Hoe word je een nóg betere trainer? Of vraag je je weleens af waarom een kind zich vaak anders gedraagt? En hoe kun je er voor zorgen dat iedereen in het team dat je coacht zich in zijn waarde voelt? Bijscholing kan daarbij helpen! Hieronder vind je informatie over bijscholing die in Rotterdam worden gegeven. De kosten van onderstaande bijscholing kunnen clubs vergoed krijgen via de Subsidie Kaderopleidingen.

  • Sporters met gedragsproblematiek (7 november en 28 november)
    In deze bijscholing leren de deelnemers gedragingen die voortkomen uit gedragsproblematiek, te herkennen en vooral te begrijpen in relatie tot de manier van handelen als trainer-coach. Observeren en reflecteren van het eigen gedrag is daarom erg belangrijk. Deelnemers leren bijvoorbeeld de eigen communicatie en training aan te passen aan de sporter met gedragsproblematiek en zodoende een veilige en gestructureerde sportomgeving te creëren. Na deelname kan een trainer/coach er voor zorgen dat sporters met gedragsproblematiek zich thuis voelen bij hen, in het team en binnen de vereniging. Na afloop krijgen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname. De cursus is op twee verschillende dagen: 7 november en 28 november. Beide dagen van 10:00 tot 13:00 in Topsportcentrum Rotterdam (Van Zandvlietplein 20, 3077 AA Rotterdam). Deelname kost €20. Voor inschrijven en nadere informatie kun je hier klikken.

Jouw vereniging kan subsidie aanvragen voor de vergoeding van kaderopleidingen. De bovenstaande bijscholing komt voor vergoeding in aanmerking. De hoogte van de maximale vergoeding per club hangt af van het ledenaantal van uw vereniging. Klik hier voor meer informatie over de Subsidie Kaderopleidingen. Via deze link kun je ook gelijk de subsidie aanvragen.

Mocht je belangstelling hebben in een bijscholing die (nog) niet in Rotterdam wordt aangeboden of heb je suggesties voor nieuwe onderwerpen en/of bijscholingen gericht op sporten voor mensen met een beperking dan kun je contact opnemen met Lucia van der Laarse. Stuur een e-mail naar: l.vanderlaarse@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 06-55301064. Bij voldoende belangstelling zal de bijscholing in Rotterdam worden georganiseerd.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anne Nurra

Anne Nurra

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat / clubkadercoach