Personen met een chronische aandoening op weg helpen naar een geschikte sportvereniging. Dat is de kern van een pilot die tot eind dit jaar draait in Rotterdam. Als een huisarts of Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH-er) oordeelt dat iemand tot de doelgroep behoort, gaat een sportconsulent van MEE Rotterdam Rijnmond de chronisch zieke begeleiden. Al enkele mensen kwamen zo op de juiste plek terecht, onder meer bij een zwemvereniging.

‘Regelmatig adviseren wij een chronisch zieke te gaan sporten of bewegen, maar moeten we aansluitend het antwoord schuldig blijven op de vraag waar hij het best aan de slag kan gaan. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat onze cliënten een geschikte sportaanbieder vinden?’

Die vraag klonk eerder dit jaar bij de Integrale Zorggroep Eerstelijn Rijnmond (IZER). Rotterdam Sportsupport en MEE Rotterdam Rijnmond kenden het antwoord: sportconsulenten van MEE Rotterdam Rijnmond zijn erin gespecialiseerd mensen met een specifieke sportvraag in contact te brengen met een geschikte aanbieder. Zij passen deze formule al een tijd succesvol toe voor personen met een verstandelijke en/of motorische beperking. Tot deze groep behoren ook mensen met een chronische aandoening, maar in de in september begonnen pilot wordt de focus intensief op hen gericht.

Vier huisartsenpraktijken

De huisartsen en POH-ers van vier huisartsenpraktijken doen mee. Zij werken in Rotterdam-centrum, Rotterdam-Noord en Rotterdam-Overschie.

Fieke de Goede is coördinator Rotterdam Sport op Maat. Zij zegt: ‘Als de zorgprofessional vindt dat iemand geschikt is voor deelname (zie de criteria aan het eind van de tekst, red.), komt de sportconsulent voor chronisch zieken in beeld. Die spreekt met de cliënt over diens persoonlijkheid, omstandigheden, sportwensen en barrières om te sporten. Dat leidt tot een sportadvies op maat, waarna de sportconsulent de chronisch zieke soms ook letterlijk begeleidt naar een vereniging. Medio november waren al tien mensen op weg naar een sport. Sommigen hadden bijvoorbeeld een proeftraining gevolgd bij een zwemvereniging.’

De pilot moet voldoende gegevens opleveren voor een eventueel besluit over een structurele sportconsulent voor chronisch zieken in heel de stad.

Een graadmeter voor geschiktheid is dat de patiënt nog niet aan de beweegnorm voldoet en gemotiveerd is zijn beweeggedrag te veranderen. Verder moet hij aan één van de volgende criteria voldoen.

  • De patiënt heeft diabetes mellitus of een hart- en vaatziekte doorgemaakt
  • De patiënt heeft een risicoscore groter dan 20 % op het krijgen van hart- en vaatziekten
  • De patient heeft een Body Mass Index (BMI) groter dan 25.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liana Landman

Liana Landman

projectleider Vitale sportverenigingen / verenigingsconsulent Accommodatie en Organisatie