Hieronder vind je een uitgebreidere lijst van signalen op verschillende gebieden die aanleiding kunnen geven tot bezorgdheid of een ‘niet pluis’ gevoel. Let op dat context, frequentie en leeftijd hierbij natuurlijk van belang zijn. Eén signaal is geen signaal, meerdere signalen zijn nodig om een beeld te kunnen vormen.

  • Regelmatig buikpijn en/of hoofdpijn
  • Flauwvallen
  • Groeiachterstand
  • Overgewicht
  • Niet zindelijk (vanaf 6 jaar)
  • Oververmoeid
  • Geen eten bij zich hebben
  • Wallen onder de ogen
  • Niet willen douchen
  • Vaak ziek of afwezig
  • Niet fris ruiken
  • Ziektes herstellen slecht
  • Heel veel en snel eten (schrokken)
  • Kapotte of vieze kleding
  • Kleding niet passend bij het weer
  • Vergeet vaak spullen, of spullen niet compleet
  • Letsels: blauwe plekken, botbreuken, brand-, snij-, krab- en bijtwonden
  • Altijd mee willen eten met anderen
  • Slechte eetlust
  • Vernielzucht/vandalisme
  • Voorkomen naar huis te moeten: smeken om bij andere teams mee te mogen doen, te vroeg op de club en lang blijven hangen
  • Apathisch, geen gevoelens of pijn tonen
  • Heftig en emotioneel reageren als een wedstrijd niet door gaat
  • Niet om kunnen gaan met teleurstellingen of verlies
  • Niet luisteren, onderbreken
  • Nerveus
  • Erg timide
  • Concentratieproblemen
  • Passief of lusteloos
  • Vaak een sombere of geïrriteerde stemming
  • Snel overstuur en huilen
  • Spullen stelen
  • Niet stil kunnen staan of zitten
  • Faalangst, vermijden van (uitdagende) oefeningen
  • Leeft in een fantasiewereld niet passend bij de leeftijd
  • Negatief zelfbeeld
  • Hyperactief
  • In zichzelf gekeerd
  • Niet leeftijdsadequaat gedrag (anders dan leeftijdsgenoten)
  • Gedragsveranderingen
  • Weglopen
  • Verlies van interesse en plezier in het spel
  • (overmatig) alcohol- of drugsgebruik
  • Agressief gedrag
  • Wantrouwend
  • Niet mee mogen spelen
  • Anderen niet met rust kunnen laten, opdringen
  • Vluchtige vriendschappen (vanaf 12 jaar)
  • Zegt kwetsende dingen, maar heeft geen besef van het effect daarvan
  • Anderen intimideren of bedreigen
  • Met mobiel ongewenste opnames maken
  • Altijd mee willen eten van anderen
  • Niet geliefd bij andere kinderen/jongeren
  • Pesten
  • Grapjes maken die anderen niet grappig vinden
  • Maakt in toenadering geen onderscheid tussen vrienden en niet-vrienden
  • Veel alleen zijn, niet bij de groep horen
  • Agressief gedrag richting anderen
  • Seksueel ongepast gedrag richting anderen
  • Alles doen om erbij te kunnen horen
  • Wordt buitengesloten
  • Speelt niet of weinig met andere kinderen
  • Agressief gedrag, verbaal, fysiek of seksueel
  • Ongepast gedrag op sociale media en groepsapp
  • Agressief, opstandig gedrag
  • Angst voor straf bij het maken van fouten of verlies van spullen
  • Bang voor lichamelijk onderzoek van een arts/fysio/verzorger
  • Seksueel getinte opmerkingen maken
  • Niet leeftijdsadequaat aanhankelijk of afhankelijk gedrag
  • Vermijdt oogcontact, houdt hoofd omlaag (kan cultuurgebonden zijn)
  • Waakzaam of schrikachtig
  • Verstijft of verkrampt bij lichamelijk contact als een schouderklopje
  • Seksueel provocerend, toenadering zoekend gedrag
  • Erg meegaand en volgzaam
  • Gedraagt zich heel anders in het bijzijn van ouders dan zonder ouders
  • Wantrouwend
 • Hier maken we onderscheid tussen seksueel misbruik in huiselijke kring en signalen bij vermoedens van jeugdprostitutie, loverboys of andere manier van seksuele uitbuiting

  Huiselijke kring:

  • Seksueel grensoverschrijdende opmerkingen niet passend bij de leeftijd
  • (Seksueel) uitdagend gedragen
  • Niet willen douchen
  • Vaak naar het toilet gaan/vaak blaasontsteking hebben (dat kan wijzen op structureel misbruik
  • Anderen niet aan durven kijken (kan ook cultuurbepaald zijn)
  • Dissociëren: fysiek aanwezig, maar met gedachten vaak ergens anders zijn
  • Schrikken van (onverwachte) aanrakingen
  • Minder presteren
  • Voorbeeldig meedoen, let op kleine signalen!
  • Bij warm weer een lange broek en mouwen dragen om lichaam te verbergen (niet teveel bloot willen laten zien/misbruik niet willen ‘uitlokken’)
  • Juist heel uitdagende kleding dragen
  • Pijn in bovenbenen
  • Opvallend seksueel getint gedrag met leeftijdsgenoten (niet leeftijdsadequaat)
  • Jeuk bij geslachtsdeel (veel krabben, met hand in de broek)
  • Afwezige indruk maken tijdens lichamelijk onderzoek van bijvoorbeeld een fysio (dissociëren)
  • Pijn bij lopen of zitten
  • Zoekt seksuele toenadering tot volwassenen

   

  Signalen die kunnen wijzen op jeugdprostitutie, slachtoffer van seksuele uitbuiting

  • Een SOA hebben
  • Veel wisselende seksuele contacten met leeftijdsgenoten
  • Opeens over veel geld beschikken, dure kleding, telefoon of andere spullen
  • Opgehaald worden door een (veel) oudere ‘vriend’)
  • Steeds minder aanwezig op de vereniging
  • Obsessief/gestresst telefoongebruik (altijd bereikbaar moeten zijn)
  • Gezin verhuist regelmatig
  • Geen goed telefoonnummer kunnen krijgen
  • Laat jonge kinderen altijd alleen naar trainingen en wedstrijden gaan
  • Sociaal isolement
  • Nooit geld bij zich hebben voor een rondje koffie
  • Vergeet kind op te halen
  • Vaak ruzie met andere ouders
  • Vermijdt contact met mensen van de club
  • Heeft irreële verwachtingen ten aanzien van hun kind
  • Vaak ziek
  • Moeite met contributie betalen, levert gedoe op
  • Houdt het kind vaak thuis van de club
  • Komt nooit kijken
  • Onduidelijkheid of strijd met welke ouder het kind mee gaat
  • Dreigende taal richting het kader
  • Ongepast lichamelijk contact met (jeugd)spelers
  • Rondhangen in doucheruimtes, kleedkamers of toiletten
  • Privé afspraken maken
  • Seksueel getinte opmerkingen
  • Zich bovenmatig inzetten voor sommige jeugdleden
  • Zoekt of heeft via telefoon of sociale media contact met jeugdlid
  • Voorkeursbehandeling voor een jeugdspeler (veel complimentjes geven, traktaties en cadeautjes geven)
  • Privétrainingen geven
  • Trainer wisselt frequent van verenigingen
  • Stelt het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) uit of levert een hele oude in