Op woensdag 11 mei hebben alle Rotterdamse verenigingen met een buitensportaccommodatie een brief ontvangen van Christine Eskes. In deze brief meldt de sportwethouder dat met ingang van het sportseizoen 2024/2025 ook alle buitensportaccommodaties in Rotterdam volledig rookvrij moeten zijn.

Wat houdt een rookvrij sportterrein in?

 • Dat de binnenruimten geheel rookvrij zijn.
 • Het gehele buitenterrein rookvrij is: de entree en alle ruimte binnen de hekken of andere begrenzing van de sportvereniging zoals de velden, langs de lijn, het terras en de tribune.
 • Een verbod op het gebruik van E-sigaretten en nieuwe tabaksproducten (zoals verhitte tabak).
 • Dat er een structureel rookvrij-beleid is en dat voor iedereen geldt: leden, vrijwilligers, medewerkers én bezoekers.

In de huurovereenkomsten tussen de sportverengingen met een buitensportaccommodatie en Sportbedrijf Rotterdam wordt opgenomen dat het gehele sportterrein uiterlijk vanaf de start van het sportseizoen 2024-2025 geheel rookvrij moet zijn. Zodra een huurovereenkomst is aangepast, brengt Sportbedrijf Rotterdam de communicatie-uitingen aan op het terrein. Wil jouw vereniging, vooruitlopend op het aanpassen van het huurcontract, al eerder rookvrij zijn? Dat kan uiteraard ook. Neem hiervoor contact op met het Sportbedrijf Rotterdam (zie onderstaande contactgegevens).

Wat moet je als vereniging nog meer weten?

 • Rotterdam Sportsupport biedt ondersteuning voor het rookvrij maken van jouw buitensportaccommodatie. Je kunt hierover contact opnemen met jouw gebiedsconsulent.
 • Sportbedrijf Rotterdam zorgt ervoor dat met borden, belijning, spandoeken en stoeptegels duidelijk wordt dat er niet gerookt mag worden op het terrein.
 • Voor verenigingen die dat willen (en dit heeft niet de voorkeur) kan Sportbedrijf Rotterdam een sobere rookplek op het terrein inrichten, buiten het zicht van kinderen. Per start sportseizoen 2024-2025 zal ook deze rookplek moeten verdwijnen.

Download hier de volledige brief

We beschikken over de contactgegevens van alle sportverenigingen in Rotterdam. Heeft jouw vereniging de brief toch niet ontvangen of wil je een ander e-mailadres doorgeven? Stuur ons een e-mail via info@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Heeft jouw club vragen?

Neem dan contact met jouw gebiedsconsulent. Voor iedere sportvereniging hebben wij een direct aanspreekpunt. Weet je niet wie? Klik dan hier.
Heb je vragen voor het Sportbedrijf Rotterdam? Neem dan contact op via via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janny van Bergeijk

Janny van Bergeijk

verenigingsconsulent Leden

Het is voor veel sportverenigingen vaak een grote uitdaging: de interne informatievoorziening. Ledenlijsten, contactgegevens of andere informatie; vaak worden diensten als Dropbox gebruikt of de eigen computer van bestuurders. Voor non-profitorganisaties, zoals sportverenigingen, zijn er mogelijkheden om tegen lage tarieven – soms kosteloos – licenties aan te vragen voor clouddiensten om informatie centraal te regelen. In dit artikel een overzicht.

Microsoft Office 365    

Microsoft heeft een speciale regeling voor overheden, onderwijs en non-profitorganisaties. In het geval van non-profitorganisaties gaat het erom dat deze organisaties geen winstoogmerk hebben, zoals sportverenigingen. Als je als club kunt aantonen dat je geen winstoogmerk hebt, kun je een aanvraag voor Office 365 indienen. In Nederland worden deze aanvragen gecontroleerd door Techsoup. De volgende zaken moet je bij de digitale aanvraag kunnen overhandigen (bron: Microsoft).

 • Uittreksel Kamer van Koophandel van de sportvereniging
 • Begroting van de sportvereniging
 • Missie van de sportvereniging

Na ongeveer twee weken hoor je of de aanvraag voor een licentie is goedgekeurd. Vervolgens kun je kiezen uit verschillende pakketten. Afhankelijk van het aantal licenties en de functionaliteiten, kunnen deze pakketten kosteloos zijn of tegen een gereduceerd tarief. Bekijk hier het hele overzicht met de verschillende licentievormen en ga aan de slag!

Google Workspace    

Ook Google heeft een speciale regeling voor non-profitorganisaties, zoals sportverenigingen. Met Google Workspace kunnen verenigingen in een online omgeving op één plek met elkaar samenwerken. Bij alle Google Workspace-abonnementen krijg je als bestuurder een gepersonaliseerd e-mailadres toegang tot samenwerkingsprogramma’s zoals Gmail, Agenda, Meet, Chat, Drive, Documenten, Spreadsheets, Presentaties, Formulieren en Sites.  Afhankelijk van het aantal licenties en de functionaliteiten, kunnen deze pakketten kosteloos zijn of tegen een gereduceerd tarief.  Bekijk hier het hele overzicht met de verschillende licentievormen en ga aan de slag!

Contact

Heb je nog tips voor ons of heb je vragen over dit artikel? Laat het ons dan weten door contact op te nemen via info@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martine Willemse

Martine Willemse

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen

Het afgelopen jaar is onderzocht in welke mate criminele inmenging op dit moment aanwezig is in de amateursport en wat de risico’s hiervan zijn in de toekomst. Uit dit onderzoek is gebleken dat er in Rotterdam bovengemiddeld veel sprake is van criminele inmenging. De gemeente blijft, via de indicatoren die gebruikt zijn in het onderzoek, de Rotterdamse sportverenigingen monitoren op dit onderwerp. In dit artikel informeren we verenigingen daarom over de ontwikkelingen van criminele inmenging binnen de (Rotterdamse) amateursport en geven we handvatten om deze vorm van criminaliteit te voorkomen.

Wat is ondermijning/criminele inmenging?

Criminele inmenging is een vorm van criminaliteit waarbij de dader de “bovenwereld” misbruikt voor het plegen van strafbare feiten. Door een afhankelijkheidsrelatie op te bouwen, bijvoorbeeld door het sponsoren van substantiële bedragen, kan een dader de sportvereniging misbruiken voor persoonlijk gewin en/of criminele activiteiten. Criminele inmenging komt voor in allerlei gradaties. Hieronder benoemen we een aantal voorbeelden.

Risico’s en signalen

Sportverenigingen zijn financieel grotendeels afhankelijk van hun contributies en kantine-inkomsten, aangevuld met de bijdragen van sponsoren. Door die afhankelijkheid kan je geneigd zijn om iets terug te willen doen voor personen die de club (ruimhartig) ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn het aannemen van cash sponsorgeld, privé gebruik van het clubhuis door een sponsor of zelfs het met opzet verliezen van een wedstrijd (matchfixing). Een vereniging kan zodoende op een glijdende schaal terecht komen waarbij steeds meer wordt toegestaan. Dit is uiteraard een zeer onwenselijke situatie.

Er zijn verschillende signalen waarvoor je extra alert moet zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

 • activiteiten in het clubhuis buiten de normale openingstijden;
 • onbekende personen die (uit het niets) de club willen sponsoren;
 • contante donaties/sponsobijdragen;
 • opvallende kasverschillen.

Dergelijke signalen betekenen niet dat er perse sprake is van criminele inmenging maar wel dat extra waakzaamheid is aan te raden.

Wat kun je als sportvereniging doen?

Er is een aantal dingen die je als bestuurder kunt doen om het risico op ondermijning/criminele inmenging te verkleinen:

 1. Het tegengaan van criminele inmenging begint bij het opdoen van meer kennis over het onderwerp. Lees daarom deze factsheet van Rotterdam Sportsupport goed door.
 2. Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) heeft een e-LearningFinanciële integriteit gemaakt waarin je meer kunt leren over het voorkomen en herkennen van ondermijning en criminele inmenging. Deze e-Learning neemt ongeveer 40 minuten in beslag en is zeer aan te raden voor bestuurders en andere functionarissen van sportverenigingen.
 3. Laat bestuurders en vrijwilligers een VOG ( Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen. De VOG inzetten voor de screening van vrijwilligers en bestuurders kan jouw vereniging ook helpen in het tegengaan van ondermijning en criminele inmenging. Het CVSN is een campagne gestart om het gebruik van de VOG nog meer onder de aandacht te brengen. Lees hier meer.
 4. Werk altijd met sponsorovereenkomsten waarin duidelijk de rechten en plichten van de sponsor en vereniging staan beschreven.

Contact

Heb je een vermoeden van criminele inmenging in jouw club? Of heb je of wil je gewoon over dit onderwerp doorpraten? Neem dan contact op met de verenigingsconsulent in jouw gebied. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marita Verkaik

Marita Verkaik

manager / plaatsvervangend directeur

Het afgelopen jaar is onderzocht in welke mate criminele inmenging op dit moment aanwezig is in de amateursport en wat de risico’s hiervan zijn in de toekomst. Uit dit onderzoek is gebleken dat er in Rotterdam bovengemiddeld veel sprake is van criminele inmenging. De gemeente blijft, via de indicatoren die gebruikt zijn in het onderzoek, de Rotterdamse sportverenigingen monitoren op dit onderwerp. In dit artikel informeren we verenigingen daarom over de ontwikkelingen van criminele inmenging binnen de (Rotterdamse) amateursport en geven we handvatten om deze vorm van criminaliteit te voorkomen.

Wat is ondermijning/criminele inmenging?

Criminele inmenging is een vorm van criminaliteit waarbij de dader de “bovenwereld” misbruikt voor het plegen van strafbare feiten. Door een afhankelijkheidsrelatie op te bouwen, bijvoorbeeld door het sponsoren van substantiële bedragen, kan een dader de sportvereniging misbruiken voor persoonlijk gewin en/of criminele activiteiten. Criminele inmenging komt voor in allerlei gradaties. Hieronder benoemen we een aantal voorbeelden.

Risico’s en signalen

Sportverenigingen zijn financieel grotendeels afhankelijk van hun contributies en kantine-inkomsten, aangevuld met de bijdragen van sponsoren. Door die afhankelijkheid kan je geneigd zijn om iets terug te willen doen voor personen die de club (ruimhartig) ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn het aannemen van cash sponsorgeld, privégebruik van het clubhuis door een sponsor of zelfs het met opzet verliezen van een wedstrijd (matchfixing). Een vereniging kan zodoende op een glijdende schaal terecht komen waarbij steeds meer wordt toegestaan. Dit is uiteraard een zeer onwenselijke situatie.

Er zijn verschillende signalen waarvoor je extra alert moet zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

 • activiteiten in het clubhuis buiten de normale openingstijden;
 • onbekende personen die (uit het niets) de club willen sponsoren;
 • contante donaties/sponsorbijdragen;
 • opvallende kasverschillen.

Dergelijke signalen betekenen niet dat er persé sprake is van criminele inmenging maar wel dat extra waakzaamheid is aan te raden.

Wat kun je als sportvereniging doen?

Er is een aantal dingen dat je als bestuurder kunt doen om het risico op ondermijning/criminele inmenging te verkleinen:

 1. Het tegengaan van criminele inmenging begint bij het opdoen van meer kennis over het onderwerp. Lees daarom deze factsheet van Rotterdam Sportsupport goed door.
 2. Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) heeft een e-Learning Financiële integriteit gemaakt waarin je meer kunt leren over het voorkomen en herkennen van ondermijning en criminele inmenging. Deze e-Learning neemt ongeveer 40 minuten in beslag en is zeer aan te raden voor bestuurders en andere functionarissen van sportverenigingen.
 3. Laat bestuurders en vrijwilligers een VOG ( Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen. De VOG inzetten voor de screening van vrijwilligers en bestuurders kan jouw vereniging ook helpen in het tegengaan van ondermijning en criminele inmenging. Het CVSN is een campagne gestart om het gebruik van de VOG nog meer onder de aandacht te brengen. Lees hier meer.
 4. Werk altijd met sponsorovereenkomsten waarin duidelijk de rechten en plichten van de sponsor en vereniging staan beschreven.

Contact

Heb je een vermoeden van criminele inmenging in jouw club? Of heb je of wil je gewoon over dit onderwerp doorpraten? Neem dan contact op met de verenigingsconsulent in jouw gebied. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jans van Meerten

Jans van Meerten

financieel medewerker

Vrijwilligers, jouw vereniging kan niet zonder! Maar hoe vind en vooral hoe bind je die vrijwilligers aan jouw club? Hoe krijg je jouw leden zover dat ze graag iets voor hun club willen betekenen? Het begint bij de organisatie van jouw vereniging en bij jou als bestuurder!

De komende maanden organiseert Rotterdam Sportsupport een aantal sessies gericht op de onlosmakelijk met elkaar verbonden thema’s organisatie en vrijwilligers. Tijdens diverse inspiratiesessies, mede georganiseerd door NOC*NSF, nemen we jullie als bestuurders mee in de aansturing en organisatie van jouw club in het algemeen en welke relatie daar ligt voor het vinden en behouden van vrijwilligers.

De inspiratiesessie ‘Is jouw club klaar voor de toekomst?’ vindt plaats op:

 • Datum:                 Donderdag 7 april
 • Tijd:                      20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
 • Locatie:                Kantoor Rotterdam Sportsupport | Olympiaweg 10 (derde etage)

Hoe ziet jouw club er over tien jaar uit? Wat zijn de valkuilen en waar liggen de kansen? Welke ambities heb je voor jouw vereniging en hoe realiseer je deze? En welke mensen heb je daarvoor nodig? We dromen graag over de toekomst, maar het liefst maken we van die dromen werkelijkheid.

Tijdens deze sessie word je meegenomen en geïnspireerd om zelf verder aan de slag te gaan. Het DNA van de club, de visie op de gouden driehoek ‘sportaanbod – accommodatie – kader’ en het inspelen op maatschappelijke veranderingen staan daarbij centraal. Verder:

 • Bespreken we mogelijke valkuilen en kansen van jouw vereniging;
 • Leer je hoe je continuïteit van de club kunt waarborgen en daarmee een gezonde toekomst creëert;
 • Is er ruimte om met de andere bestuurders te netwerken en tips en good practices met elkaar uit te wisselen onder leiding van de expertconsulenten op deze thema’s.

De inspiratiesessie ‘Modern Besturen’ vindt plaats op:

 • Datum:                         Donderdag 12 mei
 • Tijd:                             20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)
 • Locatie:                       Kantoor Rotterdam Sportsupport | Olympiaweg 10 (derde etage)

Staan jullie als bestuur stil bij de veranderde omgeving, bij kansen of bedreigingen voor je club? Hoe gaat het met het reilen en zeilen van de vereniging én met de toekomstbestendigheid? Hoe ga je als bestuur om met zaken als leiderschap, optimale samenstelling van de organisatie, het uitnodigen van nieuwe bestuursleden en positieve positionering? Tijdens deze inspiratiesessie:

 • Leer je kansen signaleren om jouw bestuur te versterken;
 • Leer je wat leiderschap en visie binnen een vereniging betekenen;
 • Word je geïnspireerd om verder met het thema aan de slag te gaan;
 • Is er ruimte om met de andere bestuurders te netwerken en tips en best practices met elkaar uit te wisselen onder leiding van de expertconsulenten op deze thema’s.

Aanmelden

Als bestuurder kun je aan deelnemen aan een losse sessie of het gehele traject volgen. Aanmelden kan via dit formulier of door te klikken op de button in het informatiemenu. Stimuleer binnen de vereniging vooral meerdere personen om zich in te schrijven. Op die manier wordt de opgedane kennis binnen de vereniging beter geborgd.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Bianca Post-van der Hoek via b.post@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

* Later dit jaar organiseren we ook nog inspiratiesessies over de ‘Vier inzichten over bestuurders’ en ‘Vrijwilligersmanagement (inclusief online module). Houd hiervoor onze website in de gaten.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carola Nagy

Carola Nagy

projectmanager Sport als middel / strategisch adviseur

Hoe kan de volleybalsport in Rotterdam op een duurzame manier worden versterkt zodat verengingen ook in de toekomst vitaal en toekomstbestendig blijven? In Rotterdam gingen vijf volleybalverenigingen in 2020 deze uitdaging aan met een zogenaamde ‘Supersamenwerking’. De clubs haken hiermee aan op het plan Superclubs van Nevobo en combineren dit met het Rotterdamse Actieprogramma Verenigingen.

De samenwerkende verengingen zijn Volley Zuid, Hou Stand, RVC/Libanon ‘50, Fusion en Beach Club Rotterdam. In Rotterdam worden op vijf thema’s doelen nagestreefd:

 • Het versterken van kader.
 • Het vergroten van de maatschappelijke rol.
 • Intensievere samenwerking tussen de verenigingen.
 • Organiseren van meer sportaanbod.
 • Een impuls geven aan het beachvolleybal.

Binnen elk thema zijn een aantal subdoelstellingen geformuleerd (dertien in totaal). Van centrale extra jeugdtrainingen tot een uitgewerkt vrijwilligersbeleid voor elke verenigingen. De ‘Supersamenwerking’ sluit ook (deels) aan op het Actieprogramma Verenigingen. Dit programma bevat tal van acties die bijdragen aan vitale, veilige en toekomstbestendige sportverenigingen. Het afgelopen jaar is Rotterdam Sportsupport gericht aan de slag gegaan met een sportverenigingen in Rotterdam op thema’s als flexibele lidmaatschappen. De samenwerking tussen de volleybalverenigingen past binnen de doelgerichte acties van het Actieprogramma.

‘’In verschillende sessies hebben we gesproken over wat de verenigingen uit deze samenwerking willen halen en om dat te vertalen in doelstellingen die aansluiten bij het Actieprogramma Verenigingen van Rotterdam Sportsupport en het plan Superclubs vanuit de Nevobo,” zegt Martijn Kroonen van Beach Club Rotterdam. “In deze sessies hebben we lang termijn doelstellingen opgesteld die vereniging overstijgend zijn. Hier is het fundament gelegd voor een duurzame samenwerking, die een boost geeft aan het volleybal in Rotterdam en onze verenigingen sterker maakt.”

“Deze samenwerking en de ondersteuning vanuit Rotterdam Sportsupport en de Nevobo maken het voor ons als clubs mogelijk om toch deze stap richting professionalisering te zetten.”

Esther Warnert (RVC/Libanon ’50)

Over de samenwerking

‘’In de coronatijd hebben we onder andere een pubquiz en beachvolleybaltoernooi georganiseerd voor alle leden van onze verenigingen,” zegt Michel van Jaarsveld, voorzitter van Volley Zuid. “Zo hebben we met leuke activiteiten de leden de mogelijkheid gegeven om voor het eerst kennis te maken met de andere verenigingen Ook de komende tijd zitten nog een aantal gezamenlijke trainers- en scheidsrechtersopleidingen in de planning en gaan we de Rotterdamse volleybalvisie verder uitschrijven.”

Daarnaast onderzoeken de volleybalverenigingen de mogelijkheden van flexibele lidmaatschappen, één van de doelstellingen uit het Actieprogramma. Van Jaarsveld over de samenwerking: “Maar we zijn nog wel op zoek naar mogelijkheden om meer structurele financiële middelen te bewerkstelligen. Op die manier kunnen we nog verder voortuitkijken en is de samenwerking niet meer afhankelijk van de jaarlijkse toekenning van budgetten.”

Volley Zuid is één van de deelnemende verenigingen in de ‘Supersamenwerking’.

Professional

De vijf volleybalverenigingen worden in deze samenwerking ondersteund door een professional. Deze professional – in de persoon van William Klaver – kan het vrijwillig kader ondersteunen, begeleiden en opleiden. Dit is een aanvulling op de al bestaande verenigingsondersteuning van Rotterdam Sportsupport. Esther Warnert van RVC/Libanon ’50 benadrukt het belang van een professional die kan bijdragen aan de ambities van de volleybalverenigingen. ‘‘Als individuele vereniging zijn we te klein om een professional in dienst te nemen. In sommige andere sporttakken is dat al wel gebruikelijk. Deze samenwerking en de ondersteuning vanuit Rotterdam Sportsupport en de Nevobo maken het voor ons als clubs mogelijk om toch deze stap richting professionalisering te zetten.”

Warnert geeft ook aan dat de professional geen vervanging is van de huidige inzet van vrijwilligers. “De professional helpt aan een extra stevig fundament te bouwen voor onze verenigingen en het volleybal in Rotterdam. Als spin in het web kan de professional de verbinding leggen tussen verenigingen, bestuurders, leden en andere betrokken partijen. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat dit tot mooie activiteiten en kennisuitwisseling heeft geleid.’’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Lennert van Driel

Lennert van Driel

contentspecialist

Artikel laatst gewijzigd op zondag 14 november om 10.30 uur

De komende drie weken zijn bij amateursportwedstrijden geen toeschouwers toegestaan en wordt het coronatoegangsbewijs (CTB) op meer plekken gevraagd. De aangescherpte maatregelen gingen zaterdag 13 november om 18.00 uur in en duren in elk geval tot zaterdag 4 december. Het is een van de maatregelen die het demissionaire kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds gisteren 18.00 uur zijn het ‘Protocol Verantwoord Sporten’ en de FAQ van NOC*NSF bijgewerkt. Op basis van de vragen die wij afgelopen dagen kregen hierbij een greep uit het actuele Sportprotocol:  

 • Is publiek toegestaan op sportaccommodaties?
  Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport. Spelers wordt gevraagd zo spoedig mogelijk na hun training of wedstrijd het complex weer te verlaten.
 • Is de 1,5 meter afstand een verplichting?
  Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand; en doe dat ook op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.
 • Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn?
  Nee, personen die als vrijwilliger werkzaamheden verrichten zijn uitgezonderd van de CTB-verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage en alle andere vrijwilligers.

  Ook rij-ouders vallen hieronder als zij door de afstand tussen sportlocatie en huis niet de mogelijkheid hebben tussendoor naar huis te gaan. De oproep is om het aantal ouders tot een minimum te beperken.

  Let op: Bij sporthallen waar de verhuurder de CTB-controle doet is het goed om hier vooraf afspraken over te maken.
 • Wat zijn de regels over een afhaalpunt binnen en/of buiten?
  Buiten de sportkantine kan een afhaalpunt worden ingezet en dan hoeft er ook geen check gedaan te worden op het coronatoegangsbewijs. Dit afhaalpunt mag ook na de verplichte kantinesluitingstijd van 20.00 uur nog open zijn.

  Voor een afhaalpunt binnen geldt ook een uitzondering op de CTB-plicht: op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden zodat de ctb-plichtigen niet mengen met mensen die afhalen.
 • Zijn mondkapjes verplicht wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten?
  Er is hiervoor geen landelijke regel, stem gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje.
 • Zijn er specifieke steunmaatregelen voor de sport?
  Momenteel zijn er geen specifieke landelijke steunmaatregelen voor de sport. We zijn in afwachting of de Rijksoverheid een nieuw steunpakket gaat invoeren als de impact van nieuwe maatregelen voor de sport daar aanleiding toe geeft. Gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport hebben jouw vereniging wel degelijk iets te bieden, namelijk:
 1. Gratis financiële APK voor sportverenigingen
  Heeft jouw vereniging voldoende zicht op hoe het tijdens de coronacrisis financieel gaat, zowel op korte als op lange termijn? Wil je als bestuur kunnen sturen in deze moeilijke periode en weten van welke compensatiemaatregelen, fondsen en subsidies je mogelijk gebruik kunt maken? Vraag dan nu de (gratis) financiële APK voor verenigingen aan!

  Verenigingsconsulent financiën Paul Baans van Rotterdam bekijkt de financiële situatie van jouw club. Het doel van de scan is om jouw bestuur te spiegelen, dan wel te voorzien van inzichten waarmee je nog beter een koers kunt kiezen om de crisis door of uit te komen. De verenigingsconsulent financiën van kijkt samen met de penningmeester de begroting en exploitatie bekijken. Als uit de scan blijkt dat jouw vereniging door bijvoorbeeld fondsen en subsidiemogelijkheden per direct de financiële uitgangspositie kan verbeteren, dan helpen we daar graag mee. Interesse? Stuur dan een mailtje naar p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315.
 2. Steunfonds vitale verenigingen
  Daarnaast is in Rotterdam een steunfonds vitale verenigingen van ruim €260.000 beschikbaar gesteld voor verenigingen die door de coronacrisis dreigen om te vallen. Rotterdam Sportsupport heeft een stappenplan ontwikkeld om te bepalen of de financiële situatie van een sportvereniging daadwerkelijk acuut is en de club in aanmerking komt voor het steunfonds. Wanneer er voor de coronacrisis sprake was van een gezonde financiële huishouding en indien andere tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en creatieve oplossingen niet voldoende zijn, kan een vereniging aanspraak maken op het fonds. Lees hier meer.

Een totaaloverzicht van alle maatregelen lees je in het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. Klik hier om de veelgestelde vragen (FAQ) en antwoorden te lezen.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Frederik Netten en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 40 89 29 85. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen. 

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Somers

Marcella Somers

officemanager

In 2021 is voor sportverenigingen een aanvullende financiële bijdrage beschikbaar van € 5 per lid van 18 jaar en ouder. Om aanspraak te maken dient de vereniging wel het vitaliteitsonderzoek van Rotterdam Sportsupport in te vullen.

De coronatijd is voor veel sportverenigingen een enorm uitdagende periode. Onder meer op het thema Financiën zien we knelpunten dan wel maken verenigingen zich zorgen. Rotterdam Sportsupport deelt die zorgen en ondersteunt hierin de clubs. Als extra ondersteuning verbinden we in 2021 een aanvullende financiële bijdrage aan deelname aan het vitaliteitsonderzoek. Dit is een eenmalige bijdrage van € 5 per lid van 18 jaar en ouder. Na 2021 komt deze extra bijdrage te vervallen. Deze bijdrage komt bovenop een eventuele Bijdrage Jeugdsport en is een extra steun in de rug voor alle verenigingen in deze tijd. Wanneer er zwaardere financiële knelpunten zijn voor de vereniging of de vereniging inteert op reserves waardoor zij op langere termijn in de problemen kan komen, neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent.

Hoe kan de vereniging deze éénmalige bijdrage aanvragen?

Door mee te doen aan het vitaliteitsonderzoek vraagt de vereniging automatisch deze bijdrage aan. Er is geen apart aanvraagproces. De uitnodiging voor het onderzoek is eind april naar de verenigingen gestuurd. Heeft jouw vereniging geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. Het invullen van het onderzoek kan tot en met half juni 2021.

Zijn er nog andere voorwaarden?

Deze bijdrage is uitsluitend voor Rotterdamse sportverenigingen. Stichtingen, scoutinggroepen en commerciële aanbieders komen niet in aanmerking. Bij verenigingen die in een grijzer gebied opereren bepaalt Rotterdam Sportsupport welke in aanmerking komen voor deze bijdrage en wat de hoogte van de bijdrage is.

Hoe wordt de hoogte van het bedrag bepaald?

In het vitaliteitsonderzoek wordt gevraagd naar het aantal leden van 18 jaar en ouder. In tegenstelling tot de Bijdrage Jeugdsport worden ook leden meegeteld die niet zijn aangemeld bij de sportbond. Het ingevulde aantal wordt wel gecontroleerd. Wanneer aanvullende informatie nodig is voor deze controle wordt er contact met de vereniging opgenomen.

Wanneer krijgen we de bijdrage uitgekeerd?

Het moment waarop de bijdrage wordt uitgekeerd is afhankelijk van wanneer de vereniging het onderzoek invult. Zodra het onderzoek is ingevuld gaan we aan de slag met de controle. Naar verwachting kunnen de eerste verenigingen hun bijdrage in juni verwachten, maar als aanvullende informatie vereist is, kan dit betekenen dat de bijdrage pas in het derde kwartaal van 2021 wordt uitgekeerd.

Vragen?

Neem dan contact op met Bryan Bastiaanse via b.bastiaanse@rotterdamsportsupport.nl. Hij helpt je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janny van Bergeijk

Janny van Bergeijk

verenigingsconsulent Leden

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking. Als gevolg van deze wet zullen (sport)verenigingen een aantal zaken moeten checken en wijzigen, bijvoorbeeld over het tegenstrijdige belang van de bestuurder.

Op donderdagavond 24 juni organiseert Rotterdam Sportsupport daarom een kennissessie/vragenuurtje. Hierin leggen we uitgebreid uit wat de wetswijzigingen voor jouw vereniging inhouden. Ook leggen we uit welke vervolgacties je als sportbestuurder zelf moet nemen. Uiteraard is er ook de gelegenheid om vragen te stellen. Het is zodoende niet nodig om via internet een (kostbaar) abonnement/programma te kopen om aan de WBTR te gaan voldoen. Lees hier meer over de wetswijziging.

Aanmelden

Wil je deelnemen? Aanmelden kan via deze link of door te klikken op de button in het informatiemenu. Is jouw vereniging van plan om binnenkort de statuten – om een andere reden – aan te passen? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent of met verenigingsconsulent Antoine Schijf via a.schijf@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. Samen zorgen we ervoor dat de WBTR-wijzigingen ook meteen worden meegenomen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ron Stieding

Ron Stieding

verenigingsconsulent Organisatie en Vrijwilligers

In deze bijzondere periode wil NOC*NSF sportverenigingen extra ondersteunen. Op basis van de opgehaalde behoefte de sportkoepel webinars ontwikkeld op thema’s als communicatie en een gezonde sportomgeving.

Tijdens deze webinars wordt jouw sportvereniging, in groepsverband, concreet op weg geholpen aan de hand van een breed scala aan thema’s. De webinars bevatten vele praktijkgerichte handvatten en voldoende ruimte voor vragen, zodat je na jouw deelname meteen aan de slag kunt gaan. Bestuurders en/of andere clubvrijwilligers die interesse hebben in een webinar kunnen via het onderstaande overzicht een geschikte dag kiezen en zich inschrijven. Let op: vol = vol. Wees er dus snel bij!

 • Onder leiding van Martin van Berkel
  Aanvang: 19.30 uur
  Data:
  – 22 maart: Klik hier om aan te melden.
  – 1 april: Klik hier om aan te melden

  Communicatie is belangrijk voor iedere sportorganisatie. Maar hoe houd je jouw leden nou op een juiste manier op de hoogte en in welke frequentie? Tijdens dit webinar wordt jouw sportorganisatie concreet op weg geholpen om communicatie optimaal in te zetten in tijden van corona. Dit webinar bevat vele praktijkgerichte handvatten en voldoende ruimte voor vragen, zodat je na jouw deelname meteen aan de slag kunt gaan.

  Tijdens dit webinar:

  • Geven we je tips over communicatie in tijden van crisis;
  • Kijken we naar de beste communicatiemiddelen die je nu kunt gebruiken, zoals social media en online tools;
  • Doe je concrete inspiratie op voor creatieve mogelijkheden om zowel leden, vrijwilligers, partners en de buurt te blijven betrekken.

 • Onder leiding van Lutger R. Brenninkmeijer en Ine Kloster
  Aanvang: 19.30 uur
  Data:
  – 23 maart: Klik hier om aan te melden
  – 31 maart: Klik hier om aan te melden

  Hoe ziet jouw club er over tien jaar uit? Wat zijn de valkuilen en waar liggen de kansen? Welke ambities heb je voor jouw sportorganisatie en hoe realiseer je deze? We dromen graag over de toekomst – maar het liefst maken we van die dromen werkelijkheid.

  Tijdens dit webinar:
  • Gaan we in gesprek over de actualiteiten die spelen binnen jouw club en hoe je hier juist op kunt participeren;
  • Bespreken we mogelijke valkuilen en kansen van jouw sportorganisatie;
  • Leer je hoe je continuïteit van de club kunt waarborgen en daarmee een gezonde toekomst creëert.

 • Onder leiding van Irene Walk
  Aanvang: 19.30 uur
  Data:
  – 24 maart: Klik hier om aan te melden
  – 29 maart: Klik hier om aan te melden

  Is het eigenlijk niet logisch om je als club in te zetten voor een gezonde sportomgeving? Dat jullie sportclub voelt als een prettige gezonde plek waar je lekker en gezond kunt eten en drinken. En waar jongeren geen ongezond gedrag aanleren, zoals roken of problematisch alcohol drinken, tot ernstige problemen aan toe. Het webinar geeft je inzichten waarom dit voor een sportorganisatie relevant is en hoe je dat kunt realiseren.

  Tijdens dit webinar:
  • Gaan we in op jouw vragen om voor jouw club te werken aan een gezonde sportomgeving;
  • Krijg je concrete tips om dit aan te pakken (welke invloed?) en vol te houden (borging);
  • Krijg je een aanbod tot (gratis) persoonlijke begeleiding van de club op maat.

Aanmelden

Aanmelden kan tot maximaal één dag voor de webinar. Na aanmelding ontvang je een bevestiging van de inschrijving en één dag (24 uur) voor de betreffende webinar ontvang je een e-mail voor deelname. Deze mail bevat een hyperlink en bijbehorende uitleg zodat je kunt deelnemen aan de webinar. Om de webinars zo succesvol mogelijk te laten verlopen en de deelnemers zo goed mogelijk te kunnen voorzien van advies, is een goedwerkende internetverbinding noodzakelijk en een laptop/tablet met goede camera en microfoon wenselijk.

Vragen

Heb je vragen over deze webinars of heeft jouw vereniging behoefte aan verdere ondersteuning? Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Gert-Jan Lammens

Gert-Jan Lammens

directeur

Aanmelden voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Antoine Schijf via a.schijf@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janneke van Tienen

Janneke van Tienen

P&O medewerker

Voor de Rotterdamse sportverenigingen is het afgelopen jaar hectisch en onzeker geweest. Maar ondanks alle maatregelen hebben bestuurders, vrijwilligers en sporters vooral veerkracht laten zien. In de serie ‘Rotterdam. Sterker door verenigen’ vertellen verenigingen hoe ze in deze tijd juist met sport het verschil kunnen maken. In aflevering 3: Ageeth Dirks van Golfclub Kralingen.

Het was voor Dirks en haar collega’s van de activiteitencommissie een spannend moment toen de inschrijving voor het eerste ‘evenement’ van het nieuwe jaar op Golfclub Kralingen openging. “Het is uiteraard allemaal volgens de regels. We gaan in tweetallen de baan op, houden genoeg afstand. Maar toch is het afwachten. Zitten mensen in deze tijd wel te wachten op zoiets?” Het antwoord kwam al na een paar uur. “Toen zaten we al vol. Er is zo’n behoefte aan iets leuks, dat gevoel leeft heel sterk.”

Stof

Net als voor alle andere Rotterdamse sporters waren het ook voor de golfers in Kralingen lastige tijden. Wel de baan op, niet de baan op, clubhuis dicht, clubhuis open voor alleen afhalen. “Maar wij zijn in vergelijking met veel andere sporten natuurlijk relatief veel open geweest”, vertelt Dirks. Dat er op de greens meer mocht dan bijvoorbeeld in de sporthal, was dan ook goed te merken. “Wij hebben heel veel nieuwe leden erbij gekregen, het is echt drukker geworden.”

“Het is uiteraard allemaal volgens de regels. We gaan in tweetallen de baan op, houden genoeg afstand. Maar toch is het afwachten. Zitten mensen in deze tijd wel te wachten op zoiets?”

De nieuwe aanwas bestaat volgens Dirks uit twee verschillende groepen. Mensen die voor het eerst een golfbaan opstappen en mensen die de sport herontdekken omdat alle andere sporten wegvallen. Zij hebben in het verleden ooit een golfvaardigheidsbewijs (GVB) gehaald, nodig om een rondje te kunnen lopen op de baan, maar zijn daarna vaak al jaren niet meer met de sport bezig geweest. “Ik merk het ook in mijn omgeving. Mijn overburen zijn in de coronacrisis begonnen met golf. En mijn drie kinderen, die vroeger ooit hun GVB hebben gehaald, zijn hun spullen onder het stof vandaan gaan halen en weer begonnen.”

Bij Golfclub Kralingen gaan de (sport)activiteiten ook tijdens de coronacrisis door. “Zet de club niet op slot.” Fotocredit: Edwin Hazekamp.

Zoom en Kahoot

Ondanks het feit dat er op de golfbaan in vergelijking met andere sporten meer mogelijk was, benadrukt Dirks dat het zonder de veerkracht van de vereniging een ander verhaal was geweest. “Iedereen binnen de club heeft altijd naar nieuwe mogelijkheden gezocht en heel snel geschakeld. Zo konden wij toch blijven spelen en konden nieuwe leden ondanks alle beperkingen toch hun GVB halen. En we hebben elkaar proberen te helpen. Zo is het clubhuis nog steeds dicht, maar hebben we een aantal keer eten op de baan tijdens het lopen van een ronde geserveerd. Zo steunen we ook de uitbater van het clubhuis.”

“Ga als vereniging door waar je anders ook mee bezig zou zijn. Zet de club niet op slot. Ook al is het een hele lastige tijd, blijf organiseren en zoek als het moet naar alternatieven.”

Ook naast de golfbaan hebben Dirks en haar collega’s geprobeerd de verbondenheid binnen de vereniging te behouden. “Deze winter hebben we een quiz georganiseerd en zijn we voorafgaand hieraan bij de leden borrelhappen langs gaan brengen. Dat was heel geslaagd. Ook een lid van ruim in de tachtig deed mee. Tuurlijk was dat digitale even lastig, maar het is allemaal gelukt. Ja, via Zoom en Kahoot, heel erg leuk.”

Positieve flow

Het advies van Dirks aan andere Rotterdamse verenigingen is dan ook: kijk wat wél mogelijk is. “Ga als vereniging door waar je anders ook mee bezig zou zijn. Zet de club niet op slot. Ook al is het een hele lastige tijd, blijf organiseren en zoek als het moet naar alternatieven. En natuurlijk, misschien is dat voor onze vereniging makkelijker gezegd omdat bij ons relatief veel kan. Maar ook wij zijn tegen lastige dingen aangelopen. Zorg dat je in de positieve flow komt, dan merk je dat er ook heel veel nog wel mogelijk is.”

Eerder verschenen verhalen

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking. Als gevolg van deze wet zullen (sport)verenigingen een aantal zaken moeten checken en wijzigen, bijvoorbeeld over het tegenstrijdige belang van de bestuurder. Op 3 december jl. heeft NOC*NSF een webinar gehouden over deze nieuwe wetgeving.

Wat gaat er eigenlijk veranderen?

 1. Belet of ontstentenis
  De statuten moeten een regeling gaan bevatten wat te doen bij belet (tijdelijke afwezigheid) of ontstentenis (vacature) van álle bestuurders van de vereniging.
 2. Tegenstrijdig belang
  De WBTR bepaalt dat een bestuurder niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp, als hij daarbij een (in)direct persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de sportvereniging (en de daaraan verbonden onderneming). Staat nu een andere regeling in de statuten, dan zal deze per 1 juli a.s. niet meer van toepassing zijn.
 3. Meervoudig stemrecht
  Een bestuurder van een (sport)vereniging kan nooit meer stemmen uitbrengen dan de overige bestuurders tezamen. Bij veel sportverenigingen is niet afgeweken van de basisregel dat iedere bestuurder één stem heeft. In dat geval hoeven de statuten op dit punt niet te worden aangepast.
 4. Aansprakelijkheid
  Voor sportverenigingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn kwalificeert de WBTR bepaalde vermoedens bij faillissement als (on)weerlegbaar. Overigens, ook bij niet commerciële verenigingen kunnen bestuurders bij faillissement aansprakelijk worden gesteld, alleen ligt dan de bewijslast bij de curator. Dit gold ook al voor intrede van de WBTR.

Wat moet ik nu als bestuurder doen?

De wet is vanaf 1 juli van toepassing. Sportverenigingen zullen zich vanaf die dag aan de wet moeten houden. Er is een overgangsregeling afgesproken. Sportclubs worden bij een eerstvolgende wijziging van de statuten – om welke andere reden dan ook – geacht deze in lijn te brengen met de WBTR.   

Hoe gaan wij jouw vereniging helpen?

Wij gaan jouw sportvereniging ondersteunen. Het is niet nodig om via internet een (kostbaar) abonnement/programma te kopen om aan de WBTR te gaan voldoen. Op donderdagavond 22 april en woensdagavond 12 mei organiseert Rotterdam Sportsupport daarom een kennissessie/vragenuurtje. Hierin leggen we uitgebreid uit wat de wetswijzigingen voor jouw vereniging inhouden. Ook leggen we uit welke vervolgacties je als sportbestuurder zelf moet nemen.

* Op 21 april organiseren we ook een digitaal vragenuurtje, maar vanwege de grote belangstelling is het niet meer mogelijk om je hiervoor aan te melden.

Is jouw vereniging van plan om binnenkort de statuten – om een andere reden – aan te passen? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent of met verenigingsconsulent Antoine Schijf via a.schijf@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. Samen zorgen we ervoor dat de WBTR-wijzigingen ook meteen worden meegenomen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ineke Kalkman

Ineke Kalkman

projectleider Veilige sportverenigingen met sterke jeugdafdelingen

Binnensportlocaties zijn tot in elk geval t/m 9 februari gesloten. Buitensportlocaties mogen onder strikte voorwaarden wel worden gebruikt. Klik hier om de actuele maatregelen te bekijken.

Wil je als binnensportvereniging gebruikmaken van een buitensportlocatie? Neem contact op met de verenigingsconsulent van jouw gebied. Wij verkennen graag samen met jou de mogelijkheden.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Somers

Marcella Somers

officemanager

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Floor Vierboom

Floor Vierboom

teamcoördinator Communicatie

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Stephan Vos

Stephan Vos

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is 10 november aangenomen in de Eerste Kamer. Hiermee zal de wet nu formeel in werking treden op 1 juli 2021. Dus aankomende zomer al. Dit lijkt verder weg dan het is, want er zijn veel zaken die sportverenigingen moeten gaan regelen in relatie tot deze wet.  Op donderdag 3 december organiseert NOC*NSF daarom een webinar om deze nieuwe wet, die van groot belang is voor sportbestuurders, nader toe te lichten.

Waarom is deze wet relevant: 

 1. Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van sportbestuurders. 
 2. Besturen moeten een aantal zaken goed afspreken en regelen omgaande stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur.
 3. Vele gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden.

Aanmelden

NOC*NSF legt alles graag uit tijdens het webinar van donderdag 3 december van 16.00-17.00 uur. Bestuurders van sportverenigingen zijn van harte uitgenodigd voor deelname aan dit webinar. Zet dit bericht dus vooral ook door naar jullie verenigingsbestuurders. Aanmelden voor dit webinar kan via deze link of door te klikken op de button in het informatiemenu.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janny van Bergeijk

Janny van Bergeijk

verenigingsconsulent Leden

(artikel laatst gewijzigd op 1 december om 16.14 uur)

De Rijksoverheid heeft dinsdagavond 17 november bekendgemaakt dat de maatregelen per 19 november teruggaan naar zoals deze twee weken geleden golden. Het betreft de volgende maatregelen: 

Sporten is beperkt mogelijk

 • De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid. Lees hier de veelgestelde vragen van NOC*NSF over de mondkapjesplicht.
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Zorg dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort en dat de viertallen zo veel mogelijk een vaste samenstelling hebben en dat er zo min mogelijk wordt gewisseld tussen de groepen.
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan. Alle competities van de amateursportploegen zijn voorlopig uitgesteld. Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan. Kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging;
 • Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30 personen. En voor sporters vanaf 18 jaar de 1,5 meter en groepjes van maximaal 4 personen;
 • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • Voor binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen. Bij teamsporten zijn boven de 18 jaar groepen van maximaal 4 personen toegestaan. Voor jeugd geldt de groepsgrootte niet bij sporten;
 • Trainers mogen bij jeugd t/m 12 jaar binnen de anderhalve meter komen. Bij jeugd vanaf 13 jaar moeten trainers de anderhalve meter waarborgen, tenzij dit noodzakelijk is om de veiligheid bij de sport te waarborgen zoals het vangen van jeugdleden bij het turnen.
 • Voor groepslessen bij individuele sporten (zoals bootcamp, yoga of spinning) geldt het maximaal aantal van 30 personen per binnenruimte. Buiten en bij teamsporten zijn groepen van maximaal 4 personen toegestaan;
 • In binnensportlocaties is het altijd verplicht om de deelnemers een locatie toe te wijzen waar hun sportactiviteit dient plaats te vinden. Hierin geldt het maximum aantal van 30 personen per ruimte;
 • Voor buitensportlocaties geldt dat het alleen bij meer dan 250 deelnemers verplicht is om de deelnemers een locatie toe te wijzen waar hun sportactiviteit dient plaats te vinden en is het bovendien bij meer dan 250 ook verplicht om de gezondheid van de aanwezigen te verifiëren en te werken met reserveringen;
 • Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten;
 • Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub/dartclub) sportbeoefening kan, maximaal 30 personen, 1,5 meter afstand en de horecafunctie is dicht;
 • Sportkampen worden gezien als sportactiviteiten en kunnen plaatsvinden, mits er wordt toegezien op het naleven regels begeleiders en ouders;
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit;
 • Na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten;
 • Kinderen en jongeren moeten, ook als ze geen lid zijn van een vereniging, zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te sporten op de sportaccommodaties.
 • Nog een algemene noot: sommige maatregelen geven niet direct uitsluitsel en kunnen (voor bepaalde sporttakken en -beoefeningen) nog grijze gebieden bevatten. Het is niet wenselijk om de grens van het net wel of net niet toelaatbare op te zoeken. Voor sportspecifieke vragen verwijzen we naar de bondsprotocollen.

Bekijk hier het aangepaste sportprotocol van NOC*NSF en bekijk hier de noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En lees hier de veelgestelde vragen op Rijksoverheid.nl en hier de veelgestelde vragen van NOC*NSF.

Financiële gevolgen

Op dit moment zijn er verschillende regelingen waarvoor clubs mogelijk in aanmerking komen, zoals de vernieuwde NOW-regeling en het steunfonds vitale verenigingen. Bekijk hier het onlangs bijgewerkte totaaloverzicht.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janny van Bergeijk

Janny van Bergeijk

verenigingsconsulent Leden

Allerlei dilemma’s en uitdagingen zijn aan verenigingsbestuurders voorbij gekomen in de afgelopen maanden. Gelukkig laten de coronaregels het toe dat de jeugd nog lekker mag sporten. Maar wat te doen met het Sinterklaasfeest?  

Gebruik van het clubhuis, de komst van Sint en Piet, in groepsverband zingen, iemand die foto’s maakt of de muziekinstallatie bedient, een vrijwilliger die lekkers uitdeelt. Helaas past dit, soms strikt genomen, allemaal niet binnen de huidige richtlijnen. Met een beetje omdenken is er alsnog wat van te maken, bijvoorbeeld de coronacoördinator die toch aanwezig is ook andere functies geven, maar past dat dan nog binnen ‘zoek de grens niet op?’ 
Wij begrijpen dan ook dat veel sportverenigingen de keuze maken om het Sinterklaasfeest dit jaar aan de club voorbij te laten gaan. Zoals zij in 2020 al veel meer activiteiten hebben moeten afzeggen. Gekoesterd wordt dat er door de jeugd wel regulier gesport mag worden en verder is het helaas niet anders.
Verenigingen die besluiten om toch (online) een Sinterklaasfeest te vieren, wijzen wij graag naast de coronarichtlijnen op deze brief voor sportverenigingen en scholen waarin wethouder Bert Wijbenga (o.a. Integratie en Samenleven) aangeeft dat het een wens is van de gemeenteraad om vanuit de gemeente geen sinterklaasfestiviteiten te subsidiëren waarbij de Pieten zwart zijn. Ongeacht of een vereniging gebruik zou maken van subsidie voor het Sinterklaasfeest, geven wij vanuit Rotterdam Sportsupport graag het volgende mee als input bij het dilemma of en hoe Sinterklaas op de club gevierd wordt dit jaar. 

Aandachtspunten

Wat kun je als sportvereniging doen zodat de viering voor iedereen prettig kan zijn, ook in de coronatijd? Hieronder hebben we een lijst gemaakt met de belangrijkste aandachtspunten:

 • Vanuit respect naar al je leden adviseren wij om je te houden aan de landelijke richtlijnen voor wat betreft Piet. Dat wil zeggen: dat je gebruik maakt van een roetveeg of regenboog Piet. Ontdoe Piet in ieder geval van alle kunstmatig aangebrachte raciale kenmerken en attributen (huidskleur, lippen, kroeshaar, oorringen, accent);
 • Neem als verenigingsbestuur een standpunt in en draag dit ook uit;
 • Communiceer helder en tijdig met ouders. Maak duidelijk waarom je voor deze oplossing kiest;
 • Heb je een verschil van inzicht met ouders? Ga met elkaar in gesprek. Niet om elkaar te overtuigen maar om visies uit te wisselen. Hulp nodig? Neem contact op met Rotterdam Sportsupport, we adviseren je graag. Blijven ouders ontevreden na het gesprek? Wijs hen op de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de vertrouwenscontactpersoon van de eigen club of sportbond.

Ook vanwege financiële nood wordt door veel gezinnen het Sinterklaasfeest niet perse als prettig ervaren. Veel kinderen uit zo’n thuissituatie krijgen geen cadeaus op 5 december of wanneer ze thuis hun schoen zetten. Extra leuk dus als ze op de sportvereniging wel een kleinigheidje krijgen. Maar wellicht kun je als vereniging meer betekenen. Wanneer je weet dat dit speelt binnen gezinnen van jullie vereniging, kun je ouders/verzorgers eventueel attenderen op de onderstaande initiatieven die ervoor zorgen dat ook kinderen die uit minder bedeelde gezinnen komen kunnen genieten van het Sinterklaasfeest:

Vragen

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of wil je graag iemand van Rotterdam Sportsupport spreken over dit thema? Neem dan voor vragen met betrekking tot het coronavirus contact op met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. En voor vragen met betrekking tot het thema discriminatie met Ineke Kalkman, projectleider Veilige sportverenigingen met sterke jeugdafdelingen, via i.kalkman@rotterdamsportsupport.nl

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bryan Bastiaanse

Bryan Bastiaanse

coördinator monitoring en verantwoording projecten

(artikel laatst gewijzigd op 5 november om 16:55 uur)

De Rijksoverheid heeft dinsdagavond 3 november bekendgemaakt dat er strengere maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het aantal coronabesmettingen daalt. De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 4 november om 22:00 uur en voor minimaal twee weken. Het betreft de volgende maatregelen: 

 • Maximaal 2 volwassen personen mogen met elkaar sporten. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Groepslessen voor volwassenen bij sportaanbieders zijn verboden.
 • Zwembaden zijn gesloten.

Dat maakt dat dit de actuele maatregelen zijn waar verenigingen mee te maken hebben:

 • Maximaal 2 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten) in een groepje. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor binnensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Let op: één trainer die meerdere duo’s traint valt onder ‘groepslessen’ en die zijn verboden. Er mogen wel meerdere tweetallen op het veld aanwezig zijn zonder trainer of met één trainer per tweetal.
 • Voor buitensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Let op: één trainer die meerdere duo’s traint valt onder ‘groepslessen’ en die zijn verboden. Er mogen wel meerdere tweetallen op het veld aanwezig zijn zonder trainer of met één trainer per tweetal.
 • In teamverband sporten onder begeleiding van een trainer/leider/instructeur mag dus enkel in een groep van 2. Dit geldt ook voor verenigingssporten (binnen en buiten).
 • Meerdere groepjes van 2 zonder trainer mag alleen als dit ongeorganiseerd en spontaan plaats vindt.
 • Groepslessen voor volwassenen bij sportaanbieders zijn verboden. Dit verbod geldt voor groepslessen die binnen en buiten plaatsvinden.
 • Zwembaden zijn gesloten.
 • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Bekijk hier het aangepaste sportprotocol van NOC*NSF en bekijk hier de noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En lees hier de veelgestelde vragen op Rijksoverheid.nl en hier de veelgestelde vragen van NOC*NSF.

Financiële gevolgen

Op dit moment zijn er verschillende regelingen waarvoor clubs mogelijk in aanmerking komen, zoals het steunfonds vitale verenigingen en de TASO-regeling. Bekijk hier het totaaloverzicht.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janneke van Tienen

Janneke van Tienen

P&O medewerker

(Artikel laatst gewijzigd op 3 november om 09:32 uur)

Nu vergaderen in onze regio niet is toegestaan in het clubhuis en ook het uitsteltermijn van vier maanden nabij is, wordt een volledig digitale ALV (Algemene Ledenvergadering) ook voor jouw vereniging hoogstwaarschijnlijk onvermijdelijk. Met maximaal twee mensen bijeen met een afstand van 1,5 meter zou je voor de camera een digitale bestuurstafel kunnen creëren. Iets voor jouw vereniging? Lees hier de mogelijkheden.

* Het is in onze regio voor verenigingen niet toegestaan om te vergaderen in het clubhuis, zo schrijft de noodverordening voor van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Verlenging tijdelijke wet Covid-19

De tijdelijke wet Covid-19 maakt het mogelijk om bepaalde besluiten doorgang te laten krijgen, denkend aan het (her)benoemen van een bestuurslid of een voorgenomen fusie. Deze wet maakt het voor verenigingen ook mogelijk om een volledige digitale ALV te houden, ook als dit niet in de statuten is opgenomen. De wet is op 24 april 2020 in werking getreden en is door opnieuw te zijn verlengd nu van kracht tot 1 december 2020. Met deze laatste verlenging is bovendien bepaald dat de regels slechts kunnen vervallen indien tenminste twee maanden voor de bestaande vervaldatum een openbare aankondiging daarvan is gedaan. Dat impliceert dat ervan kan worden uitgegaan dat een tijdelijke voorziening tenminste de komende twee maanden nog toepasselijk zal zijn, tenzij inmiddels een eerdere vervaldatum daarvan is aangekondigd. Dit zou betekenen dat de digitale ALV tot 1 februari 2021 kan worden gehouden.

Statutair

Besturen van verenigingen, stichtingen en coöperaties kunnen de termijn voor het opstellen van een jaarverslag en een financieel overzicht over 2019 verlengen van 6 maanden naar uiterlijk 10 maanden na afloop van het boekjaar. De statuten van een vereniging kunnen nu al bepalen dat leden tijdens de ALV elektronisch kunnen stemmen. Het was eerder echter nog niet mogelijk de gehele ALV volledig digitaal (dus bijvoorbeeld via videoverbinding) te laten plaatsvinden. De COVID-wet maakt dat nu mogelijk.
Tip: neem als extra agendapunt/stemronde tijdens de ALV op dat een aanpassing/ toevoeging in de statuten gemaakt kan worden om naast fysiek ook digitaal stemmen en online vergaderen mogelijk te maken in de toekomst. Check daarnaast altijd de eigen statuten van jouw vereniging. Neem bij vragen of onduidelijkheid contact op met Rotterdam Sportsupport.

Aankondiging

Als het bestuur een digitale vergadering wil houden, moet dit bij de oproeping (en uitnodiging) voor de ALV vermeld worden. Vermeld hierbij duidelijk van welke tool gebruik zal worden gemaakt. Eventueel kan een lid, als hij zelf niet kan deelnemen aan de vergadering, een ander lid machtigen voor het uitbrengen van zijn stem tijdens de digitale ALV, tenzij de statuten bepalen dat dit niet mogelijk is.

Afspraken

De voorzitter van de vergadering is tijdens de ALV verantwoordelijk voor het goed en efficiënt laten verlopen van de ALV. Test hiervoor daarom van tevoren goed of alle middelen werken. De voorzitter mag hiervoor op grond van de COVID-wet regels bepalen. Deze regels moeten aan het begin van de ALV verteld worden, zodat iedereen zich eraan kan houden. Dit zijn bijvoorbeeld regels over wie vragen mag indienen, het al dan niet thematisch beantwoorden van de vragen of het sluiten van een discussie. Als de verbinding tijdens de ALV hapert of iemand door andere omstandigheden niet goed kan deelnemen aan de digitale ALV, heeft dit geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming. Daarnaast kan het goed helpen bij de start van de ALV de rolverdeling en de daarbij behorende taken te benoemen om de digitale ALV in goede banen te laten verlopen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de voorzitter de ‘moderator’ is en de secretaris de vragen in de chat bijhoudt.

Stemmen

Op grond van de COVID-wet kan het bestuur van de vereniging dus bepalen dat de ALV volledig digitaal gaat plaatsvinden en dat door de leden ook digitaal moet worden gestemd. Het maakt dus niet uit wat de statuten hierover bepalen. Hierbij moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

 • De ALV is digitaal voor leden te volgen (bijvoorbeeld met een livestream via audio of video).
 • De leden hebben tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de ALV de mogelijkheid gekregen om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die op de agenda staan.
 • De vragen van leden moeten uiterlijk tijdens de ALV worden beantwoord en de antwoorden moeten beschikbaar zijn voor de leden, bijvoorbeeld via de website of een e-mail. Dit zodat de leden de antwoorden op de vragen kunnen betrekken bij het uitoefenen van het stemrecht.
 • Tijdens de ALV moeten vragen van leden zo goed mogelijk worden beantwoord, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
 • De stemgerechtigde moet identificeerbaar zijn.
 • Zorg dat de stemming wordt vastgelegd, zodat deze achteraf altijd nog geraadpleegd kan worden.

Ook is het mogelijk dat de ALV niet als fysieke bijeenkomst wordt voorbereid. In dit geval worden alle stukken en gevraagde besluiten vooraf per email opgestuurd naar alle leden en wordt gevraagd om vooraf te stemmen en/of vragen in te dienen. Voor het indienen van vragen moeten de leden tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de ALV in de gelegenheid worden gesteld. Let op: de ALV moet alsnog met een liveverbinding worden uitgezonden om de vragen van de leden te beantwoorden. Daarnaast moeten de antwoorden op de website van de vereniging worden geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk worden gemaakt voor de leden.

Elektronische communicatiemiddelen

Inmiddels zijn meerdere applicaties hiervoor ontwikkeld. Hieronder een aantal punten waar je aan kunt denken met een aantal mogelijke aanbieders. Daarnaast heeft NOC*NSF een selectie gemaakt van aanbieders voor sportbonden en/of verenigingen. 

1. Platform
Kies een platform om digitaal te vergaderen (en neem er indien nodig een abonnement op). Enkele voorbeelden:

2. Stemtool
Kies een stemtool als er gestemd moet worden en schat in hoe complex of eenvoudig de gewenste besluitvorming is. Enkele voorbeelden van stemtools zijn:

 • Online ALV *: geschatte kosten € 150 per jaar, plus € 0,95 per stem.
 • Votecompany: geschatte kosten €150 per vergadering. Als live-begeleiding nodig is, komen er kosten bij. Lees ook ervaring van Orca.
 • Het is ook mogelijk om de ‘raise hands’ functie in Zoom en Microsoft Teams te gebruiken.

* In de afgelopen maanden hebben we meerdere verenigingen gevolgd die Online ALV gebruikten voor hun digitale ALV waarbij gebruiksvriendelijkheid, overzichtelijk, chatfuncties en stemmogelijkheden als positieve punten naar voren kwamen.

3. Microfoon
Overweeg een speciale microfoon, als je met meer bestuursleden in een ruimte zit, om echo’s te voorkomen. Er zijn bepaalde bluetooth speakers die tevens kunnen dienen als microfoon. Deze microfoon is omni directioneel dus makkelijk om met meerdere mensen te vergaderen op één plek. Zie hier een voorbeeld.
Waar rekening mee gehouden moet worden om te bepalen welke elektronische communicatiemiddelen geschikt zijn voor het doel van de bijeenkomst is, gaat het om:

 • Beraadslaging: proces, presentatie en rapportage.
 • Interactie: discussie en moderatie
 • Stemproces: identificatie, machtigingen, differentiatie en techniek.

Niet alle (bovengenoemde) elektronische communicatiemiddelen ondersteunen de digitale stemgerechtigde procedure. Lees je goed in of laat je hier goed over informeren.

Vervolg

De COVID-wet is tijdelijk en beoogt alleen de periode waarin de corona-maatregelen van kracht zijn te bestrijken. Na de tijdelijke wet keert de oude situatie weer terug. Een volledig digitale algemene vergadering zal dan niet meer mogelijk zijn en een gedeeltelijke digitale algemene vergadering met digitaal stemrecht alleen wanneer de statuten dit mogelijk maken. Will je deze mogelijkheid voor de toekomst blijven behouden? Dan adviseren wij om de statuten hierop aan te passen als deze daar op dit moment niet in voorzien. 

Ervaring

Inmiddels is bij ons bekend dat er sinds eind maart 2020 ongeveer twintig verenigingen aan de slag zijn gegaan met een digitale ALV. Hieronder een aantal punten en quotes van verenigingen:

 • Veelal hogere opkomst van leden bij de ALV. Bij een aantal ruim het dubbele;
 • Stemverloop heel snel en soepel, vaak binnen één minuut inzichtelijk wie wat gestemd heeft;
 • Met een bestuurslid als procesbegeleider en een bestuurslid als inhoudelijke presentator werkt het goed om in beeld te zijn.

“Dankzij de input en hulp van Rotterdam Sportsupport hebben we op tijd de juiste software kunnen bemachtigen. Hierdoor konden we onszelf bekend maken met de mogelijkheden van Online ALV. Het was even wennen en daarom hebben we als bestuur eerst een oefensessie gehouden. Persoonlijk vind ik de chat ideaal en duidelijk. Je kunt alle vragen goed bewaren en beantwoorden. Het stemmen, het belangrijkste onderdeel, ging ook perfect. Alle resultaten zijn direct opgeslagen.“

– Suad Basic – (Egelantier Boys)

Meer info

Voor meer informatie zoals tips bij het voorbereiden van, tijdens of na een digitale ALV check andere gerelateerde artikelen op onze website:

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Dit artikel is tot stand gekomen op basis van informatie van de Rijksoverheid, NOC*NSF, KvK, Vereniging en Recht, en Rotterdam Sportsupport.


Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Lennert van Driel

Lennert van Driel

contentspecialist

De gemeente Rotterdam doet samen met Kieskompas, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit onderzoek naar de maatschappelijke gevolgen van het coronavirus. Ook Rotterdamse sportverenigingen kunnen bijdragen aan dit onderzoek door een enquête in te vullen en/of deze te verspreiden binnen hun netwerk.

Juist in deze coronacrisis is het belangrijk onderzoek te doen naar de opvattingen en ervaringen van inwoners van Rotterdam, stellen de onderzoekers. Hiermee willen ze dat zo veel mogelijk verschillende meningen worden gehoord. Daarom de vraag om de onderstaande link (liefst z.s.m.) zelf in te vullen en/of door te sturen te sturen naar jouw contacten in de Rotterdamse samenleving. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten.

Klik hier of op de button in het informatiemenu om de vragenlijst in te vullen.

Verspreiden

De resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek zijn belangrijk voor onze stad, voor organisaties en overheden. Je kunt deze link eenvoudig verspreiden per e-mail, onder je WhatsApp-contacten of door het te plaatsen op de socials. Deelname aan dit onderzoek is gegarandeerd anoniem.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ellen Breedveld

Ellen Breedveld

projectmedewerker Meer volwassen Rotterdammers met een gezondheidsachterstand blijvend in beweging

Wil je als vereniging meer bekendheid? Eén manier om je club meer bekendheid te geven is door de media op te zoeken. Dat kan door een persbericht te versturen. Maar hoe valt jouw bericht op tussen de honderden andere berichten die media dagelijks ontvangen? In deze digitale training ga je met al deze vragen aan de slag en kun jij zelf een persbericht opstellen en versturen.

De e-learning is opgebouwd in twee blokken: een trainingsvorm met verschillende handige tips/praktijkvoorbeelden en een inleveropdracht. De trainingsvorm bestaat uit vier onderdelen:

 • Wat is een persbericht en waarom gebruik je het?
 • Waaraan voldoet een goed bericht?
 • Hoe schrijf je een goed bericht?
 • De verspreiding

Duur: 35 tot 40 min.

Interesse?

Wil je deze e-learning volgen? Stuur dan een e-mail naar of l.vandriel@rotterdamsportsupport.nl of w.vanderwal@rotterdamsportsupport.nl. We sturen je de link naar de online omgeving zo spoedig mogelijk toe!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Monique de Groot

Monique de Groot

projectcoördinator Sportplus

Rotterdam Sportsupport beantwoordde sinds maart al ruim vijfhonderd hulpvragen die verband houden met corona. Ter vergelijking: in heel 2019 beantwoordde de organisatie in totaal 421 hulpvragen over reguliere thema’s als accommodatie, financiën, leden, organisatie, veilig sportklimaat en vrijwilligers. De vragen over reguliere thema’s komen dus nog bovenop de coronahulpvragen.

“De verenigingsconsulenten hebben in de eerste paar weken na de lockdown bijna tweehonderd clubs telefonisch gesproken. Daarnaast weten verenigingen ons ook te vinden en daar zijn we blij om. De coronamaatregelen vragen veel van sportbestuurders. Door alle ontwikkelingen op de voet te volgen kunnen we verenigingen vaak snel van antwoorden en praktische tips voorzien,” zegt René Biemans die alle coronavragen van verenigingen binnenkrijgt.

Steunfonds

Een deel van de vragen die binnenkomt gaat over de financiële consequenties die corona heeft voor clubs. In totaal zijn 35 verenigingen financieel gescand en hebben 15 verenigingen hebben aanspraak gemaakt op het steunfonds Vitale Verenigingen. Van de 15 hebben er 8 inmiddels een bijdrage ontvangen uit het fonds en 7 andere clubs doorlopen momenteel de analysefase. “Het is ontzettend fijn dat de gemeente in deze lastige tijd klaarstaat voor vitale verenigingen die het door corona moeilijk hebben,” aldus Yusuf Celik, projectmanager bij Rotterdam Sportsupport.

Kijkje in de keuken

Gert-Jan Lammens, directeur bij Rotterdam Sportsupport: “Net als bij sportverenigingen vraagt de coronaperiode ook iets anders van ons als organisatie. Om een inkijkje te geven in onze interne organisatie; we hebben kort na de eerste persconferentie een multidisciplinair corona-overleg gepland waarin alle informatie en signalen samenkomen. Zo proberen we informatie snel en eenduidig intern te delen.”
“Kort erna openden we het speciale mailadres coronavirus@rotterdamsportsupport.nl,” vervolgt Lammens. “Deze vragen worden, apart van reguliere hulpvragen, beantwoord én gemonitord door collega René Biemans. Dit geeft ons goed zicht op de vragen van clubs, waar de grootste knelpunten zitten en het stelt ons in staat om daarover actuele artikelen te schrijven en delen.”

“De verenigingsconsulenten hebben in de eerste paar weken na de lockdown bijna tweehonderd clubs telefonisch gesproken.”

– René Biemans –

Impact

Rotterdam Sportsupport informeert op hoofdlijnen geregeld de sportpartners over wat er speelt bij clubs. De verenigingsconsulenten met expertises op het gebied van accommodatie, financiën, leden, organisatie, veilig sportklimaat en vrijwilligers gingen aan de slag met gerichte tips en kennisartikelen over de impact die corona op deze thema’s heeft.
Lammens: “Dit resulteerde in ruim tachtig artikelen met actuele informatie en tips. Toen clubs weer open mochten ontstond er een nieuw thema ‘de anderhalvemetersamenleving’. Collega Liesbeth van der Meer houdt voor clubs de protocollen en noodverordening nauwlettend in de gaten en beantwoord alle vragen die hierover binnenkomen. Ik ben trots op alle verenigingen en mijn collega’s die samen zorgen dat de breedtesport ook in deze moeilijke tijd van betekenis kan blijven voor Rotterdammers.”

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Saskia Grootens

Saskia Grootens

verenigingsconsulent Overschie en Hillegersberg-Schiebroek.

(Artikel laatst gewijzigd op 19 oktober om 10:32 uur. Meest recente aanvullingen zijn schuingedrukt.)

De Rijksoverheid heeft dinsdagavond 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat het aantal coronabesmettingen daalt. De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag  14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Welke gevolgen heeft dit voor sportverengingen?

Sporten alleen nog beperkt mogelijk

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Zorg dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort en dat de viertallen zo veel mogelijk een vaste samenstelling hebben en dat er zo min mogelijk wordt gewisseld tussen de groepen.
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan. Alle competities van de amateursportploegen zijn voorlopig uitgesteld. Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan. Kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging;
 • Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30 personen. En voor sporters vanaf 18 jaar de 1,5 meter en groepjes van maximaal 4 personen;
 • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • Voor binnensporten geldt een maximaal van 30 personen per zelfstandige ruimte. Trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen. Bij teamsporten zijn boven de 18 jaar groepen van maximaal 4 personen toegestaan. Voor jeugd geldt de groepsgrootte niet bij sporten;
 • Trainers mogen bij jeugd t/m 12 jaar binnen de anderhalve meter komen. Bij jeugd vanaf 13 jaar moeten trainers de anderhalve meter waarborgen, tenzij dit noodzakelijk is om de veiligheid bij de sport te waarborgen zoals het vangen van jeugdleden bij het turnen.
 • Voor groepslessen bij individuele sporten (zoals bootcamp, yoga of spinning) geldt het maximaal aantal van 30 personen per binnenruimte. Buiten en bij teamsporten zijn groepen van maximaal 4 personen toegestaan;
 • In binnensportlocaties is het altijd verplicht om de deelnemers een locatie toe te wijzen waar hun sportactiviteit dient plaats te vinden. Hierin geldt het maximum aantal van 30 personen per ruimte;
 • Voor buitensportlocaties geldt dat het alleen bij meer dan 250 deelnemers verplicht is om de deelnemers een locatie toe te wijzen waar hun sportactiviteit dient plaats te vinden en is het bovendien bij meer dan 250 ook verplicht om de gezondheid van de aanwezigen te verifiëren en te werken met reserveringen;
 • Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten;
 • Vergaderen in het clubhuis is niet toegestaan;
 • Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub/dartclub) sportbeoefening kan, maximaal 30 personen, 1,5 meter afstand en de horecafunctie is dicht;
 • Sportkampen worden gezien als sportactiviteiten en kunnen plaatsvinden, mits er wordt toegezien op het naleven regels begeleiders en ouders;
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit;
 • Na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten;
 • Kinderen en jongeren moeten, ook als ze geen lid zijn van een vereniging, zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te sporten op de sportaccommodaties.
 • Nog een algemene noot: sommige maatregelen geven niet direct uitsluitsel en kunnen (voor bepaalde sporttakken en -beoefeningen) nog grijze gebieden bevatten. Het is niet wenselijk om de grens van het net wel of net niet toelaatbare op te zoeken. Voor sportspecifieke vragen verwijzen we naar de bondsprotocollen.

Financiële gevolgen

Door de aangescherpte coronamaatregelen dreigen sportverenigingen nog meer financiële schade op te lopen. Op dit moment zijn er verschillende maatregelen die verenigingen al kunnen treffen, zoals het steunfonds vitale verenigingen en de TASO-regeling. Bekijk hier het totaaloverzicht.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra van Zevenhuijzen

Sandra van Zevenhuijzen

teamcoördinator P&O en Financiën

Rotterdamse verenigingen spreken van een afname in het ledenaantal en toegenomen financiële tekorten door de coronacrisis. Desondanks noemen bijna negen op de tien verenigingen in Rotterdam zichzelf over het geheel genomen vitaal. Op de vitaliteitsindex scoren verenigingen gemiddeld een 77 (schaal van 0-100). Dat blijkt uit het vitaliteitsonderzoek van Rotterdam Sportsupport waarin Rotterdamse clubs de staat van hun eigen vereniging beoordelen.

Een recordaantal van 229 verenigingen vulde tussen eind april en eind juni de vragenlijst in. Goed om te weten: in deze periode wisselden de coronamaatregelen en -versoepelingen elkaar in rap tempo op; van volledige sluiting van sportverenigingen vanaf 16 maart, tot heropening voor jeugd op 29 april en heropening voor volwassenen op 11 mei. Eind mei werd ook bekend dat binnensport en sportkantines per 1 juli weer open konden. Het onderzoek is een momentopname en de geldende maatregelen op het moment van invullen zullen van invloed zijn geweest op de zelfevaluaties. Dit doet niets af aan de betrouwbaarheid maar is wel een belangrijk gegeven.

Het jaarlijkse vitaliteitsonderzoek helpt Rotterdam Sportsupport haar dienstverlening en projecten te versterken, zodat deze nog beter aansluiten bij de behoeftes van verenigingen en zij verenigingen zodoende nog gerichter kan ondersteunen. In het onderzoek reageerden bestuursleden op stellingen over accommodatie, financiën, organisatie en structuur, leden, vrijwilligers en veilig sportklimaat. De clubs zijn ook bevraagd om de impact van de coronacrisis in te schatten aangezien het vitaliteitsonderzoek liep toen de eerste maatregelen geïmplementeerd werden. Een overzicht uit de resultaten van het onderzoek:

De vitaliteitsscore komt dit jaar uit op 77 (schaal van 0-100). We zien echter in de antwoorden ook dat een stuk minder clubs (12%) volmondig aangeeft zichzelf vitaal te vinden in vergelijking met vorig jaar. Het aandeel vitale verenigingen is licht gedaald.

Zorgen om coronacrisis

Meer dan de helft van de verenigingen geeft aan zich zorgen te maken over de gevolgen van de coronacrisis. Bijna de helft van de clubs voorziet een afname in het aantal leden en driekwart van de verenigingen zegt een financieel tekort te verwachten voor het kalenderjaar. Voor diverse verenigingen had de crisis al snel tot gevolg dat er niet meer aan de lopende betalingsverplichtingen voldaan konden worden en financiële steun nodig hadden. Een aantal verenigingen heeft al gebruik gemaakt van het steunfonds vitale verenigingen. Clubs die in acute nood komen, kunnen een beroep doen op het steunfonds. Lees hier meer over het stappenplan en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

De focus van verenigingen ligt de komende jaren vooral op de groei en behoud van het aantal leden. De helft van de verenigingen noemt dit als belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren. Verder wordt het werven en behouden van vrijwilligers en het verbeteren van de accommodatie vaak genoemd.

Accommodatie

Bijna 7 op de 10 verenigingen zegt dat de accommodatie voldoet voor nu en in de nabije toekomst. Een vijfde van de clubs geeft aan dat de accommodatie niet voldoet. De tevredenheid over de accommodatie komt vooral door de horecamogelijkheden en de bereikbaarheid en toegankelijkheid. Over de sportruimtes en kleedruimtes zijn de verenigingen relatief gezien minder tevreden. De grotere verenigingen zijn vaker ontevreden over hun accommodatie dan de kleinere clubs. Verder zijn het ook de veldsportverenigingen die vaker aangeven dat de accommodatie niet voldoet.

Een kwart van de verenigingen geeft aan graag aan de slag te willen met een meerjarenonderhoudsplan. Verder zegt een vijfde van de clubs op korte termijn het vergroten van de duurzaamheid op te willen pakken. Dit betreft voornamelijk veldsportverenigingen. Lees hier meer over de ondersteuning die we kunnen bieden over accommodatievraagstukken.

Financiën

Een behoorlijk groot aantal verenigingen (17%) spreekt van financiële problemen die het voortbestaan in gevaar kunnen brengen. Twee derde van de clubs zegt geen grote financiële problemen te kennen. Er zijn maar weinig verenigingen die spreken over schulden of achterstallige betalingen die ze in de problemen kan brengen. De issues zitten vaker rondom het op kunnen vangen van onverwachte uitgaven en het kunnen maken van jaarlijkse reserveringen. Verder geeft 4 op de 10 verenigingen aan moeite te hebben om de begroting jaarlijks sluitend te krijgen. Het zijn vooral de kleinere verenigingen die spreken over financiële problemen.

Er is behoorlijk wat animo om met het thema financiën aan de slag te gaan. Diverse onderwerpen zoals sponsorinkomsten, fondsenwerving, meerjarenbegroting en jaarlijkse reserveringen worden door ongeveer 30% van de verenigingen genoemd om op kort termijn mee aan de slag te gaan. Heeft jouw vereniging behoefte aan ondersteuning op dit thema? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent.

Leden

Een kwart van de verenigingen geeft aan onvoldoende leden te hebben. Slechts 6 op de 10 verenigingen zegt dat het aantal leden voldoende is voor een toekomstbestendige vereniging. Clubs geven aan vooral moeite te hebben met het binden van leden aan de vereniging. Ze slagen er minder vaak in om de betrokkenheid onder de leden te vergroten. Dit is wel een onderwerp waar 45% van de vereniging mee aan de slag wil gaan het komende jaar. Ook het aantrekken en lid maken van nieuwe sporters gaat niet iedereen even goed af. Ruim 4 op de 10 verenigingen heeft moeite om voldoende nieuwe mensen lid te maken. Daarbij lukt het ongeveer 30% van de clubs niet goed om in aanraking te komen met voldoende potentiële nieuwe leden en hen naar de vereniging te krijgen.

Het zijn voornamelijk de kleinere verenigingen die op dit vlak wat hulp kunnen gebruiken. De meeste grote verenigingen geven aan voldoende leden te hebben. Heeft jouw vereniging behoefte aan ondersteuning op dit thema? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent.

Organisatie

Driekwart van de verenigingen zegt geen problemen te hebben bij het organiseren van (sport)activiteiten voor de leden en weet in te spelen op kansen en bedreigingen. Onder de grote verenigingen is dit zelfs 95%.

Toch is er een grote groep verenigingen die met een of meerdere aspecten van het thema organisatie aan de slag wil. Zo wil 4 op de 10 verenigingen aan de slag met het in beeld brengen van hun sterke en zwakken punten. Ook het opstellen van een duidelijk takenpakket voor vrijwilligers wordt vaak (38%) genoemd. Verder noemt ruim een derde van de verenigingen het opstellen van een beleidsplan met visie en missie als een onderwerp om op kort termijn aan te gaan werken.

Wil jouw vereniging aan de slag met vernieuwende bestuurs- en organisatievormen, het bepalen van een breed gedragen beleid met visie en missie, of zijn de rollen met de daarbij behorende taken niet helder? Lees hier wat diverse experts jou te bieden hebben.

Veilig sportklimaat

Vrijwel alle verenigingen geven aan een veilig en positief sportklimaat te hebben voor hun leden en bezoekers. Er is geen enkele club die het sportklimaat als negatief beoordeeld. Iets waar verenigingen wat minder vaak in slagen is het actief vervolg geven aan zorgsignalen. Dit kan betekenen dat belangrijke signalen van verwaarlozing, mishandeling of misbruik van kinderen of kwetsbare personen niet door professionals kunnen worden opgepakt. In het verlengde hiervan zien we ook dat slechts een kwart van de verenigingen contact heeft met partijen in de wijk omtrent de sociale veiligheid.

Ondanks dat verenigingen het thema hoog scoren in het onderzoek is er bij een groot deel van de verenigingen nog wel winst te behalen wat betreft het implementeren van maatregels zoals een aannamebeleid, VOG’s, vertrouwenscontactpersonen en aandacht voor onderwerpen zoals discriminatie, diversiteit en inclusie en het herkennen en voorkomen van seksuele intimidatie. Ouderbetrokkenheid wordt door verenigingen het vaakst genoemd om op kort termijn mee aan de slag te gaan. Ongeveer een derde van de verenigingen wil dit oppakken. Zowel de kleinere als grote verenigingen zijn positief over hun sportklimaat, maar we zien wel dat de kleinere verenigingen minder snel maatregelen implementeren om hier aan bij te dragen. Hun vrijwilligers zijn minder vaak in het bezit van een VOG, ze geven minder prioriteit aan een aannamebeleid en werken minder vaak met een gedragscode.

Heeft jouw vereniging behoefte aan ondersteuning op Veilig Sportklimaat of vragen over dit thema, bijvoorbeeld op gebied van ouderbetrokkenheid, het signaleren van zorgsignalen of seksueel overschrijdend gedrag? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent.

Vrijwilligers

Op het thema vrijwilligers scoren clubs zichzelf het laagst van alle thema’s. Dat is onder meer terug te zien aan het feit dat slechts 59% van de verenigingen aangeeft over voldoende vrijwilligers te beschikken om de taken goed uit te voeren. De verenigingen geven voornamelijk aan moeite te hebben rondom het overig technisch kader (zoals scheidsrechters en juryleden) en structurele vrijwilligerstaken zoals een rol in het bestuur of een commissie. Ongeveer de helft van de verenigingen geeft aan hier goed in te slagen. Over de trainerstaken en incidentele vrijwilligerstaken zijn de clubs wat positiever.

Goed om te zien dat er vervolgens wel veel animo is om op kort termijn diverse onderwerpen op te pakken rondom het thema vrijwilligers. Zo heeft op dit moment slechts een kwart van de verenigingen een vrijwilligerscoördinator of -commissie, maar wil ruim 30% van de clubs hiermee aan de slag. Verder willen bijna 4 op de 10 verenigingen een vrijwilligersbeleid opstellen plus worden ouderparticipatie en het betrekken van meerdere generaties binnen het vrijwilligerswerk binnen de vereniging vaak genoemd. Heeft jouw vereniging behoefte aan andere ondersteuning op dit thema? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent.

Tevredenheid

De verenigingen zijn zeer tevreden met de dienstverlening van Rotterdam Sportsupport en geven een algemene beoordeling van 7,9. Dit is het hoogste cijfer sinds de start van het onderzoek in 2010. Tevredenheid over de handelswijze van Sportsupport in deze coronatijd en frequenter contact met de clubs heeft hier aan bijgedragen. Het merendeel van de verenigingen heeft dan ook geen verbeterpunten en ziet graag dat Rotterdam Sportsupport haar werkzaamheden op deze manier blijft doorzetten. De verenigingen die wel verbeterpunten noemen, willen voornamelijk vaker en proactiever contact met Rotterdam Sportsupport.

Individuele rapportages

Om verenigingen zelf meer inzicht te verschaffen werken we op dit moment aan individuele rapportages per club. Daarin zijn hun antwoorden afgezet tegen de antwoorden van de andere clubs. De rapportage moet inzicht geven in hoe de club scoort op de zes verschillende onderdelen (accommodatie, financiën, leden, organisatie, veilig sportklimaat, vrijwilligers) ten opzichte van het Rotterdamse gemiddelde. Op leden wordt bijvoorbeeld gepresenteerd hoe de ledenontwikkeling is en hoe dit zich verhoudt tot andere verenigingen binnen dezelfde sporttak. Deze rapportage is voor bestuurders een interessante tool om gericht bij te sturen en waar nodig ondersteuning te vragen. Nu de resultaten van het onderzoek bekend zijn kan de laatste hand gelegd worden aan deze rapportages en zijn ze binnenkort te verwachten.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ellen Breedveld

Ellen Breedveld

projectmedewerker Meer volwassen Rotterdammers met een gezondheidsachterstand blijvend in beweging

Let op: dit artikel is op 9 oktober om 13.40 uur aangepast. De wijzigingen ten opzichte van het eerdere artikel worden schijngedrukt weergegeven. De FAQ van NOC*NSF moet nog worden aangepast op basis van onderstaande updates.

De Rijksoverheid heeft nieuwe maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Deze treden in werking met ingang van dinsdag 29 september (18.00 uur). Het blijft belangrijk om als club deze maatregelen voor de sport op te volgen mede gezien het toenemend aantal besmettingen, ook in Rotterdam. Daarom zetten wij de belangrijkste wijzigingen en meest gestelde vragen op een rij.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond volgt in grote lijnen de maatregelen van de Rijksoverheid. Hierbij een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten voor sportverenigingen:

 • Voor samenkomsten geldt een maximum van 30 personen voor binnenruimtes en een maximum van 40 personen voor buitenactiviteiten. Sportverenigingen hebben echter een uitzonderingspositie. In teamverband kan zodoende dus wel gewoon gesport worden vanwege deze uitzondering;
 • Voor gezelschappen geldt een maximum van 4 personen, zowel binnen als buiten. Sportverenigingen hebben echter een uitzonderingspositie. In teamverband kan zodoende dus wel gewoon gesport worden vanwege deze uitzondering;
 • Er is geen publiek toegestaan bij amateursportwedstrijden en -trainingen;
 • Sportkantines zijn gesloten;
 • Er geldt geen meldplicht meer voor samenkomsten.
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd. Dit mag gewoon gevraagd worden en hoeft dus niet schriftelijk. Als het schriftelijk gebeurt, mogen de uitkomsten niet bewaard worden (i.v.m. de privacywetgeving);
 • Geadviseerd wordt om vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren. Het is toegestaan om te vergaderen op de club, mits dit in een aparte ruimte van de kantine kan en als ook de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd. (Update 1 oktober: vergaderen hoeft niet meer in een aparte ruimte van de kantine. We adviseren verenigingen om terughoudend te zijn in het organiseren van fysieke vergaderingen.) Hierbij geldt niet het maximum van 4 personen als het zaken betreft die noodzakelijk zijn voor de continuering van de vereniging; bijvoorbeeld bestuurs- en commissievergaderingen (wel max. 30 personen per ruimte). Teambesprekingen zijn niet noodzakelijk voor de continuering van de vereniging. Voor deze en overige overleggen geldt wel het maximum van 4 personen.
 • Geadviseerd wordt om Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) zoveel mogelijk online te organiseren of uit te stellen waar mogelijk. Mocht dit problemen opleveren, neem dan contact met Rotterdam Spotsupport via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 06 23 82 58 15. We denken graag mee in oplossingen.
 • Het is vrijwilligers toegestaan om koffie te nuttigen of bijvoorbeeld een drankje uit de koelkast te pakken, zolang er in de kantine geen barpersoneel aanwezig is;
 • Voor vaste verhuringen mag de kantine open zijn als zaal. De eet- en drinkgelegenheden moeten echter gesloten blijven. Voor BSO/onderwijs geldt dat dat door mag lopen volgens de richtlijnen en aantallen van BSO/onderwijs. Ook als kinderen iets moeten eten of drinken is dat toegestaan voor de BSO-functie.
 • Voor sportactiviteiten in de horeca (bv. een café waar ook gedart wordt) geldt: sportbeoefening kan, zolang aan de regels voor horeca wordt voldaan (max 30 personen etc);
 • Horecasporten in sportkantines (bv een voetbalkantine waar ook gebiljart wordt) is niet mogelijk, want de sportkantines zijn gesloten;
 • Voor accommodaties die speciaal zijn ingericht voor horecasport (bv. een denksportclub) geldt: sportbeoefening kan, maar er kan achteraf geen drankje achteraf omdat de horecafunctie is gesloten;

Kunnen wedstrijden en competities nu nog wel doorgaan?

Het is aan de sportbonden om te bepalen welke consequenties de maatregelen hebben voor het doorgaan van wedstrijden en competities. Het NOC*NSF heeft een oproep gedaan aan alle sportbonden om zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden door te laten gaan.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen na het sporten voor ook voor jongeren?

De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden de maatregelen wel. Dus ook na het sporten.

Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport?

Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Mogen ouders naar sportwedstrijden of trainingen van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?

Nee, sportbeoefening is uitgezonderd. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor sporters wel.

Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.

Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?

Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. NOC*NSF en de sportbonden geven aan hoe kinderen veilig op sportaccommodaties kunnen sporten. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer?

Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Echter: de ontvangende vereniging bepaalt hoeveel teambegeleiders zij toelaten op basis van het goed kunnen handhaven van bestaande regels. Het is ook mogelijk dat per sportbond daar een advies over wordt gegeven.

Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in
dezelfde auto zitten dan is het dringende advies om vanaf 13 jaar een mondkapje te
dragen
.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

Nee. Als jouw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Wat betekent de mondkapjesplicht voor sportverenigingen?

Het protocol ‘Verantwoord sporten’ van NOC*NSF zegt het volgende over mondkapjes:

 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties. Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden;
 • Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in
  dezelfde auto zitten dan is het dringende advies om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen
  .

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang en naar de basisschool, maar niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind hoeft niet getest te worden op corona.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Hamstra

Bianca Hamstra

pedagogisch adviseur

Strippenkaarten, teamcontributies of kwartaallidmaatschappen. Op maandag 9 november organiseert Rotterdam Sportsupport een digitale kennissessie voor sportverenigingen die kennis op willen doen over hoe ze flexibele lidmaatschappen in kunnen zetten om leden te behouden en nieuwe leden naar de vereniging te trekken. Meer informatie over de invulling van de avond volgt later. Lees hier meer over flexibele lidmaatschappen.

Aanmelden

Aanmelden voor deze kennissesssie kan via deze link of door te klikken op de button in het informatiemenu. Heb je vragen over dit onderwerp of de kennissessie? Neem dan contact op met Martine Willemse via m.willemse@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-2429315.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Stephan Vos

Stephan Vos

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat

Wil jouw vereniging aan de slag met vernieuwende bestuurs- en organisatievormen? Bekijk hieronder de pitches van diverse experts om de verenigingen te helpen beter in te spelen op de behoefte van de leden en effectiever en efficiënter te organiseren/besturen. Van agile werken en dialoogmethodes tot het vergroten van betrokkenheid en teamcoaching. Interesse? Laat het ons dan weten!

1. Erna Truijens | Rotterdams netwerk voor vrouwen in de sport

Voor een vereniging is het belangrijk dat het bestuur een afspiegeling is van de leden. Een divers bestuur geeft meer creativiteit en een andere dynamiek. In de pitch vertelt Erna over dit onderwerp. Erna is bestuurslid van HC Rotterdam en initiatiefnemer van het Rotterdams netwerk voor vrouwen in de sport en voorzitter van het landelijk netwerk voor vrouwen in de sport.

Wil jij als vereniging ook aan de slag met een divers bestuur? Neem dan contact op met Rotterdam Sportsupport via 010 24 29 315. Wij koppelen je graag aan Erna!

2. Michel van Ginkel | Besturen met Impact

In deze pitch vertelt Michel van Ginkel over de opleiding ‘Besturen met Impact’. Michel is zelf bestuurdersontwikkelaar van de KNVB en o.a. verantwoordelijk voor deze opleiding.

Wil jij je als bestuurder verder ontwikkelen met deze opleiding? Neem dan contact op met Rotterdam Sportsupport via 010 24 29 315. Wij koppelen je graag aan Michel!

3. René van den Burg | Verbindelaar

In deze pitch vertelt René over het verbinden van mensen en zijn rol daarin. René werkt als, zoals hij dat zelf noemt, verbindelaar. Dit houdt in dat hij verenigingen ondersteunt in de manier waarop ze verbindingen tot stand brengen, zowel binnen als buiten hun vereniging.

Wil jij ook een echte verbindelaar worden? Neem dan contact op met Rotterdam Sportsupport via 010 24 29 315. Wij koppelen je graag aan René!

4. Hans van Egdom I Reflecteren op jezelf

In deze pitch vertelt Hans hoe hij sportbestuurders kan helpen te reflecteren op zichzelf als bestuurder, maar ook als mens. Om het proces van reflecteren in goede banen te kunnen leiden, gaat Hans altijd eerst in gesprek met de bestuurder en probeert in dat gesprek een teamopstelling te maken waarin onderscheidt wordt gemaakt tussen verdedigers, middenvelders en aanvallers (afmakers).

Wil je het gesprek aangaan met Hans? Neem dan contact op met Rotterdam Sportsupport via 010 24 29 315. Wij koppelen je graag aan Hans!

5. Clement & Rolf I Waarde van de hedendaagse sportvereniging

In deze pitch vertelt Clement over de waarde van de hedendaagse sportvereniging die honderden mensen bij elkaar brengt en mensen plezier geeft. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen als vereniging is het belangrijk dat iedereen een stukje bijdraagt aan de vereniging. Clement heeft zich hierin verdiept en vertelt via welke principes die verwezenlijkt kan worden. Bijvoorbeeld agile werken.

Ben jij geïnteresseerd hoe je meer leden zou kunnen werven volgens de werkwijze van Clement? Neem dan contact op met Rotterdam Sportsupport via 010 24 29 315. Wij koppelen je graag aan Clement en Rolf!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Mark van der Haven

Mark van der Haven

projectcoördinator Schoolsportvereniging

Het sportseizoen is gestart en het uitvoeren van de coronaregels op de club gaat vaak goed. Echter zie je in de sport, net als elders in de samenleving, de naleving van regels door spelers en bezoekers soms ook wat verslappen. Gelukkig vaker onbewust dan bewust. Handhaven van de regels is nodig om verantwoord sporten te kunnen blijven garanderen en om hoge boetes te voorkomen. Elkaar aanspreken op het overtreden van de regels kan lastig zijn, daarom geven wij wat tips die jouw club hierbij kunnen helpen:

 1. Draag regels actief uit
  Informeer spelers, ouders en bezoekers al voor het betreden van het terrein over de regels; bijvoorbeeld door regels in het clubblad en op de site te plaatsen, regels in groepsapps te delen, bezoekende teams te mailen of door enkele regels via sociale media uit te lichten.
 2. Benadruk gedeelde waarden
  Iedereen wil een veilige sportomgeving, gezonde spelers/vrijwilligers/toeschouwers en een sportseizoen zonder onderbrekingen. Speel bij uitleg van regels in op deze ‘gedeelde waarden’. Zo heb je ook meteen een positieve insteek te pakken!
 3. Maak de regels zichtbaar op locatie
  Hang posters met de coronaregels op bij de ingang, in de kantine, op het sportcomplex, langs de sportvelden en in de kleedkamer. Herhaling van de regels werkt en het helpt je als je iemand op overtreding van de regels wilt aanspreken.
 4. Maak veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid
  Benadruk dat iedereen elkaar kan en mag aanspreken op naleving van de coronaregels. Je kunt dit als coronacoördinator of bestuur niet alleen.
 5. Stel een coronacoördinator aan
  Op basis van het protocol ‘Verantwoord sporten’ heeft iedere vereniging een coronacoördinator waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje). Deze coördinator kent de regels en ziet (mede) toe op de naleving ervan. 
 6. Formeer een team dat mensen actief aanspreekt
  Bij grote verenigingen is het niet mogelijk om één persoon op alle regels toe te laten zien, daarnaast is het fijn om de verantwoordelijkheid te kunnen delen. Stel een klein team samen van mensen die communicatief vaardig zijn en makkelijk op (on)bekenden afstappen. Creëer zowel vooraf als na afloop een kort moment is voor sparring, evaluatie en het delen van ervaringen. Zorg ook dat het bestuur zichtbaar aanwezig is voor ruggespraak met coronacoördinator en zijn team.
 7. Stel hesjes beschikbaar aan de coronacoördinator en zijn/haar team
  Het dragen van een hesje zorgt zowel voor de drager als degene die wordt aangesproken voor een zekere autoriteit. Het hesje laat zien dat iemand een formele verantwoordelijkheid draagt en dat het aanspreken daarmee niet persoonlijk is. Je voorkomt hiermee eventuele reacties als: ‘wie ben jij om mij aan te spreken?’. Rotterdam Sportsupport heeft een beperkt aantal hesjes beschikbaar. Kan jouw club nog hesjes gebruiken? Stuur een mail met het gewenste aantal naar coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. Zolang de voorraad strekt.
 8. Kies voor een positieve benadering
  Laat zien dat het gewenste gedrag gezien en gewaardeerd wordt. Ga uit van ieders goede bedoelingen. Het is vaak niet nodig te dreigen met sancties. Kortom, creëer op een positieve manier begrip en draagvlak voor naleving van de regels.

Digitale intervisiebijeenkomst ‘handhaven coronamaatregelen’

Op donderdag 17 september (19.30 tot 21.00 uur) organiseerden we een digitale intervisiebijeenkomst voor bestuurders, coronacoördinatoren en overige clubvrijwilligers van Rotterdamse sportverenigingen die betrokken zijn bij de handhaving van de coronamaatregelen. Heb je ook interesse in het thema? Stuur dan een e-mail naar m.monster@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315.

Vragen?

Kom je er niet uit of heb je vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen? Neem dan contact op met René Biemans of Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Yasemin Cansoy

Yasemin Cansoy

secretaresse

Vorig weekend gingen veel Rotterdamse sportverenigingen voor het eerst weer volledig open sinds de zomerstop. ‘Rotterdam Sportsupport is trots op verenigingen en de manier waarop zij invulling geven aan de coronamaatregelen. We horen van veel clubs dat het een enorme klus is het sporten op een verantwoorde wijze te organiseren. We drukken clubs op het hart; houd vol! Iedere besmetting in de sport zorgt ervoor dat clubs gedeeltelijk of helemaal dichtgaan. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk gesport kan blijven worden hebben alle clubs, bezoekers en spelers een verantwoordelijkheid’ aldus Liesbeth van der Meer, strategisch adviseur bij Rotterdam Sportsupport.

Knelpunten 

In onze gesprekken met sportverenigingen horen we terug dat een aantal coronamaatregelen een grote wissel trekt op de organisatie of moeilijk uit te voeren is. Dit betreft met name:  

 • Het placeren van bezoekers; dit houdt in dat clubs op een buitenaccommodatie bij meer dan 250 bezoekers hun bezoekers een zitplaats moeten toewijzen. Binnen moet dit altijd een zitplaats zijn. Dit leidt tot praktische problemen zoals een tekort aan stoelen. Buiten mogen mensen wel op de grond zitten langs het sportveld maar dan hebben ze vaak geen goed zicht of is het niet veilig genoeg. 
 • Dat clubs, ongeacht grootte van het complex, vanaf 250 personen moeten werken met reserveringen, placeren van bezoekers en het uitvragen van de gezondheidscheck. 

Wat doen we met signalen?  

Liesbeth van der Meer: ‘Knelpunten die via meerdere verenigingen bij ons binnenkomen maak ik bespreekbaar bij de gemeente Rotterdam, NOC*NSF en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De Veiligheidsregio is een bestuurlijk orgaan dat op basis van de landelijke richtlijnen en lokale wetgeving komt tot de regionale noodverordening. We vragen hen dan te kijken of er mogelijkheden zijn om de situatie voor sportverenigingen te verbeteren. Namens verenigingen hebben wij gevraagd of placeren in de sport staand mocht (in plaats van zittend) en of grotere verenigingen hun complex in compartimenten kunnen opdelen waardoor zij vaker 250 bezoekers kunnen toelaten zonder reserveringssysteem en gezondheidscheck.

De Veiligheidsregio geeft aan op beide maatregelen geen uitzonderingen te kunnen maken vanwege landelijk beleid en het strenge beleid van de eigen regio als het gaat over het aantal bezoekers waarboven gereserveerd, geplaceerd en de gezondheidscheck moet worden gedaan. Zij benadrukken dat onder andere ook festivals veel last hebben van dezelfde maatregelen maar vanwege landelijk beleid ook geen versoepelingen krijgen. Compartimenteren kan in onze veiligheidsregio alleen als het gaat om bijvoorbeeld twee verenigingen op één complex met ieder een eigen ingang en waar de bezoekers strikt gescheiden blijven van elkaar. Ondanks dat het bespreekbaar maken nu niet heeft geleid tot versoepelingen blijft Rotterdam Sportsupport hier aandacht voor vragen.

‘Trek je aan andere clubs op’ 

Van der Meer: ‘We raden clubs aan om van elkaar te leren en zich aan elkaar op te trekken. Nu de competitie begonnen is kun je ook zien hoe andere verenigingen het aanpakken. Het lijkt aantrekkelijk om clubs te volgen die het bijvoorbeeld niet zo nauw nemen met reserveren en placeren, maar uiteindelijk ben je als bestuur verantwoordelijk hoe het bij jou op de club geregeld is en draag je ook eventuele consequenties als er besmettingen plaatsvinden. Wij hopen dat juist de clubs die het goed geregeld hebben een voorbeeld zijn voor andere clubs, tenslotte hebben we met z’n allen een gezamenlijk belang om de sport zo lang mogelijk te kunnen laten doorgaan en de gezondheid van onze sporters zo goed mogelijk te waarborgen. Dit kan alleen als iedereen de regels volgt hoe lastig dit in de praktijk ook is. Laten we er met z’n allen een mooi sportseizoen van maken!’

Vragen?

Kom je er niet uit of heb je vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen? Neem dan contact op met René Biemans of Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Floor Vierboom

Floor Vierboom

teamcoördinator Communicatie

Het protocol ‘Verantwoord sporten’ en de lokale noodverordening wijzen sportverenigingen op het reserveren door bezoekers wanneer het aantal boven de 250 (buitensport) en 100 (binnensport) uitkomt. Dit is voor veel verenigingen nieuw en daarom zetten wij wat veelgestelde vragen op een rij:  

Welke definitie hanteren de protocollen voor de term ‘bezoekers’?

Bezoekers zijn alle mensen die aanwezig zijn op het complex zonder formele rol. Trainers, begeleiders, spelers en vrijwilligers hebben bijvoorbeeld een formele rol. Ouders die hun kind komen aanmoedigen of toeschouwers van de tegenpartij hebben geen formele rol. Let op: er is geen leeftijdsgrens voor bezoekers, dus ook kinderen worden meegerekend.

Wanneer moeten bezoekers reserveren?

Met 250 bezoekers bij buitensport en 100 bezoekers bij binnensport dien je als club het volgende in acht te nemen:

Wil je weten welke richtlijnen gelden als je onder deze bezoekersaantallen blijft? Lees dan dit artikel.

Voor alle eet- en drinkgelegenheden zoals sportkantines, clubhuizen en hun terrassen, geldt altijd (en staat dus los van de bezoekersaantallen in/op de sportvoorziening):

Let op: In sporthallen van Sportbedrijf Rotterdam geldt vanwege de anderhalvemeterregel een maximumcapaciteit voor de tribunes. Via mail ontvangen huurders van de sporthal een overzicht van de maximale capaciteit per sporthal. Deze maximale capaciteit kan gevolgen hebben voor het aantal bezoekers dat jouw club kan toelaten.

Is een bezoeker verplicht zich te registreren?

Nee, het door bezoekers invullen van de registratie gaat op basis van vrijwilligheid. Er kan een bezoeker geen plek ontzegd worden wanneer hij/niet bereid is zich te registreren.

Hoe kunnen we bezoekers wijzen op de geldende regels?

Hockeyclub Rotterdam heeft hiervoor een uitgebreide pagina met Vraag & Antwoord op de website ingericht. Op deze manier kan iedereen eenvoudig bij de meest actuele informatie komen. Heeft jouw club ook een mooi voorbeeld? We delen ‘m graag! Mail naar coronavirus@rotterdamsportsupport.nl.

Welke contactgegevens zijn er nodig met betrekking tot het bron- en contactonderzoek?

Het gaat daarbij om:

 • volledige naam
 • datum, aankomsttijd en placering van het bezoek
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • toestemming: vraag bezoekers toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

De Autoriteit Persoonsgegevens wijst erop dat de uitkomsten van de gezondheidscheck niet geregistreerd mogen worden. Dus je moet het wel vragen, maar mag het niet registreren. Dit heeft te maken met de strenge regelgeving rondom het vastleggen van medische gegevens. Je zou naar het voorbeeld van KNH wel een toestemmingsveld kunnen invoegen met de volgende tekst: ‘Ja, vragen van de Corona-gezondheidscheck zijn gesteld.’

Waar moet ik qua AVG-wetgeving rekening mee houden?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet op het gebied van privacy. Neem daarvoor het volgende in acht:

 • Vraag uitsluitend gegevens op die je nodig hebt om aan de regels te kunnen voldoen
 • Geef goed aan en leg vast welke gegevens je vraagt en waarvoor je ze gebruikt
 • Communiceer wie er bij de gegevens kan en hoe lang je ze bewaart.

Bij hockeyvereniging Victoria heeft bijvoorbeeld alleen de voorzitter toegang tot het account. Hij verwijdert handmatig om de 14 dagen de ingezonden gegevens.  “We hadden verwacht dat het lastig zou worden vanwege de privacy van de leden. Maar als je het goed uitlegt dat de veiligheid en gezondheid van de leden voorop staat, werkt iedereen daar aan mee,” zegt voorzitter Patrick Lu. “Bij alle drie de ingangen van het complex hangt de QR-code waar leden en bezoekers zich kunnen registeren. De gegevens worden alleen door de GGD ingezien in het geval er een besmetting is.”

Welk systeem kan ik gebruiken om reserveringen en/of registraties online te verwerken?

NOC*NSF, Koninklijke Horeca Nederland en de Autoriteit Persoonsgegevens geven hier geen advies over.

Verschillende verenigingen maken gebruik van Google Forms welke zij koppelen aan een QR-code. Deze digitale tool is gebruiksvriendelijk en gratis. Lees hier het online stappenplan van de KNVB voor een online contactregistratie met QR-code.

Daarnaast zijn er verschillende (commerciële) partijen die aanmeldformulieren en de registratie van gegevens kunnen realiseren met speciale applicaties. Deze applicaties, die ook veel worden gebruikt door horecagelegenheden, hebben vaak meerdere functionaliteiten. Zo werkt HC Rotterdam met LISA Hockey BV, een partij die ledeninformatiesystemen levert voor sportverenigingen en bonden.

“Met het systeem dat wij gebruiken is het al mogelijk om twee dagen voorafgaand te registeren voor een tijdvak op een bepaalde dag,” zegt verenigingsmanager Karianne Lagendaal. “Voor trainingen, wedstrijden of wedstrijdbezoek is het verplicht om in te checken. Doordat het systeem werkt met tijdvakken kan de GGD bij besmettingen precies terugzien wanneer iemand op het complex is geweest. Het is ook mogelijk om bij entree de code te scannen. De komende weken zal de wedstrijdtafel bij de entree van het complex staan, zodat teams zich daar kunnen aanmelden. Zij hoeven dus niet de kantine in. Ook wordt er uitleg gegeven over het registratiesysteem. “

Ook Bezoeker App, Horeca-Intake, PiM, Check-in Buddie en CM.com bieden hiervoor bijvoorbeeld betaalde tools. Gebruik jij een andere tool waarover je tevreden bent? Laat het ons weten via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl, dan vullen wij dit lijstje verder aan.

Hoelang mag je deze gegevens als club bewaren?

De gegevens mogen uitsluitend verwerkt en bewaard worden voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD worden opgevraagd en maximaal 14 dagen bewaard (bron: NOC*NSF) en moeten daarna vernietigd worden door de club.

Vragen?

Kom je er niet uit of heb je vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen? Neem dan contact op met René Biemans of Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liana Landman

Liana Landman

projectleider Vitale sportverenigingen / verenigingsconsulent Accommodatie en Organisatie