Gesloten kantines, stilgelegde competities en afgelaste/aangepaste trainingen. De inkomsten bleven tijdens de coronacrisis flink achter, terwijl veel uitgaven gewoon doorliepen. Er zijn op dit moment nog steeds veel verschillende financiële maatregelen die je als vereniging kunt treffen. In dit artikel hebben we de compensatieregelingen voor jou gebundeld.

Dit artikel is bijgewerkt op 26 april 2022 om 13.14 uur.

Op dit moment zijn er voor sportverenigingen verschillende landelijke compensatieregelingen beschikbaar. Verder heeft NOC*NSF ook bekendgemaakt dat er voor de breedtesport 5 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Later dit jaar wordt meer duidelijk over hoe dit wordt uitgerold over sportverenigingen.

Landelijke regelingen

 • Status: gesloten.

  Regeling in het kort
  Bedrijven, maar bijvoorbeeld ook sportclubs, kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten die zij maken in januari, februari en maart 2022. Voorwaarde daarbij is wel dat zij in deze periode een omzetdaling van tenminste 20% hebben ten opzichte van 2019. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 85% van de loonsom.

  Heeft jouw sportclub:

  • Personeel in dienst
  • In drie aaneengesloten maanden omzetverlies van ten minste 20% (voor de hele organisatie of concern)

   

  Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking. Lees hier meer.

   

 • Status: geopend, doorlopende regeling.

  Regeling in het kort
  Voor sportclubs die in liquiditeitsproblemen komen bestaat er de mogelijkheid om via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen. Met zo’n noodkrediet kan dan bijvoorbeeld de periode totdat een aangevraagde subsidie wordt uitgekeerd worden overbrugd. Maar het noodkrediet kan ook worden ingezet om de financiële schade veroorzaakt door het coronavirus op te vangen en te spreiden over de komende jaren.

  Heeft jouw sportclub:

  • Financiële schade door de coronacrisis?
  • Zou het helpen om deze schade uit te smeren over een langere periode?

  Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking. Lees hier hoe je een borgstelling kunt aanvragen en wat de geldende voorwaarden zijn.

 • Status: gesloten.

  Regeling in het kort
  Sportverenigingen kunnen een aanvraag doen bij een minimaal omzetverlies van 30%. Lees hier meer.

 • Status: geopend voor aanvragen uit de vierde periode (1 november 2021 t/m 31 januari 2022). Aanvragen kunnen worden ingediend van 25 april t/m 30 mei 2022.

  Regeling in het kort

  Deze regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van sportclubs die niet in aanmerking komen voor de TVL en/of loonkosten niet via de NOW gecompenseerd hebben gekregen. De TASO-regeling is bedoeld voor amateursport-organisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in de periode van 1 november 2021 t/m 31 januari 2022 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. Bij de bepaling van de tegemoetkoming wordt onder meer gekeken naar de vaste lasten voor de accommodatie in eigen bezit of beheer, bondsafdrachten, niet gecompenseerde personeelslasten en het kantineresultaat. De tegemoetkoming bedraagt maximaal €24.000.

  * De 10% omzetverlies wordt vergeleken met de periode van 1 november 2019 t/m 31 januari 2020.

  Meer informatie is te vinden op de website van DUS-I.

 • Status: geopend voor aanvragen uit de vierde periode (1 november 2021 t/m 31 januari 2022). Aanvragen kunnen worden ingediend van 25 april t/m 30 mei 2022.

  Regeling in het kort
  Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 november tot 31 januari 2022 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Dit mag ook met terugwerkende kracht. Voor deze periode kan de volledige huur worden kwijtgescholden.
  De tegemoetkoming wordt aangevraagd door verhuurders, zoals gemeenten, sportbedrijven of particulieren verhuurders.

  Lees hier meer.

Voor de bovenstaande regelingen hebben we gebruikt gemaakt van de informatie van de website de Rijksoverheid.

Lokale regeling

 • Status: geopend, doorlopende regeling.

  Heeft jouw vereniging voldoende zicht op hoe het tijdens de coronacrisis financieel gaat, zowel op korte als op lange termijn? Wil je als bestuur kunnen sturen in deze moeilijke periode en weten van welke compensatiemaatregelen, fondsen en subsidies je mogelijk gebruik kunt maken? Vraag dan nu de (gratis) financiële APK voor verenigingen aan!

  Verenigingsconsulent financiën Paul Baans van Rotterdam bekijkt de financiële situatie van jouw club. Het doel van de scan is om jouw bestuur te spiegelen, dan wel te voorzien van inzichten waarmee je nog beter een koers kunt kiezen om de crisis door of uit te komen. De verenigingsconsulent financiën van kijkt samen met de penningmeester de begroting en exploitatie bekijken. Als uit de scan blijkt dat jouw vereniging door bijvoorbeeld fondsen en subsidiemogelijkheden per direct de financiële uitgangspositie kan verbeteren, dan helpen we daar graag mee. Interesse? Stuur dan een mailtje naar p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315.

  Daarnaast is in Rotterdam een steunfonds vitale verenigingen van ruim €260.000 beschikbaar gesteld voor verenigingen die door de coronacrisis dreigen om te vallen. Rotterdam Sportsupport heeft een stappenplan ontwikkeld om te bepalen of de financiële situatie van een sportvereniging daadwerkelijk acuut is en de club in aanmerking komt voor het steunfonds. Wanneer er voor de coronacrisis sprake was van een gezonde financiële huishouding en indien andere tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en creatieve oplossingen niet voldoende zijn, kan een vereniging aanspraak maken op het fonds. Lees hier meer.

Andere mogelijkheden

Naast deze landelijke regelingen zijn er acties die je als vereniging zelf kunt uitvoeren om de uitgaven (tijdelijk) te stoppen of uit te stellen.

 • Indien je als vereniging een lening hebt lopen bij een geldverstrekker, neem dan contact op met de betreffende personen of instanties om afspraken te maken je lasten tijdelijk te verlagen.

 • Als vereniging steun je vaak op het vele werk dat de vrijwilligers verzetten. Sommige verenigingen maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding om zo de vrijwilligers te bedanken/stimuleren. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers op dit moment geen werkzaamheden doen, mag de vrijwilliger dus niet worden doorbetaald.

Mochten er nog meer maatregelen bekend worden, verstrekken wij hier uiteraard snel meer informatie over. Houd onze website, nieuwsbrief en social media-kanalen in de gaten. Meer weten over financiën? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Paul Baans via p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sonny Noordermeer

projectleider Schoolsportvereniging
Sonny Noordermeer

Door het wegevallen van de coronamaatregelen hoeven sportverenigingen ook niet meer te controleren op het coronatoegangsbewijs. Om verenigingen te ontlasten in dit uitdagende werk, stelde de gemeente Rotterdam van 6 november tot en met 20 februari mobiele scanteams beschikbaar waar clubs een beroep op konden doen. In deze periode werden op drukke sportlocaties in de stad bij 25 buitensportverenigingen 21.249 polsbandjes uitgedeeld.

De controle op het coronatoegangsbewijs was de primaire verantwoordelijkheid van de verenigingen, maar de polsbandjes namen wat druk weg bij de vrijwilligers die de controle uitvoeren. Zo hoefden lubvrijwilligers minder zelfstandige controles uit te voeren en ontstonden er minder discussies. Rotterdam Sportsupport verzorgde de coördinatie en communicatie met de sportverenigingen, Sportbedrijf Rotterdam was verantwoordelijk voor de coördinatie bij binnensportlocaties. De gemeente Rotterdam zorgde voor de planning en organisatie van de scanteams.  

“Op basis van eerdere ervaringen hadden wij ook meer informatie over hoe we het beste de scanteams gerichter konden inzetten. Zo konden we de verenigingen beter ondersteunen en richting de gemeente konden we beter aangeven op welke clubs en sportlocaties we moesten focussen.”

Percy Isenia (Rotterdam Sportsupport)

Hoe werkten de scanteams?

Voor de herkenbaarheid en opslag van de materialen maakte het scanteam gebruik van witte bakfietsen en jassen. Het team scande de QR-codes, controleerde de legitimatie, nam de verplichte gezondheidscheck af en reikte vervolgens polsbandjes uit in combinatie met een stempel. De bandjes waren voorzien van een datum en per dag was er een andere kleur. Met deze polsbandjes konden publiek en sporters vanaf 18 jaar de binnenruimtes op het sportcomplex (toilet, kleedruimtes of bestuurskamer) en het buitenterras betreden. Mensen met een polsbandje hoefden dan niet meer te worden gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. De polsbandjes waren ook geldig voor het betreden van horecagelegenheden in de stad.

Een enthousiaste bezoeker krijgt een polsbandje van het mobiele scanteam. Foto: Gemeente Rotterdam.

“In de eerste fase konden alleen Rotterdamse sportverenigingen, die gelegen waren op drukke sportlocaties in de stad, een beroep doen op de mobiele scanteams,” aldus Percy Isenia van Rotterdam Sportsupport. “Denk hierbij aan drukke locaties als de Oldegaarde, de Hazelaarweg of het Toepad. Later is de mogelijkheid voor sportverenigingen gekomen om de inzet per individuele club in te zetten. Hierbij hanteerden we de criteria dat er minimaal 200 CTB-plichtige personen zich die dag op de sportaccommodatie moesten bewegen. In deze fase hadden de sportverenigingen ook meer vrijheid in het bepalen van de beste locatie voor de mobiele scanteams. En wij hadden op basis van eerdere ervaringen ook meer informatie over hoe we het beste de scanteams gerichter konden inzetten. Zo konden we de verenigingen beter ondersteunen en richting de gemeente konden we beter aangeven op welke clubs en sportlocaties we moesten focussen.”

Format klaar

Door het wegevallen van de coronamaatregelen hoeven sportverenigingen niet meer te controleren op het coronatoegangsbewijs. Na ruim drie maanden werken hoeven de mobiele scanteams (voorlopig) niet meer worden ingezet. Isenia: “Laten we hopen dat corona ook na de zomer wegblijft. Maar mocht het virus terugkomen, dan ligt het format klaar om deze scanteams direct weer succesvol in te zetten bij Rotterdamse sportverenigingen.”   

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot de scanteams, kun je rechtstreeks contact opnemen met Percy Isenia via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maurits Morsink

verenigingsconsulent organisatie
Maurits Morsink

Het kabinet versoepelt per vrijdag 18 februari de coronamaatregelen. Zo mogen kantines langer open blijven en is het coronatoegangsbewijs (CTB) niet meer verplicht om buitensportaccommodaties te betreden. In dit artikel een overzicht met de wijzigingen ten opzichte van de eerder geldende maatregelen.

Sport

Voor sportbeoefening gold geen beperking qua opening en dat blijft ook zo na vrijdag 18 februari. Verder:

 • De sportkantine mag open tot 1 uur ’s nachts, mits dat binnen reguliere exploitatievergunning is toegestaan.
 • Toeschouwers zijn tot 1 uur ‘s nachts toegestaan op de sportaccommodatie.
 • Binnensport, zwembaden, sportkantines zijn CTB-locaties. Zolang daar minder dan 500 personen per zelfstandige ruimte zijn vervalt daar de 1,5 meter, is een vaste zitplek niet meer verplicht en hoeft er geen mondkapje meer gedragen te worden (zoals nu verplicht bij verplaatsing). Indien er meer dan 500 personen/bezoekers zijn dan is een vaste zitplek en mondkapje bij verplaatsing wel verplicht, maar geldt de 1,5 meter regel niet meer.
 • Buitensportcomplexen zijn geen CTB-locaties meer. Buiten geldt echter nog steeds de placeringsplicht en dat er 1,5 meter afstand moeten worden gehouden. Voor de binnenruimte van een buitensportaccommodaties (zoals kantine en kleedkamers) is het CTB verplicht en gelden ook de regels voor de binnensport.

Scouting

Voor scoutinggroepen gelden de coronaregels zoals deze zijn gecommuniceerd door Scouting Nederland.

Het CTB blijft nog tot 25 februari gelden op alle locaties waar die nu al getoond moet worden. Daarna wordt afscheid genomen van het CTB op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn, de verplichte 1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de kantine en een vaste zitplaats in bijvoorbeeld zwembaden of kantines.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen Liesbeth van der Meer en Percy Isenia via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Hamstra

pedagogisch adviseur
Bianca Hamstra

Sinds vorige week zijn de amateursportcompetities weer hervat en is – onder voorwaarden – publiek weer welkom. De versoepelende maatregelen betekenen ook dat sportverenigingen de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB) weer moeten uitvoeren. Om verenigingen (deels) te ontlasten in dit werk, stelt de gemeente Rotterdam scanteams beschikbaar waar clubs een beroep op kunnen doen. De scanteams werden eerder ook al succesvol ingezet op drukke sportlocaties in de stad.

De controle op het coronatoegangsbewijs is nog steeds de primaire verantwoordelijkheid van verenigingen, maar de polsbandjes kunnen wat druk wegnemen bij de vrijwilligers die de controle uitvoeren. Rotterdamse sportverenigingen kunnen in ieder geval tot en met het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 maart en beroep doen op de scanteams. Een voorwaarde is dat er bij verenigingen minimaal 200 CTB-plichtige personen aanwezig zijn op de sportaccommodatie gedurende de dag. Een polsbandje geeft ook toegang tot de horecagelegenheden in Rotterdam.

Een enthousiaste bezoeker krijgt een polsbandje van het scanteam. Foto: Gemeente Rotterdam.

Hoe werkt het?

Voor de herkenbaarheid en opslag van de materialen maakt het scanteam gebruik van witte bakfietsen en jassen. Het team zal de QR-codes scannen, legitimatie checken, de verplichte gezondheidscheck afnemen en vervolgens polsbandjes in combinatie met een stempel uitreiken. De bandjes zijn voorzien van een datum en per dag een andere kleur. Met deze polsbandjes kunnen publiek en sporters vanaf 18 jaar de binnenruimtes op het sportcomplex (toilet, kleedruimtes of bestuurskamer) en het buitenterras betreden. Mensen met een polsbandje hoeven dan niet meer te worden gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. Let op! De polsbandjes zijn een extra dienst en geen verplichting. Ook zonder QR-code of polsbandje is iedereen welkom op het sportpark. De binnenruimtes, zoals kantines, zijn ook toegankelijk zonder polsbandje, mits je het coronatoegangsbewijs kunt voorleggen. 

Aanmelden

Wil jouw vereniging gebruik maken van een scanteam? Meld je dan voor uiterlijk vrijdag 11 februari 12.00 uur aan via deze link. Geef hierbij ook duidelijk aan welke speelweekenden je graag een scanteam zou willen ontvangen. Zodra Rotterdam Sportsupport je gegevens heeft ontvangen, nemen we  zo spoedig mogelijk contact op. Hierbij zullen we ook checken of jouw vereniging aan de minimaal 200 aanwezige CTB-plichtige personen voldoet.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot de scanteams, kun je rechtstreeks contact opnemen met Percy Isenia via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra Sonneveld

P&O medewerker
Sandra Sonneveld

Vanaf woensdag 26 januari mogen de amateursportcompetities (zowel binnen- als buitensport) worden hervat. Ook is publiek onder voorwaarden weer welkom bij sportwedstrijden. Dat maakte het kabinet bekend in de laatste persconferentie.

Vanaf woensdag 26 januari gelden de volgende coronamaatregelen voor sportverenigingen en scoutinggroepen:

Sport

Algemeen

 • Sportbeoefening individueel en in groepen is toegestaan. Zowel binnen als buiten (dus ook zwemmen binnen) en voor zowel jeugd als volwassenen.
 • Er zijn geen beperking qua tijden voor sportbeoefening. Er kan dus ook in de avond gesport worden.
 • Voor buiten- en binnensport is de 1,5 meter capaciteit van toepassing. Dat betekent dat zorg moet worden gedragen dat de 1,5 meter kan worden aangehouden op en in een sportcomplex. Het mag dus niet dusdanig druk zijn dat dit op plekken niet mogelijk is. 1,5 meter capaciteit komt in de praktijk veelal neer op 1/3 van de reguliere capaciteit.
 • Voor binnensportaccommodaties geldt naast de 1,5 meter capaciteitsnorm een maximumcapaciteit van 1250 personen per zelfstandige ruimte.
 • De 1,5 meter blijft gelden ook tijdens de sportbeoefening als dit kan. Indien noodzakelijk voor de sportbeoefening, bijvoorbeeld bij judo of tijdens voetbalwedstrijden mag de 1,5 meter afstand losgelaten worden. Bij bijvoorbeeld een groepsles geldt de 1,5 meter wel.
 • Kleedkamers en douches mogen open wel geldt hiervoor een CTB (coronatoegangsbewijs)-controle voor mensen van 18 jaar en ouder.

Toeschouwers

 • Publiek bij sport (amateur en professioneel) is toegestaan. Ook bij zwemlessen.
 • Bij amateursport geldt het CTB voor toeschouwers alleen voor binnensportlocaties en vanaf 18 jaar.
 • Toeschouwers/bezoekers dienen geplaceerd te worden. Of dit alleen gaat om een een vaste zitplaats of dat ook staplaatsen zijn toegestaan, wordt later bekend.

Coronatoegangsbewijs (CTB)

 • Bij binnensportlocaties geldt een CTB-plicht vanaf 18 jaar voor alle bezoekers en sporters e.d.)
 • Vrijwilligers en beroepsmatig aanwezige personen zijn uitgezonderd van de CTB-plicht.
 • De CTB-plicht geldt ook voor ouders die kinderen helpen omkleden bij zwemmen.
 • Personen die noodzakelijke begeleiding bieden bij het sporten van kinderen tot en met zeventien jaar met een beperking hoeven geen CTB te tonen.
 • Op buitensportcomplexen geldt voor de buitenruimte geen CTB.
 • Om binnenruimtes op een buitensportcomplex te betreden geldt wel een CTB-plicht. Om toegang tot kleedkamers, douches, vergaderruimte, sportkantine of andere binnenruimtes te verkrijgen is vanaf 18 jaar een CTB-verplicht.

Horeca

 • De horeca mag open tussen 05.00 en 22.00 uur. Bij sportkantines geldt hiervoor een CTB-plicht vanaf 18 jaar. De CTB-plicht geldt ook voor het terras.
 • In de horeca is een vaste zitplaats verplicht.
 • Een mondkapje is verplicht vanaf 13 jaar, ook bij verplaatsingen. Alleen op de vaste zitplaats mag het mondkapje af.
 • Afhaal bij een sportkantine is toegestaan zonder CTB, mits dit afgescheiden is van de rest van de kantine en consumpties niet in de binnenruimte of op het terras worden genuttigd. Het creëren of laten ontstaan van een alternatief terras elders op het complex is niet toegestaan.

Mondkapjes

 • Mondkapjes binnen zijn vanaf 13 jaar verplicht behalve tijdens de daadwerkelijke sportbeoefening. Dit geldt voor binnensportlocaties en voor binnenruimtes op een buitensportcomplex (kleedkamer, toilet, kantine etc).
 • Publiek mag alleen op de vaste zitplaats het mondkapje af doen.
 • Buiten geldt het advies om op sportcomplexen waar het druk is een mondkapje te dragen. Behalve tijdens de daadwerkelijke sportbeoefening.

Scouting

 • Het beoefenen van scouting zowel binnen als buiten voor alle leeftijden is toegestaan tussen 05.00 en 22.00 uur.
 • Voor de binnenruimte geldt vanaf 18 jaar een CTB-plicht.
 • Voor binnenlocaties is het dragen van een mondkapje vanaf 13 jaar verplicht bij verplaatsing in het gebouw.
 • Zowel op het buiten- als binnenterrein van de scouting is de 1,5 meter capaciteit van toepassing. Dat betekent dat zorg moet worden gedragen dat de 1,5 meter kan worden aangehouden.
 • De horeca van scoutinglocaties mag open. Daarbij geldt een CTB plicht vanaf 13 jaar. In de horeca is een vaste zitplaats verplicht.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen Liesbeth van der Meer en Percy Isenia via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen. 

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Somers

officemanager
Marcella Somers

Voor sportverenigingen is per zaterdag 15 januari onder voorwaarden meer mogelijk. Binnen- en buitensportlocaties zijn geopend en wedstrijden en trainingen onderling op de eigen club zijn toegestaan. Verder blijft het dragen van een mondkapje en het gebruik van het coronatoegangsbewijs (in sommige situaties) nog verplicht. 

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op 14 januari om 20.11 uur. Bron: Rijksoverheid.

Regels voor de sport

Iedereen mag binnen en buiten sporten. De volgende regels gelden:

 • Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn uitzonderingen. 
 • Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld in de kleedkamers of toiletten. Er zijn uitzonderingen.
 • Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan. Topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd.
 • Bij binnen en buiten sporten is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor amateursport. En voor de professionele sport.
 • Sportkantines zijn alleen open voor afhaal.
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
 • Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is.

Coronatoegangsbewijzen

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder:

 • op binnensportlocaties zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.
 • die gebruikmaken van faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en toiletten.

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:

 • vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.
 • professionele sporters. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetballers in de ere- en eerste divisie en voor sporters in topcompetities.
 • afhaal bij sportkantines. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.

Mondkapjes

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:

 • binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten.
 • binnenfaciliteiten op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantine.

Zwemles

 • Kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig.Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs laten zien. 
 • Er zijn geen ouders en begeleiders als publiek aanwezig.

Ook bij het zwemmen gelden de basisregels.

Publiek bij sporten binnen en buiten

 • Wedstrijden binnen en buiten worden gespeeld zonder publiek. Ook bij trainingen en andere activiteiten is geen publiek. Dit geldt voor amateurs en voor professionals. 
 • Sportlocaties zijn alleen toegankelijk voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. 

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen Liesbeth van der Meer en Percy Isenia via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of bellen naar 06 13 64 29 22. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen. 

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.   

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liesbeth van der Meer

strategisch adviseur / leidinggevende
Liesbeth van der Meer

De ruimte voor de jeugd om buiten te sporten wordt verruimd. Het demissionaire kabinet heeft besloten dat jongeren tot en met 17 jaar vanaf 11 januari tot 20.00 uur op de velden actief mogen zijn. De binnensportlocaties blijven nog steeds gesloten.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 4 januari 2022 om 15.55 uur.

Algemene richtlijnen

 • Alle binnensportsportaccommodaties zijn gesloten; 
 • Sporten op buitensportlocaties is mogelijk voor alle leeftijden tussen 05.00 en 17.00 uur.
  – Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is dit tijdstip verruimd naar 20.00 uur. Zij kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club; zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te houden.
  – Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten tot 17.00 uur toegestaan met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand, exclusief instructeur;
  – De toiletruimten zijn toegankelijk; de kleedkamers en de sportkantine niet.
 • Georganiseerd buiten in de openbare ruimte sporten is ook na 17.00 uur toegestaan. Dat mag met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand exclusief instructeur. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om samen te fietsen, hardlopen, bootcampen of fitnessen in het park. Meerdere kleine groepjes worden gezien als een groot georganiseerd verband en is niet toegestaan;
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar:
  – iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar;
  – kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
  – jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar; de 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het toegestane sporten indien dat nodig is voor de sportbeoefening;
  – in ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.
 • Voor een afhaalpunt binnen is het CTB niet verplicht op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden, zodat de CTB-plichtigen zich niet mengen met mensen die afhalen;
 • Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze voor het uitoefenen van hun functie aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers;
 • Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en moeten vanuit die hoedanigheid de sportvelden, tribunes en ruimten op de sportaccommodatie verlaten.

Horeca en sport

De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca en zijn derhalve gesloten. Het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs. Bij afhalen binnen geldt dan wel een mondkapjesplicht.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen Liesbeth van der Meer en Percy Isenia via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of bellen naar 06 13 64 29 22. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.    

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.   

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Paul Baans

verenigingsconsulent Financiën
Paul Baans

Om het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen heeft het kabinet strengere maatregelen genomen. Per zondag 28 november zijn binnen- en buitensportlocaties gesloten tussen 17.00 en 5.00 uur. Op veel plekken is een coronatoegangsbewijs (CTB) nog steeds verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. In dit artikel een overzicht met de belangrijkste coronamaatregelen voor sportverenigingen.

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op maandag 29 november om 10.53 uur.

 • Alle sportlocaties (binnensport en buitensport) zijn tussen 17:00 en 5:00 uur gesloten.
 • Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn uitzonderingen (zie hiervoor de tekst in dit artikel bij veelgestelde vragen).  
 • Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld de kleedkamers of de sportkantine. Er zijn uitzonderingen (zie hiervoor de tekst in dit artikel bij veelgestelde vragen).
 • Bij binnen en buiten sporten is geen publiek toegestaan. Dit geldt voor de amateursport en voor de professionele sport.
 • Georganiseerd buiten sporten na 17:00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) op 1,5 meter afstand. Hierbij kan gedacht worden aan fitness, bootcamp een georganiseerde training van een sportvereniging buiten het normale complex.
 • Ook voor georganiseerde jeugdactiviteiten in de buitenruimte, zoals scouting of welzijnsactiviteiten, geldt dat deze na 17.00 uur buiten alleen zijn toegestaan met maximaal vier personen. Ook hier zijn begeleiders uitgezonderd van het maximaal aantal personen.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen.
 • Net als voor de horeca geldt ook voor sportkantines (en buitenterrassen) een placeringsplicht. Placeren betekent het toewijzen van een vaste zitplaats. Placeren dient plaats te vinden op 1,5 meter tenzij het bewoners van één adres betreft of kinderen tot en met 12 jaar of 13 t/m 17 jaar indien er geen volwassenen aan tafel zitten. Bij verplaatsing binnen de horeca geldt een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar). Zodra men aan tafel zit mag het mondkapje af.
 • Voor binnensport geldt dat een locatie voor 100% bezet mag zijn zolang de 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
 • In alle binnenruimtes van sportlocaties geldt een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar) en het houden van 1,5 meter afstand (kinderen van 13 t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden), behalve tijdens de daadwerkelijk sportbeoefening. Dus wel bij overige verplaatsing in de sportschool, de gymzaal, in de kleedkamer etc. Dit geldt ook voor personeel en vrijwilligers, tenzij dit de veilige uitoefening werkzaamheden niet mogelijk maakt en tenzij personeel geplaceerd is.

Veelgestelde vragen

Zijn kleedkamers en douchegelegenheden toegankelijk?
Ja, deze zijn toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Dit geldt zowel voor binnen- als buitensportlocaties. Uiteraard nog wel met inachtneming van de basismaatregelen.

Wanneer is een coronatoegangsbewijs (CTB) noodzakelijk?
Sporters vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van een binnensportlocatie gecontroleerd worden op een CTB. Sporters bij buitensportlocaties worden buiten niet gecontroleerd, maar moeten bij het betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) wel een CTB tonen.  De CTB is ook vereist voor het betreden van de sportkantine en op het buitenterras.

Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn?
Nee, personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers.

Wat zijn de regels als ik mijn kind naar een training of wedstrijd rijd?
In zijn algemeenheid roepen wij op om het aantal rijouders tot een minimum te beperken voor zover dat mogelijk is met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel.
Rijouders die jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team of omdat de betrokken sportaccommodatie ver weg is gelegen van hun woonplaats (bijv. bij schaatsaccommodaties) zijn in dat geval functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen en mogen langs de lijn of op de tribune plaatsnemen en/of (na vertoon van CTB) ook in de sportkantine.

Is de sportkantine en het terras toegankelijk?
Ja, de sportkantine en het terras zijn toegankelijk op vertoon van het coronatoegangsbewijs. In de sportkantine en op het terras gelden vaste zitplaatsen. De openingstijden zijn van 05.00 uur tot 17.00 uur.

Wat zijn de regels over een afhaalpunt binnen en/of buiten?
Buiten de sportkantine kan een afhaalpunt worden ingezet en dan hoeft er ook geen check gedaan te worden op het coronatoegangsbewijs.
Voor een afhaalpunt binnen geldt ook een uitzondering op de CTB-plicht: op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden zijn zodat de CTB-plichtigen niet mengen met mensen die afhalen.

Mogen andere activiteiten dan sport in sportaccommodaties plaatsvinden (o.a. vergaderen, opleiden en andere bijeenkomsten)?
Voor andere activiteiten dan sport in sportaccommodaties (o.a. vergaderen, opleiden en andere bijeenkomsten) gelden andere rijksoverheidsmaatregelen dan die van sport. Bijvoorbeeld over thuiswerken, sociaal ontmoeten etc. Hierbij is leidend: Gebruik je gezond verstand, verminder sociale contacten, voorkom reisbewegingen en werk thuis indien mogelijk.
Dus doe vergaderingen (ALV, bestuur en commissie) en theorie-opleidingen zoveel mogelijk online. Praktijkopleidingen binnen de sportmaatregelen kunnen wel live.

Zijn er specifieke steunmaatregelen voor de sport?
Momenteel zijn er geen specifieke landelijke steunmaatregelen voor de sport. We zijn in afwachting of de Rijksoverheid een nieuw steunpakket gaat invoeren als de impact van nieuwe maatregelen voor de sport daar aanleiding toe geeft. Gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport hebben jouw vereniging wel degelijk iets te bieden, namelijk:

 1. Gratis financiële APK voor sportverenigingen
  Heeft jouw vereniging voldoende zicht op hoe het tijdens de coronacrisis financieel gaat, zowel op korte als op lange termijn? Wil je als bestuur kunnen sturen in deze moeilijke periode en weten van welke compensatiemaatregelen, fondsen en subsidies je mogelijk gebruik kunt maken? Vraag dan nu de (gratis) financiële APK voor verenigingen aan!

  Verenigingsconsulent financiën Paul Baans van Rotterdam bekijkt de financiële situatie van jouw club. Het doel van de scan is om jouw bestuur te spiegelen, dan wel te voorzien van inzichten waarmee je nog beter een koers kunt kiezen om de crisis door of uit te komen. De verenigingsconsulent financiën van kijkt samen met de penningmeester de begroting en exploitatie bekijken. Als uit de scan blijkt dat jouw vereniging door bijvoorbeeld fondsen en subsidiemogelijkheden per direct de financiële uitgangspositie kan verbeteren, dan helpen we daar graag mee. Interesse? Stuur dan een mailtje naar p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315.
 1. Steunfonds vitale verenigingen
  Daarnaast is in Rotterdam een steunfonds vitale verenigingen van ruim €260.000 beschikbaar gesteld voor verenigingen die door de coronacrisis dreigen om te vallen. Rotterdam Sportsupport heeft een stappenplan ontwikkeld om te bepalen of de financiële situatie van een sportvereniging daadwerkelijk acuut is en de club in aanmerking komt voor het steunfonds. Wanneer er voor de coronacrisis sprake was van een gezonde financiële huishouding en indien andere tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en creatieve oplossingen niet voldoende zijn, kan een vereniging aanspraak maken op het fonds. Lees hier meer.

Een totaaloverzicht van alle maatregelen lees je in het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. Klik hier om de veelgestelde vragen (FAQ) en antwoorden te lezen.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Frederik Netten en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 40 89 29 85. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen. 

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anouk Meeter

verenigingsconsulent Feijenoord, Delfshaven en Centrum
Anouk Meeter

Artikel laatst gewijzigd op zondag 14 november om 10.30 uur

De komende drie weken zijn bij amateursportwedstrijden geen toeschouwers toegestaan en wordt het coronatoegangsbewijs (CTB) op meer plekken gevraagd. De aangescherpte maatregelen gingen zaterdag 13 november om 18.00 uur in en duren in elk geval tot zaterdag 4 december. Het is een van de maatregelen die het demissionaire kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds gisteren 18.00 uur zijn het ‘Protocol Verantwoord Sporten’ en de FAQ van NOC*NSF bijgewerkt. Op basis van de vragen die wij afgelopen dagen kregen hierbij een greep uit het actuele Sportprotocol:  

 • Is publiek toegestaan op sportaccommodaties?
  Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport. Spelers wordt gevraagd zo spoedig mogelijk na hun training of wedstrijd het complex weer te verlaten.
 • Is de 1,5 meter afstand een verplichting?
  Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand; en doe dat ook op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.
 • Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn?
  Nee, personen die als vrijwilliger werkzaamheden verrichten zijn uitgezonderd van de CTB-verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage en alle andere vrijwilligers.

  Ook rij-ouders vallen hieronder als zij door de afstand tussen sportlocatie en huis niet de mogelijkheid hebben tussendoor naar huis te gaan. De oproep is om het aantal ouders tot een minimum te beperken.

  Let op: Bij sporthallen waar de verhuurder de CTB-controle doet is het goed om hier vooraf afspraken over te maken.
 • Wat zijn de regels over een afhaalpunt binnen en/of buiten?
  Buiten de sportkantine kan een afhaalpunt worden ingezet en dan hoeft er ook geen check gedaan te worden op het coronatoegangsbewijs. Dit afhaalpunt mag ook na de verplichte kantinesluitingstijd van 20.00 uur nog open zijn.

  Voor een afhaalpunt binnen geldt ook een uitzondering op de CTB-plicht: op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden zodat de ctb-plichtigen niet mengen met mensen die afhalen.
 • Zijn mondkapjes verplicht wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten?
  Er is hiervoor geen landelijke regel, stem gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje.
 • Zijn er specifieke steunmaatregelen voor de sport?
  Momenteel zijn er geen specifieke landelijke steunmaatregelen voor de sport. We zijn in afwachting of de Rijksoverheid een nieuw steunpakket gaat invoeren als de impact van nieuwe maatregelen voor de sport daar aanleiding toe geeft. Gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport hebben jouw vereniging wel degelijk iets te bieden, namelijk:
 1. Gratis financiële APK voor sportverenigingen
  Heeft jouw vereniging voldoende zicht op hoe het tijdens de coronacrisis financieel gaat, zowel op korte als op lange termijn? Wil je als bestuur kunnen sturen in deze moeilijke periode en weten van welke compensatiemaatregelen, fondsen en subsidies je mogelijk gebruik kunt maken? Vraag dan nu de (gratis) financiële APK voor verenigingen aan!

  Verenigingsconsulent financiën Paul Baans van Rotterdam bekijkt de financiële situatie van jouw club. Het doel van de scan is om jouw bestuur te spiegelen, dan wel te voorzien van inzichten waarmee je nog beter een koers kunt kiezen om de crisis door of uit te komen. De verenigingsconsulent financiën van kijkt samen met de penningmeester de begroting en exploitatie bekijken. Als uit de scan blijkt dat jouw vereniging door bijvoorbeeld fondsen en subsidiemogelijkheden per direct de financiële uitgangspositie kan verbeteren, dan helpen we daar graag mee. Interesse? Stuur dan een mailtje naar p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315.
 2. Steunfonds vitale verenigingen
  Daarnaast is in Rotterdam een steunfonds vitale verenigingen van ruim €260.000 beschikbaar gesteld voor verenigingen die door de coronacrisis dreigen om te vallen. Rotterdam Sportsupport heeft een stappenplan ontwikkeld om te bepalen of de financiële situatie van een sportvereniging daadwerkelijk acuut is en de club in aanmerking komt voor het steunfonds. Wanneer er voor de coronacrisis sprake was van een gezonde financiële huishouding en indien andere tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en creatieve oplossingen niet voldoende zijn, kan een vereniging aanspraak maken op het fonds. Lees hier meer.

Een totaaloverzicht van alle maatregelen lees je in het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. Klik hier om de veelgestelde vragen (FAQ) en antwoorden te lezen.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Frederik Netten en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 40 89 29 85. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen. 

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carmen Barranco

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat / clubkadercoach
Carmen Barranco

De komende drie weken zijn bij amateursportwedstrijden geen toeschouwers toegestaan. De aangescherpte maatregelen gaan zaterdag 13 november om 18.00 uur in en duren in elk geval tot zaterdag 4 december. Het is een van de maatregelen die het demissionaire kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Artikel laatst gewijzigd op vrijdag 12 november om 19.51 uur

Zodra we meer informatie hebben over de verdere uitwerkingen van de nieuwe coronamaatregelen verwerken we dat op onze website.

Vragen

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Frederik Netten en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 40 89 29 85. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen. 

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maurits Morsink

verenigingsconsulent organisatie
Maurits Morsink

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Vanaf zaterdag 6 november geldt het coronatoegangsbewijs (CTB) op meerdere plekken in de samenleving. Ook sportverenigingen moeten intensiever controleren op het coronatoegangsbewijs. Een overzicht met het laatste nieuws over corona en sport in Rotterdam. 

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 4 november om 16:30 uur.  

Let op! In tegenstelling tot eerdere berichtgeving trekt het demissionair kabinet het plan deels in om het coronatoegangsbewijs in te voeren in de amateursport. Zo hoeven sporters en publiek op buitensportaccommodaties, als zij buiten blijven, niet te worden gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. Het toegangsbewijs is vanaf zaterdag 6 november wel verplicht voor: 

 • Publiek en sporters vanaf 18 jaar op binnensportlocaties, inclusief sportkantines. 
 • Publiek en sporters vanaf 18 jaar op buitensportlocaties die binnenruimtes op het sportcomplex betreden (toilet, kleedruimtes of bestuurskamer) en op het buitenterras.

Overige aandachtspunten

 • In Rotterdam verzorgt Sportbedrijf Rotterdam, de exploitant van bemande binnensportlocaties (sporthallen), de controle van coronatoegangsbewijzen aan de deur. Aangezien de controleurs geen kennis hebben van eventuele vrijwilligersfuncties van bezoekers kiest het Sportbedrijf ervoor om ALLE bezoekers van 18 en jaar en ouder te controleren. Als je als vereniging wel gebruik wil maken van de uitzonderingsregel, neem dan contact op met de locatiemanager om hier afspraken over te maken.  
 • Eten en drinken afhalen bij de sportkantines op buitensportcomplexen mag wel zonder CTB-check zolang het afhaalpunt buiten is en niet binnen en het afgehaalde eten en drinken niet op het terras wordt genuttigd.  
 • Het gebruik van een mondkapje is niet verplicht op plaatsen waar er een CTB-controle plaatsvindt zoals de sportkantines, kleedkamers en de binnensportaccommodaties. 
 • Er zullen vanuit de gemeente controles gaan plaatsvinden op het naleven van de CTB-check maar hierbij zal ook gelijk worden gekeken naar andere zaken zoals het op orde hebben van de horecavergunning en het schenken van alcohol aan alleen meerderjarigen. Wees hier dus extra scherp op.  
 • Checkbij de verhuurder van jouw accommodatie wie verantwoordelijk is voor de CTB-controle en maak hier duidelijke afspraken over met elkaar.

Wat kan Rotterdam Sportsupport voor jouw vereniging betekenen?

Graag helpen we ook jouw vereniging bij dit vraagstuk. De verenigingsconsulenten van Rotterdam Sportsupport doen dit door gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossing en desgevraagd met advies en/of praktische tips te komen. We brengen verenigingen eventueel ook graag in contact met andere verenigingen die voor bepaalde oplossingen hebben gekozen. Verder: 

 • Kunnen we de huidige regels omtrent coronamaatregelen uitleggen en waar nodig verduidelijken, toegepast op de situatie bij de vereniging. 
 • Kunnen we bij jouw vereniging langskomen om te kijken hoe de controle op het CTB het beste kan worden uitgevoerd. We denken graag mee in oplossingen op jouw locatie. 
 • Kunnen we meehelpen in het werven van vrijwilligers voor de functie van controleur op het CTB. 
 • Kunnen we de persoon die verantwoordelijk is voor de controle op het CTB, indien nodig, helpen/trainen in het aanspreken van mensen.  
 • Kunnen we bij veel hulpvragen een centrale (digitale) bijeenkomst organiseren waarbij zowel expertconsulenten van Rotterdam Sportsupport als andere clubs jouw club op weg kunnen helpen. 
 • Kunnen we meedenken bij de organisatie van grote evenementen/bijeenkomsten op de club. Wanneer toegangscontrole daar leidt tot organisatorische knelpunten kan in overleg bekeken worden of er met corona polsbandjes gewerkt kan worden, zoals dat door de gemeente bij andere horeca en evenementen wordt gefaciliteerd.

Vragen

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Frederik Netten en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 40 89 29 85. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen. 

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op een binnensportlocatie? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Yasemin Cansoy

secretaresse
Yasemin Cansoy

Vanaf 25 september 2021 heeft iedereen van 13 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs nodig voor het betreden van (een gedeelte van) de sportkantine. Naar aanleiding van de berichtgeving in de landelijk media over achterblijvende controles door o.a. sportverenigingen en de toenemende besmettingscijfers, wil de Rijksoverheid dat gemeenten strikter gaan handhaven. De komende weken worden ook in Rotterdam controles door handhavers verwacht bij sportverenigingen. Voor sommige verenigingen is de controle op het coronatoegangsbewijs een (organisatorische) uitdaging. Rotterdam Sportsupport kan jouw vereniging ondersteunen bij dit vraagstuk. 

Wij zijn trots op de veerkracht die verenigingen tonen en op de creatieve manieren van verenigen die we in onze stad al ruim 1,5 jaar lang zien ontstaan. We begrijpen dat de coronamaatregelen al lange tijd groot effect hebben op verschillende onderdelen van jouw vereniging. Het controleren op coronatoegangsbewijzen is een nieuwe, in een reeks van vele uitdagingen waarmee verenigingen worden geconfronteerd. Rotterdam Sportsupport spant zich maximaal in om jouw club zo goed mogelijk hierbij te helpen.

Het coronatoegangsbewijs: hoe zat het ook alweer? 

Het coronatoegangsbewijs toont aan dat je bent gevaccineerd, de afgelopen 24 uur negatief bent getest of hersteld bent van corona. Vanaf 13 jaar en ouder moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs worden gecontroleerd bij betreding van (een gedeelte van) de sportkantine. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft. Met de CoronaCheck-app kan je het coronatoegangsbewijs ophalen en met de CoronaCheck Scanner controleer je de geldigheid van het CTB.
      De uitbater/beheerder van de sportkantine is verantwoordelijk voor de controle. In veel gevallen is dat het bestuur van een sportvereniging. Lees hier de regels en aandachtspunten. Op dit moment zien we dat een gedeelte van de verenigingen ervoor kiest om te werken met afhaalroutes en/of een apart horecagedeelte. Het komt echter ook voor dat er niet of nauwelijks controle door de club wordt uitgevoerd bij sportkantines. Met de omslag naar slechter weer voorzien we dat bezoekers van het afhaalgedeelte zich mogelijk langer ophouden in de ruimte dan strikt noodzakelijk en toegestaan. We willen benadrukken dat het voor verenigingen die de mogelijkheden tot het consumeren in de kantine aanbieden belangrijk is om de controle te blijven uitvoeren.

Wat kan Rotterdam Sportsupport voor jouw vereniging betekenen?

Graag helpen we ook jouw vereniging bij dit vraagstuk. We faciliteren afstemmingsoverleggen voor verenigingen met vragen en we vragen bij een steekproef van verenigingen uit waar de knelpunten en behoeften liggen. De verenigingsconsulenten van Rotterdam Sportsupport doen dit door gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossing en desgevraagd met advies en/of praktische tips te komen. We brengen verenigingen eventueel ook graag in contact met andere verenigingen die voor bepaalde oplossingen hebben gekozen. Verder:

 • Kunnen we de huidige regels omtrent coronamaatregelen uitleggen en waar nodig verduidelijken, toegepast op de situatie bij de vereniging.
 • Kunnen we bij jouw vereniging langskomen om te kijken hoe de controle op het CTB het beste kan worden uitgevoerd. We denken graag mee in oplossingen op jouw locatie.
 • Kunnen we meehelpen in het werven van vrijwilligers voor de functie van controleur op het CTB.
 • Kunnen we de persoon die verantwoordelijk is voor de controle op het CTB, indien nodig, helpen/trainen in het aanspreken van mensen. 
 • Kunnen we bij veel hulpvragen een centrale (digitale) bijeenkomst organiseren waarbij zowel expertconsulenten van Rotterdam Sportsupport als andere clubs jouw club op weg kunnen helpen.
 • Kunnen we meedenken bij de organisatie van grote evenementen/bijeenkomsten op de club. Wanneer toegangscontrole daar leidt tot organisatorische knelpunten kan in overleg bekeken worden of er met corona polsbandjes gewerkt kan worden, zoals dat door de gemeente bij andere horeca en evenementen wordt gefaciliteerd.

Heeft jouw vereniging behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact met het coronameldpunt van Rotterdam Sportsupport via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 06 40 89 29 85.

Wat kun je als vereniging doen?

 • Maak als bestuurder goede afspraken met de uitbater/beheerder van de kantine, de coronacommissie en/of barcommissie over het uitvoeren van de controle op het CTB.
 • Wijs een ‘corona verantwoordelijke’ aan die de controle op het CTB kan verzorgen.
 • Informeer de eigen leden en bezoekers van andere verenigingen, vooraf zo goed mogelijk over de maatregelen die gelden in het clubhuis, de kantine en/of op het terras en over het gebruik van het coronatoegangsbewijs. Dit kan via de website, sociale media of WhatsApp. Bekijk dit voorbeeld van CWO uit Vlaardingen.
 • Voorkom bij de toegangscontrole zoveel mogelijk de discussie rondom het CTB. De regels zijn bepaald door de Rijksoverheid en hier heb je als vereniging of vrijwilliger op dat moment geen invloed op. Het niet naleven van de regelgeving kan consequenties hebben voor de club. Vertrek daarom altijd vanuit respect voor elkaars opvattingen, posities en verschillen. Mocht je tips hierover willen? Neem dan contact op met het coronameldpunt van Rotterdam Sportsupport via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 06 40 89 29 85.

In dit artikel lees een totaaloverzicht met praktische tips die je als vereniging kan helpen bij het bepalen en uitvoeren van het beleid.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Frederik Netten en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 40 89 29 85. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emily Valks

pedagogisch adviseur/(wijk)coördinator Schoolsportvereniging
Emily Valks

Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de sportkantine, heb je een vanaf zaterdag 25 september een coronatoegangsbewijs (CTB) nodig. Het werken met coronatoegangsbewijzen kan voor sportverenigingen leiden tot (organisatorische) uitdagingen. In dit artikel hebben we praktische tips gebundeld en lees je hoe Rotterdam Sportsupport jouw vereniging kan ondersteunen op dit vraagstuk.

Veel sportcompetities zijn eindelijk weer begonnen. Het afgelopen weekenden hebben veel sportverenigingen voor het eerst gewerkt met het CTB. Iedere vereniging geeft hier op zijn eigen manier invulling aan. Op dit moment voeren we proactief gesprekken met sportverenigingen om in kaart te krijgen waar de knelpunten en behoeften liggen. De uitkomsten van deze gesprekken gebruiken we om onze dienstverlenining richting clubs te verbeteren. Wil jouw vereniging ook hierover persoonlijk met ons in gesprek? Neem dan contact op met jouw verenigingsconsulent. We helpen je graag verder!   

Hierbij een overzicht met praktische tips die je als vereniging kan helpen bij het bepalen en uitvoeren van het beleid:

 • Probeer in de eerste plaats de leden vooraf zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen die gelden in het clubhuis, de kantine en/of op het terras en over het gebruik van het coronatoegangsbewijs. Informeer je leden via de website, sociale media of WhatsApp. Bekijk dit voorbeeld van CWO uit Vlaardingen.
 • Probeer bij toegangscontrole de discussie rondom het CTB zoveel mogelijk te voorkomen. De regels zijn bepaald door de Rijksoverheid en hier heb je als vereniging of vrijwilliger op dat moment geen invloed op. Het niet naleven van de regelgeving kan consequenties hebben voor de club. Vertrek daarom altijd vanuit respect voor elkaars opvattingen, posities en verschillen.
 • Wijs een ‘corona verantwoordelijke’ aan die de controle op het CTB kan verzorgen.
 • Zorg dat het scannen op een logische plek gebeurt en dat het in één opslag duidelijk is waar er gescand moet worden. Denk daarbij aan looproute en het gebruiken van een aparte in- en uitgang om het scannen zo efficiënt mogelijk te kunnen doen. Ingangen vormen vaak een knelpunt met alle oponthoud en irritatie van dien.
 • Kijk of het mogelijk is om een deel van de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van de ruimte, zodat de sportkantine of het clubhuis ook zonder CTB gebruikt kan blijven worden voor bijvoorbeeld toegang tot kleedkamers, toiletten, bestuurskamer of alleen het afhalen van eten/drinken. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak. Of gebruik een zij- of achteringang om de bezoekers te scheiden.
 • Kijk of het mogelijk is om een tent of overkapping te plaatsen op het terras. Als deze aan minimaal drie zijden ‘open’ is, geldt het als terras en is geen CTB nodig. Dit kan tevens handig zijn in geval van slecht weer in het najaar.
 • Probeer in de in- en uitloop van de kantine zoveel mogelijk te beperken. Maak bijvoorbeeld buiten een punt waar leden hun vuile vaat kunnen zetten of plaats de prijslijsten buiten de kantine zodat de tijd aan de bar verminderd wordt.
 • Werk eventueel al bij binnenkomst op de sportaccommodatie met armbandjes/stempel zodat je bij de kantine geen controle meer hoeft uit te voeren.
 • Voor verenigingen die meerdere ingangen hebben: probeer te werken met één ingang. Dit zorgt voor een overzichtelijkere situatie en je hoeft als vereniging met minder controleurs te werken.
 • Verenigingen kunnen er ook voor kiezen om de kantine te sluiten of alleen te werken met het afhalen van eten/drinken zolang het CTB van toepassing is.
 • Lees hier overige tips die je kunnen helpen bij het handhaven van de coronamaatregelen.

Dit overzicht is mede tot stand gekomen op basis van informatie van de KNLTB

Wat kan Rotterdam Sportsupport voor jouw vereniging betekenen?

Het werken met coronatoegangsbewijzen kan leiden tot (organisatorische) uitdagingen. Graag helpen we jouw vereniging bij dit vraagstuk:

 • De verenigingsconsulenten van Rotterdam Sportsupport kunnen met jouw vereniging persoonlijk in gesprek. We kijken gezamenlijk in deze gesprekken naar een passende oplossing en kunnen desgevraagd met advies en/of praktische tips komen. Heeft jouw vereniging behoefte aan zo’n persoonlijk gesprek? Neem dan contact met de verenigingsconsulent uit jouw gebied.
 • Op woensdag 6 oktober (19.30 tot 21.00 uur) organiseren we een digitale sessie voor sportverenigingen. Deze sessie is bedoeld voor bestuurders, coronacoördinatoren en overige clubvrijwilligers van Rotterdamse sportverenigingen die betrokken zijn bij de handhaving van het CTB. In deze door Rotterdam Sportsupport begeleide sessie delen verenigingen ervaringen en uitdagingen met elkaar. Heeft jouw vereniging moeite om de coronamaatregelen te handhaven? Of gaat het juist heel goed en wil je deze ervaringen delen met andere clubs? We horen en bespreken het graag met elkaar!  

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Frederik Netten en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 40 89 29 85. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Yasemin Cansoy

secretaresse
Yasemin Cansoy

Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden is per zaterdag 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de sportkantine, heb je een coronatoegangsbewijs nodig. Voor een bezoek aan het sportcomplex is dit niet nodig. In november beoordeelt het kabinet deze resterende maatregelen.

Artikel laatst gewijzigd: 22 september om 13.54 uur.

Over coronatoegangsbewijs

Het coronatoegangsbewijs (CTB) toont aan dat je bent gevaccineerd, de afgelopen 24 uur negatief bent getest of hersteld bent van corona. Vanaf 13 jaar en ouder moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd bij betreding van de sportkantine. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft. Met de Coronacheck-app kan je het coronatoegangsbewijs ophalen en met de CoronaCheck Scanner controleer je de geldigheid van het CTB. Verder geldt voor de horeca:

 • De openingstijden zijn tussen 06.00 uur ‘s ochtends en 00.00 uur ’s avonds.
 • Entertainment in de horeca is toegestaan (mits passend binnen de exploitatievergunning).
 • Er geldt geen maximaal aantal bezoekers.

Belangrijke overige aandachtspunten

Kantine deels afzetten
Het is mogelijk om de kantine op te delen in een horeca deel en een deel voor gebruik ten bate van de organisatie van de vereniging als hier geen andere ruimtes voor beschikbaar zijn. Denk aan plaatsen van de wedstrijdtafel, vergaderen, teambespreking en ouderbijeenkomst. In dat geval hoeft in het deel voor algemeen gebruik geen coronatoegangsbewijs getoond te worden, maar dit betekent ook dat in dat deel geen consumpties genuttigd mogen worden of feesten o.i.d. georganiseerd mogen worden. Anders behoort het alsnog bij het horeca deel en geldt wel dat een coronatoegangsbewijs verplicht is.

Afhaalfunctie horeca
Voor afhaal en consumptie buiten de horecavoorziening geldt geen coronatoegangsbewijs plicht. De afhaalfunctie moet wel duidelijk afgescheiden zijn van de rest van de horecafunctie en het eventueel afgezette deel voor verenigingsorganisatie (zie bovenstaand). Dat betekent dat een aparte rij/lijn alleen voor afhaal afgezet met bijvoorbeeld lint. Afgehaalde consumpties dienen ook buiten de horeca/kantine genuttigd te worden. Afhaal is bedoeld voor het afhalen van consumpties die buiten genuttigd worden dan wel voor bijvoorbeeld een kop koffie in de hal van het zwembad of op een tribune. Het mag niet gaan om afhaal ten behoeve van een feest of een ander evenement.

Terras
Op een buitenterras is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Onder een buitenterras wordt daarbij een terras verstaan in de buitenlucht dat aan de bovenzijde of aan drie zijden open is.

Handhaving
Controle van het CTB wordt gedaan door de uitbater van de kantine. De vereniging is verantwoordelijk en dient ervoor te zorgen dat de personen die in het horeca gedeelte van de kantine verblijven in het bezit zijn van een CTB. Mensen die kort binnen zijn om een consumptie af te halen in de daarvoor afgezette lijn en deze consumpties buiten de reguliere horeca/kantine nuttigen hoeven niet gecontroleerd te worden.

Evenementen
Reguliere kleinschalige activiteiten
Reguliere kleinschalige/sobere sport- en spelactiviteiten (meestal op het complex van die verenigingen) zijn geen evenementen. Dus activiteiten zoals: wedstrijden en toernooien (zie wel restrictie topsportwedstrijden bovenstaand), een sponsorloop, een clinic- / spelletjesdag etc. Voor deelname en bezoek aan die activiteiten geldt dus geen CTB plicht. Belangrijk: zodra bij een activiteit (maakt niet uit wat voor) horeca binnen geopend en/of gebruikt wordt geldt voor gebruik van die horeca en de bijbehorende ruimte wel een Coronatoegangsbewijs plicht volgens de regels van de horeca (zie bovenstaand).

Grotere activiteiten/ evenementen
Wanneer verenigingen grotere activiteiten organiseren met bijvoorbeeld etenskraampjes/foodtrucks, versterkte muziek, optredens, springkussens e.d. is er sprake van een evenement en moeten deelnemers/bezoekers wel een CTB hebben. Ook moet daar dan door de verenigingen op gecontroleerd worden voor dat bezoekers het complex/evenemententerrein betreden.

Doorstroomevenementen
Een hardloopwedstrijd, wielertocht of wandeltocht en dergelijke is een doorstroomevenement. Hier is voor deelnemers geen CTB voor nodig.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Frederik Netten en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 40 89 29 85. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Lex Haanskorf

wijkcoördinator Schoolsportvereniging
Lex Haanskorf

Dit jaar is er voor Rotterdamse sportverenigingen een eenmalige aanvullende financiële bijdrage beschikbaar van € 5 per lid van 18 jaar en ouder. Deze financiële ondersteuning voor sportverenigingen in coronatijd is uitsluitend voor verenigingen in Rotterdam die het vitaliteitsonderzoek hebben ingevuld. De eerste uitbetalingen beginnen in de derde week van september. Naar verwachting hebben alle sportverenigingen het geld in de eerste helft van oktober op de rekening.

De coronatijd is voor veel sportverenigingen een enorm uitdagende periode. Onder meer op het thema financiën zien we knelpunten dan wel maken verenigingen zich zorgen. Rotterdam Sportsupport deelt die zorgen en ondersteunt hierin de clubs met deze aanvullende financiële bijdrage die nog bovenop een eventuele Bijdrage Jeugdsport komt. Heb je als vereniging zwaardere financiële knelpunten of moet je interen op reserves waardoor je op langere termijn in de problemen kan komen? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent. We helpen je graag verder!

Vragen?

Neem dan contact op met Bryan Bastiaanse via b.bastiaanse@rotterdamsportsupport.nl. Hij helpt je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Post – van der Hoek

verenigingsconsulent vitale en toekomstbestendige sportverenigingen / verenigingsconsulent Scouting
Bianca Post – van der Hoek

Per 10 juli zijn vanwege de toenemende besmettingen nieuwe maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. In dit artikel een overzicht met de belangrijkste maatregelen voor sportverenigingen. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot ten minste 13 augustus.

 • Voor sportkantines gelden op dit moment dezelfde plannen als voor de horeca. Dit houdt in dat de kantines om uiterlijk 00.00 uur moeten sluiten en dat voor alle bezoekers een vaste zitplek verplicht is, afhalen mag dus bediening is niet noodzakelijk;
 • In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten;
 • Entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen niet toegestaan en mag geen harde muziek gedraaid worden.

Een totaaloverzicht van alle maatregelen lees je in het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Laurens Verbaan en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 83 95 91 06. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Hier vind je een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marco van de Geer

pedagogisch adviseur
Marco van de Geer

Op woensdag 19 mei ging stap 2 van het openingsplan in. Dit houdt in dat onder voorwaarden ook volwassenen mogen buitensporten en binnensportlocaties en terrassen bij kantines weer open kunnen. In dit artikel een toelichting op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerder geldende maatregelen.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 20 mei om 9:40 uur.

Buiten sporten in groepen

Buiten sporten in groepsverband kan weer, maar er zijn wel voorwaarden. Dit mag met maximaal 30 personen en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Jongeren tot en met 26 jaar mochten eerder al meer op het gebied van buiten sporten. Zij mogen buiten gezamenlijk sporten zonder 1,5 meter afstand te houden. 

Binnen sporten

Binnensportlocaties, zoals sporthallen en zwembaden, gaan weer open onder voorwaarden. Er is een maximum van 30 personen per ruimte – mits de ruimte van de verhuurder dit toelaat, anders kan hiervan worden afgeweken – en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Verder:

 • Er wordt individueel of met maximaal 2 personen en een trainer op 1,5 meter afstand gesport.
 • Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.
 • Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. Kleedkamers zijn gesloten, behalve in zwembaden.
 • Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Alle binnenruimtes die in gebruik zijn moeten goed geventileerd worden. Natuurlijke ventilatie (ramen/deuren open) is voldoende. Een ventilatie-installatie kan ook gebruikt worden.
 • Er mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel. Groepslessen voor meer dan twee personen vanaf 18 jaar en ouder zijn niet toegestaan.
 • Het is wel toegestaan dat meerdere groepjes van maximaal 2 personen van achttien jaar en ouder in dezelfde ruimte sporten. Zij dienen altijd anderhalve meter afstand van elkaar en de instructeurs te houden. Dit mag met een maximum van 30 personen per ruimte. Dit is exclusief instructeurs.
 • Een instructeur mag niet meerdere groepjes van 2 mensen tegelijkertijd lesgeven. De instructeur mag wel tussen de groepjes rondlopen en dient daarbij altijd anderhalve meter afstand te houden.
 • Let op! Heropening Rotterdamse binnensportaccommodaties is deels uitgesteld naar 25 mei.

Terrassen bij sportkantines

De terrassen bij kantines op sportlocaties mogen vanaf 19 mei ook weer open, tussen 06.00 en 20.00 uur. Hiervoor gelden dezelfde regels als op andere buitenterrassen, zoals maximaal vijftig personen per terras, maximaal twee personen aan tafel op anderhalve meter afstand, tenzij het om mensen uit hetzelfde huishouden gaat. Ook de afhaalfunctie is toegestaan. Let op: Terrassen bij sportverenigingen zijn slechts bedoeld voor de sporter of vrijwilliger om direct na afloop kort een consumptie te kunnen nuttigen. De terrastijd van 10 minuten vanuit het sportprotocol van NOC*NSF is een richtlijn om te benadrukken dat het niet de bedoeling is dat sporters of vrijwilligers lang op het terras blijven hangen.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Laurens Verbaan en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 83 95 91 06. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Paul Baans

verenigingsconsulent Financiën
Paul Baans

Het is voor Rotterdamse sportverenigingen met een kantine toegestaan om op hun accommodatie to-go-producten zoals koffie, thee of sportdranken te verkopen. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de kantines nog steeds gesloten blijven en dat het nuttigen van deze producten buiten het sportcomplex gebeurt. Voor personen die zich bezighouden met sportactiviteiten geldt op dat laatste punt een uitzondering.

Een overzicht met de belangrijkste uitgangspunten voor de verkoop van to-go-producten:

 • Iedereen moet zich bij het afhalen houden aan de basisregels. Verenigingen zijn ervoor verantwoordelijk dat deze basisregels, zoals het respecteren van de 1,5 meter afstand, worden nageleefd.
 • Het is niet toegestaan om na afloop van een training of wedstrijd iets te consumeren op de accommodatie. Wel kun je als sporter voorafgaand of tijdens de training/wedstrijd iets kopen en meenemen naar het sportveld.  
 • De kantines blijven gesloten, alleen in de buitenlucht kan een uitgiftepunt/loket worden opgezet.
 • Alle producten die doorgaans vanuit de kantine worden afgenomen, kunnen worden afgehaald en buiten het complex worden genuttigd, ook alcoholische drankjes. Dit laatste geldt alleen niet voor plekken waar het gebruik van drank op straat is verboden vanwege een verordening. Bekijk hier voor welke gebieden in Rotterdam zo’n alcoholverbod geldt.
 • Tijdens de periode van de avondklok is het niet toegestaan om na 21.45 uur nog iets af te halen.

Bekijk hier het overzicht van de op dit moment geldende maatregelen.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Laurens Verbaan en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 83 95 91 06. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ellen Breedveld

projectmedewerker Meer volwassen Rotterdammers met een gezondheidsachterstand blijvend in beweging
Ellen Breedveld

Vanaf dinsdag 16 maart mogen maximaal vier mensen van 27 jaar en ouder buiten sporten. Daarbij moeten de sporters onderling wel 1,5 meter afstand houden en het sporten moet nog steeds plaatsvinden op een sportaccommodatie. Voor de rest blijven de al eerder geldende coronamaatregelen nog steeds van toepassing. Dit houdt in dat jongeren en jongvolwassenen tot en met 26 jaar in teamverband kunnen buiten sporten en onderling wedstrijden spelen tegen teams van de eigen club op een buitensportaccommodatie.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 9 maart om 17.18 uur.

Belangrijkste uitgangspunten

 • De sportactiviteiten moeten plaatsvinden op een buitensportaccommodatie.
 • Er wordt geen competitie gespeeld.
 • De sporters tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter te bewaren. Dit geldt echter wel voor sporters vanaf 27 jaar.
 • Mensen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis.
 • De uitzondering voor de leeftijdscategorie 18 t/m 26 jaar geldt alleen voor sport en dus niet voor scouting.
 • Er is geen maximaal aantal viertallen vastgesteld. Wel doen we een beroep op sportverenigingen om het aantal binnen de perken te houden zodat de drukte op het sportcomplex beperkt blijft.

De eerder geldende maatregelen blijven vanaf 16 maart als volgt van toepassing:

 • In binnenruimtes sporten mag niet.
 • Groepslessen buiten voor volwassenen vanaf 27 jaar mogen niet.
 • Sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden (uitgezonderd onderlinge wedstrijden binnen de eigen club) zijn verboden.
 • Topsporters en sporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.
 • Sporten voor iedereen van 27 jaar en ouder mag alleen als onderling 1,5 meter afstand te houden is.
 • Kinderen en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Het protocol ‘Verantwoord sporten’ van sportkoepel NOC*NSF zal naar verwachting in de loop van woensdag 10 maart worden aangepast naar de verruiming per 16 maart.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Laurens Verbaan en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 83 95 91 06. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bryan Bastiaanse

coördinator monitoring en verantwoording projecten
Bryan Bastiaanse

De Rijksoverheid heeft de bestaande leeftijdsgrens voor sporten op buitensportlocaties – op minder dan 1,5 meter afstand en in groepsverband -verhoogd tot en met 26 jaar. Deze verruiming betreft sporten in teamverband waarbij wedstrijden onderling met teams van de eigen vereniging zonder publiek zijn toegestaan. Regionale competities zijn hierbij niet mogelijk. In dit artikel lees je alles wat jouw vereniging over de verruiming van deze maatregel moet weten.

Per woensdag 3 maart 2021 gaat deze verruiming in. De Rijksoverheid doet verder een oproep aan sportverenigingen om bij het faciliteren en organiseren van sportactiviteiten zoveel mogelijk jongvolwassenen de kans te geven om mee te doen, dus ook de niet-leden van een vereniging. Hiermee wordt een stap gezet om het sociaal en mentaal welzijn van jongeren te vergroten te verbeteren tijdens de coronacrisis.

Overzicht met de belangrijkste informatie

 • Over de sportuitzondering voor 18 t/m 26 jarigen geldt de strakke lijn dat deze alleen van toepassing is op sportaccommodaties die een publieke plaats zijn en beheerd worden door een sportvereniging. Cruyff courts vallen hier dus niet onder, georganiseerde activiteiten van welzijnswerk moeten plaatsvinden op sportaccommodaties.
 • Jongeren/jongvolwassenen tot en met 26 jaar, die sport beoefenen op een buitensportaccommodatie, hoeven tijdens de sportbeoefening geen 1,5 meter afstand te houden. Voor deze groep geldt verder geen vastgestelde norm voor groepsvorming.

Meest gestelde vragen

Wat is de definitie van een buitensportaccommodatie?
Het moet een gecontroleerd en een door een sportvereniging beheerde accommodatie zijn. De Cruyff Courts vallen hier dus niet onder, georganiseerde activiteiten van welzijnspartijen moeten plaatsvinden op een buitensportaccommodaties.

Is er een max. aan het aantal tweetallen dat ouder is dan 27 jaar bij sportactiviteiten op een buitensportaccommodaties?

Nee, die is er niet. Wel doen we een beroep om het aantal tweetallen te beperken tot slechts vier à vijf. De tweetallen moeten apart instructies ontvangen van de trainer(s).

Is er een max. aan het aantal deelnemende sporters onder de 27 jaar bij sportactiviteiten op een buitensportaccommodatie?
Nee, er is geen maximaal aantal sportende deelnemers vastgesteld. De uitzondering op groepsvorming en de 1,5 meterregel geldt enkel voor jongeren en jongvolwassenen t/m 26 jaar die sporten op een buitensportaccommodaties. Een bootcamples voor 18 t/m 26 jarigen kan dus wel op een buitensportaccommodatie, maar niet in het gewone park. Voor jongeren onder de 18 jaar is een groepsles wel toegestaan op een niet-sportaccommodatie (parken, courts, schoolpleinen, etc).

Blijft de leeftijdsgrens voor georganiseerde jeugdactiviteiten in de buitenlucht, die niet worden georganiseerd op een sportaccommodatie, nog steeds tot en met 17 jaar?
Ja, dat klopt.

Mogen overkapping en tentconstructies wel of niet met drie zijden open?
Ja, dat mag. Het naar buiten verplaatsen van de inrichting is echter niet toegestaan. Ook mag de tent niet ’s nachts blijven staan.

Geldt de uitzondering voor groepsvorming 27 jaar ook voor de scoutingsactiviteiten?
Nee, dit wordt niet gelijkgetrokken. De verruiming geldt enkel voor sport. Scouting valt dus onder georganiseerde jeugdactiviteiten.

Kunnen wij als binnensportvereniging naar een buitensportaccommodatie?
Wil je als binnensportvereniging je activiteiten naar buiten toe verplaatsen en ook profiteren van de versoepeling in de leeftijdsgrenzen? Dan dien je een (deel van) een buitensportaccommodatie te reserveren voor je sportactiviteiten.  Neem hiervoor contact op met het Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 0880.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.



Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Stephan Vos

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat
Stephan Vos

Op dit moment geldt er een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Vanaf 3 maart zorgt een verruiming van deze uitzondering ervoor dat ook jongeren van 18 tot en met 26 jaar onder dezelfde voorwaarden mogen sporten bij buitensportaccommodaties.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 24 februari om 8.43 uur.

Belangrijkste uitgangspunten

 • De sportactiviteiten moeten plaatsvinden op een buitensportaccommodatie.
 • Er wordt geen competitie gespeeld.
 • De sporters hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter te bewaren.
 • Mensen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis.
 • De uitzondering voor de leeftijdscategorie 18 t/m 26 jaar geldt alleen voor sport en dus niet voor scouting.

De eerdere maatregelen voor de sport blijven vanaf 16 maart als volgt van toepassing:

 • In binnenruimtes sporten mag niet.
 • Groepslessen buiten voor volwassenen vanaf 27 jaar mogen niet.
 • Sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden (uitgezonderd onderlinge wedstrijden binnen de eigen club) zijn verboden.
 • Topsporters en sporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.
 • Sporten voor iedereen van 27 jaar en ouder mag alleen als onderling 1,5 meter afstand te houden is.
 • Kinderen en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Het protocol ‘Verantwoord sporten’ van sportkoepel NOC*NSF zal naar verwachting in de loop van woensdag 24 februari worden aangepast naar de verruimingen per 3 maart.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ron Stieding

projectleider Vitale en toekomstbestendige sportverenigingen / verenigingsconsulent Organisatie
Ron Stieding

Hoewel de huidige omstandigheden verre van ideaal zijn en er zorgen zijn over volwassenen en ouderen die afhaken bij sportverenigingen en aanbod voor kwetsbare Rotterdammers, lukt het toch steeds meer sportverenigingen om op creatieve, verantwoorde en veerkrachtige wijze (sport)activiteiten te organiseren. Sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de fysieke en mentale gezondheid van Rotterdammers. In dit artikel schetsen we het perspectief voor sportverenigingen; wat is er nog wél mogelijk?

Buiten sporten door volwassenen in (meerdere) tweetallen is toegestaan, op gepaste afstand

Groepslessen zijn niet toegestaan, maar als trainer mag je wel aan meerdere tweetallen persoonlijk instructies geven. In dit geval gaat de trainer van tweetal naar tweetal. Klassikale instructies of werken met briefjes is niet toegestaan. Tussen de trainer en het tweetal maar ook binnen het tweetal dient anderhalvemeter afstand te worden gehouden.

De Veiligheidsregio én de gemeente Rotterdam verzoeken dringend om het aantal tweetallen te beperken tot maximaal vier per trainer en er in ieder geval voor te zorgen dat drukte op het complex wordt vermeden zodat er in alle gevallen ruim voldoende afstand gehouden kan worden. Wij adviseren om de trainingen of oefeningen per team of bestaande groep te organiseren.

Welke sportactiviteiten zijn dan nog mogelijk in tweetallen?

Een greep uit wat voorbeelden die we op dit moment zien in Rotterdam om het sportaanbod voor volwassenen vernieuwend en variërend te houden. Let op: het moet nog steeds een persoonlijke training blijven en dus geen groepsles:

 • Bootcampen en andere vormen van conditietrainingen
 • In tweetallen op een goal, korf of basket schieten
 • Balvaardigheidsoefeningen (bv passwedstrijd of dribbelcircuit)

Mocht je twijfelen of het sportaanbod past binnen de huidige coronamaatregelen of heb je zelf nog leuke ideeën? Neem dan contact op met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Hij is het eerste aanspreekpunt voor clubs met vragen over het coronavirus en helpt je graag verder!

Wat kun je als binnensportvereniging doen?

Binnensportlocaties zijn nog gesloten, maar je kunt als binnensportvereniging wel uitwijken naar een buitensportlocatie om hier sportactiviteiten te organiseren. Wil je als binnensportvereniging gebruikmaken van een buitensportlocatie? Neem contact op met de verenigingsconsulent van jouw gebied. Wij verkennen graag samen met jou de mogelijkheden.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 83 95 91 06. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Rosanne Verhoeven

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde
Rosanne Verhoeven

In heel Nederland geldt een avondklok. Van 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends moet iedereen binnen zijn. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. De instelling van de avondklok geldt tot ten minste woensdag 10 februari. Voor sportverenigingen verandert er weinig aan de huidige situatie.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 22 januari om 14.19 uur.

Dit houdt in dat eerdere coronamaatregelen nog steeds van toepassing zijn. Wel doen we een dringend beroep op sportverenigingen om, in verband met reistijd, tijdig te stoppen met de sportactiviteiten om zodoende voor 21.00 uur binnen te zijn. Hierbij nog een overzicht van de belangrijkste maatregelen die op dit moment gelden:

 • Binnensporten is niet toegestaan voor zowel volwassenen als jeugd niet. Sporthallen, gymzalen, sportscholen, zwembaden zijn gesloten.
 • Groepslessen zijn verboden.
 • Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën op minimaal 1,5 meter afstand, en alleen buiten.
 • Trainen met maximaal twee personen en één instructeur/trainer is wel toegestaan (mits op 1,5 meter afstand).
 • Op een buitensportlocatie mogen wel meerdere groepen van twee personen sporten met ruime afstand tussen elkaar. Deze meerdere groepen van twee mogen echter niet van samenstelling veranderen.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten. Ze hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden
 • Publiek bij sport is niet toegestaan. Ook niet bij trainingen, onderlinge wedstrijden en (les)zwemmen.
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven.

Klik hier voor het protocol ‘Verantwoord sporten’ van sportkoepel NOC*NSF voor meer informatie over de richtlijnen. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste informatie. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, lees je dat direct op onze website.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carola Nagy

projectmanager Sport als middel / strategisch adviseur
Carola Nagy

Binnensportlocaties zijn tot in elk geval t/m 9 februari gesloten. Buitensportlocaties mogen onder strikte voorwaarden wel worden gebruikt. Klik hier om de actuele maatregelen te bekijken.

Wil je als binnensportvereniging gebruikmaken van een buitensportlocatie? Neem contact op met de verenigingsconsulent van jouw gebied. Wij verkennen graag samen met jou de mogelijkheden.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wim Wisse

verenigingsconsulent
Wim Wisse

De Rijksoverheid heeft strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Nederland gaat vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe. Wat zijn de gevolgen voor sportverenigingen?

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 4 januari om 11.06 uur.

Overzicht maatregelen

 • Binnensporten is niet toegestaan voor zowel volwassenen als jeugd niet. Sporthallen, gymzalen, sportscholen, zwembaden zijn gesloten.
 • Groepslessen zijn verboden.
 • Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën op minimaal 1,5 meter afstand, en alleen buiten.
 • Trainen met maximaal twee personen en één instructeur/trainer is wel toegestaan (mits op 1,5 meter afstand).
 • Op een buitensportlocatie mogen wel meerdere groepen van twee personen sporten met ruime afstand tussen elkaar. Deze meerdere groepen van twee mogen echter niet van samenstelling veranderen.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten. Ze hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden
 • Publiek bij sport is niet toegestaan. Ook niet bij trainingen, onderlinge wedstrijden en (les)zwemmen.
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven.

Houd deze pagina in de gaten voor de laatste informatie. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, lees je dat direct op onze website.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra Sonneveld

P&O medewerker
Sandra Sonneveld

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet vervangt de lokale noodverordeningen in Nederland, dus ook in de regio Rotterdam-Rijnmond. Dit houdt in dat de noodverordening van 18 november wordt ingetrokken per 1 december 2020. Wat betekent dit voor sportverenigingen?

Vanaf maart 2020 namen de veiligheidsregio’s de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus op in zogenaamde noodverordeningen. Noodverordeningen zijn voor (crisis)situaties van beperkte tijd. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19).

Gevolgen sportverenigingen

Voor (Rotterdamse) sportverenigingen betekent dit dat de richtlijnen van sportkoepel NOC*NSF leidend worden. In de regel betekent dit dat noodzakelijke (niet horeca) verenigingsactiviteiten ondersteunend aan sport door kunnen gaan, maar het dringende advies is om voor deze activiteiten nog steeds zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Concreet: Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s), trainerscursussen en/of commissie- en bestuursvergaderingen kunnen officieel doorgang vinden in de sportkantine/clubhuis, maar het is absoluut niet wenselijk. Hoewel we begrijpen dat het voor sportverenigingen lastige tijden zijn, doen we toch een beroep om niet voor deze optie te kiezen. Lees hier een overzicht van de meeste actuele maatregelen op dit moment in Rotterdam. Dit artikel is per 1 december bijgewerkt.

Bovenstaande activiteiten kunnen alleen in de ruimte van de sportkantine/clubhuis plaatsvinden als voldaan wordt aan de maximale aantallen voor bijeenkomsten (30) en alle overige basisregels (1,5m afstand, bij klachten thuis blijven etc). Het gaat hier nadrukkelijk om zaken die vallen onder het ‘verenigen’ en sportbeoefening en die zijn uitgezonderd van de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen. Daarnaast betreft het geen horeca-functie, noch publiek. Drukte moet ten aller tijde vermeden worden.

Mondkapjesplicht

De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid. Lees hier de veel gestelde vragen van NOC*NSF over de mondkapjesplicht.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martine Willemse

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen
Martine Willemse

(artikel laatst gewijzigd op 1 december om 16.14 uur)

De Rijksoverheid heeft dinsdagavond 17 november bekendgemaakt dat de maatregelen per 19 november teruggaan naar zoals deze twee weken geleden golden. Het betreft de volgende maatregelen: 

Sporten is beperkt mogelijk

 • De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid. Lees hier de veelgestelde vragen van NOC*NSF over de mondkapjesplicht.
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Zorg dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort en dat de viertallen zo veel mogelijk een vaste samenstelling hebben en dat er zo min mogelijk wordt gewisseld tussen de groepen.
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan. Alle competities van de amateursportploegen zijn voorlopig uitgesteld. Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan. Kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging;
 • Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30 personen. En voor sporters vanaf 18 jaar de 1,5 meter en groepjes van maximaal 4 personen;
 • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • Voor binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen. Bij teamsporten zijn boven de 18 jaar groepen van maximaal 4 personen toegestaan. Voor jeugd geldt de groepsgrootte niet bij sporten;
 • Trainers mogen bij jeugd t/m 12 jaar binnen de anderhalve meter komen. Bij jeugd vanaf 13 jaar moeten trainers de anderhalve meter waarborgen, tenzij dit noodzakelijk is om de veiligheid bij de sport te waarborgen zoals het vangen van jeugdleden bij het turnen.
 • Voor groepslessen bij individuele sporten (zoals bootcamp, yoga of spinning) geldt het maximaal aantal van 30 personen per binnenruimte. Buiten en bij teamsporten zijn groepen van maximaal 4 personen toegestaan;
 • In binnensportlocaties is het altijd verplicht om de deelnemers een locatie toe te wijzen waar hun sportactiviteit dient plaats te vinden. Hierin geldt het maximum aantal van 30 personen per ruimte;
 • Voor buitensportlocaties geldt dat het alleen bij meer dan 250 deelnemers verplicht is om de deelnemers een locatie toe te wijzen waar hun sportactiviteit dient plaats te vinden en is het bovendien bij meer dan 250 ook verplicht om de gezondheid van de aanwezigen te verifiëren en te werken met reserveringen;
 • Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten;
 • Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub/dartclub) sportbeoefening kan, maximaal 30 personen, 1,5 meter afstand en de horecafunctie is dicht;
 • Sportkampen worden gezien als sportactiviteiten en kunnen plaatsvinden, mits er wordt toegezien op het naleven regels begeleiders en ouders;
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit;
 • Na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten;
 • Kinderen en jongeren moeten, ook als ze geen lid zijn van een vereniging, zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te sporten op de sportaccommodaties.
 • Nog een algemene noot: sommige maatregelen geven niet direct uitsluitsel en kunnen (voor bepaalde sporttakken en -beoefeningen) nog grijze gebieden bevatten. Het is niet wenselijk om de grens van het net wel of net niet toelaatbare op te zoeken. Voor sportspecifieke vragen verwijzen we naar de bondsprotocollen.

Bekijk hier het aangepaste sportprotocol van NOC*NSF en bekijk hier de noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En lees hier de veelgestelde vragen op Rijksoverheid.nl en hier de veelgestelde vragen van NOC*NSF.

Financiële gevolgen

Op dit moment zijn er verschillende regelingen waarvoor clubs mogelijk in aanmerking komen, zoals de vernieuwde NOW-regeling en het steunfonds vitale verenigingen. Bekijk hier het onlangs bijgewerkte totaaloverzicht.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Hamstra

pedagogisch adviseur
Bianca Hamstra

(artikel laatst gewijzigd op 5 november om 16:55 uur)

De Rijksoverheid heeft dinsdagavond 3 november bekendgemaakt dat er strengere maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het aantal coronabesmettingen daalt. De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 4 november om 22:00 uur en voor minimaal twee weken. Het betreft de volgende maatregelen: 

 • Maximaal 2 volwassen personen mogen met elkaar sporten. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Groepslessen voor volwassenen bij sportaanbieders zijn verboden.
 • Zwembaden zijn gesloten.

Dat maakt dat dit de actuele maatregelen zijn waar verenigingen mee te maken hebben:

 • Maximaal 2 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten) in een groepje. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor binnensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Let op: één trainer die meerdere duo’s traint valt onder ‘groepslessen’ en die zijn verboden. Er mogen wel meerdere tweetallen op het veld aanwezig zijn zonder trainer of met één trainer per tweetal.
 • Voor buitensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Let op: één trainer die meerdere duo’s traint valt onder ‘groepslessen’ en die zijn verboden. Er mogen wel meerdere tweetallen op het veld aanwezig zijn zonder trainer of met één trainer per tweetal.
 • In teamverband sporten onder begeleiding van een trainer/leider/instructeur mag dus enkel in een groep van 2. Dit geldt ook voor verenigingssporten (binnen en buiten).
 • Meerdere groepjes van 2 zonder trainer mag alleen als dit ongeorganiseerd en spontaan plaats vindt.
 • Groepslessen voor volwassenen bij sportaanbieders zijn verboden. Dit verbod geldt voor groepslessen die binnen en buiten plaatsvinden.
 • Zwembaden zijn gesloten.
 • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Bekijk hier het aangepaste sportprotocol van NOC*NSF en bekijk hier de noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En lees hier de veelgestelde vragen op Rijksoverheid.nl en hier de veelgestelde vragen van NOC*NSF.

Financiële gevolgen

Op dit moment zijn er verschillende regelingen waarvoor clubs mogelijk in aanmerking komen, zoals het steunfonds vitale verenigingen en de TASO-regeling. Bekijk hier het totaaloverzicht.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra Sonneveld

P&O medewerker
Sandra Sonneveld

(Artikel laatst gewijzigd op 19 oktober om 10:32 uur. Meest recente aanvullingen zijn schuingedrukt.)

De Rijksoverheid heeft dinsdagavond 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat het aantal coronabesmettingen daalt. De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag  14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Welke gevolgen heeft dit voor sportverengingen?

Sporten alleen nog beperkt mogelijk

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Zorg dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort en dat de viertallen zo veel mogelijk een vaste samenstelling hebben en dat er zo min mogelijk wordt gewisseld tussen de groepen.
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan. Alle competities van de amateursportploegen zijn voorlopig uitgesteld. Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan. Kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging;
 • Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30 personen. En voor sporters vanaf 18 jaar de 1,5 meter en groepjes van maximaal 4 personen;
 • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • Voor binnensporten geldt een maximaal van 30 personen per zelfstandige ruimte. Trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen. Bij teamsporten zijn boven de 18 jaar groepen van maximaal 4 personen toegestaan. Voor jeugd geldt de groepsgrootte niet bij sporten;
 • Trainers mogen bij jeugd t/m 12 jaar binnen de anderhalve meter komen. Bij jeugd vanaf 13 jaar moeten trainers de anderhalve meter waarborgen, tenzij dit noodzakelijk is om de veiligheid bij de sport te waarborgen zoals het vangen van jeugdleden bij het turnen.
 • Voor groepslessen bij individuele sporten (zoals bootcamp, yoga of spinning) geldt het maximaal aantal van 30 personen per binnenruimte. Buiten en bij teamsporten zijn groepen van maximaal 4 personen toegestaan;
 • In binnensportlocaties is het altijd verplicht om de deelnemers een locatie toe te wijzen waar hun sportactiviteit dient plaats te vinden. Hierin geldt het maximum aantal van 30 personen per ruimte;
 • Voor buitensportlocaties geldt dat het alleen bij meer dan 250 deelnemers verplicht is om de deelnemers een locatie toe te wijzen waar hun sportactiviteit dient plaats te vinden en is het bovendien bij meer dan 250 ook verplicht om de gezondheid van de aanwezigen te verifiëren en te werken met reserveringen;
 • Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten;
 • Vergaderen in het clubhuis is niet toegestaan;
 • Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub/dartclub) sportbeoefening kan, maximaal 30 personen, 1,5 meter afstand en de horecafunctie is dicht;
 • Sportkampen worden gezien als sportactiviteiten en kunnen plaatsvinden, mits er wordt toegezien op het naleven regels begeleiders en ouders;
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit;
 • Na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten;
 • Kinderen en jongeren moeten, ook als ze geen lid zijn van een vereniging, zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te sporten op de sportaccommodaties.
 • Nog een algemene noot: sommige maatregelen geven niet direct uitsluitsel en kunnen (voor bepaalde sporttakken en -beoefeningen) nog grijze gebieden bevatten. Het is niet wenselijk om de grens van het net wel of net niet toelaatbare op te zoeken. Voor sportspecifieke vragen verwijzen we naar de bondsprotocollen.

Financiële gevolgen

Door de aangescherpte coronamaatregelen dreigen sportverenigingen nog meer financiële schade op te lopen. Op dit moment zijn er verschillende maatregelen die verenigingen al kunnen treffen, zoals het steunfonds vitale verenigingen en de TASO-regeling. Bekijk hier het totaaloverzicht.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Lex Haanskorf

wijkcoördinator Schoolsportvereniging
Lex Haanskorf

Sinds 1 juli heeft de Rijksoverheid de coronamaatregelen versoepeld, waardoor meer mogelijkheden zijn ontstaan voor sportverenigingen. Rotterdam Sportsupport is blij te zien dat inmiddels veel Rotterdamse sportverenigingen hun activiteiten (al dan niet in aangepaste vorm) hebben hervat of druk bezig zijn met de voorbereidingen voor het nieuwe sportseizoen. Het blijft belangrijk om als club de richtlijnen voor de sport op te volgen mede gezien het toenemend aantal besmettingen in Rotterdam. Daarom zetten wij de belangrijkste maatregelen nogmaals op een rijtje.

Belangrijkste basisregels

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Volwassenen boven 18 jaar: Houd anderhalve meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen.

Maatregelen voor sportaanbieders

Sinds 1 juli is op het gebied van sport en bewegen meer mogelijk. De belangrijkste versoepelingen op sport- en beweeggebied zijn:

 • Spelcontact, wedstrijden en toeschouwers zijn toegestaan
  De regel is dat iedereen anderhalve meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de anderhalve meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Voor de jeugd tot en met 18 jaar was dat al eerder zo. Voor volwassenen geldt nu ook dat ze binnen anderhalve meter van elkaar mogen komen tijdens het sporten. Wel moet buiten het sporten om, dus ook direct nadat een training of wedstrijd is afgelopen, de anderhalve meter afstand worden gerespecteerd. Sportwedstrijden organiseren is vanaf 1 juli ook weer mogelijk. Ook tegen andere sportverenigingen en teams. Wedstrijden en toernooien zijn ook weer toegestaan, zowel binnen als buiten.
 • Binnensport kan weer open
  Vanaf 1 juli is binnensport onder voorwaarden weer toegestaan. Belangrijk aandachtspunt bij het binnensporten is dat de ruimtes goed geventileerd moeten worden en geadviseerd wordt om met vaste groepen sporters te werken. Sportbedrijf Rotterdam zal de sporthallen en gymzalen vanaf 6 juli gefaseerd openstellen waar dit verantwoord is gezien de ventilatiemogelijkheden. Kijk op de website van het Sportbedrijf Rotterdam voor informatie over de openstelling.
  Let op: alle verenigingen die binnen gaan sporten dienen voor officiële toestemming voor openstelling een checklist in te vullen en deze te mailen naar coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. De checklist is hier te downloaden.
 • Sportkantines mogen open
  Sportkantines mogen onder voorwaarden per 1 juli open. De regels en richtlijnen zoals die voor de horeca gelden moeten gehanteerd worden. Zowel in de kantine als op het terras is een zitplaats verplicht. De andere ruimtes in de sportkantines mogen ook weer gebruikt worden voor bijvoorbeeld vergaderingen en verhuur. Daarbij geldt: maximaal 100 personen, zitplaatsen verplicht en alleen zolang de ruimte groot genoeg is om de anderhalve meter in acht te nemen. Boven de 100 personen is reserveren (registratie) en een check-gesprek verplicht.
 • Samenkomsten binnen en buiten met meer mensen zijn mogelijk
  Er is een verruiming op samenkomsten. Dat betekent bijvoorbeeld dat toeschouwers bij sport- of spelactiviteiten ook weer zijn toegestaan. Voor situaties waarbij reservering (registratie), een gezondheidscheck en placering (een zitplaats) mogelijk is en wordt toegepast, geldt geen maximum aantal voor samenkomsten. Wanneer registratie van aanwezigen en een check gesprek niet plaats vindt of mogelijk is geldt: binnen zijn maximaal 100 mensen per ruimte toegestaan zolang zij een vaste zitplaats hebben. Buiten mogen maximaal 250 toeschouwers/mensen samenkomen zonder zitplaats/placering. In alle gevallen geldt dat de anderhalve meter wel gewaarborgd moet kunnen worden.

Om zeker te weten dat je aan alle richtlijnen hebt gedacht, adviseren we je om onze checklist en hulpmiddelen te downloaden. Deze zijn gebaseerd op het landelijk ‘protocol Verantwoord sporten’ van NOC*NSF, de meest recente noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Naast het protocol Verantwoord sporten gelden de sportspecifieke protocollen die door de bonden zijn opgesteld. Raadpleeg jouw sportbond voor de meest actuele versie.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maaike Tieman

communicatieadviseur / clubkadercoach
Maaike Tieman

Bron: NOC*NSF

De door het kabinet opgelegde verplichte sluiting van alle sportaccommodaties en sportkantines als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wordt per 1 juli opgeheven. Dat heeft premier Rutte woensdagavond 24 juni aangekondigd. Ook senioren hoeven tijdens de sportactiviteiten geen afstand meer te houden, waardoor het organiseren van wedstrijden per 1 juli weer mogelijk is.

In de praktijk houdt deze versoepeling in dat alle binnen- en buitensporten weer actief kunnen worden beoefend, inclusief het organiseren van competities, onder voorwaarden met publiek. Ook de zogenaamde contactsporten kunnen weer sporten.

Het blijft daarbij belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Op 26 juni komt via NOC*NSF het nieuwe protocol ‘Verantwoord sporten’ beschikbaar. Rotterdam Sportsupport volgt daarna met een checklist voor alle verenigingen die binnen willen gaan sporten. Het per club insturen van deze checklist is voorwaarde voor hervatting van het binnen sporten.

Heeft jouw club vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Floor Vierboom

communicatieadviseur
Floor Vierboom

Premier Rutte maakte op 27 mei bekend dat ook binnensport, onder strikte voorwaarden én als het virus onder controle blijft, per 1 juli zal worden toegestaan. Ook de sportkantines kunnen dan naar verwachting weer open. Lees hieronder alles over de verwachte voorwaarden voor de binnensport en over horeca versus sportkantines en gewijzigde richtlijnen.

Strikte voorwaarden binnensport

Op basis van informatie van NOC*NSF (nog niet op hun site beschikbaar) hebben wij reden om aan te nemen dat de strikte voorwaarden onder andere betrekking zullen hebben op eisen die aan de ventilatie van de binnensportaccommodatie worden gesteld. Het is nog onduidelijk welke eisen dit zijn en daarmee ook welke Rotterdamse sportaccommodaties hieraan voldoen. Dit geeft vooralsnog onzekerheid voor binnensportverenigingen die op 1 juli wensen te starten. De landelijke voorwaarden worden uiterlijk in de derde week van juni bekend, waarna verhuurders hun accommodaties kunnen gaan controleren op de eisen. Binnensportverenigingen kunnen hun voorbereidingen uiteraard vast treffen maar doen er goed aan deze onzekerheid ook te delen met hun leden en andere relevante betrokkenen. Sportbedrijf Rotterdam neemt contact op met de huurders zodra meer duidelijk is over de voorwaarden en welke praktische gevolgen deze hebben. Ook zal Sportbedrijf Rotterdam binnenkort een uitvraag doen onder haar huurders om te inventariseren wie er per 1 juli zouden willen starten. Mocht je nu al vragen hebben, kun je contact opnemen met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl en 010-8080880.

Sportkantines per 1 juli open

Horeca-instellingen mogen per 1 juni open, dit geldt helaas nog niet voor de meeste sportverenigingen. De openstelling per 1 juni geldt namelijk niet voor stichtingen en verenigingen. Uitzondering zijn kantines van buitensportvoorzieningen die worden geëxploiteerd door een commerciële rechtspersoon, bij instellingen voor topsport en bij zwemgelegenheden. Sportkantines van verenigingen en stichtingen mogen, als het virus onder controle blijft, per 1 juli weer open.

Uiterlijk in de derde week juni wordt bekend of de heropening daadwerkelijk op 1 juli mogelijk is en onder welke voorwaarden. We raden sportverenigingen aan de definitieve toezegging af te wachten alvorens de inkoop te starten. Ook zullen voorwaarden voor heropening bepalen wat er per 1 juli wel én niet mogelijk zal zijn in sportkantines. Houd er rekening mee dat de anderhalve meter afstand ook consequenties kan hebben voor het aantal mensen dat je in je kantine kunt ontvangen, dat ook het voor de horeca geldende maximum aantal van 30 personen van kracht kan gaan zijn én dat de keuken (door het houden van afstand) mogelijk nog niet ten volle benut zal kunnen worden.

Recent gewijzigde richtlijnen op basis van de noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond:

 • Er mag, mits de anderhalve meter afstand in acht kan worden genomen, een vergadering zoals een bestuursvergadering plaatsvinden in de bestuurs- of commissiekamer. Dit mag alleen wanneer dit een aparte ruimte is en gescheiden is van kantine/bar. Ook moet de vergadering gericht zijn op continuïteit van de vereniging (dus bestuur of commissie). Verhuur voor andere activiteiten of vergaderingen van derden is niet toegestaan. Let op: deze verruiming komt niet terug in het sportprotocol ‘Verantwoord sporten’. De noodverordening in onze regio biedt op dit onderdeel meer ruimte dan het landelijk geldende sportprotocol. De noodverordening vormt de basis voor handhaving en daarmee loop je als vereniging dus geen risico om op dit specifieke onderdeel af te wijken van het landelijk sportprotocol;
 • Binnen- en buitenzwembaden mogen hun deuren openen, inclusief de kleedruimtes. De wasgelegenheden en douches blijven gesloten (gebruik van wisselcabines indien de anderhalvemeter-richtlijn aangehouden kan worden). Toiletten kunnen wel gebruikt worden;
 • Mensen mogen tot en met 30 personen, mits op anderhalve meter afstand, bijeenkomen in openbare en besloten gebouwen (uitgezonderd sportaccommodaties en fitnessgelegenheden);
 • In de buitenruimte geldt geen maximum aantal personen meer voor het bijeenkomen, mits op anderhalve meter afstand.

Klik hier voor de inhoud van de noodverordening. Klik hier voor antwoorden op de veelgestelde vragen.

Recent gewijzigde richtlijnen op basis van het landelijk sportprotocol ‘Verantwoord sporten’:

 • Met ingang van 1 juni 12.00 uur kunnen zelfstandige restaurants op sportaccommodaties hun terrassen weer openen. Voor de restaurants geldt een maximum van 30 personen (exclusief personeel), op terrassen van zelfstandige restaurants buiten geldt geen maximum aantal personen;
 • Kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis, tenzij je een reservering hebt gemaakt in het restaurant op de sportaccommodatie of op het terras van dit restaurant plaats neemt;
 • Houd als trainer anderhalve meter afstand met al je sporters en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact) tenzij dit noodzakelijk is zoals bijvoorbeeld bij een gehandicapt persoon;
 • Het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren). Tenzij je een reservering hebt gemaakt in het restaurant op de sportaccommodatie of op het terras van dit restaurant plaats neemt.
 • Er geen beperkingen meer wat betreft het samen laten sporten van personen van bijvoorbeeld 12 en 13 jaar binnen één training. De hele jeugd tot en met 18 jaar hoeft tijdens georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding geen anderhalve meter afstand meer te houden.

Klik hier voor het actuele sportprotocol ‘Verantwoord sporten’ van NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten. Klik hier voor antwoorden op de veelgestelde vragen. Er zit soms een kleine vertraging in het bijwerken van de antwoorden op veelgestelde vragen. Het sportprotocol wordt bij veranderingen het eerst geüpdatet.

Heeft jouw club vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emile van der Weg

verenigingsconsulent Organisatie
Emile van der Weg