Het is bijna niet voor te stellen dat in 2005 slechts een handjevol kinderen uit Katendrecht lid was van een sportvereniging. Jan Donker droeg bij aan de ommekeer. Afgelopen zomer nam hij afscheid als brede schoolcoördinator van De Schalm. ‘Maar ik blijf trainingen en wedstrijden bezoeken.’

Een van de aartsvaders van de Schoolsportvereniging. Zonder overdrijving mag Jan Donker (64) zo worden genoemd. In het vorige decennium stond hij aan de basis van Schoolsportvereniging Katendrecht: vrijwilligers van sportclubs organiseerden trainingen op en om scholen en maakten leerlingen warm voor het lidmaatschap van hun vereniging.

Het initiatief bleek een groot succes te zijn en kreeg al snel navolging. Inmiddels kent Rotterdam 26 Schoolsportverenigingen (SSV’s) en hebben tienduizenden kinderen via deze weg kennisgemaakt met sporten en clubs.

Sport na schooltijd
Donker: ‘Rond 2004, 2005 klonk vanuit overheid en politiek steeds vaker de boodschap dat scholen zich moesten ontwikkelen tot sportactieve-brede scholen. Ik was docent en inmiddels ook brede schoolcoördinator bij obs De Schalm. Hier ontstond het idee leerlingen veel meer sportactiviteiten te bieden, bijvoorbeeld na schooltijd. Waarom? Van de 400 leerlingen waren er maar vijf of zes lid van een sportvereniging, mede omdat er geen clubs waren in Katendrecht.’

Donker kwam in contact met Rotterdam Sportsupport en bundelde de krachten. ‘Toen zijn we sportverenigingen gaan uitnodigen om trainingen te verzorgen in de wijk. We zochten naar breed toegankelijke clubs met een goede naam. De eerste club die ik belde, was voetbalvereniging Spartaan ’20. In september 2005 deden 62 leerlingen mee aan de proeftrainingen en kort erna besloten er 39 lid te worden.’

Eigen beweging
Het balletje was gaan rollen. Letterlijk en figuurlijk. Andere sportverenigingen werden gepolst of meldden zich uit eigen beweging. Samen met De Globetrotter – de andere basisschool uit Katendrecht – vormde De Schalm SSV Katendrecht.

‘En kijk nu eens’, zegt Donker. ‘Ruim 200 leerlingen van deze scholen sporten structureel. Vroeger was je in Katendrecht een uitzondering als je lid was van een club. Nu is het bijna de regel. In de afgelopen jaren heb ik in de wijk ook het aantal kinderen met overgewicht zien afnemen. De grote animo voor sporten heeft bovendien betere faciliteiten gebracht: De Globetrotter heeft een mooie, nieuwe sporthal gekregen, die door beide scholen en de verenigingen wordt gebruikt. Het maakt me ook trots dat kinderen uit Katendrecht vaak wijkteams vormen. Op zaterdag worden ze bijvoorbeeld niet verdeeld over ploegen van Spartaan ’20, maar spelen ze met elkaar in één team. Bij Jongens onder 11, voorheen E-pupillen genoemd, heb je drie geheel Katendrechtse ploegen.’

Meidenteams
Afgelopen zomer ging Jan Donker met pensioen en kwam ook een eind aan zijn formele werkzaamheden voor SSV Katendrecht. Maar nog elke woensdag maakt hij in De Schalm de nieuwsbrief voor de SSV-leden. ‘Ondertussen heb ik een droom’, zegt hij. ‘De kinderen krijgen voetbaltraining op het natuurgras van het Kaappark. Helaas verkeert de ondergrond niet in de beste staat en kan het veld niet heel intensief worden gebruikt. Mocht worden besloten tot de aanleg van een kunstgrasveld van 42 bij 36 meter, dan nodigen we Spartaan ’20 uit om ook meidenvoetbal op de kaart te zetten in Katendrecht. Dan kunnen misschien ook meidenteams worden geformeerd.’

Succes
Donker is gelouterd, heeft ruim tien jaar ervaring met de SSV. Wat adviseert hij aan betrokkenen van andere SSV’s? Hoe handhaven of vergroten zij het succes van hún SSV?

‘Elke deelnemende school heeft één medewerker nodig die wekelijks een halve tot een hele dag wordt vrijgemaakt om de zaak te blijven aanzwengelen. Iemand die kinderen stimuleert gebruik te maken van het mooie sportaanbod en ook ouders wijst op de kansen. In het verlengde daarvan: deze medewerker moet ervoor zorgen dat iedereen die daarvoor in aanmerking komt, gebruikmaakt van het Jeugdsportfonds Rotterdam. Sommige ouders kennen de regeling weliswaar, maar komen er liever niet voor uit dat ze weinig draagkrachtig zijn. Vanwege die gêne kan hun kind niet sporten. Wees daar alert op en breng het discreet ter sprake.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anouk Meeter

Anouk Meeter

verenigingsconsulent Feijenoord, Delfshaven en Centrum