Daniel Klijn blikt terug en kijkt vooruit bij zijn afscheid als adjunct-directeur van Rotterdam Sportsupport:

Sportverenigingen doen er verstandig aan zich voor te bereiden op de bredere maatschappelijke rol die in de komende jaren van hen wordt verlangd. In een tijd van bezuinigingen op zorg en welzijn is het onontkoombaar dat ook zij hun aanbod richten op ouderen of mensen met een beperking van wie de activiteiten nu nog worden georganiseerd door instellingen uit die sector en bekostigd door de overheid. Dat zegt Daniel Klijn bij zijn afscheid als adjunct-directeur van Rotterdam Sportsupport eind dit jaar.

‘De gemeente Den Haag heeft onlangs 21 buurthuizen gesloten. Daarmee wordt 4,8 miljoen euro bezuinigd, waarvan 2 miljoen wordt geïnvesteerd in sport- en verenigingsontwikkeling. Clubs moeten klaar zijn voor de grotere maatschappelijke functie die zij daarmee krijgen. Denk aan tieners met opvoedproblemen die niet langer hun jongerenwerker ontmoeten in het buurthuis, maar bij de sportvereniging.’

Daniel Klijn noemt het voorbeeld ter illustratie van wat de recreatieve sport te wachten staat in Nederland en dus ook in Rotterdam. ‘Ik zie een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die mij brengen tot de conclusie dat sportverenigingen straks niet meer kunnen volstaan met de traditionele invulling van hun rol. Neem de bezuinigingen die worden aangekondigd in het Regeerakkoord. Straks is er bijvoorbeeld geen geld meer voor activiteitenprogramma’s van bepaalde doelgroepen in zorg en welzijn. Waar kunnen die mensen dan terecht? Verlangt de maatschappij dan niet dat sportverenigingen hun aanbod aanpassen? En kijk naar de Wet maatschappelijke ondersteuning: de financiering en coördinatie van steeds meer zorg- en welzijnszaken vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Wat betekent dat voor sportverenigingen? Wat gaat de gemeente van hen verlangen? In Rotterdam speelt de discussie van de kostendekkende huren. Ik sluit niet uit dat de gemeente straks bijvoorbeeld tegen een vereniging zegt: ‘Als jullie je willen inzetten voor de wijk door een aantal welzijn- of zorgactiviteiten op je nemen, dan betalen jullie als tegenprestatie een lagere huur.

Bestuurlijke vragen

Klijn (32) heeft Rotterdam Sportsupport zeven jaar gediend. Eerst acht uur per week als verenigingsadviseur en sinds 2009 wekelijks drie dagen in de hoedanigheid van adjunct-directeur. In die periode groeide het personeelsbestand van Rotterdam Sportsupport van zeven tot ongeveer zestig medewerkers. Hij vertelt: ‘In 2006 was ik beginnend organisatieadviseur. Ik had en heb mijn eigen bureau, Koerseigen genaamd, en vond het leerzaam en interessant om daarnaast in de avonduren mijn vaardigheden voor organisatieadvies verder te ontwikkelen bij verenigingen. Ik hielp bijvoorbeeld clubs die bestuurlijke vragen hadden of raad wilden krijgen over de inrichting van hun club.’

Hoopgevend

Wat is de belangrijkste ontwikkeling die Klijn later constateerde als adjunct-directeur? ‘Dat sport niet langer alleen een doel is, maar een middel. Concreet: een middel om maatschappelijke ambities te verwezenlijken. Dat wordt nu erkend door de gemeente, met de financiering die daarbij hoort, en bijvoorbeeld ook door de onderwijs- en zorgsector. Het mooie is natuurlijk dat ook steeds meer verenigingen erin meegaan. Kijk naar het Sportplusprogramma, onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Sport van de gemeente. Al ongeveer twintig clubs zetten in op een maatschappelijk thema: gezondheid, opleiding, werk, veiligheid en sportparticipatie. Dat is hoopgevend met het oog op de bredere maatschappelijke rol van verenigingen waarover ik het had.’

Met plezier kijkt Klijn ook terug op het boek ‘Besturen met een visie’ dat hij schreef in zijn periode bij Rotterdam Sportsupport. Het is een handboek waarin bestuurders lezen wat ze zouden moeten weten om een club te managen. ‘Aan de ene kant ben ik gevoed door mijn ervaringen bij Rotterdamse clubs. Anderzijds heb ik vanuit mijn bureau kennis kunnen inbrengen over organisaties.’

Stap zetten

Klijn blijft aan Rotterdam Sportsupport verbonden door medewerkers voor te lichten over de manier waarop zij bestuurders adviseren over verenigingsontwikkeling. Hij zegt: ‘Rotterdam Sportsupport heeft jarenlang goed werk geleverd met de gebruikelijke ondersteuning, bijvoorbeeld op het vlak van financiën, accommodatie en ledenwerving en -behoud. Nu begint een nieuwe fase, waarin de medewerkers de boodschap weten over te brengen dat de wereld aan het veranderen is en dat clubs daar niet aan kunnen voorbijgaan. Vanzelfsprekend moet Rotterdam Sportsupport verenigingen helpen die stap te zetten.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sonny Noordermeer

Sonny Noordermeer

projectleider Schoolsportvereniging