Welke vereniging wil haar jeugdleden of sporters met een beperking nu géén sociaal veilig klimaat bieden? Je zet een stap in de gewenste richting door van al je vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verlangen. Maar hoe zorg je er daarbij voor dat zij niet het gevoel krijgen te worden gewantrouwd? Het laatste wat je wilt, is gewaardeerde krachten voor het hoofd stoten. Goede communicatie is daarom essentieel. Lees onze 5 tips.

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat iemands gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt om bijvoorbeeld met minderjarigen te werken. Steeds meer sportverenigingen zijn ervan overtuigd dat ze de sociale veiligheid bij de club kunnen vergroten door van iedere vrijwilliger een VOG te vragen. Bovendien toont de vereniging hiermee aan dat ze er alles aan doet een veilig klimaat te creëren.

Drempel
Maar hoe begin je hierover? Een vrijwilliger – vaak al jarenlang tot ieders tevredenheid actief in de club – zou zich wellicht gepikeerd kunnen voelen en zelfs afscheid nemen. Evengoed kan de VOG-eis een drempel opwerpen voor mogelijke nieuwe krachten. Denk aan de ouder van een jeugdlid die zin had om trainer te worden van een pupillenteam, maar afhaakt vanwege ‘al dat gedoe’.

 1. Benoem drijfveren
  Maak duidelijk waarom de club veel waarde hecht aan beleid voor sociale veiligheid. Speel in op gedeelde waarden: iedereen wil een veilige club voor zijn kind.
 2. Leg uit wat het beleid inhoudt
  Noem alle maatregelen van de vereniging om een veilige omgeving te creëren, want meestal is de invoering van VOG’s niet de enige stap. Het is bijvoorbeeld goed de VOG’s te combineren met een gedragscode voor trainers & een aannamebeleid. De VOG is hiervan een onderdeel.
 3. Maak geen onderscheid
  Benadruk dat je geen onderscheid maakt tussen mensen. Van iedere vrijwilliger wordt een VOG gevraagd, het is geen persoonlijke kwestie. Geef als bestuurslid het goede voorbeeld door je VOG te tonen.
 4. Creëer ruimte voor een gesprek
  Een voorbeeld: ‘Wil jij als vrijwilliger met het bestuur in gesprek over dit onderwerp? Geef het door aan (naam contactpersoon), en we komen er graag bij je op terug.’
 5. Geef informatie
  Verwijs naar veelgestelde vragen. Er zijn heel wat voorbeelden. Krijg ik een VOG als ik een verkeersboete heb gehad? Hoelang is een VOG geldig? Waar word ik op gescreend? Wie betaalt het? Kan ik de VOG van m’n werk hergebruiken bij de vereniging?

Contact
Ervaar je toch weerstand bij de invoering van VOG’s? Neem voor advies contact op met je accounthouder bij Rotterdam Sportsupport of met één van onze pedagogisch adviseurs via 010 242 93 15 of info@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wim Wisse

Wim Wisse

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde