Ben je verbonden aan een bedrijf? Of aan een organisatie op het vlak van gezondheid, welzijn, jeugdzorg, werkgelegenheid of onderwijs? Zie je sport en/of sportverenigingen als een effectief en efficiënt middel om doelen te bereiken, zoals re-integratie van medewerkers of verhoogde weerbaarheid van kinderen? Rotterdam heeft een prachtige sportinfrastructuur én Sportplusverenigingen met kennis, kunde en drive om met een passend antwoord te komen.

Steeds meer Rotterdamse sportverenigingen helpen partijen uit andere sectoren maatschappelijke doelen te behalen. De achttien clubs binnen Sportplus zijn een prachtig voorbeeld. Sommige bieden bijvoorbeeld plaats aan ouderen uit de wijk om aan hun gezondheid te werken en tegelijkertijd sociale contacten te maken.

Co-creatie
De Sportplusverenigingen willen graag met meer bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken, zodat sport en sportvereniging nog beter worden benut. Een juiste inzet van sport en sportvereniging kan duurzame en kostenefficiënte oplossingen bieden in vraagstukken die spelen in andere sectoren.

Rotterdam Sportsupport heeft daarom de Sportpluscommunity opgezet. In de community verenigen zich vertegenwoordigers van Sportplusverenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties die geloven dat met sport meerwaarde is te creëren. Zij ontmoeten en inspireren elkaar, delen kennis en komen via co-creatie tot nieuwe initiatieven.

Volgende bijeenkomst
Carola Nagy is adviseur strategie en beleid bij Rotterdam Sportsupport. Zij zegt: ‘Drie keer per jaar is er een bijeenkomst. Wij dagen bedrijven en maatschappelijke organisaties uit hier een ambitie te formuleren die kan worden verwezenlijkt met behulp van sport. Ze schrijven dan een pitch uit. Hierna bepalen verenigingen of ze inspringen op de vraag. Zo ja, dan komen ze met een concreet voorstel. De opdrachtgever bepaalt met welke vereniging(en) hij verder gaat. In samenwerking wordt een nieuw initiatief gerealiseerd. Tijdens de voorbereiding bespreekt Rotterdam Sportsupport met de opdrachtgever de geschiktheid en randvoorwaarden, zoals budget en menskracht die eventueel nodig zijn. De volgende bijeenkomst is eind op maandag 2 november.’

Gezonde medewerkers
Voor de eerstvolgende bijeenkomst roept Nagy bedrijven en maatschappelijke organisaties op hun gedachten te laten gaan over een specifiek thema. Zij zegt: ‘Mensen moeten tot op steeds hogere leeftijd werken. Voor bedrijven en maatschappelijke organisaties is het belangrijk dat hun mensen al die tijd fit en gezond blijven. Hoe bereik je dit? In het najaar ontvangt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Europese gelden voor de uitvoering van ideeën daarover. Het bedrijfsleven kan die handschoen bijvoorbeeld oppakken in samenwerking met Sportplusverenigingen.’

Leer- en werkervaring studenten
Er lonken meer doelen. Nagy: “Sportplusverenigingen kunnen een rol spelen bij de re-integratie van je medewerkers. Na afwezigheid uit het arbeidsproces kunnen medewerkers met beweegprogramma’s hun belastbaarheid opbouwen. Onderwijsinstellingen wijs ik graag op de leer- en werkervaringen die scholieren en studenten kunnen opdoen tijdens maatschappelijke activiteiten van Sportplusverenigingen. En jeugdzorginstellingen kunnen bijvoorbeeld nadenken over agressieregulatie-training voor cliënten of over sport als middel om kinderen sociaal vaardiger te maken.’

Lagere zorgkosten
‘Verder hoop ik op een zorgverzekeraar die zich ervan bewust is dat de Sportplusverenigingen een zeer kansrijke plek bieden om duurzaam bewegen te realiseren. Eenmaal in de sociale cohesie van de vereniging, haken mensen niet snel meer af. Dat kan enorm veel duurzame gezondheid opleveren voor bijvoorbeeld specifieke groepen van chronisch zieken. Dat kan de zorgkosten verlagen. Sportplusverenigingen kunnen specifiek inzoomen op aparte doelgroepen en hun aanbod daarop afstemmen. Dat maakt het zo passend.’

Businessclub
Op maandag 29 juni was er voor het eerst een bijeenkomst van de Sportpluscommunity. Dave de Held, rayondirecteur Schiedam Vlaardingen van Rabobank Rotterdam, richtte het woord onder meer tot vertegenwoordigers van zeventien Sportplusverenigingen. Nagy: ‘Rabobank Rotterdam kwam met het prachtige aanbod om drie Sportplusverenigingen te helpen een succesvolle businessclub. Dat levert een win-winsituatie op, zowel de Sportplusverenigingen als de Rabobank hebben er baat bij.’

Contact
Wil je met Rotterdam Sportsupport de mogelijkheden tot een pitch verkennen? Zoek contact Carola Nagy via c.nagy@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Monique de Groot

Monique de Groot

projectcoördinator Sportplus