Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft geld beschikbaar gesteld om 2900 buurtsportcoaches aan te stellen in het hele land. Rotterdam Sportsupport juicht dit toe, want het achterliggende gedachtegoed van de bewindsvrouw sluit naadloos aan bij de filosofie van de organisatie.

Kinderen enthousiast maken voor sport en beweging. Dat doel is in de afgelopen jaren onder meer bereikt dankzij zogeheten combinatiefunctionarissen. Zij legden de verbinding tussen scholen en sport. Met de buurtsportcoaches gaat de Rijksoverheid nu nog wat verder. Zij verbinden sport bijvoorbeeld ook met gezondheidszorg en werkgelegenheidsprojecten.

‘Dit past helemaal bij de ontwikkeling die Rotterdam Sportsupport heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren’, zegt directeur Gert-Jan Lammens. ‘Sport gaat verder dan sport alleen. Sport is waardevol voor vele sectoren in de maatschappij. Zelf hebben we bijvoorbeeld vorig jaar het Sportplusprogramma opgezet. Vitale clubs werken samen met partijen uit andere sectoren aan oplossingen van maatschappelijke vraagstukken, zoals gezondheid en veiligheid. Wij hopen dat het initiatief van de minister andere sectoren extra doordringt van de betekenis van sport en dat zij er ook in investeren.’

Lammens hoopt eveneens dat de buurtsportcoaches de tijd wordt gegund. ‘Het effect van de verbindingen zal niet morgen merkbaar zijn. Dat heeft een lange adem nodig, een adem die verder reikt dan de politieke bestuurstermijn van vier jaar. Ik pleit voor bestuurlijke durf en geduld.’

Verder is volgens Lammens het succes van de buurtsportcoaches grotendeels afhankelijk van de flexibiliteit en ondernemersdrift van de uitvoerende organisaties. ‘Medewerkers van Rotterdam Sportsupport sluiten aan bij de dynamiek van sportverenigingen door het als normaal te beschouwen te werken in de avonduren en in het weekeinde. Maar de infrastructuur voor dit soort projecten in ons land is vaak nog ambtelijk ingericht. Wellicht dat deze regeling ook op dat vlak vernieuwing brengt.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liana Landman

Liana Landman

projectleider Vitale sportverenigingen / verenigingsconsulent Accommodatie en Organisatie