De sportvereniging is een afspiegeling van de maatschappij. Ongewenst gedrag kan zich dus ook hier voordoen. Denk bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie, pesten of bedreigen. De VCP geldt binnen de sportvereniging als hét aanspreekpunt voor iedereen met vragen of zorgen over het welzijn van (jeugd-)leden, ouders of andere vrijwilligers. De VCP is er om hierover te praten. Het is ook mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij de VCP aan te kaarten. Iedereen binnen de organisatie kan zich bij de VCP melden: sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders et cetera. Belangrijk: een VCP is géén hulpverlener. De VCP biedt wel een luisterend oor en is een ‘zorgzame wegwijzer’. Als het nodig of gewenst is, kan de VCP iemand gericht en gepast begeleiden naar hulpverlening.

Wat leer je tijdens de training?

We besteden in deze training aandacht aan de positie die jij als VCP inneemt als er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe vang je iemand op die iets komt melden of vragen? Waar kan een beschuldigde terecht? En hoe kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is? Maar ook: hoe kan zij preventiebeleid ontwikkelen? Je oefent praktische gesprekstechnieken en bespreekt samen met de pedagogisch adviseurs van Rotterdam Sportsupport verschillende praktijkvoorbeelden. We bieden twee verschillende trainingen tot VCP’er aan. Eén is gericht op verenigingen met jeugdleden en de ander op verenigingen met volwassenen leden.

VCP jeugd: tijdens deze training richten we ons op onderwerpen die van toepassing zijn op de situatie van jeugdleden. Wat doe je bijvoorbeeld als een trainer zich bij je meldt omdat hij/zij het vermoeden heeft dat een jeugdlid slachtoffer is van ongewenst gedrag?

VCP volwassenen: Tijdens deze training richten we ons op onderwerpen die van toepassing zijn op de situatie van volwassen leden. Wat doe je bijvoorbeeld als er meldingen komen over een lid dat zich agressief gedraagt? Of wanneer er zorgen zijn over het welzijn van een ander lid, bijvoorbeeld eenzaamheid, financiële problemen of alcoholgebruik.

Na deze training kun je:

  • De cursist kan benoemen wat de positie, rol en taken zijn als VCP’er  
  • De cursist weet de positie van VCP’er in te nemen in samenwerking met het bestuur van de vereniging
  • De cursist kan zich zichtbaar maken binnen de vereniging om zorgt ervoor dat het laagdrempelig is om hem/haar te benaderen
  • De cursist kan na het ontvangen van een melding van zorgsignalen bepalen of hij/zij dit zelf kan oppakken of dat er een doorverwijzing nodig is
  • De cursist kan een dossier opbouwen volgens de regels van de AVG

Licentiepunten

  • 6 (KNGU, NEVOBO, NBB, AtletiekUnie en NRB), 4 (KNZB) en verlenging (NTTB)

Voor wie is deze training?

Deze training is bedoeld voor vrijwilligers binnen Rotterdamse verenigingen. Het is belangrijk dat een VCP onafhankelijk is en daarom adviseren wij dit niet te combineren met een bestuursfunctie. Er is geen basisniveau vereist om deze opleiding te volgen.

Praktische informatie

  • We starten de training twee keer per jaar, dus je kunt zelf kijken welk moment je uitkomt
  • Vier bijeenkomsten van twee uur
  • Locatie: Kantoor Rotterdam Sportsupport (Olympiaweg 10, derde etage)