In april heeft Rotterdam Sportsupport ter ere van het 10-jarig bestaan een jubileummagazine uitgebracht. Dit is één van de verhalen die u in het magazine kunt lezen.

“Sport moet leuk zijn. Dat is voor mij de basis. Maar vanuit die gedachte kun je méér doen, kun je sport inzetten als middel. Ik zeg weleens: als een kind leert luisteren naar de scheidsrechter, zal het ook luisteren naar de politieagent. Zoals sport kinderen ook kan bijbrengen afspraken na te komen, bijvoorbeeld op tijd zijn voor een training of wedstrijd. Maar denk eveneens aan sport als instrument om ouderen uit hun isolement te halen, obesitas tegen te gaan of zelfs mensen de weg richting arbeidsmarkt te laten vinden, wat je binnen het Sportplusprogramma ziet bij tienermoeders.”

Elk kind sporten

“Heb je het over de toekomst van Rotterdam als sportstad, dan is het voor mij belangrijk dat ieder kind de gelegenheid krijgt te sporten. Daarop moet zowel de hard- als software zijn toegesneden. De hardware, dat zijn de accommodaties, gebouwen en velden. De software, dat zijn de verenigingen die het georganiseerd sporten in goede banen leiden. Dat laatste zal een grote uitdaging blijven, want vele clubs kampen met vrijwilligersproblematiek. Steeds meer leden zijn sportconsument: zij nemen af, maar geven niets terug aan de vereniging.

Een belangrijke betekenis van Rotterdam Sportsupport schuilt nog steeds in de ondersteuning op terreinen als vrijwilligersbeleid. Maar de organisatie heeft zich ook ontwikkeld tot oliemannetje dat verenigingen verbindt met bijvoorbeeld jeugdzorg of meedenkt over de manier waarop de gemeente met sport invulling kan geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).”

Zitvolleybal

“Ik krijg altijd energie van Rotterdam Sportsupport. Niet alleen tijdens besprekingen over manieren om de Rotterdamse breedtesport verder te verbeteren, maar ook op sportlocaties zelf. Mijn zoons van vijf, zeven en negen voetballen bij VVOR. Daar helpt een pedagogisch adviseur namens Rotterdam Sportsupport met een programma om bij leden en bezoekers meer respect te creëren voor de ander. Of ik zie bijvoorbeeld dat er bij een volleybalvereniging zitvolleybal is opgezet voor mensen met een beperking.

Mijn advies aan Rotterdam Sportsupport: keep up the good work. Ga door op de ingeslagen weg, maar waak ervoor slachtoffer te worden van je eigen succes. Blijf herkenbaar en blijf staan voor je kwaliteit.”

Dit artikel is verschenen in het jubileummagazine van Rotterdam Sportsupport. Klik hier om ook de andere artikelen te lezen. Wilt u het jubileummagazine op papier ontvangen? Vul dan dit formulier in.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jolanda de Vries

Jolanda de Vries

Communicatieadviseur