Op 12 april opent Rotterdam zijn deuren voor andere gemeenten om kennis te maken met drie succesvolle sportprojecten: Rotterdam Sport op Maat, de Schoolsportvereniging en Sportplus. Dit gebeurt tijdens de ‘praktijkdag’ van het Nederlands Congres voor Sportbestuurders.

Rotterdam Sport op Maat

Rotterdam Sport op Maat is een netwerkorganisatie die uit zeven verschillende organisaties uit de sport- en zorgsector bestaat. Deze netwerkorganisatie functioneert als één loket en werkt aan een optimaal sportklimaat voor mensen met een beperking. Daarbij is de focus zowel gericht op het creëren van passend sportaanbod als het motiveren van mensen met een beperking om te sporten. Bij korfbalvereniging WION, die aan de wieg stond van korfbal voor gehandicapten in Nederland, nemen diverse sprekers vanuit verschillende organisaties de deelnemers mee in de doelstellingen, werkwijze en de resultaten.

Schoolsportvereniging

Waar kinderen normaal gesproken naar de vereniging gaan, brengt de schoolsportvereniging de vereniging naar de kinderen toe. Basisscholen en sportverenigingen werken samen om kinderen structureel aan het sporten te krijgen. Vooral in wijken met weinig sportverenigingen of andere sportvoorzieningen is deze aanpak zowel qua deelnemersaantallen als maatschappelijke effecten succesvol. Rotterdam kent inmiddels 22 schoolsportverenigingen. Ook in andere steden zijn inmiddels schoolsportverenigingen te vinden. Op 12 april kunt u Schoolsportvereniging Pendrecht bezoeken, waar de school, de sportvereniging en het coördinerende Rotterdam Sportsupport vertellen over de (praktische) aanpak, samenwerking en de resultaten.

Sportplus

Sportplus staat voor sportverenigingen die iets extra’s doen en daarmee iets extra’s betekenen voor de stad Rotterdam. Het programma staat voor de inzet van sport als middel voor het bereiken van doelen op maatschappelijk vlak. Verenigingen die deelnemen aan het Sportplusprogramma zetten in op de thema’s gezondheid, onderwijs, re-integratie / werk, sportparticipatie van bijzondere doelgroepen en veiligheid. Het programma leverde in het eerste jaar tal van vernieuwende projecten en nieuwe samenwerkingsrelaties tussen verenigingen en (vaak maatschappelijke) organisaties op. Tijdens een bezoek aan Rotterdams eerste Sportplusvereniging, XerxesDZB, hoort u welke maatschappelijke activiteiten de vereniging onderneemt, hoe de vereniging dit organiseert en wat de activiteiten opleveren. Ook lichten enkele maatschappelijke samenwerkingspartners en het coördinerende Rotterdam Sportsupport hun rol in de samenwerking toe.

Meer informatie en aanmelden: www.nederlandscongressportbestuurders.nl

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Lennert van Driel

contentspecialist
Lennert van Driel