Steven Pont gaf vorige week woensdag tijdens de bijeenkomst ‘Lang leve de sportouder5 tips waar trainers hun voordeel mee kunnen doen. Wij hebben ze voor je op een rij gezet:

 1. Begin het seizoen goed
  Investeren in de relatie met ouders en teamleden doe je bij voorkeur vanaf het begin van het sportseizoen. Je profiteert dan gedurende de rest van het seizoen van de opgebouwde relatie. Hoe langer je wacht, hoe lastiger het wordt om van de ouders ‘een team’ te maken.
 1. Organiseer ouderavonden op teamniveau
  Ouders voelen zich sneller verbonden met de ouders waarmee ze wekelijks bij hun zoon of dochter langs de lijn staan. Een ouderavond op teamniveau helpt om ouders met elkaar te verbinden.
 1. Bespreek jouw visie op het team met de ouders
  Bespreek tijdens een ouderbijeenkomst wat je met het team wilt bereiken gedurende het komend seizoen. Wil je kinderen sportplezier bijbrengen en goed leren samenwerken? Of wil je dat het selectieteam mee gaat doen om de titel? Deze insteek is bepalend voor alle keuzes die je tijdens een seizoen maakt. Wanneer alle ouders instemmen met de koers die je wilt varen, zullen ze ook de keuzes die daaruit voortkomen begrijpen en accepteren. Het is goed als er in deze fase discussies worden gevoerd, dit voorkomt grote problemen later in het seizoen.
 1. Maak afspraken over gewenst oudergedrag
  Wanneer je samen met ouders de koers hebt bepaald, kun je ook bespreken wat dit betekent voor het gedrag van ouders. Wat zullen we als ouders met elkaar afspreken nu we hebben vastgesteld dat sportplezier het uitgangspunt is? Hier kunnen afspraken uitkomen als: ieder kind krijgt even veel speeltijd, alleen de coach geeft aanwijzingen aan de spelers, de coach bepaalt de opstelling, ouders moedigen alle kinderen positief aan en accepteren de beslissingen van de scheidsrechter. Ook kun je afspreken dat ouders hun kind na afloop vragen of hij/zij plezier heeft gehad tijdens de wedstrijd.
 1. Laat ouders elkaar aanspreken
  Nu alle ouders kennen én op de hoogte zijn van het gewenste oudergedrag, kunnen zij elkaar hier ook op aanspreken. Een ouder die, tegen de afspraken in, negatieve kritiek uit langs de lijn zal door andere ouders worden aangesproken. Dit vergt wat oefening en de ouders zullen elkaar scherp moeten houden.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emily Valks

Emily Valks

pedagogisch adviseur