed eten en creëer je extra inkomsten.

Creatief gebruik van de accommodatie

Iedereen kent de traditionele sponsorborden langs de velden. Maar de accommodatie heeft vaak meer te bieden. Zo kan je bijvoorbeeld een “walk off fame” realiseren waar leden/bedrijven een tegel kunnen kopen/huren. Bedenkt goed wat de accommodatie te bieden heeft en maak hier gebruik van!

Narrowcasting

Narrowcasting, ook wel digital signage genoemd, kan worden ingezet ter ondersteuning van de communicatie. Met behulp van beeldschermen worden leden en toeschouwers voorzien van relevante visuele content. Ook reclame-uitingen zijn een optie voor extra inkomsten.

Sponsorjouwclub.nl

De aanbieders van sportweddenschappen zoeken mogelijkheden om te adverteren, zodat mensen bij hen komen spelen. Hier liggen kansen voor verenigingen door nieuwe wetgeving. De leden die af en toe een inzet op sportwedstrijden deden bij de TOTO, kunnen dit nu doen bij deze nieuwe aanbieders. Als zij zich aanmelden bij deze nieuwe aanbieders via hun eigen clubpagina, dan ontvangt de vereniging hier sponsorinkomsten voor. Meer keus uit bookmakers en gegarandeerde verdiensten voor de club. Lees hier meer.

Laadpalen (gevoed door zonnepanelen)

Een vorm van lastenverlaging is investeren in duurzaamheid. Door bijvoorbeeld aanschaffen van zonnepanelen kunnen energiekosten omlaag. Maar je kunt als vereniging nog een stap verder gaan door de opgewerkte energie bijvoorbeeld aan te sluiten op een laadpaal zodat leden/bezoekers hier gebruik van kunnen maken en de opbrengsten van het laden naar de vereniging gaan.

Lokale acties!

Als laatste, maar zeker niet de minste, maak gebruik van lokale acties. Een voorbeeld is de supermarkt die spaaracties heeft. De Albert Heijn, Jumbo, Hoogvliet etc hebben vaak één of meerdere keren paar een actie van de lokale sportverenigingen van kunnen profiteren. Zo zijn er lokaal verschillende opties, zorg dat je als vereniging hier beeld bij hebt en het gesprek aan gaat als er kansen zijn.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jolanda de Vries

Jolanda de Vries

Communicatieadviseur

Het hoort bij het reilen en zeilen van een sportvereniging: het innen van contributies. De wijze waarop dit is geregeld is verschilt echter per vereniging. Sommige verenigingen kiezen voor één standaard tarief voor alle leden, terwijl andere verenigingen meerdere tarieven hebben voor verschillende doelgroepen. Dit noemen we de zogenaamde flexibele lidmaatschappen. Het is belangrijk dat je goed doorrekent welke kosten de contributie zouden moeten dekken, de zogenaamde basale kosten. Dit is om te voorkomen dat bij tegenvallende kantine- en/of sponsorinkomsten niet direct financiële problemen ontstaan.

Sommige verenigingen kiezen ervoor om de contributie jaarlijks te incasseren. Ook zijn er verenigingen die vriendelijk aan hun leden vragen of ze de contributie op tijd willen betalen (bijvoorbeeld in één, twee of meerdere termijnen). Er zijn dus verschillende mogelijkheden voor het innen van contributies. In dit artikel lees je meer over de verschillende mogelijkheden om contributies te innen.

Wil je meer weten of contributies of heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met op met jouw gebiedsconsulent. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Kim Santbulte

Kim Santbulte

projectleider Rotterdam Sport op Maat