‘Sport en Bewegen in de Buurt’ is het nieuwe programma waarmee het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ervoor wil zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Een onderdeel van dit programma is de buurtsportcoach, bedoeld om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud. Buurtsportcoaches worden breed ingezet: zij zijn zowel werkzaam voor een sport- of beweegaanbieder als in ten minste één andere sector (bijvoorbeeld onderwijs, zorg/gezondheid, welzijn of het bedrijfsleven).

Rotterdam Sportsupport heeft de ambitie om Sportplusverenigingen een ruime ontmoetingsfunctie in de wijk te laten vervullen, met bijbehorend activiteitenaanbod voor diverse doelgroepen. Bijvoorbeeld een werkplein voor Wajongeren (jongeren die op een relatief jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn geworden) en reïntegreerders. Of een plaats waar mensen met gezondheidsproblemen terecht kunnen voor een passend, laagrempelig sportaanbod en voor advies en de juiste begeleiding bij bewegen. Ook een locatie voor huiswerkbegeleiding en/of een tweede thuis voor wijkbewoners – in het bijzonder een ontmoetingsplaats voor (hang)jeugd en senioren zijn voorbeelden. Door de inzet van buurtsportcoaches worden de Sportplusverenigingen versterkt in hun mogelijkheden om dergelijk aanbod te organiseren en de doelgroepen op te vangen dan wel begeleiden. Tegelijkertijd kan de buurtsportcoach het aanspreekpunt zijn voor de diverse organisaties evenals makelaar tussen de verschillende sectoren.

Om buurtsportcoaches op Sportplusverenigingen – en daarmee een grotere plus voor de stad Rotterdam of specifieke wijken – te realiseren, is 60% eigen financiering nodig (40% wordt gefinancierd door het Rijk). Rotterdam Sportsupport roept andere organisaties en sectoren, die duidelijk baat zullen hebben bij de inzet van de buurtsportcoach, op om mee te investeren in de aanstelling van één of meerdere buurtsportcoaches. Vanzelfsprekend worden deze partijen dan ook betrokken bij het bepalen van de invulling van de functie van de buurtsportcoach. Voorwaarden zijn dat het past bij het Sportplusplan van de betreffende vereniging(en) en binnen de criteria vanuit de landelijke en lokale overheid.

Indien uw organisatie interesse heeft om gezamenlijk een buurtsportcoach op één of meerdere Sportplusverenigingen te realiseren, neem dan contact op met Sanne Scholten van Rotterdam Sportsupport, bereikbaar op 010-2429315 of per e-mail: s.scholten@rotterdamsportsupport.nl.

Mocht u geen interesse hebben in een dergelijke gezamenlijke functionaris, maar wel anderszins geïnteresseerd zijn in buurtsportcoaches, kijk dan op www.sportindebuurt.nl of neem contact op met de gemeente Rotterdam: Bianca Dumay van Sport en Recreatie via 010-2672508. Sportverenigingen die meer informatie willen kunnen contact opnemen met Marita Verkaik van Rotterdam Sportsupport, bereikbaar op 010-2429315 of per e-mail: m.verkaik@rotterdamsportsupport.nl.

Een ander onderdeel van het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ is de Sportimpuls (klik voor meer informatie).

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liana Landman

Liana Landman

projectleider Vitale sportverenigingen / verenigingsconsulent Accommodatie en Organisatie