De mensen bepalen voor een groot deel het succes van onze organisatie. Een goede werkgever zijn met oprechte aandacht voor collega’s vinden we dan ook heel belangrijk.

Optimale match organisatie en individu

‘Werk is er voor jou en niet (of niet alleen) andersom’ daarom vragen we collega’s na te denken over welke rol werk speelt in hun leven. Persoonlijke krachten en ambities proberen we zo goed mogelijk te verbinden aan de agenda van onze organisatie. We voeren ontwikkelgesprekken en verwachten zelfleiderschap van collega’s op persoonlijke ontwikkeling en in het werk.

In beweging

Al vanaf de start in 2003 is Rotterdam Sportsupport in beweging. We zijn ervan overtuigd dat een organisatie die kan meebewegen met haar omgeving, meer successen zal behalen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar nieuwe manieren om onze doelen te behalen. We sluiten aan op bestaande projecten of ontwikkelen deze zelf. Daarin geven we onze passie en creativiteit de ruimte. We zijn geen organisatie waar de directie alles bepaalt maar leren uit theorie, praktijk en vooral van elkaar. Collega’s mogen daarin natuurlijk ook fouten maken. Op deze manier blijven we ons ontwikkelen, bijvoorbeeld via opleidingen en intervisie-gesprekken.

Persoonlijke ontwikkeling en balans

Als mensen in zich ontwikkelen, dan ontwikkelt de organisatie zich ook. Als organisatie helpen we collega’s in hun persoonlijke ontwikkeling. We doen dit bijvoorbeeld met interne colleges van gastsprekers of met één-op-één begeleiding van een collega. We voeren met collega’s het gesprek over de balans tussen werk en privé. Dan bespreken we bijvoorbeeld (oorzaken van) stress en waar iemand energie van krijgt. Als organisatie zijn we als een collega het wil graag van betekenis.

Nevenfuncties

Het uitvoeren van nevenfuncties zien wij als extra waarde voor collega’s, de organisatie en de stad. Nevenfuncties zorgen voor nieuwe inzichten, ervaringen en netwerken waar we allen voordeel van hebben. Integriteit en goed bestuur vinden wij belangrijk en daarom houden we bij welke nevenfuncties collega’s hebben. We gaan het gesprek aan als een nevenfunctie mogelijk niet handig is vanuit het organisatiebelang.

Birkman

Om je (meer) inzicht te geven in je natuurlijke gedrag en behoeften werken we met Birkman, een wetenschappelijk getoetste aanpak. Deze aanpak draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling en helpt je ‘het echte gesprek’ voeren. Zowel binnen onze organisatie als daarbuiten. We hebben een Birkman-consultant in huis die collega’s, hun leidinggevende en teams kan ondersteunen.

Divers en inclusief

Wij willen als team zijn zoals Rotterdam is; divers en in beweging! Diversiteit gaat over de mix van mensen en hun eigenschappen en de verschillen. Diversiteit brengt verschillende meningen en manieren van werken met zich mee. Als organisatie presteren we beter als collega’s voelen dat ze zichzelf mogen zijn en merken dat hun mening ertoe doet. Alleen dan kunnen we goed gebruik maken van de verschillen en kwaliteiten. We werken actief aan inclusie en het benutten van de verschillen.

Bij onze organisatie is geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, intimidatie of racisme. Net als veel sportverenigingen werken wij voor bepaalde functies met een Verklaring Omtrent Gedrag. Ook hebben we binnen onze organisatie een opgeleide vertrouwenspersoon ‘ongewenste omgangsvormen en integriteit’.

Met plezier

Prestaties volgen op plezier! Met elkaar besteden we aandacht aan teamuitjes, personeelsdagen, bijpraatmomenten, informele uitwisseling en speciale momenten van collega’s. Ook organiseert het team volop (sport)initiatieven die het werkplezier vergroten en ervoor zorgen dat collega’s zich met elkaar verbonden voelen.

Medezeggenschap

We hebben twee jaar gewerkt met een ondernemingsraad. Na die twee jaar trokken we als team de conclusie dat medezeggenschap in ons DNA zit. Een formele raad bleek niet nodig om deze belangrijke medezeggenschap een plek te geven in de organisatie. Dit past goed bij de organisatie die we willen zijn. We koesteren de echte gesprekken en korte lijnen die daaraan bijdragen. Medezeggenschap organiseren we nu op thema’s en in overleg met alle collega’s. Ook is er tussen georganiseerde momenten door alle ruimte voor (organisatie)feedback.

Receptioniste staat vriendelijk een beller te woord

Ons kompas

In een snel veranderende omgeving geloven wij in een stevige basis. Onze kernwaarden en organisatiecultuur vormen deze basis! In ons merkkompas lees je van binnen naar buiten:

 • Onze missie
 • Kernwaarden
 • Wat onze kernwaarden betekenen voor:
  • de opbrengst
  • onze samenwerking
  • onze mentaliteit/ons handelen
  • onze uitstraling
 • Onze gewenste uitstraling naar clubs en partners

Onze organisatie in beeld:

Onderaan zie je de vier inhoudelijke pijlers waarmee we werken aan onze missie: we gaan en staan voor verenigd sporten. Dit doen we op basis van ons kompas. Zo werken we aan onze visie: met sport en verenigen brengen we Rotterdammers blijvend in beweging en maken we impact op mensen én de stad. Dit doen we vanuit 4 rollen, namelijk: aanjager, facilitator, verbinder en de helikopter.

CAO Sport

Rotterdam Sportsupport is lid van de vereniging Werkgevers in de Sport (WOS) en aangesloten bij de CAO Sport.

Stages

Met het aanbieden van stageplaatsen zorgen we dat (jong) talent zich kan ontwikkelen en inspireren we elkaar. We hebben goede banden met verschillende hogescholen. Stagiairs doen volop mee in onze organisatie; zo nemen zij deel aan overleggen, teamuitjes en bekijken we samen met de student hoe we alles uit de stage halen.

Vacatures

Met sport en verenigen brengen we Rotterdammers blijvend in beweging en maken we impact op mensen én de stad. Wil jij hier jouw bijdrage aan leveren en spreekt dit positieve werkklimaat jou aan? Bekijk dan hier onze vacatures.