Meer sportende kinderen, een gezondere leefstijl en groeiende jeugdafdelingen bij sportverenigingen. Dat zijn opbrengsten van het werk van combinatiefunctionarissen sport in Rotterdam, concludeert onderzoeksbureau Kennispraktijk.

Rotterdam telt 24 combinatiefunctionarissen sport. In 14 takken van sport vormen zij de brug tussen scholen en sportverenigingen in wijken waar de bewegingsarmoede en het overgewicht onder de jeugd het hoogst is. De functionarissen verzorgen onder meer sportactiviteiten op basisscholen en zorgen voor doorstroom naar verenigingen. In 2015 verzorgden ze 1387 clinics, waaraan 40.994 kinderen deelnamen. De sportverenigingen waarvoor de combinatiefunctionarissen actief zijn verwelkomden door de werkzaamheden sinds 2014 al 1.578 nieuwe jeugdleden.

Onmisbare schakel
Kennispraktijk onderzoekt de effecten van het werk van de combinatiefunctionarissen. ‘De algemene conclusie is dat de inzet van de combinatiefunctionarissen positief wordt beoordeeld door kinderen, sportverenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties, zegt Eralt Boers namens het onderzoeksbureau. ‘Veel organisaties geven aan dat de inzet zorgt voor meer structuur en meer samenwerking tussen school, sport en maatschappelijke organisaties. Zij zien combinatiefunctionarissen als onmisbare schakel in de sportinfrastructuur rond basisscholen in prioriteitswijken. Kinderen die het moeilijk vinden om te gaan sporten, kunnen door de aanwezigheid van de combinatiefunctionaris hun weg naar de sportvereniging beter vinden.’

Het merendeel (81%) van de betrokken organisaties is tevreden tot zeer tevreden over de activiteiten die de combinatiefunctionaris uitvoert. Een ruime meerderheid van deze organisaties ziet effect op de gezonde leefstijl van de kinderen die aan de activiteiten deelnemen. Zij geven aan dat kinderen sportiever worden en constateren ook positieve effecten op de ontwikkeling van sociaal-emotionele en fysieke eigenschappen en talentontwikkeling.

Doorstroom aandachtspunt
Ondanks dat sportverenigingen een toestroom van leden ervaren door de inzet van de combinatiefunctionarissen, is de doorstroom naar verenigingen ook een verbeterpunt, constateert Kennispraktijk. Een grotere betrokkenheid van ouders en een nog betere samenwerking tussen actief betrokken scholen en verenigingen vergroot de doorstroom, is de verwachting van de onderzoekers. De combinatiefunctionaris speelt daarin een sleutelrol en kan zorgen voor een ‘warme overdracht’ van school naar sport. Rotterdam Sportsupport, dat de werkzaamheden van combinatiefunctionarissen in opdracht van gemeente Rotterdam coördineert, ontwikkelt een plan van aanpak om de doorstroom en betrokkenheid te bevorderen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Miranda Monster

Miranda Monster

verenigingsconsulent Accommodatie