Rotterdam opent eerste sport- en beweegloket van Nederland

Rotterdamse sportclubs kunnen met ingang van 7 september met al hun vragen terecht bij het eerste sport- en beweegloket van Nederland. De al langer bestaande Rotterdamse aanpak wordt een voorbeeld voor het landelijke netwerk van sport- en beweegloketten. Door de toenemende druk op sportclubs en complexer wordende regelgeving is er in de sportsector grote behoefte aan informatie en ondersteuning.

Voor sportaanbieders – zowel verenigingen als ondernemers – is het vaak onduidelijk waar ze advies en hulp kunnen krijgen. Daarom is in het Sportakkoord II afgesproken om een landelijk netwerk van sport- en beweegloketten op te zetten. Rotterdam is de eerste in een reeks lanceringen van sport- en beweegloketten in het land.

Guido Davio, directeur sportparticipatie van NOC*NSF: “In Rotterdam is de clubondersteuning al jaren goed geregeld. Op basis van dit voorbeeld willen we een landelijk netwerk van sport- en beweegloketten inrichten. Om dat te bereiken, is samenwerking essentieel. We bundelen daarmee de inzet van sportbonden, gemeenten, sportbedrijven en andere partijen, zowel landelijk als lokaal.”

Trots

Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport: “We zijn heel trots op de erkenning die we nu krijgen van alle strategische partners uit het Sportakkoord II. In opdracht van de gemeente zorgen Rotterdam Sportsupport, Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Topsport samen voor de best passende ondersteuning voor sportaanbieders. Daarnaast werken we intensief samen met sportbonden, Scouting Nederland en vele andere partijen, zowel landelijk als lokaal.”

Maatschappelijk meedoen

Lammens vervolgt: “We blijven ons inzetten om het voor de clubs nog makkelijker, efficiënter en effectiever te maken. Daarnaast bouwen we verder aan vitale, veilige en toekomstbestendige clubs, zodat nog meer Rotterdammers sportief en maatschappelijk mee kunnen doen. De inzet van Sportregie, Sportplusverenigingen, Schoolsportvereniging, Pedagoog op de club en Beweegcoach zijn daar al goede voorbeelden van. We blijven hierbij samenwerken met partners zoals MEE Rotterdam-Rijnmond, Beweegalliantie, Team Toekomst en diverse lokale zorg- en welzijnsorganisaties.” 

Drie loketten

Rotterdam Sportsupport voert de regie over het Rotterdamse sport- en beweegloket, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Topsport. Rotterdam heeft niet gekozen voor één loket waar alle clubs terecht kunnen. Rotterdam Sportsupport blijft de sportverenigingen ondersteunen, het Sportbedrijf Rotterdam blijft dat doen voor de sportondernemers en Rotterdam Topsport blijft de topsporters ondersteunen.

Ron Stieding

strategisch adviseur
Ron Stieding

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Gert-Jan Lammens

directeur-bestuurder
Gert-Jan Lammens