Sportverenigingen die fungeren als vindplaats voor onder meer afwijkend gedrag bij kinderen of sociale problematiek binnen hun gezin. Maar ook sportverenigingen die hun pedagogische kwaliteit vergroten. Dat zijn de hoofddoelen van de samenwerking tussen Rotterdam Sportsupport en de Centra voor Jeugd en Gezin in de stad. Sport moet bijdragen aan versterking van de pedagogische driehoek school-straat-thuis.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek voor iedereen die te maken heeft met gezondheid, opvoeden en opgroeien. Ouders, kinderen, jongeren en professionals kunnen er met hun vragen terecht. Bij sportverenigingen is vaak onvoldoende bekend dat zij zich ook kunnen wenden tot het CJG. Rotterdam Sportsupport en het CJG willen dat veranderen.

Pedagogisch adviseur Ineke Kalkman van Rotterdam Sportsupport: ‘De meeste clubs weten inmiddels dat mijn collega Petra van der Kooi en ik kunnen helpen clubs een veilig klimaat te scheppen. We nemen bijvoorbeeld maatregelen om agressie tegen te gaan of geven advies over wat te doen bij ander afwijkend gedrag. Nu gaan wij verenigingen erop attenderen dat ze bij zorgsignalen ook contact kunnen zoeken met het CJG in hun deelgemeente. Dat doe je bijvoorbeeld bij het vermoeden dat een jeugdlid ondervoed is of te maken heeft met huiselijk geweld.’

Elke Rotterdamse deelgemeente heeft een CJG. Kalkman en Van der Kooi maakten in de afgelopen maanden kennis met de managers en regisseurs om de waarde van sport en verenigingen te benadrukken. Zij onderstreepten dat onder meer trainers en coaches bij clubs soms problemen op pedagogisch vlak tegenkomen en dat het belangrijk is dat zij vervolgens goed en snel kunnen samenwerken met medewerkers van het CJG. Kalkman: ‘Het is zaak dat zorg en welzijn meer sport minded worden en dat we als sportsector meer zorg minded worden.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Laura van Velzen

Laura van Velzen

strategisch adviseur Interne organisatie