Met 95 sportverenigingen in 38 takken van sport heeft de Maasstad een uitstekend sportklimaat voor Rotterdammers met een beperking. Deze 95 verenigingen hebben aanbod dat bijzonder geschikt is voor jong en oud met een beperking. Netwerkorganisatie Rotterdam Sport op Maat heeft de afgelopen vijf jaar gewerkt aan de ontwikkeling en de professionalisering van dat sportaanbod. Klik hier voor een infographic van de resultaten van vijf jaar Rotterdam Sport op Maat.

Er zijn in die periode onder andere 127 trainers en coaches opgeleid om met diverse doelgroepen te werken. Ook zijn er stappen gezet om de zichtbaarheid van het aanbod te vergroten. Zo zijn alle aangepaste sportactiviteiten terug te vinden via de Sport- en Beweegdatabase op rotterdamsport.nl en waren er diverse evenementen om de sportactiviteiten uit te proberen.

Rotterdam Sport op Maat week
Tijdens de Rotterdam Sport op Maat dag en de Sport op Maat week afgelopen jaren probeerden alleen al 4676 mensen verschillende sporten uit om zo te ontdekken welke sport bij hen past. Ook tijdens side-events van topsportevenementen waren er steeds vaker activiteiten voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking. Rotterdammers met vragen rondom aangepast sporten weten het loket ook steeds beter te vinden, in totaal zijn 1877 mensen via deze weg geholpen met hun persoonlijke hulpvraag over sport.

Ambities
Het is de ambitie om de sport komende jaren nog dichterbij de Rotterdammer met een beperking te brengen. ‘Zo zetten we, nog meer dan voorheen, in op netwerken voor elk type beperking. De slechthorende Rotterdammer heeft andere wensen en drempels om te gaan sporten dan bijvoorbeeld iemand die in een rolstoel zit. Binnen elk van deze netwerken komen hopelijk verschillende domeinen samen; denk aan zorg, welzijn en sport. We kunnen door samenwerking met diverse domeinen gerichter werken aan het bereiken van groepen die tot nu toe nog nauwelijks bereikt werden met sport, bijvoorbeeld mensen met een psychische klachten of een chronische ziekte’, aldus Fieke de Goede, projectleider Rotterdam Sport op Maat.

“Het is de ambitie om de sport komende jaren nog dichterbij de Rotterdammer met een beperking te brengen”

Regionale aanpak
De Goede vervolgt: ‘Daarnaast geloven we in een regionale aanpak van het aangepast sporten. Zo kan het sportaanbod van Capelle interessant zijn voor Rotterdammers die aan die kant van de stad wonen en andersom kan iemand uit Capelle zijn favoriete sport in Rotterdam vinden. Op korte termijn zal het aanbod van Rotterdam terug te vinden zijn op het landelijke platform Uniek Sporten. Je zoekt via deze website eenvoudig én stad overstijgend naar aanbod bij jou in de buurt.’

Rotterdam Sport op Maat is al 5 jaar een samenwerking van Gemeente Rotterdam, MEE Rotterdam Rijnmond, Rijndam Revalidatie, Pameijer, Rotterdam Topsport, NOC*NSF, Onbeperkt Sportief en Rotterdam Sportsupport. Andere belangrijke samenwerkingspartners zijn: Thuis Op Straat, Dirk Kuyt Foundation, Sportief Capelle en vele anderen.


Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen