Alweer 2192 kinderen hebben dit jaar dankzij het Jeugdsportfonds Rotterdam de weg gevonden naar een sportvereniging. Als het aan Jan Markerink ligt, worden nog veel meer jongens en meisjes via deze weg lid van een club. ‘In 2020 willen we twee keer zoveel kinderen blij maken als in heel 2015’, zegt de voorzitter van het Jeugdsportfonds Rotterdam. ‘Dat kán ook, want het aantal te honoreren aanvragen heeft binnenkort geen financiële limiet meer.’

Vraag Jan Markerink naar het belang van het Jeugdsportfonds, en er volgt een gloedvol betoog. ‘Vind jij ook dat ieder kind op planeet Rotterdam dezelfde kansen moet krijgen? Dat alle jongens en meisjes goede mogelijkheden verdienen om zich te ontwikkelen tot gerse Rotterdammers? Ben je verder van mening dat sport hierbij een belangrijke rol speelt? Dan vind je het ook logisch dat ieder kind moet kunnen sporten en dat de financiële situatie thuis geen belemmering mag zijn, zeker omdat een kind daar geen invloed op heeft.’

Nooit meer ‘nee’
Rotterdam telt 26.000 jongens en meisjes die voldoen aan de criteria voor een gehonoreerde Jeugdsportfonds-aanvraag. ‘Dat betekent dat er nog veel te bereiken is’, weet Markerink. ‘Natuurlijk, niet elk kind wil lid worden van een sportvereniging. Je kunt het ook elders prima naar je zin hebben. Maar het is wel duidelijk dat het Jeugdsportfonds Rotterdam de komende jaren voor nog veel meer kinderen het lidmaatschap van een sportvereniging mogelijk kan maken dan voorheen. Er zit vanaf 2016 geen financiële beperking meer aan het aantal aanvragen dat we kunnen honoreren. Dat is te danken aan de gemeente Rotterdam. De gemeenteraad heeft onlangs een motie aangenomen.’

Kans grijpen
Nu de mogelijkheden zijn verruimd, roept Markerink de intermediairs op nóg meer kinderen en ouders warm te maken voor het Jeugdsportfonds. ‘Laat ik in de eerste plaats alle intermediairs danken voor hun inspanningen. Zonder hen zou geen kind sporten via het Jeugdsportfonds. Maar besef dat we nu de kans hebben nog veel meer kinderen plezier te bezorgen.’

Voldoening
Hoe meer intermediairs er zijn, hoe mee aanvragen kunnen worden ingediend. Markerink hoopt dan ook dat Jeugdsportfonds Rotterdam nieuwe intermediairs mag begroeten. ‘Ik heb Lee Towers eens horen zeggen: Zonder moeite heb je niks. Bij ons betekent dat: zonder een aantal handelingen door een professional, heeft een kind geen verenigingslidmaatschap en heeft de professional niet de voldoening die dit geeft. Ongeveer twintig minuten zaken regelen om een jongen of meisje een jaar lang sport te bezorgen: de keuze daarvoor is toch niet moeilijk?’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Deters

Marcella Deters

interim projectleider beweegcoach