Rotterdammers met een bijstandsuitkering die in potentie betaald werk kunnen verrichten, krijgen de kans in beweging te komen via Sportplusverenigingen. Zo winnen zij aan vitaliteit, zelfvertrouwen en sociale contacten en zo vergroten zij hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De pilot bij korfbalvereniging RSV Sperwers bleek dermate te voldoen aan de behoeften van de doelgroep, dat nu ook drie andere clubs erbij worden betrokken. 

Van de 40.000 Rotterdammers met een bijstandsuitkering heeft de helft het in zijn mars uit te stromen naar betaald werk. Vaak is het wel nodig daar mentaal en lichamelijk voor te worden klaargestoomd. Wie bijvoorbeeld vanwege schulden of huisvestingsproblematiek een tijdlang ‘buiten de maatschappij’ heeft gestaan, heeft misschien behoefte aan aanknopingspunten om werkritme te vinden en sociale contacten aan te gaan. Waar zou dat beter kunnen dan bij een sportvereniging?

Vanuit dat idee nam Koos Remmel dit jaar het initiatief tot het project ‘Bewegen naar Werk’. Remmel is thema-adviseur Sport & Werk bij Rotterdam Sportsupport. De organisatie vond een gewillig oor bij RSV Sperwers. Bij de club bewegen nu twee keer per week 20 tot 25 Rotterdammers met een bijstandsuitkering.

Remmel: ‘Sportplusverenigingen kijken verder dan hun kernactiviteiten en traditionele doelgroepen. Bij RSV Sperwers worden activiteiten ondernomen die de uitkeringsgerechtigden zelf graag ondernemen, zodat de kans op een goede motivatie het grootst is. Denk aan korfbal of loopactiviteiten. Maar we hebben er ook de professionele ‘life coach’ Lyan Hoogendijk bij betrokken die bijvoorbeeld advies geeft over gezonde voeding. Toen bleek dat de pilot voorzag in de behoeften van de deelnemers, heeft het cluster Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam onlangs besloten het project op te schalen en het ook te financieren. We mikken nu op 100 tot 125 deelnemers die aan de slag gaan bij RSV Sperwers of één van de andere – drie – verenigingen.’

Als het aan Remmel ligt, krijgt het project een nog duurzamer karakter. ‘Ik denk aan deelnemers die vrijwilligerstaken uitvoeren bij verenigingen of die een leer-werk-traject volgen. We zouden een databank kunnen maken van vrijwilligersactiviteiten.’

Namens de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC monitort Merel Schuring de effecten van ‘Bewegen naar Werk’.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Somers

Marcella Somers

officemanager