Rotterdammers met diabetes of een hart- en vaatziekte praktisch op weg helpen naar een aanbieder van sport of beweging. Huisartsen en Praktijkondersteuners Huisartsenzorg zijn hiertoe in staat via het dinsdag gelanceerde programma Bewegen naar Beter.

Hoe vaak zegt een zorgverlener in de huisartsenpraktijk niet tegen een patiënt dat deze meer moet bewegen? Ook bij personen met een chronische ziekte – of risico daarop – is dit advies belangrijk. Maar hoe vaak ontbreekt vervolgens de tijd en/of kennis om de patiënt het beslissende duwtje te geven, zodat deze écht in actie komt?

Bewegen naar Beter naar Beter geeft Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (POH’s), huisartsen en patiënten een zetje in de rug. Het programma, gericht op mensen met diabetes of een hart- of vaatziekte, heeft als doel dat meer patiënten structureel gaan sporten. Het is het gevolg van een succesvolle proef bij vier huisartsenpraktijken in Rotterdam. Twaalf van de zestien betrokken patiënten bléven sporten of bewegen nadat ze daartoe waren aangezet.

Drie wegen
Fieke de Goede is namens Rotterdam Sportsupport coördinator Rotterdam Sport op Maat. Zij legt uit: “De huisarts of POH beslist of iemand in aanmerking komt voor Bewegen naar Beter. Daarna kunnen zorgverlener en patiënt drie wegen volgen. Als de patiënt in een redelijke conditie verkeert en een grote mate van zelfstandigheid heeft, verwijst de zorgverlener hem naar de Sport- en Beweegdatabase, waar ruim 700 sportaanbieders en meer dan 1200 activiteiten in Rotterdam te vinden zijn.’

Desgewenst eerst fysiotherapie
Zij schetst het tweede scenario. ‘Een patiënt kan fysieke belemmeringen of onvoldoende conditie hebben om structureel aan de slag te gaan bij een sportaanbieder. Denk bijvoorbeeld aan pijnlijke gewrichten. Dan wordt hij vanuit de huisartspraktijk in eerste instantie verwezen naar een fysiotherapeut van FysioHolland, één van de initiatiefnemers van Bewegen naar Beter. Met een programma op maat kunnen de fysieke belemmeringen vaak worden weggenomen, zodat de patiënt uiteindelijk wél de mogelijkheid heeft de stap te zetten naar een aanbieder van sport of beweging.’

Persoonlijk sportadvies
Sommige patiënten zijn niet in staat zelf een geschikte sport en vereniging te vinden.  De Goede: “In dat geval koppelt de POH of huisarts de patiënt aan een sportconsulent van MEE Rotterdam Rijnmond. Sportconsulenten zijn erin gespecialiseerd mensen met een specifieke sportvraag in contact te brengen met een geschikte aanbieder. Ze gaan het gesprek aan met de patiënt, brengen in kaart wat het best bij de persoon in kwestie past, leggen daarna contact met een sport- of beweegaanbieder en kunnen desgewenst meegaan naar de eerste kennismaking en eerste training.’

Aanmelden
Wie meer wenst te weten of zijn interesse voor deelname wil tonen, kan contact opnemen met Fieke de Goede via f.degoede@rotterdamsportsupport.nl. Op dinsdag 10 mei was de officiële kick-off. POH’s, huisartsen, sportaanbieders en andere relaties van de initiatiefnemers kwamen bijeen op de locatie van Rotterdam Atletiek. De initiatiefnemers zijn: de Integrale Zorggroep Eerstelijn Rijnmond (IZER), FysioHolland, MEE Rotterdam Rijnmond en Rotterdam Sportsupport.

De Goede: ‘De genodigden zijn onder meer bijgepraat over de aanleiding en inhoud van het programma, ervaringen van een deelnemer uit de eerdere pilot en de waarde van sportverenigingen voor zorg en welzijn. Maar de zorgverleners konden ook onmiddellijk worden geschoold in de effecten van bewegen op diabetes en hart- en vaatziekten.

Gezien Pongers, deelnemer aan het project, zegt in de Telegraaf: ‘Je komt weer onder de mensen en ik kan weer een beetje bewegen. Daarnaast merk ik dat ik er fysiek van opknap. Mijn spieren worden sterker en mijn ademhalen verbetert. Het is goed dat je je niet zomaar klakkeloos neerlegt bij je situatie en op een stoel blijft zitten. Ik ben heel blij dat dit op mijn weg is gekomen. Ik heb veel zelfvertrouwen gekregen’.

Dreigend risico
Bewegen naar Beter speelt in op een dreigend risico. Naar schatting telt Rotterdam in 2030 ruim 80.000 volwassenen met diabetes of een hart- en vaatziekte. De aandoeningen kunnen grote consequenties hebben voor de gezondheid, het dagelijks functioneren en de levenskwaliteit. Bovendien gaan de ziekten gepaard met hoge zorgkosten. De Goede: ‘We kunnen dit deels voorkomen als we erin slagen dat meer mensen structureel gaan bewegen.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ellen Breedveld

office assistant
Ellen Breedveld