Wij werken aan:

  • Vitale, veilige en toekomstbestendige sportverenigingen
  • Rotterdammers blijvend in beweging
  • Impact op mensen én de stad
  • Adviseren en pionieren vanuit het belang en de kracht van sport en verenigen

Zó brengen we Rotterdammers met sport én verenigen blijvend in beweging en maken we impact op mensen én de stad.

Hoe we dit doen?

Wij kennen de lokale situaties en ondersteunen, stimuleren en faciliteren de Rotterdamse breedtesport met experts en toonaangevende programma’s.

Met tal van projecten streven we naar vitale en veilige sportverenigingen, meer jeugd naar de sportvereniging én meer Rotterdammers blijvend in beweging. We doen dit vanuit vijf rollen:

De verschillende rollen van Sportsupport worden beschreven:
Helikopter: we hebben overzicht
Aanjager: we stimuleren
Verbinder: we brengen samen
Facilitator: we maken mogelijk
Organisator: we organiseren

Samen met tientallen partnerorganisaties ontwikkelt en verbindt Rotterdam Sportsupport programma’s om Rotterdammers sportief en maatschappelijk in beweging te krijgen. We werken binnen onze projecten ten behoeve van en samen met de 351 Rotterdamse sportverenigingen.

De verenigingen per gebied worden aangegeven:
Rozenburg: 15
Hoek van Holland: 12
Hoogvliet: 20
Pernis: 4
Overschie: 16
Delfshaven: 19
Noord: 31
Centrum: 7
Charlois: 33
Hillegersberg-Schiebroek: 31
Feijenoord: 12
Prins-Alexander: 42
Kralingen-Crooswijk: 80
Ijsselmonde: 26

Hoe verhouden we ons tot de gemeente Rotterdam, Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Topsport?

Gemeente Rotterdam (Sport Natuur en Recreatie) is verantwoordelijk voor het formuleren van het gemeentelijk sportbeleid, het adviseren van het gemeentebestuur op sportbeleid en het vervullen van het opdrachtgeverschap (regie) op de uitvoering van het sportbeleid. Voor de uitvoering van het sportbeleid werkt zij samen met diverse partners en drie partijen in het bijzonder:

Rotterdam Topsport spant zich in voor een sterk topsportklimaat in de stad, onder andere door het begeleiden van topsportevenementen en het ondersteunen van topsportverenigingen, talenten en topsporters.

Rotterdam Sportsupport spant zich in voor vitale sportverenigingen in de stad, voorziet in programmering om mensen (structureel) in beweging te krijgen en houden en is (mede)ontwikkelaar en coördinator van sport als middel-interventies en netwerkaanpakken.

Sportbedrijf Rotterdam exploiteert, onderhoudt en ondersteunt sportvoorzieningen door heel de stad en voorziet eveneens in programmering om mensen in beweging te krijgen en houden.

De werkzaamheden van alle vier de partijen zijn erop gericht om van Rotterdam een sterkere sportstad te maken. De drie uitvoeringsorganisaties zijn tevens partner van de gemeente Rotterdam, zoals ten behoeve van beleidsvorming en het behouden van het imago van Rotterdam als dé sportstad van Nederland.

De samenhang tussen de vier partijen worden geschetst: Gemeente Rotterdam, Rotterdam Topsport, Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Sportsupport. Samen brengen wij Rotterdam in beweging! Rotterdam Make it Happen!

Overig gemeentelijk beleid

De meerwaarde van sport en verenigingen voor (kwetsbare) Rotterdammers is groot en wordt steeds meer gekend en erkend door andere sectoren. Passend bij de Sportnota 2017+ is Rotterdam Sportsupport dan ook partner in beleidsvorming en uitvoering op overig gemeentelijk beleid. Succesfactoren zijn vooral de samenhang met onze andere dienstverlening en projecten, verbinding met andere partijen, inspelen op lokale en landelijke ontwikkelingen en inspelen op (veranderende) behoeften van de Rotterdammer.