De oprichting, jubilea en kampioenschappen worden met gouden letters geschreven in de clubgeschiedenis. Maar ook búiten veld, zaal of zwembad kan een sportvereniging mijlpalen slaan. Neem Nikantes. Met de ondertekening van een maatschappelijk convenant trad de korfbalvereniging op donderdag 24 september toe tot het wijknetwerk jeugd in Rotterdam-Hoogvliet. Nikantes-secretaris Enrico Stout: “Dat betekent dat professionele organisaties en wij elkaar beter weten te vinden, bijvoorbeeld wanneer we vermoeden dat het niet zo goed gaat met een kind.”

De 24e september was in nóg een opzicht bijzonder. Langs het kunstgrasveld werden twee grote spandoeken opgehangen met als thema ‘Stop pesten nu’. Het eerste doek toont deze tekst en het bijbehorende logo. Het tweede, 3 meter breed en 80 centimeter hoog, bevat drie kraakheldere boodschappen. Eén: een team ben je met z’n allen, sluit niemand buiten. Twee: bij een teamsport is de speler er voor het team en het team er voor de speler. Drie: fouten zijn kansen om iets te leren.

Breed draagvlak
Enrico Stout: “Overal komt pesten voor. Ook bij een sportvereniging. Wij willen daar structureel aandacht aan besteden. Eerst hebben we een enquête gehouden onder de leden: welke regels zouden we volgens jullie moeten hanteren op onze accommodatie? Dat leverde 55 suggesties op. Daarna hebben we opnieuw de leden ingeschakeld: welke van deze regels zijn volgens jullie het belangrijkst? Op die manier hebben we een breed draagvlak gecreëerd voor de spandoeken.”

Als gebiedsadviseur Jeugd Hoogvliet en Pernis van de gemeente is Jobien Nienhuis ingenomen met het initiatief. “In het kader van het Nieuw Rotterdams Welzijn hebben we gebiedsanalyses gedaan in de stad. Daaruit blijkt dat er in Hoogvliet meer gedragsmatige problemen zoals pesten zijn dan in de meeste andere stadsdelen. De gemeente heeft de ambitie om dat terug te dringen. Vanzelfsprekend waren we dus aangenaam verrast door de spandoeken van Nikantes. Als alle sportverenigingen en scholen aandacht aan het thema besteden, kun je een cultuurverandering bereiken.”

Snel elkaar vinden
Sinds de ondertekening van het maatschappelijk convenant maakt Sportplusvereniging Nikantes deel uit van het wijknetwerk jeugd. Nienhuis: “Daarin werken partijen samen aan een goed pedagogisch klimaat. Het gaat bijvoorbeeld om jongerenwerkers, scholen, kerken en bibliotheken. Als Nikantes en al deze partijen elkaar beter kennen, weten ze elkaar ook sneller te vinden. Stout: “Wij zijn dan bijvoorbeeld op de hoogte wat we het best kunnen doen als we signalen krijgen van serieuze problemen bij een jeugdlid. En andersom kan bijvoorbeeld een jeugdhulpverlener snel schakelen wanneer wordt gedacht dat een cliënt baat heeft bij sporten.”

Dit artikel komt uit het Sportplusmagazine ‘De plus van de club’. Dit is een jaarlijkse uitgave waarin Rotterdam Sportsupport laat zien hoe Rotterdamse sportverenigingen zich maatschappelijk inzetten voor de stad. Lees hier het hele magazine:

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marion den Elsen

Marion den Elsen

secretaresse