Volwassenen met een beperking die van een minimuminkomen moeten rondkomen, kunnen in Rotterdam sinds kort gebruik maken van een vergoeding. Om te sporten. Dit wordt mogelijk gemaakt door een jubileumgift van het fonds DBL.

De nieuwe vergoedingsregeling neemt een extra drempel weg voor een doelgroep waarvoor sporten lang niet altijd vanzelfsprekend is. In Rotterdam hebben zo’n 60.000 inwoners een beperking. Het is algemeen bekend dat juist deze doelgroep veel baat kan hebben bij (aangepast) sporten.

Vergoeding

De vergoeding van het fonds DBL is per aanvragen maximaal 500 euro. Van dit bedrag kan maximaal 350 euro worden aangewend voor de contributiekosten en 150 euro voor reiskosten. De contributie wordt direct overgemaakt aan de vereniging of stichting waar u wilt sporten.

Komt u in aanmerking?

Woont u in de gemeente Rotterdam? Bent u 18 jaar of ouder? Heeft u een beperking? Dit kan zowel een psychische, verstandelijke of een lichamelijke beperking zijn (daaronder ook te verstaan een auditieve of visuele beperking), dan wel een chronische ziekte. Maakt u deel uit van een huishouden met een minimum inkomen en kunt u niet zelfstandig in de benodigde kosten voorzien? Als u al deze vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden is de kans groot dat u in aanmerking komt voor vergoeding van uw sportlidmaatschap. Klik hier voor alle voorwaarden.

Rotterdam Sport op Maat

Rotterdam Sport op Maat, de netwerkorganisatie voor aangepast sporten in Rotterdam, is uiteraard verheugd met de jubileumgift van fonds DBL. MEE Rotterdam-Rijnmond, een van de organisaties waaruit het netwerk van Rotterdam Sport op Maat bestaat, gaat de aanvragen voor de vergoeding in behandeling nemen. In een later stadium zullen mogelijk ook andere aangesloten organisaties bij Rotterdam Sport op Maat deze taak vanuit hun expertise oppakken. U kunt ook bij MEE Rotterdam-Rijnmond terecht voor persoonlijke begeleiding naar passend sportaanbod.

Aanvraag indienen

Klik hier om te zien hoe u een aanvraag kunt indienen. MEE Rotterdam Rijnmond verwerkt en behandelt uw aanvraag zeer zorgvuldig. Als u vragen heeft over het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met:

MEE Rotterdam Rijnmond

Schiedamse Vest 154

3011 BH Rotterdam

Tel.: 010-282 1111

Mail: sport@meerotterdam.nl

Vergoeding sport voor kinderen met een beperking

Wanneer ouders van kinderen tot 18 jaar met een beperking niet in staat zijn het sportlidmaatschap te betalen kan door een professional een aanvraag worden ingediend bij het Jeugdsportfonds Rotterdam. Dit fonds keert maximaal 225 euro per kalenderjaar uit en is voor alle kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders; met en zonder beperking.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anne Nurra

Anne Nurra

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat / clubkadercoach