Ieder kind moet kunnen sporten, ongeacht het inkomen van de ouder(s). Dat is het uitgangspunt van Jeugdsportfonds Rotterdam. Vertelt een kind of ouder je dat zij het lidmaatschap niet kunnen betalen? Weet dan als vereniging welke stappen moeten worden gezet en wat de rol van de club is om de contributie tóch vergoed te krijgen.

  • Verwijs de ouders naar een intermediair. Dit is iemand die professioneel verbonden is met ouders en/of kind, maar niet met de vereniging. Voorbeelden: een leerkracht, gymleerkracht of iemand die actief is bij schoolmaatschappelijk werk, een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), VraagWijzer of Meedoen in Rotterdam.
  • De intermediair vraagt het Jeugdsportfonds aan voor het kind. Dit gebeurt nadat de intermediair het legitimatiebewijs van het kind en de inkomensgegevens van de ouders heeft ontvangen.
  • Is de aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt de intermediair een e-mail met de mededeling dat het kind mag sporten. Aan de vereniging wordt per e-mail gevraagd of het kind kan komen sporten. Zo ja, dan wordt de vereniging verzocht een factuur voor de contributie te sturen naar Jeugdsportfonds Rotterdam. Dit doe je door de factuur te mailen naar rotterdam@jeugdsportfonds.nl.
  • Ongeveer vier weken nadat Jeugdsportfonds Rotterdam de factuur van de vereniging heeft ontvangen, wordt de contributie overgemaakt op de rekening van de club.
  • Het jaartal op de factuur mag maximaal één jaar later zijn dan het jaar van de aanvraag. Is de aanvraag in 2016 gedaan? Dan moet de factuur uiterlijk op 31 december 2017 zijn verstuurd.
  • Iedereen is erbij gebaat dat de aanvraag snel wordt afgehandeld. Verenigingen wordt daarom verzocht aan het begin van elk jaar het overzicht van de contributiegelden door te geven via rotterdam@jeugdsportfonds.nl.
  • Sportkleding en sportattributen worden niet vergoed door Jeugdsportfonds Rotterdam.
  • Jouw vereniging kan er zelf mede aan bijdragen dat kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen sportkleding dragen. Vraag ouders van andere jeugdleden kleding af te staan aan de club wanneer hun kind er geen gebruik meer van maakt, bijvoorbeeld omdat de kleding inmiddels te klein is.
  • Per kind kan jaarlijks één keer een aanvraag voor Jeugdsportfonds Rotterdam worden gedaan. De gehonoreerde aanvraag geldt voor een jaar.
  • Wil jouw vereniging bekendheid geven aan de mogelijkheden van Jeugdsportfonds Rotterdam? Plaats dan de standaardteksten uit de digitale toolkit op de website of in het clubblad.

Vragen? Zoek contact via 010-4794457 (maandag 13.00-17.00 uur of dinsdag 9.00-12.30 uur of via rotterdam@jeugdsportfonds.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Deters

Marcella Deters

interim projectleider beweegcoach