Financiële uitdagingen van Rotterdamse sportverenigingen bedreigen de toegankelijkheid van de sport voor Rotterdammers. Dat blijkt uit informatie van Rotterdam Sportsupport dat in contact staat met de ruim 350 Rotterdamse sportverenigingen.

Uit onder meer het jaarlijkse vitaliteitsonderzoek, een recente bijeenkomst met 50 verenigingen en dagelijkse contacten met penningmeesters van Rotterdamse sportverenigingen blijkt dat hun financiële reserves opraken. Dit wordt veroorzaakt door aanhoudende huurverhogingen, de invoering en voorgenomen uitbreiding van betaald parkeren, het uitkleden van subsidies zoals de BOSA en stijgende kosten voor energie en materialen. In combinatie met de financiële gevolgen van de coronacrisis en de algemene inflatie, worden de buffers van verenigingen al jaren steeds kleiner en komen de liquide middelen onder druk te staan.

Dit zal onvermijdelijk resulteren in verhogingen van de contributies, wat een zorgwekkende ontwikkeling is voor de toegankelijkheid van sport voor alle Rotterdammers. Met de komende winterperiode en de huurverhogingen in januari voor de deur, zijn veel verenigingen op dit moment meer bezig met geldzaken dan met hun sportieve activiteiten. Het werk van de clubbestuurders krijgt daardoor steeds meer het karakter van crisismanagement in plaats van het organiseren van sportactiviteiten. De creativiteit die verenigingen hebben getoond in voorgaande jaren is niet meer toereikend.

Alarmerende signalen uit het vitaliteitsonderzoek

Het jaarlijkse onderzoek naar de vitaliteit van Rotterdamse sportverenigingen bevestigt dit beeld. Hoewel de meerderheid van de verenigingen geen achterstallige vorderingen of schulden heeft, maken 4 op de 10 verenigingen zich zorgen over hun financiële situatie op de lange termijn. Uit het onderzoek, waaraan meer dan 200 verenigingen in 2023 hebben deelgenomen, blijkt verder dat verenigingen moeite hebben om hun begroting sluitend te krijgen, basiskosten te dekken en onverwachte kosten en prijsstijgingen op te vangen.

“Als binnenkort het betaald parkeren wordt ingevoerd op de Oldegaarde, vrezen we dat dit ons leden en nog meer inkomsten gaat kosten.”

Ruud van Gelder (penningmeester sv Charlois)

Bijna de helft van alle verenigingen maakt zich zorgen over betaald parkeren. Een derde van de verenigingen geeft aan dat er (enigszins) onvoldoende gratis parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor leden, vrijwilligers en bezoekers. Hierdoor is de verwachting dat de kantine-inkomsten zullen dalen. Het openbaar vervoer vinden de verenigingen niet altijd een goed alternatief. 6 op de 10 verenigingen vindt dat hun accommodatie (enigszins) goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.

“Door de coronacrisis zijn veel inkomsten weggevallen,” zegt Ruud van Gelder, penningmeester van sv Charlois. “Ook zijn door onder meer de inflatie en stijgende energieprijzen onze kosten flink gestegen. Dit vangen we nu op door minder trainingsavonden te organiseren, kleedkamers dicht te houden en de reserveringen, die we eigenlijk voor andere doeleinden willen inzetten, te gebruiken om de financiële gaten te vullen. Dat is natuurlijk geen wenselijk scenario. Als binnenkort het betaald parkeren wordt ingevoerd op de Oldegaarde, vrezen we dat dit ons leden en nog meer inkomsten gaat kosten.”

Steun van de gemeente, maar is het genoeg?

De gemeente Rotterdam erkent de financiële problemen als gevolg van de gestegen energieprijzen en heeft een (tijdelijk) steunfonds voor stijgende energiekosten opgericht. Rotterdam Sportsupport ziet dat steeds meer verenigingen gebruik maken van dit fonds en is hier tevreden mee, omdat deze tijdelijke steun op korte termijn verlichting biedt en de continuïteit van de clubs kan waarborgen. Op de lange termijn zal deze ingreep echter geen oplossing bieden, gezien de structurele aard van de financiële uitdagingen.

Oproep voor verdere maatregelen

“We prijzen ons gelukkig met de aandacht voor sport en bewegen bij de wethouder en de gemeente,” aldus Gert-Jan Lammens. “Tegelijkertijd vormen de uitdagingen op financieel gebied een grote bedreiging voor de bewegende Rotterdammer en de vitaliteit van de stad.”

De directeur van Rotterdam Sportsupport pleit ervoor om zuinig te zijn op de georganiseerde sport en de ondersteuning daarvan, bij het maken van keuzes in beleid. “Dit kan bijvoorbeeld door huurverhogingen te bevriezen of bijvoorbeeld door verenigingen te ontzien als het gaat om betaald parkeren.”

Contact

Herken je de uitdagingen van dit artikel en wil je weten hoe jouw vereniging er financieel voor staat? Met een kosteloze financiële APK maken we de financiële gezondheid inzichtelijk en kom je er achter waar de kansen en uitdagingen precies liggen. Neem hiervoor contact op met jouw gebiedsconsulent. We helpen je bij deze en andere vragen graag verder!

Sport en beweging hebben een belangrijke plaats in het collegeprogramma. In de periode 2022-2026 moet er een toename van 10% in sportdeelname en een verbetering van 10% in het voldoen aan de beweegrichtlijnen worden bereikt. Zonder een structurele aanpak van de financiële problemen van verenigingen zal er echter eerder minder dan meer worden gesport. Tegelijkertijd moet op de lange termijn de betaalbaarheid van sport hoog op de agenda staan om de kracht van sport en verenigingen te behouden en te voorkomen dat het percentage van 63% van de Rotterdammers dat binnen de beweegnorm valt niet afneemt. Recente artikelen in het NRC hebben nogmaals benadrukt wat de gevolgen van inactiviteit zijn en het belang van sportverenigingen hierin.

Paul Baans

Verenigingsconsulent Financiën
Paul Baans

Meer weten?

Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Alles voor de penningmeesters
  • Subsidies
  • Fondsen
  • Sponsoring
  • Overige inkomstenbronnen

Wij staan voor je klaar!

Rosanne Verhoeven

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde
Rosanne Verhoeven