Uit onderzoek van Rotterdam Sportsupport (2022) blijkt dat 7 op de 10 Rotterdamse sportverenigingen inkomsten uit sponsoring behaalt en dat deze inkomsten gemiddeld 9% van de totale inkomsten zijn. Sponsorinkomsten zijn een mooie, maar soms ook noodzakelijke aanvulling op de meest voorkomende
inkomsten voor sportvereniging, namelijk contributie en baromzet.

In dit handboek gaan we stapsgewijs in op het totale sponsorwervingsproces. In zeven stappen doorlopen we alle fases en mogelijkheden binnen het sponsorwervingsproces. Het is duidelijk dat het sponsorwervingsproces voor een grote vereniging met een eigen accommodatie en >2000 leden anders is dan het proces voor een binnensportvereniging zonder eigen accommodatie en <50 leden, maar de verschillende sponsorvormen kan elke vereniging sponsorinkomsten werven!

Zeven stappen

In de basis is het stappenplan voor ieder toepasbaar en kan het houvast bieden bij soms ingewikkelde stappen. Verder kijken we naar de wet- en regelgeving zowel op landelijk als lokaal niveau. Een overzicht van de zeven stappen:

Download

Het handboek sponsorwerving kun je hier downloaden of door te klikken op de button in het informatiemenu. Heb je naar aanleiding van dit handboek nog vragen? Neem dan contact op met Paul Baans, verenigingsconsulent financiën, via p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maurits Morsink

verenigingsconsulent organisatie
Maurits Morsink

Het opzetten en bijhouden van de financiële administratie is complexe en tijdrovende taak. De penningmeester speelt hierin een essentiële rol. Hoe beter deze administratie is opgezet, hoe eenvoudiger deze voor penningmeesters is bij te houden. Ook geeft het beter inzicht in de financiële situatie van jouw sportvereniging.

Afhankelijk van grootte kan een vereniging ervoor kiezen om de taken van de boekhouding te beleggen bij verschillende vrijwilligers. Op deze manier voorkom je dat de taken van de penningmeester te veel bij één persoon liggen en werk je efficiënter en effectiever. Bovendien is het veel leuker om samen te werken dan alleen. De penningmeester is verantwoordelijke voor de totale boekhouding, maar het betalen en inboeken van facturen kan bijvoorbeeld ook apart gedaan worden.

Handboek voor financiële administratie

Het handboek financiële administratie voor een sportvereniging gaat stapsgewijs in op het opzetten en bijhouden van de administratie. Download hier het handboek financiële administratie voor een sportvereniging.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emily Valks

pedagogisch adviseur/(wijk)coördinator Schoolsportvereniging
Emily Valks

Van flyer tot Facebook en van website tot persbericht. De communicatiemogelijkheden voor sportverenigingen zijn talrijk. Ieder jaar worden het er meer. Welke middelen kies je voor de vereniging en hoe kun je vervolgens met communicatie nieuwe leden werven? Hoe zorg je ervoor dat niet alleen de vereniging communiceert, maar dat de club ook de kracht van ambassadeurs benut? 

Praktische tips voor communicatievraagstukken 

Het Handboek Communicatie voor sportverenigingen geeft antwoorden en praktische tips voor de communicatievraagstukken van sportclubs. Kortom het handboek helpt bestuurders, pr- en communicatiefunctionarissen de communicatie van hun vereniging naar een hoger niveau te tillen. Zowel in strategie als in de concrete, dagelijkse uitvoering. Tips en voorbeelden van kansrijke content maken het handboek praktijkgericht. 

Het handboek helpt de club haar communicatie naar een hoger niveau te tillen, zowel in strategie als in de concrete, dagelijkse uitvoering.

Van de basis tot onderzoek en handige apps 

Het handboek bestaat uit vier delen. In ‘De basis’ komen de strategische afwegingen aan bod. Vervolgens gaat ‘Het middelenpalet’ praktijkgericht in op ruim twintig potentievolle communicatiemiddelen voor sportverenigingen. Het deel ‘Themacommunicatie’ zorgt voor verdieping op thema’s zoals wervings-, sponsor- en crisiscommunicatie. Ten slotte komt in ‘Achter de schermen’ ten slotte onder meer de organisatie van de communicatie, monitoring, privacy en ongewenst online gedrag, onderzoek en handige apps aan bod. 

In het boek onder meer: 

  • Doelen, doelgroepen, contentstromen en kernwaarden 
  • Ruim twintig kansrijke communicatiemiddelen voor sportverenigingen 
  • Media bereiken 
  • Diverse thema’s, zoals communicatie over ledenwerving- en behoud en sponsoring 
  • Beheer en organisatie 
  • Praktische tips en voorbeelden 

Het boek is geschreven door Martin van Berkel, oud-communicatieadviseur bij Rotterdam Sportsupport en en oprichter van Clubbereik. Eerder schreef hij het Handboek Social media voor sportverenigingen. Het handboek  kan door Rotterdamse sportverenigingen kosteloos worden aangevraagd bij de accounthouder van jouw vereniging. Maximaal één exemplaar per vereniging. Verenigingen buiten Rotterdam, kunnen het handboek communicatie voor sportverenigingen bestellen op onder andere de website van uitgever  Arko Sports Media. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wim Wisse

verenigingsconsulent
Wim Wisse