Sporters met een beperking die de club vaarwel zeggen omdat ze de ledencontributie en de bedragen voor het vervoer niet langer kunnen voldoen? Potentiële deelnemers aan aangepast sporten die aanhikken tegen het prijskaartje dat aan het hele pakket hangt? Die ongewenste scenario’s kunnen worden vermeden. Attendeer als vereniging of andere organisatie minder draagkrachtige Rotterdammers met een beperking op de vergoedingsmogelijkheden.

Menige volwassen Rotterdammers met een lichamelijke of geestelijke beperking en een krappe beurs komt sinds kort in aanmerking voor vergoeding van zijn verenigingscontributie. Het jaarlijkse maximum bedraagt 350 euro. Verder krijgt hij of zij mogelijk een bijdrage van 150 euro voor reiskosten.

Hoe dit is na te gaan? Sportconsulenten van MEE Rotterdam Rijnmond achterhalen of de regeling op iemand van toepassing is. Zij helpen ook de aanvraag in te dienen. MEE Rotterdam Rijnmond is één van de partners binnen Rotterdam Sport op Maat. Zelf kunt u eveneens hier de voorwaarden lezen en het aanvraagformulier downloaden en invullen.

Voldoet iemand aan de voorwaarden voor contributievergoeding, dan wordt het geld overgemaakt naar de club. Een bedrag voor reiskosten gaat rechtstreeks naar de sporter. MEE Rotterdam Rijnmond begeleidt hier eveneens tijdens het aanvraagproces. De organisatie is ook te bereiken via (010) 282 111.

De tegemoetkoming in de kosten is onder meer te danken aan het FondsDBL. Ter gelegenheid van het 180-jarig bestaan deed de Stichting een gift aan de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR).

De contributie voor volwassen Rotterdamse sporters met een beperking is een aanvulling op het Jeugdsportfonds Rotterdam. Hierbinnen wordt jaarlijks maximaal 225 euro aan contributie vergoed voor kinderen, zowel met als zonder beperking, van financieel minder draagkrachtige ouders. In aanmerking komen jongens en meisjes van vier tot en met zeventien jaar uit een gezin met maximaal 120% van het minimuminkomen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Gert-Jan Lammens

Gert-Jan Lammens

directeur