Een aantal voetbalverenigingen binnen de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen (RAVV) kwam onlangs samen bij Spartaan’20. De waarden & normen (w&n) commissies deelden hier hun kennis en ervaringen met elkaar. De opbrengst: inspirerende ideeën en tips die verenigingen – ook buiten het voetbal – kunnen toepassen.  

De Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen is een initiatief van Rotterdam Sportsupport en de KNVB en helpt voetbalverenigingen bij het realiseren van een veilig sportklimaat. Het doel van deze aanpak is samenwerken aan een Rotterdams voetbalklimaat waarin sportiviteit en respect centraal staan en dat zorgt voor nog meer plezier op en rond de velden. Binnen de Rotterdamse aanpak streven we naar een aanspreekcultuur en een eenduidig waarden- en normenbeleid voor voetbalclubs in Rotterdam.

Prettige sfeer
Tijdens deze bijeenkomst vonden verenigingen elkaar vooral in het uitwisselen van verhalen en kennis. De clubs hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een plezierige en prettige sfeer rondom bijvoorbeeld jeugdwedstrijden. Egelantier Boys, XerxesDZB, Spartaan ’20, RVV Blijdorp en Neptunus Schiebroek deelden dezelfde zorgen en kwamen met vergelijkbare praktijkvoorbeelden. Iedere vereniging geeft op haar eigen manier invulling aan het waarden- en normenbeleid en dat leverde verschillende nuttige tips op:

  • Zichtbaarheid en duidelijkheid

Alle clubs organiseren het waarden- en normenbeleid op een andere manier. De ene vereniging heeft een waarden en normen commissie, andere clubs hebben een gedragscommissie of een commissie sportiviteit en respect. Ook komt het voor dat taken zijn verdeeld onder al bestaande commissies. Desalniettemin is het belangrijk dat andere vrijwilligers en de leden op de hoogte zijn van wie zich bezighoudt met dit thema binnen de club. Dit kun je doen door:

  • Regelmatig tijdens jeugdactiviteiten op de club aanwezig te zijn. Het dragen van clubkleding vergroot de zichtbaarheid;
  • Commissieleden voor te stellen op de website. Een foto erbij plaatsen helpt bijvoorbeeld. Vermeld ook wie je waarvoor kunt benaderen en wat de gewenste werkwijze is.
  • Aanspreekcultuur

Het creëren van een aanspreekcultuur binnen de vereniging is niet gemakkelijk. Belangrijk hierin is het maken van duidelijke afspraken, deze ook uit te spreken richting de groep voor wie het van toepassing en vervolgens de personen aan te spreken die zich niet aan de afspraken houden. Handhaving van gemaakte afspraken is essentieel om de positieve cultuur te behouden of te creëren. Zie hier voorbeelden van afspraken of richtlijnen bij wangedrag.

Aanvullende tip van een vrijwilliger van Blijdorp: “Wij hebben in sportlink aangevinkt dat de waarden- en normen commissie direct een melding krijgt wanneer één van onze spelers een rode kaart heeft ontvangen. Bij de tweede rode kaart volgt automatisch een gesprek met de betreffende speler. Het aantal rode kaarten is hierdoor afgenomen.”

Ook meer plezier op en rond de velden?
Om voetbalclubs nog gerichter te kunnen ondersteunen komt de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen aankomend seizoen met bijeenkomsten voor scheidsrechters, (jeugd)trainers, jeugdvoorzitters, jeugdcoördinatoren en leden van de waarden- en normen commissie. Houd onze website, nieuwsbrief en social media kanalen in de gaten voor de laatste informatie. Heb je vragen over de deze aanpak of wil je gewoon eens van gedachten wisselen over dit thema? Neem dan contact op met projectcoördinator Stephan Vos via s.vos@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 06 22 64 02 26.

Rotterdam Sportsupport helpt niet alleen voetbalverenigingen op weg naar een veilig sportklimaat. Ook verenigingen van andere sporttakken kunnen worden ondersteund. Meer weten over een veilig sportklimaat? Kijk hier.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Post – van der Hoek

Bianca Post – van der Hoek

verenigingsconsulent vitale en toekomstbestendige sportverenigingen / verenigingsconsulent Scouting