Sportverenigingen dienen de Drank- en Horecawet na te leven. Dat wordt extra belangrijk nu het vanaf 2013 de gemeente is die daarop toeziet en zij clubs een prominente rol toebedeelt bij de terugdringing van alcoholgebruik door jongeren. Youz, het jongerenmerk van Verslavingszorginstelling Bouman GGZ, helpt clubs kosteloos hun zaken op orde te hebben.

Het drankgebruik onder Rotterdamse jongeren tot 23 jaar moet met 10% afnemen. Dat is het voornemen van de gemeente. Van verenigingen wordt verwacht dat zij bij de verwezenlijking van die ambitie een belangrijke rol spelen door zich in elk geval aan de Drank- en Horecawet te houden. Schenken kantinemedewerkers bijvoorbeeld geen alcohol aan jongeren onder de zestien of aan personen die in beschonken toestand verkeren? Met ingang van volgend jaar is het niet langer de Voedsel- en Warenautoriteit die dit soort zaken controleert, maar hebben de Nederlandse gemeenten deze taak. In het slechtste geval kunnen die beslissen dat een sportkantine de deuren moet sluiten.

Youz helpt verenigingen een gezonde en maatschappelijk verantwoorde club te zijn en een bijdrage te leveren aan de Rotterdamse aspiratie alcoholgebruik onder jongeren te verminderen. Het jongerenmerk van Verslavingszorginstelling Bouman GGZ heeft een integrale aanpak ontwikkeld voor clubs. Die bestaat ten eerste uit ontwikkeling van alcoholbeleid conform de Drank- en Horecawet, ten tweede uit het signaleren van (risicovol) alcohol en drugsgebruik en hoe hier in de praktijk mee om te gaan door vrijwilligers en medewerkers en ten slotte uiteraard uit voorlichting aan ouders en jeugd.

Verenigingen kunnen contact zoeken met Kim Santbulte via k.santbulte@rotterdamsportsupport.nl of via 010-2429315 of met coördinator Vincent de Knegt van Youz via info@youz.nl. Hij zegt: ‘In een persoonlijk gesprek nemen we graag de behoeften en knelpunten van de vereniging door. Vervolgens stellen we een plan op dat ervoor zorgt dat alcohol- en drankbeleid in de vereniging structureel aandacht krijgt en dus geborgd is.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Gert-Jan Lammens

Gert-Jan Lammens

directeur