Sportverenigingen kunnen subsidie krijgen voor kwaliteitsverbetering, verduurzaming en grotere toegankelijkheid van hun accommodatie.

De gemeente Rotterdam biedt op een aantal vlakken financiële ondersteuning aan sportclubs. Een goed voorbeeld zijn de drie subsidies waarmee verenigingen kunnen investeren in verbetering van hun accommodatie.

Adequaat kwaliteitsniveau
Houd of breng je sportaccommodatie of sportvoorzieningen op een adequaat kwaliteitsniveau. De regeling investeringssubsidies breedtesportverenigingen biedt clubs hiertoe de mogelijkheid. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten:

  • Maximaal een derde van de totale investeringskosten kan worden gefinancierd via een gemeentelijke subsidie van maximaal 75.000 euro per aanvraag.
  • Maximaal een derde wordt gefinancierd met een gemeentelijke lening van maximaal 75.000 euro. De lening is gelijk aan de subsidie.
  • Minimaal een derde wordt gefinancierd door de vereniging. Dit zijn gelden uit bijvoorbeeld sponsoring, eigen middelen of een bijdrage uit een niet-gemeentelijke fonds of subsidie. De eigen bijdrage moet aantoonbaar zijn gerealiseerd of zijn te realiseren.

Het is een optie dat aan de club een aanvullende gemeentelijke lening wordt verstrekt tot maximaal 275.000 euro. Voorwaarde is dat bij het eerste punt de maximale subsidie van 75.000 euro wordt verleend.

Energiebesparende maatregelen
Sportverenigingen kunnen van het Rijk subsidie ontvangen voor de kosten die nodig zijn om energiebesparende maatregelen te treffen. De gemeente sluit hierop aan met subsidie voor de installatiekosten, vooral arbeidskosten.

Heeft een Rotterdamse vereniging tijdig aan aanvraag ingediend bij het Rijk, maar is het budget van het Rijk helaas volledig besteed? Dan verstrekt de gemeente ook subsidie op de aanschafkosten. Hiervoor is in totaal eenmalig 300.000 euro beschikbaar.

Toegankelijk voor mensen met beperking
Het is belangrijk dat mensen met een beperking geen onnodige hindernissen ervaren bij een sportvereniging. Clubs kunnen dan ook een subsidieaanvraag tot maximaal 35.000 euro indienen om hun accommodatie beter toegankelijk te maken. Deze subsidie kan bijvoorbeeld worden aangewend voor bredere of automatische deuren in clubgebouwen of aangepaste banken in de kleedkamers voor mensen in een rolstoel.

De subsidie is verlengd tot en met het eind van 2017 en is geldig zolang er budget beschikbaar is.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jans van Meerten

Jans van Meerten

financieel medewerker