We laten ons graag inspireren!

Help je mee om de Rotterdamse breedtesport te versterken? En nog meer Rotterdammers de kans te bieden sportief en maatschappelijk mee te doen? Graag verkennen we de mogelijkheden.

Samenwerkingspartners

Wij gaan voor een stad waar iedereen sportief en maatschappelijk mee kan doen. Dit doen we onder andere door samen te werken met vele organisaties. Ook sluiten we aan bij bestaande netwerken of we creëren nieuwe netwerken ten behoeve van de (sport)behoeften van Rotterdammers. Naast onderstaande partners werken wij ook nauw samen met de bonden in verschillende takken van sport.

Strategische Partners

Een wederzijds langdurig partnership waarbij Rotterdam Sportsupport samen met strategische partners werkt aan een beter Rotterdam. Via sport werken we aan duurzaamheid, vitaliteit, educatie, participatie, mobiliteit en gezondheid van Rotterdammers. Doelstellingen op marketinggebied en/of in het kader van corporate social responsibility ondernemen kunnen door een intensieve samenwerking met Rotterdam Sportsupport worden verwezenlijkt. Voor een optimaal wederzijds rendement maken we in onderling overleg een propositie op maat.

Programma Partners

Adopteer een programma van Rotterdam Sportsupport en lever direct een bijdrage aan een beter Rotterdam. Programma partners helpen ons om onze projecten verder te ontwikkelen en onze impact te vergroten. Doelstellingen op marketinggebied en/of in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen door een intensieve samenwerking met Rotterdam Sportsupport worden verwezenlijkt. Voor een optimaal wederzijds rendement maken we in onderling overleg een propositie op maat.

Maatschappelijke partners

Maatschappelijke partners dragen Rotterdam Sportsupport een warm hart toe. Samen met onze maatschappelijke partners investeren we in het in beweging krijgen en houden van Rotterdammers. We zorgen er zo samen voor dat Rotterdammers sportief en maatschappelijk kunnen meedoen. De bijdrage vanuit de maatschappelijke partners wordt geïnvesteerd in één van de initiatieven van Rotterdam Sportsupport.

Verenigingspartners

Het sterker maken en/of vitaal houden van Rotterdamse sportverenigingen is de basis dienstverlening van Rotterdam Sportsupport. Verenigingspartners helpen Rotterdam Sportsupport hierbij met relevante diensten/producten voor verenigingen.