Het succes van onze organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de mensen die er werken. Goed werkgeverschap met oprechte aandacht voor collega’s staat bij ons dan ook hoog in het vaandel.

Optimale match organisatie en individu

Vanuit de gedachte ‘Werk is er voor jou en niet (of niet alleen) andersom’ stimuleren we collega’s na te denken over welke rol werk speelt in hun leven. Persoonlijke krachten en ambities proberen we maximaal te verbinden aan de agenda van onze organisatie. We voeren ontwikkelgesprekken en verwachten zelfleiderschap van collega’s op persoonlijke ontwikkeling en in het werk.

In beweging

Al vanaf de start in 2003 is Rotterdam Sportsupport in beweging. We zijn ervan overtuigd dat de mate waarin een organisatie in staat is mee te bewegen met haar omgeving, bepalend is voor haar mate van succes. Daarnaast zijn we constant op zoek naar hoe we de omgeving kunnen beïnvloeden richting de doelen die we ons stellen. We sluiten aan op kansrijke vernieuwingen of ontwikkelen deze zelf en geven onze passie en creativiteit daarin de ruimte. We zijn geen top-down gestuurde organisatie maar leren en sturen twee kanten op en fouten maken mag. Ook blijven we ons ontwikkelen (in ons vak), bijvoorbeeld via opleidingen en intervisie.

Persoonlijke ontwikkeling en balans

Als mensen in beweging zijn en zich ontwikkelen, dan ontwikkelt de organisatie zich daarmee ook. Als organisatie dragen we dan ook graag bij aan de persoonlijke ontwikkeling van collega’s. We doen dit op verschillende manieren, met zowel centraal aanbod voor de gehele organisatie als maatwerk per collega.
Speciale aandacht gaat uit naar werk- en privébalans. We voeren met collega’s het gesprek over (oorzaken van) stress en energiebronnen en zijn waar gewenst en mogelijk graag van betekenis.

Nevenfuncties

Het vervullen van nevenfuncties zien wij als meerwaarde voor collega’s, de organisatie en de stad omdat dit nieuwe inzichten, ervaringen en netwerken oplevert waar we allen van profiteren. Integriteit en goed bestuur vinden wij zeer belangrijk en daarom houden we bij welke nevenfuncties collega’s vervullen. We gaan daarbij het gesprek aan als dit mogelijk conflicteert met organisatiebelangen.

Birkman

Om je (meer) inzicht te geven in je natuurlijke gedrag en behoeften en bij te dragen aan je persoonlijke ontwikkeling en ‘het echte gesprek voeren’ zowel intern als extern werken we met de wetenschappelijk onderbouwde methodiek Birkman. We hebben een Birkman-consultant in huis die collega’s, hun leidinggevende en teams kan ondersteunen.

Divers en inclusief

Wij willen als team zijn zoals Rotterdam is; divers en in beweging! Diversiteit gaat over ‘de mix’, de verschillen, en brengt verschillende opvattingen en werkstijlen met zich mee. Als organisatie presteren we beter als collega’s zich geaccepteerd en thuis voelen, gezien worden en we met elkaar goed gebruik maken van de verschillen en kwaliteiten. We werken actief aan inclusie en het verzilveren van de verschillen.

Bij onze organisatie is geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, intimidatie of racisme. Net als veel sportverenigingen werken wij voor bepaalde functies met een Verklaring Omtrent Gedrag. Ook hebben we intern een opgeleide vertrouwenspersoon ‘ongewenste omgangsvormen en integriteit’.

Met plezier

Prestaties volgen op plezier! Met elkaar besteden we aandacht aan teamuitjes, personeelsdagen, bijpraatmomenten, informele uitwisseling en speciale momenten van collega’s. Ook ontstaan er volop (sport)initiatieven in het team die het werkplezier vergroten en de cultuur versterken.

Sportende collega's springen blij in de lucht

Medezeggenschap

Na twee jaar gewerkt te hebben met een ondernemingsraad trokken we als team de conclusie dat medezeggenschap in ons dna zit en daardoor, ook zonder een formele raad, als vanzelfsprekend is geborgd. Dit past goed bij de (platte) organisatie die we willen zijn en de transparantie en korte lijnen die we koesteren. Medezeggenschap wordt nu op thema’s en in overleg met de organisatie georganiseerd. Ook is er tussen georganiseerde momenten door alle ruimte voor (organisatie)feedback.

Receptioniste staat vriendelijk een beller te woord

Ons kompas

In een snelveranderende omgeving geloven wij in een stevige basis. Onze kernwaarden en organisatiecultuur vormen deze basis! In ons merkkompas lees je van binnen naar buiten:

 • Onze missie
 • Kernwaarden
 • Wat onze kernwaarden betekenen voor:
  • de opbrengst
  • onze samenwerking
  • onze mentaliteit/ons handelen
  • onze uitstraling
 • Onze gewenste uitstraling naar clubs en partners

Onze organisatie in beeld:

Onderaan zie je de vier inhoudelijke pijlers waarmee we werken aan onze missie: we gaan en staan voor verenigd sporten. Dit doen we op basis van ons kompas. Zo werken we aan onze visie: met sport en verenigen brengen we Rotterdammers blijvend in beweging en maken we impact op mensen én de stad. Dit doen we vanuit 4 rollen, namelijk: aanjager, facilitator, verbinder en de helikopter.

CAO Sport

Rotterdam Sportsupport is lid van de vereniging Werkgevers in de Sport (WOS) en aangesloten bij de CAO Sport.

Stages

Met het aanbieden van uitdagende stageplaatsen faciliteren we de ontwikkeling van (jong) talent en wederzijdse inspiratie. We hebben stevige banden met verschillende hogescholen. Stagiair(e)s draaien volop mee in onze organisatie; zo nemen zij deel aan overleggen, teamuitjes en bekijken we samen met de student hoe we het optimale uit de stage halen.

Vacatures

Met sport en verenigen brengen we Rotterdammers blijvend in beweging en maken we impact op mensen én de stad. Wil jij hier jouw bijdrage aan leveren en spreekt dit positieve werkklimaat jou aan? Bekijk dan hier onze vacatures.