Overal waar in ons land wordt gewerkt, dienen volgens de Arbowet 2011 bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aanwezig zijn. Oók wanneer er sprake is van vrijwilligerswerk, zoals bij sportverenigingen. Dat is essentieel voor de veiligheid van iedereen op de accommodatie.

‘Een BHV’er is iemand die heeft geleerd levensreddende handelingen te verrichten”, vertelt Kees de Jong van BHV Nieswaag. ‘Hij kan bijvoorbeeld reanimeren, een automatische externe defibrillator (AED) hanteren en weet wat je kunt doen om een brand zo klein mogelijk te houden. Een BHV’er probeert de gevolgen van een incident te beperken tot het moment waarop de via 112 ingeschakelde professionele hulp- of zorgverleners arriveren.’

Hoofdelijk verantwoordelijk
Voor bestuurders van sportverenigingen is het belangrijk te weten dat zij hoofdelijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op de accommodatie. Bij eventuele nalatigheid kunnen zij dus strafrechtelijk worden vervolgd.

BHV Nieswaag verzorgt BHV-cursussen. Dat gebeurt ook bij sportclubs. Zo bezoeken instructeurs jaarlijks de Rotterdamse hockeyvereniging OMHC, waar een aantal vrijwilligers ook BHV’er is. ‘Je kunt een cursus volgen bij ons bedrijf in Barendrecht, maar het is meestal beter om aan de slag te gaan bij de vereniging zelf’, zegt De Jong. ‘Wij kunnen dan ter plekke beoordelen wat de specifieke risico’s zijn op de accommodatie. Daarop spelen we in tijdens de cursus.’

Elektrische apparatuur
Hoeveel BHV’ers zijn er nodig bij een sportvereniging? De Jong: ‘Dat hangt af van vele factoren. Hoeveel elektrische apparatuur staat er bijvoorbeeld in de keuken? Hoe meer apparaten, hoe groter het risico op brand. En hoeveel jeugdleden heb je? Des te meer jeugdleden, des te meer personen die nog niet zelfredzaam zijn. De regel is in elk geval dat er altijd minstens een BHV’er aanwezig moet zijn wanneer de accommodatie geopend is.’

Twee dagdelen
BHV Nieswaag verzorgt ook EHBO-cursussen, maar die zijn niet wettelijk verplicht voor sportverenigingen. Wat is eigenlijk het verschil tussen BHV en EHBO? De Jong: ‘Een EHBO-cursus duurt doorgaans twee of drie dagen en leidt tot een officieel diploma, omdat medisch dieper op de zaken wordt ingegaan dan bij een BHV-cursus. Wie BHV’er wil worden, leert gedurende een dagdeel over levensreddende medische kwesties en gedurende een dagdeel over de juiste handelingen bij een brand. Hoe ontruim je bijvoorbeeld de kantine?’

Kosten deels vergoed
Is jouw vereniging geïnteresseerd in BHV-cursussen? Een deel van de kosten kan worden vergoed via de Bijdrage Kaderopleidingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carola Nagy

Carola Nagy

projectmanager Sport als middel / strategisch adviseur