Trainers, coaches en andere vrijwilligers kunnen bij hun vereniging zelf leren hoe zij optimaal invulling geven aan aangepast sporten en hoe zij het best omgaan met een specifieke doelgroep. Professionals van Rotterdam Sport op Maat komen bijvoorbeeld op bezoek tijdens een training en geven na afloop tips. Heeft u ook behoefte aan een cursus of opleiding? Rotterdam Sport op Maat kent de weg én weet of er een opleidingsvergoeding is.

Hoe ga je om met kinderen die autisme hebben? Hoe richt je voor hen de training in? En waar moet je rekening mee houden bij sport voor slechtzienden? Omdat in de afgelopen jaren steeds meer Rotterdamse sportverenigingen aangepast sporten hebben opgezet, klinken deze vragen steeds vaker. Logisch, want van niet iedere vrijwilliger mag worden verwacht dat hij onmiddellijk de fijne kneepjes kent. Ga er bijvoorbeeld maar aan staan: een training leiden van een groep waarin verschillende soorten beperkingen te herkennen zijn.

Via het principe ‘Train de trainer’ kunnen clubs praktische één-op-één-ondersteuning krijgen. Een professional van Rotterdam Sport op Maat observeert en ondersteunt bijvoorbeeld tijdens een training. Vervolgens neemt ze met de trainer door wat goed en minder goed ging en wat in het vervolg handig is om de training aan een bepaalde doelgroep nog beter te laten verlopen. Indien gewenst, kan een club via deze methode ook hulp krijgen om een veilig sportklimaat te creëren.

Verenigingen met aangepast sportaanbod weten Rotterdam Sport op Maat eveneens te vinden voor cursussen en opleidingen van andere organisaties. Dit jaar zijn via die weg verschillende vrijwilligers begonnen aan de cursus ‘Trainen en coachen van jongeren met een gedragsstoornis: Autisme’. Deze opleiding, georganiseerd door Academie voor Sportkader, zal dit jaar nogmaals – op een nog nader te bepalen moment – plaatsvinden in Rotterdam.

Nog beter scoren met aangepast sporten? Zoek voor professionele ondersteuning contact met Rotterdam Sport op Maat via info@rotterdamsportopmaat.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fili Talman

projectcoördinator Schoolsportvereniging
Fili Talman