Nóg meer betekenen voor de wijk en nóg meer doelgroepen positief beïnvloeden via taekwondo. Dat waren voor Abdel-Kwan Rotterdam de belangrijkste redenen om het predicaat ‘Sportplusvereniging’ te ambiëren. Later dit jaar is de officiële aftrap. ‘We willen zoveel mogelijk mensen uit de omgeving bereiken’, zegt coach Madani Khalil. ‘Of het nu een oudere met een beperking of een jongere met het talent om de Olympische Spelen te halen.’

Bij Abdel-Kwan Rotterdam kunnen kinderen rekenen op huiswerkbegeleiding. Sommige moeders van jeugdleden worden er gestimuleerd te bewegen en zo een gezondere levensstijl aan te nemen. Jongens met autisme krijgen er speciale begeleiding en kunnen zo toch sporten. Senioren kregen lange tijd de kans in actie te komen en ook de gezelligheid van het verenigingsleven te proeven Het is maar een kleine greep uit de talloze maatschappelijke activiteiten die de vereniging uit Rotterdam-Zuid heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren.

‘De filosofie van de club past natuurlijk al helemaal bij het Sportplusprogramma’, zegt verenigingsadviseur Jan-Willem Pijper. ‘Binnen de vereniging zelf zal dan ook weinig veranderen. Maar in de contacten met de wereld buiten de club kunnen we nog wel winst boeken. Dankzij de ondersteuning door Rotterdam Sportsupport zal meer inzicht ontstaan in wat er speelt in de wijk, zodat de vereniging nog beter kan focussen op doelgroepen en thema’s waarmee de wijk vooruit kan worden geholpen.’

‘Buurtsportcoach Alamina Etahlali van Rotterdam Sportsupport zal de waarde van de vereniging nóg nadrukkelijker onder de aandacht brengen nu Abdel-Kwan wordt erkend en gewaardeerd als Sportplusvereniging. Zo heeft zij al de verbinding gemaakt met Sportstudio In Movement. Het is de bedoeling dat vrouwen uit de wijk aan zelfstandigheid en zelfvertrouwen winnen door taekwondotraining te volgen.’

Madani Khalil: ‘We zijn ook in gesprek met stadsmariniers. Zien zij in onze trainingen en benadering een manier om positieve invloed uit te oefenen op hangjongeren? En we willen ons bijvoorbeeld graag ontfermen over mensen met een beperking die cliënt zijn van MEE Rotterdam Rijnmond.’

Maar er is méér. Kenniscentrum Ecabo heeft Abdel-kwan erkend als stage-leerbedrijf. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs, mbo en hbo kunnen er een stage vervullen. Dit jaar wordt stage gelopen door drie leerlingen uit voortgezet onderwijs en één uit het mbo. Verder gaan vier leden van de club een opleiding volgen bij de Taekwondo Bond Nederland.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jolanda de Vries

Jolanda de Vries

Communicatieadviseur