Verenigingen kunnen om diverse redenen tot een fusie besluiten. Wanneer twee (of meer) organisaties samengaan heeft dit grote gevolgen voor de bestaande organisaties. Wij helpen verenigingen om dit proces in goede banen te leiden. 

Proces 

Samen met de verenigingen formeren we een stuurgroep, bestaande uit twee of drie bestuurders per vereniging. Met deze stuurgroep doorlopen we het fusietraject. We onderzoeken de gedeelde waarden en ambities als basis voor de fusie en we bepalen de fusievorm. Vervolgens stelt de adviseur van Rotterdam Sportsupport een tijdpad vast. Bij voorkeur worden er werkgroepen gevormd die elk een onderdeel uitwerken, zoals jeugdbeleid, communicatie of financiën. Dit zorgt niet alleen voor een betere verdeling van het werk, maar ook voor meer betrokken leden. Er vind regelmatig afstemming plaats tussen stuurgroep en werkgroepen. 

Leden betrekken 

Bij fusietrajecten komt vaak veel emotie kijken. De vereniging die al vele jaren bestaat is er straks niet meer, althans niet meer in de huidige vorm. De leden van de stuurgroep hebben invloed op dit veranderproces en weten precies wat er gebeurt, maar voor veel leden is dit anders. Daarom wordt er tijdens het fusieproces veel aandacht besteed aan het informeren en betrekken van leden.  

Na de fusie 

Het fusietraject eindigt als de nieuwe fusievereniging een feit is. Voor de vereniging is het dan echter nog niet klaar. Tijdens het fusietraject is er al nagedacht over de inrichting van de nieuwe vereniging, maar nu moet het in de praktijk ook gaan werken. Bovendien moeten de verschillende ‘bloedgroepen’ zich gaan mengen en moeten de leden zich betrokken gaan voelen bij de nieuwe fusievereniging. 

Rol Rotterdam Sportsupport 

Een adviseur van Rotterdam Sportsupport kan fungeren als onafhankelijk procesbewaker. Daarnaast kan de expert-adviseur inhoudelijk advies geven over de vorm van de fusie en de te nemen stappen. Ook helpt de adviseur bij het opstellen van documenten zoals een fusievoorstel en de statuten. Na de fusie kan een adviseur van Rotterdam Sportsupport adviseren en begeleiden bij het (her)inrichten van de organisatie. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Frank Vermeulen

Frank Vermeulen

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat