De grote kracht van het Sportplusprogramma is dat de potentiële sociale voordelen van sportdeelname niet alleen van toepassing zijn op bestaande leden van verenigingen, maar ook op mensen daarbuiten. Dat zegt onderzoeker Niels Hermens van het Verwey-Jonker Instituut.

Wat is het maatschappelijk rendement van het Sportplusprogramma? Wat betekent het voor de Rotterdamse samenleving? Dat wordt in de komende vier jaar regelmatig onderzocht door het Verwey-Jonker Instituut. Onlangs presenteerde de organisatie een stuk waarin wordt benoemd wat het Sportplusprogramma zou kunnen opleveren. De titel: De waarde van sport. Prognose van het maatschappelijk rendement van het programma ‘Sportplus – 30 clubs helpen Rotterdam vooruit’.

‘Wij hebben een eerste inventarisatie gedaan van de mogelijke opbrengsten van het Sportplusprogramma op het gebied van gezondheid, onderwijs, participatie, werk en veiligheid.’, vertelt Hermens. ‘Die zijn heel divers. Je kunt denken aan het verminderen van overgewicht doordat Sportplusverenigingen speciale programma’s aanbieden voor deze groep. Maar ook op het gebied van maatschappelijke participatie zijn er mogelijke effecten. Door het activeren van mensen zonder baan binnen de vereniging komen zij weer midden in het leven te staan en kunnen ze weer betaald werk gaan doen. Ook op het vlak van sociale veiligheid liggen er kansen. Sport kan helpen om jongeren positief te stimuleren en voorkomen dat ze op straat rottigheid uithalen.’

‘Dit zijn allemaal mogelijke effecten.’, zo stelt Hermens. ‘We starten het onderzoek net, dus er is nog niks bewezen. Neem het voorbeeld van de jongeren. De vereniging moet wel weten hoe met die doelgroep om te gaan. Daarom is het belangrijk dat Rotterdam Sportsupport bij de deelnemende clubs inzet op sociale condities rondom sportactiviteiten die de maatschappelijke waarde van sport vergroten. Ik noem het voorbeeld van pedagogische ondersteuning om trainers te leren omgaan met moeilijk opvoedbare kinderen.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jolanda de Vries

Jolanda de Vries

Communicatieadviseur