Op zaterdag 27 januari onthulde KNVB-directeur en lid van de Raad van Toezicht van Rotterdam Sportsupport, Eric Gudde, bij Egelantier Boys de borden met de gedragsregels van de voetbalclub. Borden bij de ingang, in de kantine, in de kleedkamers en op het sportcomplex wijzen leden en bezoekers op het gewenste gedrag.

De borden zijn een zichtbare stap in het proces naar een Veilig Sportklimaat. De geplaatste borden maken de regels zichtbaar en, misschien nog wel belangrijker, bespreekbaar. Leden en bezoekende teams kunnen elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Leo Lamers, verantwoordelijk voor de jeugdzaken bij Egelantier Boys, is trots op de vorderingen die de Rotterdamse club de afgelopen twee jaar heeft gemaakt. “De kerntaak binnen de vereniging is het creëren van een veilig voetbalklimaat”, aldus Lamers. “We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om de normen en waarden bij Egelantier Boys bespreekbaar te maken en dit in de praktijk ook door te voeren met een aantal maatregelen. Zo hebben we een gedragscommissie geïnstalleerd, die erop toeziet dat er sportief en respectvol met elkaar en scheidsrechters wordt omgegaan. Maar we hebben er ook hard aan gewerkt om structuur binnen de vereniging te krijgen, door alleen trainers met een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) binnen de club toe te laten.”

Veilig Sportklimaat
Egelantier Boys is hiermee één van de 27 verenigingen binnen de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen die werkt aan een Veilig Sportklimaat. De KNVB en Rotterdam Sportsupport werken gezamenlijk met verenigingen aan een plan van aanpak. Deze aanpak kent een aantal speerpunten: algemene omgangsvormen, eenduidige richtlijnen bij wangedrag en het formeren en versterken van de gedragscommissie. De ervaring van afgelopen vier jaar Rotterdamse Aanpak is dat het onderling contact tussen verenigingen wordt gestimuleerd. Eén van de zichtbare veranderingen binnen de Rotterdamse Aanpak is het handen schudden voor en na de wedstrijd door jeugdteams.

De Rotterdamse Aanpak kenmerkt zich vooral door het bundelen van de krachten die aanwezig zijn in de Rotterdamse sportwereld: gemeente Rotterdam, Rotterdam Sportsupport, KNVB, amateurverenigingen, de betaald voetbal organisaties, maar ook partijen als de politie, het Centrum voor Jeugd en Gezin, en iedere andere partij die een rol kan en wil spelen in een Veilig Sportklimaat.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fieke de Goede

Fieke de Goede

interim projectleider Rotterdam Sport op Maat