Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus hebben sportverenigingen de hekken van het sportcomplex abrupt moeten sluiten. Dit heeft als gevolg dat de vrijwilligers van het onderhoud en de horeca niet dagelijks meer actief zijn op de vereniging. In dit artikel een overzicht van alle maatregelen die jouw club kan nemen om zowel het complex als het clubhuis verantwoord achter te laten.

De onderstaande maatregelen hebben betrekking op het sportcomplex. Een overzicht:

 • Hekken afsluiten.
 • Alle verplaatsbare doelen vastleggen aan de ketting.
 • Voorkom vandalisme en verwijder ook overige losstaande objecten (zoals kliko’s e.d.).
 • Kantine/opstallen niet betreden.
 • Geen activiteiten voor leden organiseren.
 • Constatering illegale toetreding? Bel de politie en meld dit bij Sportbedrijf Rotterdam. Zie verdere informatie hierover onderaan dit artikel.

Hygiëne

Uit hygiënisch oogpunt is het van belang dat je ervoor zorgt dat je jouw sportlocatie, inclusief de horeca, sluitklaar maakt. Daarnaast kun je een aantal maatregelen nemen die ervoor zorgen dat er geen onnodige kosten worden gemaakt. Een overzicht:

 • Alle prullenbakken leegmaken, zowel binnen als buiten op het complex.
 • De keuken en de koeling een grote schoonmaakbeurt geven.
 • De houdbare producten nakijken op houdbaarheid en waar mogelijk invriezen. Let hierbij ook op de producten die na openen beperkt houdbaar zijn.
 • Bij fust- en/of tankbier de instructies van de brouwerij opvolgen. Heb je deze nog niet gekregen? Neem dan contact op met je brouwerij.
 • Leeg fust niet binnen laten staan. Zo voorkom je dat er een fruitvliegenplaag ontstaat.
 • De bar goed schoonmaken zodat ook hier de fruitvliegjes zich niet kunnen voeden met o.a. bierresten. Denk hierbij ook aan de spoelborstels.
 • Zorg ervoor dat de koffiezetapparaten wordt schoongemaakt en verwijder de melk als je gebruik maakt van melkpakken. Voor specifieke informatie hierover verwijzen wij je naar jouw koffieleverancier.
 • Zorg ervoor dat je de kantine een extra veegbeurt geeft om ervoor te zorgen dat alle etensresten waar ongedierte zoals muizen gek op zijn weg zijn.
 • Eventuele kleine koelingen en vriezers, die niet gebruikt worden, uitzetten met de deur/klep op een kiertje.
 • Neem contact op met de afvalverwijderaar van jouw vereniging over het ledigen van de vuilcontainers. Wekelijks het vuil op laten halen is naar alle waarschijnlijkheid niet nodig.

Legionellabesmetting

Ook is het van belang rekening te houden met de kans op legionellabesmetting.
De legionellabacterie vermenigvuldigt zich vooral in stilstaand water met een temperatuur tussen de 25°C en 60°C. Als besmet water wordt verneveld (hele kleine druppeltjes, zoals tijdens het douchen) kan de bacterie worden ingeademd. Dit kan leiden tot een legionellabesmetting. Het drinken van of handen wassen met legionella besmet water geeft geen risico’s. Het risico op legionella kun je verkleinen/voorkomen door gebruik te maken van onderstaande tips.

 • Voorkom (langdurig) stilstand van water in een systeem.
 • Zorg ervoor dat het warmwatertoestel op minimaal 60 graden staat ingesteld.
 • Spoel tappunten die niet wekelijks worden gebruikt. Denk hierbij aan een gevelkraan, douches, kranen in alle ruimtes van de opstallen. Spoel deze punten minimaal één keer per week gedurende een minuut goed door. Doe dit zowel met het warme als koude water. Let hierbij op bij verneveling van water.
 • Maak apparaten die water vernevelen of sproeien regelmatig schoon. Laat geen water in deze apparaten staan als het langer dan een week niet wordt gebruikt. Voorbeeld:
  • Tuinslang, hoge drukspuit en andere sproeiende (speel)apparaten na gebruik goed leeglopen. Leeg ook de plantenspuit na ieder gebruik.
 • Bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie is het van belang dat het water in het gehele watersysteem ververst wordt. Spoel daarom voor gebruik alle waterpunten één tot twee minuten door.

Overige tips:

 • Draai de verwarmingen lager.
 • Eventuele elektrische apparaten die geen functie hebben tijdens de sluiting, kunnen van het stroom gehaald worden.
 • Controleer of alle verlichting is uitgeschakeld.
 • Alle buitensportmaterialen binnenzetten of op slot doen.

Ook is het goed om, indien mogelijk, tijdens de sluiting af en toe poolshoogte te nemen op locatie. Bijvoorbeeld een rondje lopen over het complex, nogmaals de houdbaarheidsdatum van de producten checken en waar nodig een extra schoonmaakhandeling uitvoeren. Het is verplicht om tijdens de aanwezigheid van jullie vrijwilligers te allen tijde het hek van het complex gesloten te houden en het aantal aanwezige vrijwilligers tot een minimum te beperken en de minimale afstand van 1,5 meter hierbij in acht te nemen. Op deze manier blijf je gehoor geven aan de maatregel dat je als vereniging niemand in gelegenheid mag stellen tot sporten. Indien het hek open staat, kunnen mensen uit de wijk dit opvatten als een uitnodiging tot sporten op jullie vereniging.

Meld illegale activiteiten

Daarnaast heeft directie veilig aangegeven dat er bij constatering van “inklimmen en samenkomen van grote groepen” direct de politie kan worden gebeld. Sportbedrijf Rotterdam vraagt jullie dan ook om bij constatering van dit soort activiteiten direct te bellen (0900-8844). Daarnaast vragen zij jullie om vandalisme en schades aan Sportbedrijf Rotterdam te rapporteren, zodat ze goed kunnen bijhouden wat er overal gebeurt.

Mocht je aanvullende of andere accommodatievragen hebben, neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent bij Rotterdam Sportsupport. Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Voor de inhoud van de alinea over legionellabesmetting hebben we gebruik gemaakt van informatie van de websites van het RIVMNOC*NSF, en Xigna. Op deze pagina’s vind je ook meer over legionellapreventie.

Meer weten?

Wil je jouw accommodatie beter benutten? Heb je vragen over toegankelijkheid of duurzaamheid? Of wil je verbouwen, uitbreiden of verhuizen?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Fondsen en subsidies
 • Duurzaamheid
 • Wet- en regelgeving
 • Vergunningen
 • Extern reclamebeleid

Wij staan voor je klaar!

Martine Willemse

Martine Willemse

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen